ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hörby socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 157 Naturnamn : 210 Bebyggelsenamn : 176 Naturnamn : 428
Hörby sn o. köping *Aaholmen, Østre och Vestre ängar Hörby kommun Nummerförteckning förteckning
Hörby sn o. köping *Almending skouff skog Hörby sn, by och köping Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Aspes agerenn åker Hörby köping, socken, by Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Aspes agir åker Hörby sn Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Bech(e)kierssager f. åker Hörby socken, by m.m. Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Beenid åker Hörby sn Nummerförteckning förteckning
Hörby sn /Se *Birckies eng, Østre och Vestre ängar Hörby kpg o. sn Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Birkis agers engen, Vestre äng Hörby sn /Se Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Bisp(e)ager f. åker Hörby sn Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Blien f. äng Aleboda gård Nummerförteckning förteckning
Hörby sn Blien äng /Se Almarkaröd by Nummerförteckning förteckning
Hörby sn Bossarebäcken (=Lagnebäcken) bäck /Se Allmarkaröd by Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Bre agir åker Almarkaröd, Västra by Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Bringenn åker Almarkaröd, Östra by Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Brog agerenn åker Almkullen gård Nummerförteckning förteckning
Hörby sn *Buscheagger f. åker Backastället gård Almarkarödsvägen väg
Hörby sn *Bögeberig bokskog Bleckstadiushuset hus Almarkarödsån å
Hörby sn *Dormarche kille f. gränsmärke Boarp traktnamn Amerika ängsmark
Hörby sn *Dragebiergs eng äng Boarp by Backalyckan åker
Hörby sn *Duneholt gränsmärke Boarp by Backalyckan åker
Hörby sn *Dunevall gränsmärke Boarp by Backen åker
Hörby sn »Ebbabäcks äng» äng /Se Boarpstiman del av Timan Backen åker
Hörby sn Ebbamölle ån å Bolagsgården gård Bankan område
Hörby sn o. köping *Egerne stertenn äng Bräcke del av Osby Benarpavägen väg
Hörby nu köping *Egis engen äng Buktalarehuset hus Biskaåkern åker
Hörby kyrka Saknas *Eng agir, *Lille eng agir åkrar Byjorden, se He traktnamn Bjeret åker
Hörby sn /Se *Enghauffuen äng Bäckadal hus Björkesbacken odlad backe
Hörby sn /Se *Espinge wong vång Bösastället gård Björnafäladen fäladsmark
Hörby köping /Se *Fellitzholt gränsmärke Ekeboda bebyggt område Björnamossen mosse
Hörby köp. /Se *Fjederhanehålan håla? /Se Fågelsång hus Blissåker odlad backe
Hörby sn och kpg /Se *Fjerhanebackarne backar /Se Gaddastället gård Blissåker odlad backe
Hörby köping /Se *Norra Fjerhanemusten mosse /Se Gammelgården gård Brunnsåker åker
Hörby sn o. köping /Se Galgabacken skogsbacke Georgshill gård Brännorna område
Hörby köping /Se *Gapssager f. åker Gläntestället gård Boarpabäcken bäck
Hörby sn o. köping /Se *Gedestien gränsmärke Gropastället gård Boarpahult skog
Hörby sn /Se *Graa studen åker Gräsastället gård Boarpavägen väg
Hörby sn o. kpg /Se Gröneröd ängsmark /Se Grötastället gård Boarpaån å
Hörby sn /Se Guardianen vattensaml. /Se He traktnamn Bornehult skogsmark
Hörby landskommun /Se *Gyllebeetz eng äng He by Brotäppan ingärdad åker
Hörby sn /Se *Gärgap öppning i rullstensås /Se Hee by Boställsbacken backe
Hörby sn /Se *Gärgaps bärta ängsmark /Se Hee by Brohus åker
Almarkaröd byar /Se *Handlede marn äng Herrskapstiman del av Timan Brytstugubacken åker
*Bistrop gd *Heedeeng f. äng Herröd by Brytstuguliden vägbacke
?Boarp by *Hogebrödtt äng Herröd by Brytstuguvången åker
Boarp by /Se *Hogenn äng Heåkra gård Brånabacken höjdsträckning
Bräcke gd /Se *Huiderör gränsmärke Huggelseke by Brännerikärret kärrmark
Buktalarehuset hus /Se *Hullebecks engen äng Huggelseke by Brötahusåkern åker
Frännarp by *Höalt f. äng Huggelseke by Buktalarevången åker
Gläntekroken område /Se Hökabacken Saknas /Se Huggelseke by Bylegrytan åker
Gläntestället bebyggelse /Se *Hölleeng f. äng Häbbahuset hus Bålsbacken backe
Gläntestället gd /Se Hörbyån å Härröd by Bålsma kärr
Grötastället gd /Se *Jær, Store och Lille, *Jeren åkrar Hörby traktnamn Bännlyckan åker
Gärgap område /Se *Kalffue hauffuen äng Hörby byområde Bässingeån å
Gärgaps bärta bebyggelse /Se *Kiertenn äng Järastället gård Bökebacken skogsbacke
Hee by Killebäcken bäck /Se Järastället gård Dalbergs bro bro
Herröd by /Se *Killis stumpen äng Jönstorp avs. Dammarna betesmark
?Huggelseke by *Kiössekier äng Karlsberg gård Drövtalyckorna åkrar (gammal fädrift)
Huggelseke by /Se Kladerbäck bäck /Se Karlsfält gård Drövtavägen väg
Hågelsege by /Se *Knebill, Vestre äng Karlslund gård Drövtavägen gammal fädrift, numera landsväg
Härröd by *Kneppe, Store åker Kauringahuset ghs Dömnabacken backe
*Höalt, se ?Huggelseke by *Korssager f. åker Knektahuset hus Dönebergsliden backe
Hörby by *Koumose gränsmärke Knektastället gård Dönebjer kulle
Hörby by o. sn *Kringelenn åker Knektastället gård Döneborrsliden backe
Hörby by *Kroge agir åker Kvarnberga by m. utmark Dörma mosse mosse
Hörby by *Krogenn äng Kvarnberga by m. utmark Ebbekroken ängsmark
Hörby köping, sn Kruddarebäcken bäck Kvarnberga by Ekbacken skogsmark
Hörby köping, sn *Kuldzager f. åker Kvarnberga by Ekebacken skogsmark
Hörby köping Kyssebärsängarna äng /Se Kyrkhult by Ekebacken skogsbacke
?Hörby by Kyssekärrsängarna äng /Se Kyrkhult gård Ekebacken åker
Hörby by Körsbärshålan sänka Kyrkhult gård Ekebacken åker
Hörby by (nu köping) Körsekärr äng /Se Kyrkhultsängen, se Råby traktnamn Ekesåker åker
Hörby gästgivaregård Saknas /Se *Lade agir åker Köinge traktnamn Enset åker
Kyrkhult by *Laëbrans agir åker Köinge by Ensetaåkern åker
Kyrkhult gd:ar /Se Lagnebäcken bäck Köinge by Fiskarevången åker
?Köinge by Lagnebäcken bäck Köinge by Fläkärret odlat kärrområde
?Köinge by Lagnebäcken bäck Köinge skola, se Köinge traktnamn Fogdavången åker
?Köinge by Lagnebäcken bäck /Se Köinge ynk bydel Fäladsbacken åker
?Köinge by *Lang agerenn åker Köingetiman del av Timan Fäladslyckan åker
Köinge by Logne aae, se Lagnebäcken bäck Langstorp gård Fäladsvången skogsmark
Köinge by *Lieager f. åker Langstorp småbruk Färsingalyckorna åkrar
Köinge by Lågdammarna dammar Lasarettet byggnader o. park Galgabacken backe
Köinge by /Se Lågedammen damm /Se Lenehuset hus Galgabacken backe
Köinge by /Se *Marchesehielssbech gränsmärke Linjen Fogdarp-Osbyholm, se Osby traktnamn Galivan uppdämning av å
Köinge by /Se Markaskälsbäck skiljebäck /Se Linjen Fulltofta-Hörby, se Slagtofta traktnamn Gamla trädan åker
Köinge by /Se *Mellössenn åker Linjen Hörby-Äspinge, se Hörby traktnamn Gamle damm åker
Nyåkra by /Se *Mellössenn åker /Se Linjen Osbyholm-Hörby, se Osby traktnamn Gatukärret åker
Ormaröd skogsmarker /Se *Mosen äng Linjen Osbyholm-Hörby, se Hörby traktnamn Gatulyckan åker
Osby by *Mödingenn åker Lågehuset hus Glinderbacken grund i Ringsjön
Osbyholm hg *Mölle engen äng Lågehuset hus Gläntebron bro
?Osby by *Möllis agir, Norre och Syndre åkrar Mahuset hus Granefäladen fäladsmark
Osbyholm hg *Naffuerenn äng Marielund gård Granelunden grandunge
Osby by *Nelle killis agir åker Marknadsplatsen bebyggt område Graneskogen skogsmark
Osbyholm hg *Nöreeng f. äng Mövahuset hus Grustäktavången skogsmark
Osbyholm hg *Orenade(n) f. äng Norrehe gård Grytebiskan åker
Osbyholm hg Ormaröd buskbeväxt område /Se Nytorp gård Grönered område
Osby by *Panne engenn äng Nyåkra by Gröneredvägen väg
Osbyholm hg *Piile tofftt åker Nyåkra by Gurkan skogs- och betesmark
Osbyholm hg Pilasträte kärr /Se Onslundarehuset hus Gustavsvången åker
Osbyholm hg Pilebäck bäck /Se Osby traktnamn Gårdängen åker (ursprungl. äng)
Osby by *Pugemose gränsmärke Osby gdr Hacket åker
?Osbyholm hg Puggedammarna dammar /Se Osby by Hagen hörn av Slagtofta
Osbyholm hg *Raaby wongh vång Osbyholm traktnamn Hallabacken åker
Osby by /Se Ramnabackekärret Saknas /Se Osbyholm gd Hallavången åker
Osby by /Se Ramnabacken Saknas /Se Osbyholm säteri Hallavången åker
Osby by /Se Ramshäst terräng /Se Osbyholm gård Hallsåker åker
Osby by /Se Ramshäst allmänning /Se Osbyholms stationsområde, se Osbyholm traktnamn Hallsåkra kärr odlad kärrmark
Osby by /Se *Rausthest gränsmärke Osbyvärn stationsomr. (nu bebyggelse) Hedabäcken bäck
Ousby by /Se *Rausthest »marcheschiel» /Se Osbyvärn område Hedamaängen ängsmark
Osbyholm gd /Se *Reffsager f. åker Ousby, se Osby gdr Heebäcken bäck
Ousbyholm hgd /Se *Reffuebierg äng Ousbyholm, se Osbyholm gd Hejdan åker
Ousbyholm gods /Se Ringsjön, Östra sjö Perstorp ghs Hejdan åker
Prästgården Saknas *Roelbenen (*Rödbenen) äng Perstorp gård Hejdan kärrmark
Rausthest Saknas /Se Roelbenen Saknas /Se Perstorp avs. Hejdan, Västra område (numera åker)
Romla gd /Se *Rompekier gränsmärke Pilahuset hus Hejdan, Östra område (numera åker)
Ruter Dam torp *Ryett äng Pipet gård Hejdedammen damm
Råby by Råbyhällor berghällar Präktigs hus hus Huggelseke vång skogsmark
Råby by Räften terräng /Se Rabla tunt egendom Huggelsekeån å
Råby by Rävabäck bäck /Se Romdala gård Hultatäppan skogsmark
Råby by Rödbenen ägonamn /Se Romla gård Humlebacken skogsbacke
Råby by *Röden f. äng Romna by (gårdar) Husarevången åker
Råby by *Rögleager f. åker Romna gård Husmanslyckorna åkrar
Råby by *Röneager f. åker Romna gård Hålan åker
Råby by *Rör engen äng Ryssahuset hus (numera rivet) Häbbalyckorna åker
Råby by *Röxengenn äng Råby traktnamn Härröda tivoli skogsområde
Råby by Sankt Olofs källa fornlämning Råby by Härrödaån å
Råby by »Sedebierg» höjd? /Se Råby by Härrödaledet grind (led)
Råby gd »Sedekullen höjd? /Se Råby by Härröda lyckor åkrar (lyckor)
Råby by Segen bäck /Se Råby by /Se Hässjakroken skogs- o. ängsmark
Råby by *Sig(eager) f. åker Råbygård gård Hästabacken åker
Råby by *Siig, Lille och Store åkrar Råby hovgårdaby område (gårdar) Hästabacken skogsmark
Råby by /Se *Silletiörnidtt, Vestre och Østre ängar Råby vång Saknas Hästakullebacken åker
Källekehus f.d. värdshus /Se Sissebäck bäck /Se Röaborg hus Hästhagen betesmark
Slagtofta by Skaglabäck bäck /Se Sadelmakarehuset hus Hästängabron bro
Slagtofta by *Skiiffuen äng Skäppastället gård Hästängakärret kärr (nu odlat)
Slagtofta by *Skindere wads eng äng Slagtofta traktnamn Höga bjer backe
Slagtofta by Skärbäck bäck? /Se Slagtofta by Höglyckan åker
Slagtofta by *Sletteager f. åker Slagtofta by Höljorna rester av flodlopp
Slagtofta by *Skieldett åker Slagtofta by Hörby Ringsjöstrand strand
Slagtofta by *Spiellit f. åker Slagtofta by Hörbyån å
Slagtofta by *Stangager f. åker Slagtofta by Hörbyån å
Slagtofta Saknas /Se *Steen pickenn åker Slagtoftahus, se Slagtofta traktnamn Höstavången skogsmark
Slagtofta by /Se *Stendamm damm? /Se Snärshuset ghs Intäppan åker
Slagtofta Saknas /Se *Stertis agerlödenn äng Sofielund hus Järakällan källa
Stattena gdar /Se *Stobekiersseng f. äng Starkahuset hus Järakällan källa
Stattena gd:ar /Se Store mosse sank mark Stattena by Järavägen väg
Stork(a)-(Storkatoft m.fl.) Saknas /Se Storkatoft, Östra o. Västra åkrar /Se Stattena hus Kaffabacken backe
Sädeberig gd Storkåker åker /Se Syrehuset hus Kalla kärr kärrmark (mestadels odlad)
Tappavitt torp *Stubbeager f. åker Syrehuset gård Karlsfält, Nya område
Tappahvitt gd /Se *Stöhaffue agerenn åker Sågehuset, se Lågehuset Saknas Karnes backe skogsbacke
Turenbatt by /Se *Suortekier f. äng Tappavitt gård Kauringabacken backe
Turingbatt gd Svartakärr kärr Tappavitt gård Kauringahålan kärr- o. mossmark
Turingbatt gd:ar /Se Svartefloe vattensaml.? /Se Tappavitt hus Kittebonna håla ängsmark
Tågarp by /Se Syreåran vattendrag? /Se Timan by Klasabäcken bäck (numera dike)
Venaröd by Säteberg, se »Sedebierg» höjd? Toftahuset ghs (numera rivet) Klintabacken backe
Venaröd by Sätebäcken bäck /Se Torshill gård Klintaskogen skog
Venaröd gd /Se Sätekullen, se »Sedekullen» höjd Trappan, se Råby traktnamn Klintavägen väg
Venaröd gd /Se *Söndrekulleng f. äng Trekanten del av Osby Klinten backe
  *Sönerödt f. äng Turenbat, se Boarp traktnamn Knaggered åker
  *Sönnehöj gränsmärke Turingbatt mensalhemman Knektens vång område
  *Sörbäck bäck? /Se Turingbatt gård Knutahagen område (delvis skogsmark o. delvis åker)
  *Thiörnissager f. åker Turingbatt gård Knutevången åker
  *Thorn(e)spiellit f. åker Tågarp by Kohagadammen damm (för kreatur)
  *Thuerenge f. ängar Tågarp by Kohagen åker
  Timan skogsområde Tågarp by Kohagen område
  *Timmerbäck bäck? /Se Uggleborg egendom Kohagen omr.
  *Toess agerenn åker Ugglehuset äldre namn på Uggleborg Kolsåkra åker
  *Tossesedehalen f. äng Vallåkra bebyggt område Kolsåkra åker
  Tranbjersstycket Saknas /Se Vebergstorp torp Kornamöllekull skogsmark
  Tranebjers åker Saknas /Se Venahuset rivet hus Kostigen väg
  Tranebjers äng Saknas /Se Venaröd by Kransa fälad fäladsmark
  *Tueeng f. äng Venaröd by Kransa lycka åker
  *Tulisslödt f. åker Venaröd by Kringelåkrarna åker
  *Tydseheager f. åker Venaröd by Kristiansvången åker
  *Tyurssager f. åker Ådala avs. Krokabacken åker
  Ugglan äng /Se Ådalen gård Kroken åker
  Uggle mosse förr äng, sedan utmark /Se Änkans hus hus Kronans damm kärr
  »Vglenn och *Lille Vgle ängar   Kronovägen väg
  *Uggleskogen skog   Kronovägen väg
  *Uggleskog skog   Kullsåkra åker
  Vallabäck bäck   Kungavången åker
  Vallabäck skiljebäck /Se   Kuskafäladen åker
  *Vlsshöjen gränsmärke   Kuskalyckan åker
  *Waadebierg äng   Kvarnbergafäladen fäladsmark
  *Vadehull gränsmärke   Kvarnbergahålan betesmark (sankmark)
  *Valgreager f. åker   Kyrkstigen gångstig (ursprungl. väg)
  *Vare Kiers haffue äng   Källareåkern åker
  *Veikiersseng f. äng   Källetaget grustäkt
  *West agir, Store och Lille åkrar   Källetaget grustäkt
  Viss mosse myr   Källevången åker
  Viss mosse sankmark   Källkroken skogs- o- ängsmark
  Viss mosse mosse   Käringakroken område
  Vissmossen mosse /Se   Kärleksbacken skogsbacke
  *Vrangebech gränsmärke   Köinge fälad område
  Vrangebäck bäck /Se   Köinge smedja smedja
  *Vresseng f. äng   Köinge värmölla väderkvarn
  *Vång, Västra Saknas   Köllnevången åker
  *Vång, Östra Saknas   Körolarna förr körväg
  *Ysneryds agir, *Lille ysneryds ager åkrar   Ladufogdevången åker
  Ållhult Saknas /Se   Lagnebäcken bäck
  Ällingebäck bäck? /Se   Landerödadammen sidvallsäng (nu damm)
  *Øekulds agir åker   Langstorpavången åker
  *Ölleng f. äng   Lenevägen väg
  *Örisslöche(n) f. åker   Lilla kärr odlad kärrmark
  *Ørkulenn äng   Lille vång skogsbacke
  *Øssneriis agerenn åker   Lusebjärsmåsen mosse
  Östra Ringsjön sjö   Lyckan åker
  Östra Ringsjön sjö   Lyckan åker
  *Østrebecks agers eng äng   Lyckebacken åker
  *Øxekuls engen äng   Låga bjer backe
  *Øxenn äng   Lågedammarna damm
      Lågedammen damm
      Långevång åker
      Långevång åker
      Långevången åker
      Långevången åker
      Långön område
      Lärkekärr område
      Madammen åker
      Maderna åkrar
      Malms håla änghåla
      Malttorkevången åker
      Masarabacken odlad backe
      Mejerivången åker
      Mellanvången åker
      Månsköpagropen å
      Möllebacken, Lille åker
      Möllebacken, Store åker
      Mölledammen ängsmark
      Möllefallet område
      Möllevången åker
      Möllevången åker
      Möllevången åker
      Mörka kärr kärr (numera odlat)
      Narrens hejda betesmark
      Narrens lycka åker
      Norra kärr skogs- o. ängsmark
      Norra mar åker (mader)
      Norrevång åker
      Norre vång åker
      Norre vång skogsmark
      Norrevång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång, Lille åker
      Nyvång, Store åker
      Nädekull åker
      Onslundarefäladen fäladsmark
      Ormaröd område
      Oråkern skogsmark
      Oråkrarna åker
      Osby bro bro
      Osbyvägen utfartsväg
      Parkavången, Norre åker
      Parkavången, Söndre åker
      Per Lars mölla vattenkvarn
      Pila sträte kärr
      Pile bäck bäck
      Pilehäcken åker
      Pileängen åker (nu odlad ängsmark)
      Plantskoleåkern åker
      Poggedammarna kärrmark med dammar
      Prästafäladen fäladsmark
      Prästaliden backe
      Prästamöllan vattenkvarn
      Prästavägen väg
      Pälsabrobäcken bäck
      Pälsabron bro
      Pärebobacken åker
      Ramnabacken backe
      Ramshäst väg
      Ringarebacken backe
      Ringsjön Saknas
      Rodahejdan sankmark (moss- och kärrmark)
      Rodahusbackarna åker
      Rodahålorna åker (sidländ)
      Rodaåkern åker
      Romla höjdsträckning
      Romlavången åker
      Rommarebackarna åkrar (mestadels)
      Rommarebacken backe
      Ryggorna åkrar
      Ryttershejdan område (numera mestadels åker)
      Rytterslyckan åker
      Rytterslyckan åker
      Råby hällor område
      Råby hällor sluttningar
      Råby kärr område
      Råby vång område
      Råbyvägen utfartsväg
      Råbyvägen väg
      Råbyån å
      Råglyckan åker
      Råhultskärret kärrmark (betesmark)
      Råsetavägen väg
      Röaborg åker
      Rör kärr odlade kärrmarker
      Rölycka åker
      Rölycke åker
      Rönakull åker
      Rönnsvången åker
      Rönnsvången åker
      Sadelmakarebacken åker
      Sandvången åker
      Satsalyckan åker
      Satsens tuvor åker
      Sissebäck bäck
      Sjuan åker
      Skagla bäck bäck
      Skalle backe skogsbacke
      Skräddarelyckan åker
      Skälhusbäcken bäck
      Smedholmen grund
      Smeholmen grund
      Smevången åker
      Smevången åker
      Smålänningabacken backe
      Snårsbacken backe
      Snärsvången åker
      Sobacken åker
      Sokärret kärrmark
      Spetsen område
      Spetsen område
      Starkavången åker
      Stenhallen skogsbacke
      Stenhidet åker
      Stenlyckan åker
      Stenpjöcken åker
      Stenvången åker
      Stenvången åker
      Stia kärr skogs- o. ängsmark
      Stinas lycka åker
      Store vång åker
      Store vång åker
      Storevången åker
      Store åker åker
      Store åker åker
      Store åker åker
      Store åker åker
      Stutabacken område
      Svarta kärr kärr (delvis odlat)
      Svarte backe backe
      Svarte mosse mosse
      Svinahusvången åker
      Svinahusvången åker
      Svängeliderna backar
      Syrefäladen fäladsmark
      Söndra kärr skogs- och ängsmark
      Söndre vång skogsmark
      Söndre vång skogsmark
      Söndra lycka åker
      Söndre Vallåker område
      Söndre vång skogsmark
      Timans skog skogar
      Tjurhagen åker
      Tobaksbacken åker
      Tockalyckan åker
      Toftalyckan åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tofterna åker
      Tofterna åkrar
      Toftesåker åker
      Toftingafäladen fäladsmark
      Toppa mosse mosse
      Torre vång åker
      Torshills tivoli skogsbacke
      Torsåker åker
      Torparevägen väg
      Torsåker åker
      Tosänket ängsmark
      Trappen jord
      Trappen område (åker)
      Trollstugan stenar
      Trollstugukärret kärr
      Trädgårdsvången åker
      Turkalyckan åker
      Turkalyckan åker
      Tågarpa fälad fäladsområde
      Tågarpavägen väg
      Tågarpavägen väg
      Täppan område
      Täppevägen del av väg
      Uggleborgsvägen väg
      Uggle mosse mossmark
      Vajla skog skogsmark (skiften)
      Valla bäck bäck
      Vallåkra åker
      Vallåker, Norre område
      Vare kärr kärrmark
      Vattningen håla
      Venabackarna åkrar
      Videsmaden ängsmark
      Viekärrsvången åker
      Viesvägen väg
      Vissmosse mosse
      Vis mosse mosse
      Vägfara åker
      Vägfare åker
      Västerbladslyckan åker
      Västerbladsskogen skogsmark
      Väster kärr kärrmark
      Västre toft åker
      Västre vång åker
      Ysnahallen backe
      Ysnakärret kärr
      Ysnamossen mosse
      Åkalycka åker
      Åkes lycka åker
      Åkrokarna betesmark
      Åkroken betesmark
      Ållhult åker
      Åsabacken odlad ås
      Åsaledet grind
      Åvadsbron bro
      Äsketofta åker
      Äspingevägen väg
      Österskog del av Herröd
      Östra lycka åker
      Östre toft åker
      Östre vång skogsmark
      Östrevångsvägen väg

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.