ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bosjöklosters socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 394 Naturnamn : 41 Bebyggelsenamn : 240 Naturnamn : 453
Bosjökloster sn Abborranäbben udde Bosjökloster sn och herrgård Abborranäbben udde
Bosjökloster sn Björkö halvö Bosjökloster sn och herrgård Abborrholmen holme
Bosjökloster socken *Bogeöra skough Saknas Kloster sn och herrgård Alekärret åker
Bosjökloster sn *Booklöre skough Saknas Agnesberg hus Alholmen holme (förr grundare ställe)
Bosjökloster sn, förr kloster Hägerholmen holme Alekärrshuset hus Allekärret ouppodlad plats
Bosjökloster sn Häggenäsudden udde Almdalen gård Amerika åkerlapp
Bosjökloster sn Hägrabacken backe /Se Ammenstorp hus Ammenstorpaliden backe
*Bosjöklosters sockenkyrka Saknas Karpadammen damm /Se Annetorp hus Askebacken askdunge
Bosjökloster sn Kulleberga skog skogsmark Backahuset hus Barnalyckan del av skog
Bosjökloster sn /Se *Köke öre skough Saknas Barnmorskehuset hus Barnalyckebacken backe
Bosjökloster sn /Se *Ringsjö, N., se Ringsjön, V. sjö Björkliden gård Barnmorskevången åker
Bosjökloster sn /Se Lillö ägor Blåsut hus Bastuledet grind
Bo by *Ringsjö, S., se Ringsjön, Ö. sjö Boo by Bastugled led
Bosjökloster förr kloster Ringsjön, V. sjö Bo, Gamla gård Bengt Jönsavången åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg Ringsjön, V. sjö Bomhuset arrendegård Beringsåkern åker
Bosjökloster hg (förr kloster) Ringsjön, V. sjö Bomhuset t. Bjällersmaden, Lilla kärrhåla
Bosjökloster förr kloster, nu hg Västra Ringsjön sjö Borghem villa Bjönkärsbacken backe
Bosjökloster förr kloster, nu hg Ringsjön, Ö. o. V. sjöar Bosjökloster säteri Björkudden udde
Bosjökloster hg (förr kloster) Ringsjön, Ö. o. V. sjöar Bosjöklostergården Saknas Björnaklintsbacken backe
Bosjökloster förr kloster, nu hg Ringsjön, Ö. o. V. sjöar Bosjöklosters kyrka Saknas Bobbesten sten
Bosjökloster förr kloster, nu hg Ringsjön, Västra sjö Brantahuset hus Boknutorna stengrund
Bosjökloster förr kloster, nu hg Ringsjön, Ö. sjö Bygget villa Boll i håla äng
Bosjökloster hg (under medeltiden kloster) Ringsjön, Ö. sjö Djupadal hus Bosjöklostersbron bro
Bosjökloster förr kloster, nu hg Ringsjön, Ö. o. V. sjöar Drakahus gård Bosjöklosterseken jätteek
Bosjökloster förr kloster, nu hg Ringsjön, Ö. o. V. sjöar Elisefarm gård Bosjöklostersmosse Saknas
Bosjökloster hg (förr kloster) Ringsjön, Ö. o. V. sjöar Enelund hus Bosjöklostersråken remna i is
Bosjökloster förr kloster Ringsjön, Östra sjö Enighetshus gård Boveteslyckan äng
Bosjökloster förr kloster, nu hg Romeliholm udde /Se Enighetshuset gård Boveteslyckorna åkerjord
Bosjökloster förr kloster, nu slott Rögebäck(en) bäck /Se Enighetshuset Saknas Brantalyckan åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg Silkebäck bäck /Se Erikstorp hus Brantalyckan åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg Sissebäck bäck /Se Fine Pers hus hus Bredamad åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg *Sjön, V., se Ringsjön, ö. o. V. sjö Finnhult by Brostorpavången åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg *Stanstorpagraven stenbrott Finnhult by Brunnavråen vik
Bosjökloster förr kloster, nu hg Surtebäck bäck /Se Finnhultsgård gård Brunnevångarna åkrar
Bosjökloster förr kloster, nu hg Sätoftasjön sjö Fiskarehusen hus Brytestugebacken åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg Trollakistan fornlämning /Se Fiskarehuset t. Brytestugekroken vik
Bosjökloster förr kloster, nu hg Tödels näbbe udde Fiskartorpet, se Sätofta traktnamn Brökakan åker
Bosjökloster förr nunnekloster, nu hg *Viken, se Ringsjön, Ö. o. V. del av Ö. Ringsjön Fiskaretorpet hus Bysvång åker
Bosjökloster hg (förr kloster) *Viken del av Ö. Ringsjön Fiskaretorpet hus Bys vång vång
Bosjökloster förr kloster, nu hg Örna kärr alkärr /Se Fiskaretorpet hus Bäckahästahålet skogskärr
Bosjökloster förr kloster, nu hg Östra Ringsjön sjö Fogdarp traktnamn Bäckavången åker
Bosjökloster förr kloster   Fogdarp by Bäckavången åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Fogdarp by Cirkulationen område, förr åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Fogdarps bangård, se Fogdarp traktnamn Dammvången åker
Bosjökloster hg (förr kloster)   Fogdarps gård gård Dammvången vång
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Fogdarpsgården gård Dammvångsmärgelgraven märgelgrav
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Fridhem gård Djuphällan djupt ställe i Ö. Ringsjön
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Froehuset hus Dragabloss granithälla
Bosjökloster förr kloster   Fyrans el. Fyrestället gård Dragavångarna åkrar
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Fyrkappan hus Drakabloss berghäll
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Fäjersastället gård Driftavägen väg
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Gamla Bo gård Driftaåkern åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Haga Saknas Drängalunden ängsmark
Bosjökloster förr nunnekloster, nu hg   Hallingahuset hus Drängaåkern åker
Bosjökloster hg (förr kloster)   Hamphutt gård Dynget område
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Hans Bengts eller Hans Bengtsastället gård Däglasten stenblock
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Hatteboda by Ekebacken skogsdunge
Bosjökloster förr kloster, nu herresäte   Hejdahuset hus Ekebacken skogsbacke
Bosjökloster förr kloster, nu herresäte   Holmen säteri Ekebacken strandmark
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Hottepittabacken gård i Fogdarp Ekebacken skogsdunge
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Håkantorp gård Ekekullsbackarna backar
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Håkantorpastathuset stathus Ekestaden strandremsa
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Hålan gård Ekestaden terrängnamn
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Hårdhög smedja Enesbacken skog
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Häggebo villa Fans fälad förr åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Häjderearehuset hus Fiskarefållen strandremsa
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Jularehus, eller Kullahus gatehus Fiskarestigen gångstig
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Jägarehuset hus Fiskarevången åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Jöns Bengts, eller Jöns Bengtsastället gård Fiskesmaden äng
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Jöns Ols på Backen hus Fläskeken ek
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Jöns Smeds hus hus Fogdarpahällan plats i Ö. Ringsjön
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Jönstorp gård Fogdarpakroken åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Jönstorp, Gamla nedrivet hus Fredsskogen skogsdunge
Bosjökloster f. kloster, nu herresäte   Karlsvik villa Fulabacken backe
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Karlsholm gård Fyrkappevången åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Karstorp gård Fyrkappevången åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Killeberg säteri Fåglabackaliden backe
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Klastorp gård Fåglabacken vägbacke
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Klingsahuset hus Fållen strandremsa
Bosjökloster gård   Klinta by Fårabacken skogsbacke
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Klinta gård Fäjeravången åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Klintagården gård Fäladsenet del av skog
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Klinta gård gård Fäladsenet skogsmark
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Klinta prästgård kyrkoherdeboställe Fäladsvångarna åkrar
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Klinta prästgård Saknas Fäladsvångarna åkrar
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Klintebo gård Fäladsvången åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Klintebo gård Fäladsvågen åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Klintstorp gård Fölet backe
Bosjökloster f. kloster, senare hg   Klockaregården klockareboställe Fördärvshällan djupränna
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kloddahuset hus Galgabackarna, se Tingabackarna Saknas
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Klosters mölla väderkvarn Galgagranet del av granskog
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Klostret herrgård Gamla skjutbanan förr övningsplats
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kommungården fattiggård Gatekärret åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Kullahus, se Jularehus Saknas Gateled grind
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kullahuset hus Gateled led /Se
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kulleberga by Gatelyckan åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kulleberga by Gatelyckan åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kulleberga by Gertruds lycka åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kulleberga by Getabäcken bäck
Bosjökloster gård   Kulleberga skola skolhus Glinderbacken del av Ö. Ringsjön
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kullens eller Kullastället gård Granet grandunge
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Kvarnstället villa Grevaplanen åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kvistahusen gård i Stanstorp Gropavången åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kyrkhult by Grustagsvången åker
Bosjökloster hg o. sn   Kyrkhult by Grönhagabacken skogshage
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kyrkogårdshuset hus Gröningen öppen plats
Bosjökloster f. kloster   Kållerahus hus Guldbykrok åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Kållershuset hus Guldbykrok åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Kållershuset hus Gyllesboda åkrar
Bosjökloster f. kloster   Källstorp gård Gåsahålan håla
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Kärrhult gård Gäddedammen vattensamling
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Ladan byggnad Göingeeken ek
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Larsbo gård Göingaeken ek
Bosjö f. kloster, nu hg   Lille fälad gård Hagabacken åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Lillö gård Hallen holme
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Lillö gård Hallingalyckan äng
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Lindevävshuset hus Hallingaplanen åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Ljungstorp gård Hammarslyckan åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Lundastället gård Haragömman åker och skogsdunge
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Malthuset hus Hasselbacken skogsbacke
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Marielund gård Hasslebacken skogsbacke
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Mellangården gård Hjältagraven märgelgrav
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Minas minne hus Hjältavången åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Mommerholm förutvarande t. Håkantorpaeken ek
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Möllan vid Kloster väderkvarn Håkantorpafållen strandremsa
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Möllehuset hus Håkantorpatomten jordbit
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Nya Bo bebyggt område Håkantorpavången åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Nya Orup f.d. utmark, sen bebyggd område Håletoften åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Nya Stanstorp bebyggt område, f.d. utmark Hägrabacken åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Nyby by Hägrabacken backe
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Nyby by Häjebacken åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Nyby by /Se Häjnabackarna skogsbackar
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Nyhem villa Hästahagen åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Ola Bengts, eller Ola Bengtsastället gård Hästahagen åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Oran folkskola Högahuvud udde
Bosjökloster f. kloster   Orans skola folkskola Högahuvudsvången åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Oregården gård Höja ho udde
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Oregården gård Höjahuvud, se Lillöhuvudet Saknas
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Oregården gård Höstenet skog
Bosjökloster f. kloster   Orehus Saknas Höstenet skogsmark
Bosjökloster förr kloster, nu gd   Orehus gård Iglasjön del av mosse
Bosjökloster gd   Organisthuset hus Iglasjö del av mosse
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Orup by Ilasjö kärr
Bosjökloster gd   Orup säteri Isakärr kärr
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Orup ägor Iskällarevången åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Orup poststn Iskällarevången vång
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Orupshus gård Jeppas ek ek
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Orupssanatoriet sanatorium Jeppesäng äng
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Oråkrahuset hus Jöns Bengts fälad skogsbacke
Bosjö kloster medeltida nunnekloster, numera hg   Palehuset, eller Palens hus Jöns Persakärret åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Palmhuset hus Kaffakroken udde
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Per Krämares gård Kalvabacka del av Lillö
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Pilafästan gård Kalvahagabacken backe
Bosø kloster   Pilafästan gård Kalvaåkern, eller Kalvavången åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Pilafästan gård Kanalvången åker
Bosjökloster hg (sn)   Pilahuset hus Karlskulle åker
Bosjö kloster medeltida nunnekloster, numera hg   Pilgrenahuset hus Karl Tuvasvången åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Pinehuset hus Karpadammen damm
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Piongården säteri Kattakroken åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Pirkehuset hus Kattanäbben udde
Bosjökloster gd, sn   Porretorp t. Katteriet udde
Bosjökloster hg (förr kloster)   Pråmhuset arrendegård Kilvången åker
Bosjökloster hg (förr kloster)   Pråmhuset t. Kingabacken åker
Bosjökloster hg (förr kloster)   Pråmhuset pråmhus Klastorpsvången område, förr åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Pugerup, Gamla f. gård Klingsa krok del av skog
Bosjökloster hg (förr kloster)   Pålstorp gård Klingsa källa källa
Bosjökloster förr kloster, nu gård   Raskatorp t. Klintahällan plats i Ö. Ringsjön
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Ringsjögården villa Klinten höjdsträckning
Bosjökloster hg (förr kloster)   Ringvik Saknas Klints källa källa
Bosjökloster hg (förr kloster)   Romarehus hus Klosterrännan djupränna
Bosjökloster hg (förr kloster)   Rårröd, se Råröd traktnamn Klosters mosse mosse
Bosjökloster hg (förr kloster)   Rårrödstorp, se Råröd traktnamn Kohagen åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Råröd traktnamn Kostigen skogsstig
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Råröd by Kristoffers killa källa
Bosjökloster hg (förr kloster)   Råröd by Krokåkern åker
Bosjökloster hg (förr kloster)   Råröd by Krämarehålorna skogsdunge
Bosjökloster förr kloster   Råröds tegelbruk f.d. tegelbruk Krämmarehålorna mosse
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Rökehuset hus Kullan nedlagt stenbrott
Bosjökloster förr kloster   Rörikshus hus Kullavången åker
Bosjökloster förr kloster   Rörvik gård Kulleberga backar vägbackar
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Sege Pers hus hus Kullebergabäcken bäck
Bosjökloster förr kloster   Sissehus hus Kulleberganäbben udde
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Sjuans eller Sjuestället gård Kulleberga skog bokskog
Bosjökloster förr kloster   Sjögården gård Kulleberga skog skogsområde
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Sjögården gård Kullängen äng
Bosjökloster g   Sjöhusen gård Kungabordet stenbord
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Sjötorp gård Kungsbetet betesmark
Bosjökloster förr kloster   Skogsbrynet villa Kungseken jätteek
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Skogsgård gård Kvinneredskillan källa
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Skogstorp villa Kvistavången område, förr åker
Bosjökloster förr kloster   Skogvaktarestället gård Kycklingabackarna backar
Bosjökloster förr kloster, nu herresäte   Skogvaktaretorpet t. Kyrkhultsvången förr åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Skomakarehuset hus Kyrkogården, Gamla begravningsplats
Bosjökloster förr kloster   Skäktebo, se Agnesberg Saknas Kyrkogården, Nya begravningsplats
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Skäktebo säteri Kyrkovången vång
Bosjökloster förr kloster   Skräddarehuset säteri Kyrkovången åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Sofiero villa Kyrkoängarna åkrar
Bosjökloster hg, förr kloster   Spjutsahus hus Kålleravången åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Stanstorp gård Kålleravången åker
Bosjökloster förr kloster   Stanstorp by Källaremästaregranen gran
Bosjökloster hg, förr kloster   Stanstorp by Källstorpsvången förr åker
Bosjökloster förr kloster   Stanstorpsgård gård Käringanabben udde
Bosjökloster hg, förr kloster   Stava Pålmanshuset hus Kärleksgången gångstig
Bosjökloster förr kloster, nu gd   Stenlycke villa Kärren strandremsa
Bosjö kloster Saknas   Storegård gård Kärret åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Stubbamöllan väderkvarn Kärråker åker
Bosjökloster förr kloster   Ståhart förutvarande t. Lassabacken backe
Bosjökloster hg, förr kloster   Stämmehuset sockenstuga Lertäkten åker
Bosjökloster förr kloster   Svalehuset hus Lilla lycka åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Svampahuset hus Lille farm åker
Bosjökloster förr kloster   Särla villa Lillemad strandmark
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Sätern gård Lillemad strandmark
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Sätofta traktnamn Lillöspetsen udde
Bosjökloster hg   Sätofta by Lillö ägor
Bosjökloster förr kloster   Sätofta by Lillöhuvudet udde
Bosjökloster hg, förr kloster   Sätoftahemmet hem för blinda Lillöknutorna stengrund
Bosjökloster förr kloster, nu sn   Sövröd by Lillömaderna sanka marker
Bosjökloster hg, förr kloster   Sövröd by Lillömaderna »mader»
Bosjökloster förr kloster   Sövröd by Lillöråken remna i is
Bosjökloster hg, förr kloster   Sövröd by Lugnekrok skog
Bosjökloster förr kloster   Tassahus t. Lunekrok åker
Bosjökloster hg, förr kloster   Tassahuset hus Lunnabäcken bäck
Bosjökloster f. kloster, nu hg   Tegelbrukshuset hus Långebacke skogsbacke
Bosjökloster förr kloster   Tegelladan gård Långåkrarna åkrar
Bosjökloster hg, förr kloster   Tegelladan fattiggård Maden åker
Bosjökloster förr kloster   Tjuvaröd by Malåker åker
Bosjökloster gd o. sn   Tjuvaröd by Mellanenet skog
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Tjuvaröd by Mellomenet skogsmark
Bosjökloster sn o. förr kloster   Trebeningahuset hus Mellanfållen ängsmark
Bosjökloster förr kloster, nu sn   Trulsa hus hus Mellanfållen strandremsa
Bosjökloster hg, förr kloster   Träbeningahuset hus Mellanvångarna, Östra o. Västra åkrar
Bosjökloster hg, förr kloster   Tuve Mårtens gård Mellanvången åker
Bosjökloster hg, förr kloster   Villbattingahuset hus Mellanvången åker
Bosjökloster förr kloster   Vrangelsborg gård Mellanvången, Södra åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Wrangelsborg lantställe Misserödsledet grind
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Vädermöllan vindmotor Mjölkeliden skogsbacke
Bosjökloster hg, förr kloster   Zakrisahuset, se Skomakarehuset Saknas Mjölkevången åker
Bosjökloster förr kloster   Åke Bengtsahuset hus Munkanäset sund
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Ålstorp gård Munkatornet ruin
Bosjökloster förr kloster, nu hg   Äske kärr gård Murstycket grandunge
Bosjökloster hg, förr kloster     Mären backe
Bosjökloster hg, förr kloster     Möllebacken backe
Bosjökloster förr kloster     Möllebäcken bäck
Bosjökloster hg, förr kloster     Mölledammen damm
Bosjökloster förr kloster, nu sn     Möllehagen äng
Bosjökloster förr kloster     Möllevången åker
Bosjökloster förr kloster, nu sn     Mörkebacka skogsbacke
Bosjökloster hg (förr kloster)     Norrebacke skogsbacke
Bosjökloster hg (förr kloster)     Norrevången åker
Bosjökloster hg, förr kloster     Nunnedansen väg
Bosjökloster hg, förr kloster     Nyby holme udde
Bosjö kloster förr kloster     Nybymaderna sanka marker
Bosjökloster förr kloster     Nybymaderna »mader»
Bosjökloster förr kloster, nu sn     Nybyvägen väg
Bosjö kloster förr kloster     Nyvång åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg     Nyvång åker
Bosjö kloster förr kloster     Nyvång vång
Bosjökloster hg, förr kloster     Nyvång åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg     Nötavången, se Hasslebacken Saknas
Bosjökloster förr kloster, nu sn     Nötskogen skog
Bosjökloster hg, förr kloster     Oabovången åker
Bosjökloster förr kloster     Oakullen backe
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Oekesbacken backe
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Ola Johans lycka åker
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Orefäladen fäladsmark
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Oregårdsbäcken bäck
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Oremaden sankängsmark
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Oren överfartsplats
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Ormbjer bergstopp
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Ormbjer höjd
Bosjökloster hg     Orupsberget höjdsträckning
Bosjökloster säteri     Orupsberget höjd
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Orupsfäladen f.d. betesmark
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Pengabacken backe
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Pengaliden eller Pengabacken vägbacke
?Bosjökloster f. kloster, nu hg     Pengs killa källa
?Bosjökloster hg     Per Bosastället säteri
*Bosjökloster hg     Per Drakes hall berghäll
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Per Tyges hall berg
Bosjökloster f. kloster, senare hg     Pilarammen sänka
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Pjönahaket plats i Ö. Ringsjön
Bosjökloster gd /Se     Pjönakroken vik
Bosjökloster gd, sn /Se     Plantebacke åker
Bosjökloster förr kloster, nu hg /Se     Planteringen skog
Bosjökloster f. kloster, nu hg     Planteringen skog
Bos(j)ö medeltida kloster /Se     Plantskolan aldunge
Bosjö kloster /Se     Pramdraget sund
Bosjökloster gd /Se     Pramdraget farled
Bossieholm, se ?Bosjökloster hg     Prammaden kärr
Bosö medeltida kloster     Prammaden ängsmark
Finnhult by     Prästskogen skog
Finnhult by /Se     Punschbacken backe
Finnhult by /Se     Pärelyckan åker
Finnhult by /Se     Rammaled grind
Fogdarp by     Rammaled led
Fogdarp by     Rammorna strandremsa
Fogdarp by /Se     Ramsängarna ängar
Fogdarp by /Se     Rausen del av strand
Hatteboda by     Ringsjöbron bro
Holebierge, se Kulleberga by     Ringsjösund sund
Håkantorp by     Ripas park park
Håkantorp gd /Se     Romeliholm udde
Klinta by     Romeliholmsörarna stensamlingar
Klinta by     Råglyckorna åkrar
Klinta by     Råröd backar backsluttningar
Klinta f. fjärding, nu by     Rårödvägen väg
Klinta by     Rännan bäck
Klinta by     Rävabolet plats i skog
Klinta gd:ar /Se     Rävahallen kulle
Kulleberga by     Rävlamaden strandremsa
Kulleberga by     Rödaled grind
Kulleberga by     Rödaled led /Se
?Kulleberga by     Rödjekärret strandremsa
Kulleberga gd:ar /Se     Rökebäck bäck
Kyrkhult by     Rökebäcken bäck
Kyrkhult by     Rökehusbacken backe
Kyrkhult by     Rökeängen åker
Lillö by     Rörvikskroken vik
Lillö gd     Rörviksrävlen stengrund
Lillö gd     Rörvången åker
Lillö by     Rössmad åker
Mariaaltaret altare     Samfältingen fäladsmark
Marielund Saknas /Se     Sanatoriebackarna höjder
Orup by /Se     Sanatorieskogen skog
*Pråmdraget Saknas     Sandabacken backe
Pråmhuset arrendegård     Sandlyckan åker
Pråmhuset gd /Se     Sandlyckan åker
Prästgården Saknas     Sandlyckebacken skogsbacke
Råröd by     Silkebäck bäck
Råröd by /Se     Sissebäck bäck
Råröd by /Se     Sjuekulla åker
Sankta Maria o. Sankt Nikolaus kyrka kyrka /Se     Sjövången åker
Sankta Maria och Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Skiberödsvången åker
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Skiberödavången åker
Sankta Maria och Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Skidenbrogorna ängar
Sankta Maria och Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Skidrikavången åker
Sankta Maria o. Sankt Nicolai förr nunnekloster     Skogsvången åker
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Skolejorden jordstycke
Sankta Maria o. Sankt Nicolai förr kloster     Skrövle kärr kärr
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Skärdalen dal
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Skövlen vattensjuk åkerbit
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Slyngebacke beteshage
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Smedbacken åker
Sankta Marie o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Smedbacken skogsdunge
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Smedeken ek
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Smedkroken vik
Sankta Maria o. Sankt Nicolai förr kloster     Smedkärret åker
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Smedvången åker
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Smålänningakroken del av skog
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Smällen skog
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Snababackarna backar
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Snabarna skogsdungar
Sankta Maira o. Sankt Nicolai kloster Saknas     Snabavången åker
Sankta Maria och Sankt Nicolai förr kloster     Snaben åker
Sankta Maria o. Sankt Nikolai kloster förr nunnekloster     Snapphanegraven håla
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr kloster     Snogerödsvången åker
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Spelemans nötavång skogsbacke
Sankta Maria o. Sankt Nicolai förr nunnekloster     Spetsen åker
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr kloster     Spjutsa killa källa
Sankta Maria o. Sankt Nicolai förr kloster     Stallvången område
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Stanstorpafäladen fäladsmark
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Stanstorpakroken vik
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Stathusaparken skogsdunge
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Stationsvången åker
Sankta Maria o. Sankt Nicolai kloster förr nunnekloster     Statvångarna åkrar
Sankt Nikolai altare (förr kloster) nu hg     Stenberget åkarar
Sankt Nicolai kyrka förr kloster, nu hg     Stenbrottet udde
Sankt Nicolai kyrka kyrka     Stenbrottet stenbrott
Sankt Nicolai kyrka förr kloster, nu hg     Stengårdsmaden udde
Sankt Nikolai kyrka Saknas     Stenpecka åker
Sankt Nikolai kyrka Saknas     Stenskogen skog
Sankt Nicolai kyrka förr kloster, nu hg     Stenskogen skog
Sankt Nicolai kyrka förr kloster, nu hg     Stenvången område, förr åker
Sankt Nicolaikyrkan kyrka     Stobbarpa flo plats i skog
Sankt Nicolai kyrka förr kloster     Stobbarpaflokillan källa
Sankt Nicolai, se Sankta Maria o. Sankt Nicolai förr kloster     Stockakroken vik
Sissehus lht /Se     Stora lycka åker
*Skaweröth Saknas     Storasjö sjö
Stanstorp by     Storemad strandmark
Stanstorp gd /Se     Storemad strandmark
Stanstorp gd /Se     Store och Lille fälad fäladsmark
Sätofta by     Storåker åker
Sätofta by     Strätesvångarna åkrar
Sätofta by     Strätet väg
Sätofta samh. /Se     Strömdraget djupränna i sund
Sätofta samh. /Se     Stubbavången åker
Sövröd by     Stubbesängen äng
Sövröd gdr /Se     Stutapinan åker
Sövröd gd:ar /Se     Svampavången åker
Tjuvaröd by     Svarta knäppa sten
Tjuvaröd gd /Se     Svarta Knäppa sten
Tjuvaröd gd /Se     Svartaknäppeliden backe
Tjuvaröd gd /Se     Sven Bengtsalyckan åker
Tjuvaröd Saknas /Se     Sven Persakroken åker
      Surtebäck bäck
      Sågelagsbacken backe
      Sätoftadjupet djupt ställe i Sätoftasjön
      Sätoftavägen väg
      Söderbacke skogsbacke
      Södre backe Saknas
      Sönnerkärr sank äng
      Sönnervång åker
      Tassahallen höjdpunkt i skog
      Tassaliden backe
      Tassaliden vägbacke
      Tegelbacken backe
      Tingabackarna backar
      Tjörnebjer backe
      Tjörnebjerskärret kärr
      Toften åker
      Toften åker
      Trebäckabacken backe
      Trekanten åker
      Trollakistan gravhög
      Trollakistan fornminne (hällkista)
      Trädgårdsmästarenäbben udde
      Trädgårdsvången åker
      Trädgårdsvången åker
      Träskokläppen ängsmark
      Tuvemossen håla
      Tälljan överfartsplats
      Täppan beteshage
      Tödel udde
      Tödelsören stengrund
      Ulakullen åker
      Vadet del av väg
      Vasaåkern åker
      Vattenmärgelgraven märgelgrav
      Viltstänget stängsel
      Vitabarka bok
      Vorpaliden backe
      Vrangelsborgskroken åker
      Vångaled grind
      Vångaled led /Se
      Värabjersdjupet djupare ställe i Ö. Ringsjön
      Västerhöj åker
      Västerlyckan åker
      Västerlyckeledet grind
      Västervång åker
      Vättaljusahålet skogskärr
      Åsa kärr kärr
      Åsa kärr kärr /Se
      Änghagagraven märgelgrav
      Änghagalyckan åker
      Änghagen åker
      Änghagen vång
      Änghålorna strandremsa
      Öaknutorna stengrund
      Öakroken vik
      Öasnaben ängsmark
      Örna kärr alkärr
      Österhällan djuphälla
      Österhöj åker

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.