ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trollenäs socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 67
Trollenäs sn /Se Blekebäcken bäck Trollenäs socken socken Arkatäppet f.d. gärdesgård
Näs (numera Trollenäs) sn *Näs bymark mark Trollenäs socken socken Arken skogsmark
Näs (numera Trollenäs) sn *Näs gårdsdammar »gårdsdammar» Näs socken socken Björkemosse f.d. mosse
Näs (numera Trollenäs) sn *Näs mark skogsmark? Näs socken socken Brytestubacken backe
Näs Saknas *Näs sölevång vång Gullarps socken f.d. socken Bulle led plats (med hus)
Asmundtorp, Östra by Saxån å Gullarps socken f.d. socken Dröften område
Asmundtorp, Östra by Saxån å Annasminne, se Stabbarp traktnamn Ekekullen skogskulle
Asmundtorp, Östra by Stabbarps bro f. bro Annasminne hus Enskiftesvången åker
Asmundtorp, Östra by Vattendammar dammar? /Se Anneborg, se Stabbarp traktnamn Erik f.d. schakt
Asmundtorp samhälle *Öxnema äng och kärr Anneborg hus Fårabäcken bäck
Asmundtorp, Östra by   Annehem, se Stabbarp traktnamn Fårabäcksbron f.d. bro
Asmundtorp gd /Se   Annehem hus Fäladsled f.d. grind
*Gubeholm f. torp   Annelund, se Stabbarp traktnamn Fäladstäppet f.d. betemark, nu åker
Gulathorp, se Gullarp förr sn, nu by   Annelund hus Fäladsvägen väg
Gullarp f. egen sn, nu by   Annero, se Stabbarp traktnamn Grönegata äng
Gullarp by   Annero, se Näs traktnamn Gullarpevången åker
Gullarp by   Asmundtorp by Gullarpevången åker
Gullarp by   Asmundtorp by Gullarpeån å
Gullarp förr egen sn, nu by   Asmundtorp by Gårdsplatsavången åker
Gullarp förr egen sn, nu by   Asmundtorp Östra traktnamn Gärarna grusbackar
Gullarp förr sn, nu by /Se   Asmundtorp by Gären grusbackar
Gullarp f. egen sn, nu del av sn   Asmundtorpsbandelen, se Asmundtorp Östra traktnamn Görmundtorpavången åker
Gullarp by   Asmundtorpa fälad f.d. betesmark, nu bebyggd, gårdar Husarevången åker
?Gullarp f. sn, nu by   Asmundtorpagården gård Hyllevången åker
Gullarp f. egen sn, nu by   Asmundtorpsgården, se Asmundtorp Östra traktnamn Högsbacke backe
Gullarp f. egen sn, nu by   Asmundtorp by Högsbacken backe
Gullarp by /Se   Astorp gård Högåkrabacken åkerbacke
Görmundtorp by   Bengtsro, se Stabbarp traktnamn Intäppan åker
Görmundtorp by   Bengtsro hus Jean Molin f.d. schakt
Ness, se Näs (numera Trollenäs) säteri   Björkvik, se Stabbarp traktnamn Kallekrok plats
Näs (numera Trollenäs) gods   Björkvik hus Kallekrok dalsänka
Näs (numera Trollenäs) slott   Bläshus f.d. gård Klockaregären grusbacke
Näs (numera Trollenäs) fideikommissegendom /Se   Bläshus gård Korre åker
Näs (numera Trollenäs) fidekommissegendom   Botillentorp hus Korrevången åker
Näs (numera Trollenäs) herrg. /Se   Fridhem, se Trollenäs traktnamn Kyrkan f.d. schakt
Näs (numera Trollenäs) gods   Fridhem småbruk Kyrkevången åker
Näs (numera Trollenäs) herresäte   Germendtorp by Ljungen åkermark, f.d. ljung
Näs (numera Trollenäs) fideikommissegendom   Gernundtorps mosse betesmark, odlat bebyggt område Lyckan Saknas
Näs (numera Trollenäs) gd   Graneholm, se Trollenäs traktnamn Långakärr betesmark
Näs (numera Trollenäs) gd   Graneholm småbruk Mellanvången åker
Näs (numera Trollenäs) hg.   Granehäll, se Stabbarp traktnamn Mossavägen väg
Näs hg   Granehäll hus Mölledammarna äng
Näs (numera Trollenäs) herresäte   Gruvan f.d. gruva (eldfast lera) Nils Tuvas lid backe
Näs (numera Trollenäs) hg   Gruvgården, se Stabbarp traktnamn Nils Tuvas lid backe
Näs (nu Trollenäs) gods   Grönalund, se Trollenäs traktnamn Näs fälad fäladsmark
Näs (numera Trollenäs) hg   Grönalund, se Stabbarp traktnamn Röabro bro
Näs (numera Trollenäs) slott   Grönalund hus Röabroliden backe
Näs (numera Trollenäs) slott   Grönalund hus Rödabroliden backsluttning
Näs (numera Trollenäs) säteri   Gullarp by Saxån å
Näs (numera Trollenäs) säteri   Gullarp by Selarpe buskar f.d. ekskog
Näs (numera Trollenäs) säteri   Gullarpe husagård gård Selarpe mosse odlad mosse
Näs (numera Trollenäs) säteri   Gullarpe skola skola Selarpevången åker
Näs (numera Trollenäs) hg   Gustavslund hus Skräddarebacken backe
Näs (numera Trollenäs) säteri   Görmundstorp, se Selarp traktnamn Snurran plats
Näs (numera Trollenäs) gods   Görmundtorp gård Stabbarpe kullar skogsbacke
Näs (numera Trollenäs) hg   Hemmet, se Stabbarp traktnamn Stenjörnsvången åker
Näs (numera Trollenäs) hg   Hemmet hus Torndalabacken backe
?Näs (numera Trollenäs) säteri   Hundabacken gård Trollabacken backe
Näs (numera Trollenäs) säteri   Husagården gård Trolle f.d. schakt
Näs (numera Trollenäs) hg   Husagården gård Valbersvången åker
Näs (numera Trollenäs) hg   Karlsro, se Stabbarp traktnamn Vanneliden backe
Näs (numera Trollenäs) hg   Karlsro hus Västregårdslid backe
Näs (numera Trollenäs) hg   Kråketorp gård Ågrensbacken backe (förr med hus)
Näs (numera Trollenäs) hg   Kulla gård Ågrensvången åker
Näs (numera Trollenäs) by   Kullagården, se Stabbarp traktnamn Ån å
Näs (numera Trollenäs) hg   Kullagården gård Ällebäck bäck
Näs (numera Trollenäs) hg   Kuskahusen hussamling Ängabron f.d. bro
Näs (numera Trollenäs) by   Kvarnnäs hus  
Näs (numera Trollenäs) hg   Källbo, se Stabbarp traktnamn  
Näs (numera Trollenäs) hg   Källbo hus  
Näs (numera Trollenäs) hg   Lindholmen, se Stabbarp traktnamn  
Näs (numera Trollenäs) fideik.   Lindholmen hus  
Näs (numera Trollenäs) fideik.   Linjen Eslöv-Stehag, se Asmundtorp Östra traktnamn  
Näs (numera Trollenäs) by   Ljungarum hus  
Näs (numera Trollenäs) hg   Ljungarumshusen hus  
*Näs slott /Se   Ljunghög hus  
Näs, se Trollenäs fideikommissegendom   Ljunghög hus  
Selarp by   Lundahusen småbruk  
Selarp by   Lundaros, se Stabbarp traktnamn  
Selarp by   Lundaros hus  
Selarp hållplats /Se   Lyckarp, se Stabbarp traktnamn  
Stabbarp by   Lyckarp hus  
Stabbarp by   Lyckebo, se Selarp traktnamn  
Trollenäs, se Näs fideikommissegendom   Lyckebo hus  
Trollenäs gd o. sn /Se   Lyckebo, se Stabbarp traktnamn  
Trollenäs slott /Se   Lyckebo hus  
    Lyckås, se Stabbarp traktnamn  
    Lyckås hus  
    Mossahuset hus  
    Mossen betesmark  
    Månsarp, se Stabbarp traktnamn  
    Nellyshem hus  
    Nilstorp, se Stabbarp traktnamn  
    Nilstorp hus  
    Norrehäll, se Stabbarp traktnamn  
    Norrehäll hus  
    Nyhem, se Stabbarp traktnamn  
    Nyhem hus  
    Nylycke, se Stabbarp traktnamn  
    Nylycke torp  
    Näs traktnamn  
    Näs gårdar  
    Näs husagård gård  
    Näs mölla vattenkvarn  
    Näs skola skola  
    Olofsro, se Stabbarp traktnamn  
    Olofsrp hus  
    Planteringshuset gård  
    Possasgård plats, f.d. gård  
    Prästabostället gård  
    Prästagården gård  
    Pålstorp, se Stabbarp traktnamn  
    Pålstorp hus  
    Röalo loglänga  
    Selarp traktnamn  
    Selarp by  
    Selarp by  
    Selarpe fälad område med hus och småbruk  
    Selarpe ris område med hus och småbruk  
    Selarpe skola skola  
    Skolhustomten, se Stabbarp traktnamn  
    Slageriet f.d. tegelbruk  
    Solhaga, se Trollenäs traktnamn  
    Solhaga hus  
    Solhem, se Stabbarp traktnamn  
    Solhem hus  
    Solhem hus  
    Solhäll, se Trollenäs traktnamn  
    Solhäll hus  
    Solhäll, se Stabbarp traktnamn  
    Solhäll hus  
    Solkullen småbruk  
    Solvik, se Stabbarp traktnamn  
    Solvik hus  
    Stabbarp traktnamn  
    Stabbarp traktnamn  
    Stabbarp traktnamn  
    Stabbarp traktnamn  
    Stabbarp by  
    Stabbarp föreslagen benämning på avsöndring  
    Stabbarpe fälad f.d. betesmark, nu bebyggt område  
    Stabbarpe gruva f.d. gruva  
    Stabbarpshemmet, se Stabbarp traktnamn  
    Stabbarp station järnvägsstation  
    Stabbarps skola skola  
    Storahus hus  
    Sunnantorp hus  
    Tomten, se Stabbarp traktnamn  
    Torslund gård  
    Trollenäs traktnamn  
    Trollenäs gård  
    Trollenäs station järnvägsstation  
    Träskomöllan hus  
    Ulvstorp, se Stabbarp traktnamn  
    Ulvstorp, se Asmundtorp Östra traktnamn  
    Ulvstorp Saknas  
    Vilhelmsminne, se Stabbarp traktnamn  
    Vilhelmsminne hus  
    Värnen hus  
    Västergård gård, förr i by  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.