ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Ibbs socken : Rönnebergs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 145 Bebyggelsenamn : 141 Naturnamn : 158
Saknas Saknas /Se Bäckviken vik Sankt Ibbs sn sn Bäckviken hamn
Ibb, Sankt sn Bänkebacken f.d. äga /Se Ibb, S:t sn Bäckviken hamn
Sankt Ibb sn /Se Fruarnas damm damm /Se Venbo inbyggarbeteckning Bäckviken hamnplats
Sankt Ibb sn /Se Fruns damm äga /Se Venbo inbyggarbeteckning Bäckviken fiskläge
Sankt Ibb sn /Se Gallehögen fornlämning /Se Hvenbo inbyggarbeteckning Bäckviksränna sänka
Sankt Ibb an /Se Gåskilla äga /Se Agnesfrid avs. Bäckviksränna sänka
Sankt Ibb sn /Se Gässviken vik Agnesfrid avs. Bäckviks ränna dalsänkning
Sankt Ibb sn /Se Haken fyr Annedal avs. Danskahamnen hamnplats
Sankt Ibb sn /Se Haken udde /Se Annehem avs. Dövrännan ränna
Mammars slott sägenslott /Se *Hammaren udde Annelund avs. Dövrännan ränna
Karlshöga slott sägenslott /Se *Husvik vik Annehem avs. Dövrännan ränna
Norreborg sägenslott /Se *Husvik vik Annetorp avs. Fiskeshögen fast fornl.
Sankt Jakobs kyrka förr kyrka /Se *Husvik vik Assargården avs. Fiskeshögen fast fornl.
Stade beb. namn /Se *Husvik vik Backebo avs. Fiskeshögen höjd
Sönderborg slott /Se Husvik Saknas /Se Bengtstorp avs. Flodkärr mark
Sönderborg sägenslott /Se *Hyllebol ägonamn /Se Breidablick avs. Flokärr sank mark, tidigare kärr
Tuna by Hällehögen fornlämning Bygården avs. Flokärr sank mark, tidigare kärr
Tuna by /Se Hällehög fornlämning /Se Danska bruket tegelbruk Flokärr damm
Tuna by /Se Hällorna äga /Se Eliselund avs. Fotnäsan plats
Tuna by /Se Klinterna äga /Se Eliselund avs. Fruarnas damm damm
Tuna by /Se Klåbacken äga /Se Erikstorp avs. Fru Grimilds grav fornminne
Uranienborg f. slott, nu ruin Klåbacken äga /Se Framnäs gård Fru Krimhilds grav plats
Uranienborg f. slott, nu ruin Kläbäck bäck /Se Framnäs avs. Fru Krimhilds grav plats
Uranienborg f. slott, nu ruin Lagbrinken äga /Se Fridhem avs. Galkhögen ättehög
Uranienborg f. slott, nu ruin Munkabacken äga /Se Fridhem avs. Gullgyllebacken backe
Uranienborg f. slott, nu ruin Mörfällorna äga /Se Fridhem avs. Gålgyllebacken backe
Uranienborg f. slott, nu ruin Möjungen ägonamn /Se Fridhem avs. Gålgyllebacken backe
Uranienborg f. slott, nu ruin *Mölbäck bäck Fridhem avs. Gåshalsen udde med strandmal
Uranienborg f. slott, nu ruin *Möllabäck bäck Fridhem avs. Gåshalsen udde
Uranienborg = Kungsgården Saknas Möllebäcken bäck Fridhäll avs. Gåshalsen udde
Uranienborg gd Näktergalsskäret, Lilla skär Fridhäll avs. Gässviken bukt
Uranienborg Saknas /Se Näktergalsskäret, Stora skär Fridsbo avs. Gässviken bukt
Uranienborg Saknas /Se *Ogenö udde eller höjd Friheten avs. Gässviken bukt
Uranienborg Saknas /Se Piledamm damm /Se Fruarehuset avs. Hakabackarna backar
Uranienborg slottsruin /Se Revshögen fornlämning /Se Fruarehuset hus Hakbackarna backar
Vens kyrka Saknas Sjödammet vång /Se Fröjdenborg avs. Hakbackarna backar
  Sjödämmet tjärn Fussings villa avs. Hakdjupet bråddjup
  Skarlakans-Öen (=Ven) ö /Se Fyrkanten avs. Hakdjupet bråddjup
  Småmans damm damm? /Se Fyrstationen avs. Hakdjupet tvärbrant djup
  Sni(g)ladammen damm /Se Gammelgård avs. Haken plats omrking fyrplats
  Stjärneborg f. observatorium, nu ruin Gunborg, se Tuna traktnamn Hakslottet slott
  Tjuvkammarören strandremsa Hakens fyr avs. Hakslottet slott
  Hven ö Hakens fyrplats avs. Husvik hamnplats
  Ven ö Hemmet avs. Husvik hamnplats
  Ven ö Husvik tegelbruk Husviksränna plats
  Ven ö Hällehus avs. Hällehögen fast fornl.
  Ven ö Högtorp avs. Hällehögen fast fornl.
  Ven ö Höjden avs. Hällehögen fornlämning
  Hven ö Höstsol avs. Kallkälla udde
  Ven ö Johannehill avs. Kallkälla udde
  Ven ö Johannero avs. Kallkälla udde
  Ven ö Justinehem, se Tuna traktnamn Karhöga häst lernabbe
  Ven ö Jönsminne avs. Karlhöga udde
  Hven ö Jönssonsminne avs. ?Kasskälla damm
  Ven ö Kjellstorp avs. Kasskälla damm
  Ven ö Kompassen avs. Kasskälla damm
  Ven ö Kulletorp avs. Kockahagen jord
  Ven ö Kungsgården kronodomän Kockahagen jord
  Ven ö Kungsgården kronodomän Kockhagen jordremsa
  Ven ö Kyrkebacken fiskläge Kyrkobacken backe
  Ven ö Lappahuset avs. Kyrkobacken backe
  Ven ö Lillbo avs. Kyrkbacken fiskläge
  Ven ö Lilla gården avs. Lagbrink strandbackar
  Ven ö Linnetorp avs. Lagbrink strandbacke
  Hven ö Lyckebo avs. Ljusa ängar vång
  Ven ö Långahuset avs. Minnet grop
  Ven ö Mariedal avs. Mossen mose
  Ven ö Mariehem avs. Munkakyrkan kyrka
  Ven ö Mariehem avs. Munkakyrkan kyrka
  Hven ö Marielund avs. Myängabacken backfall
  Ven ö Masten avs. Myängabacken backfall
  Ven ö Mossedal avs. Myängahögarna utplånade fasta fornl.
  Ven ö Munkakyrkan förr kyrka Myängahögarna utplånade fasta fornl.
  Hven ö Norreborg avs. Möfällorna vång
  Ven ö Nygård gård Möfällorna vång
  Ven ö Nygård, Lilla = Fruarehuset avs Möfällerna vång
  Hven ö Nyhem avs. Möjehögarna utplånade fasta fornl.
  Ven ö Nyhem avs. Möjehögarna utplånade fasta fornl.
  Ven ö Nyhem avs. Möllebacken backe
  Ven ö Prästamarken f.d. kyrkoh.bost. Möllebacken backe
  Ven ö /Se Prästgården gård Möllebacken backe
  Ven Saknas Prästhuset, se Tuna Saknas Möllebäcken bäck
  Ven Saknas Rodret avs. Möllebäcken bäck
  Ven Saknas Rosendal, se Tuna traktnamn Möllebäcken bäck
  Hven Saknas Rosendal avs. Norreborg backkrön
  Ven ö Rosendal, Lilla avs. Norreborg backkrön
  Ven ö Rosenhill avs. Norreborg backkant
  Hven ö Rutsbo avs. Näktergalskäret inskärning i strandkant
  Ven ö Rutsbo avs. Näktergalsskäret inskärning i strandkant
  Ven ö Sjötorp avs. Näs udde
  Ven ö Skoghem, se Tuna traktnamn Näs udde
  Ven ö Skoghem avs. Näs udde
  Ven ö Slottagården gård Näsbackar backar
  Ven ö Slottagården gård Näsbackar backar
  Ven ö Snigeldammen damm Näsbackar backar
  Ven ö Sofiehem avs. Näshäst udde
  Ven ö Sofiero avs. Näshäst udde
  Ven ö Solbacken avs. Näs» häst lernabb
  Ven ö Solgården prästgård Olanders tegelbruks grav lergrav
  Ven ö Solhaga avs. Prästamarken prästboställe
  Ven ö Solhem avs. Prästamarken prästboställe
  Ven ö Solhem avs. Rosendal dalgång
  Ven ö Solhem avs. Rosendal dalgång
  Ven ö Solhäll avs. Rosendal dalgång
  Ven ö Solhäll avs. Ryssbacken förr trädgård
  Ven ö Solhäll avs. Ryssbacken förr trädgård
  Ven ö Slottagården gård Ryssbacken plats i sn
  Ven ö Stattena hus Rysskärr vång
  Ven ö Stattena hus Samlehög fast fornl. nu utplånad
  Ven ö Stattena hus Samlehög fast fornl.
  Ven ö Stjärneborg ruiner Samlehög backe
  Ven ö Storagården avs. Sjödämmet vång
  Ven ö Storahuset avs. Snigeldammen damm
  Ven ö Strandhem avs. Snigeldammen damm
  Ven ö Strandhem avs. Spanshögen hög
  Ven ö Stugan avs. ?Spånshögen fornl.
  Ven ö Sunnansol, se Tuna traktnamn Spånshögen fornl.
  Ven ö Sunnansol avs. Stade landningsplats
  Ven ö Svenstorp avs. Stade landningsplats
  Ven ö Svenstorp avs. Stade plats i sn
  Ven ö Trekanten avs. Storesten sten
  Ven ö Trekanten avs. Storesten sten
  Hven ö Tuna traktnamn Store sten sten
  Hven ö Tuna by Sönderborg backkrön
  Ven ö Tuna Saknas Sönderborg backkrön
  Ven ö Tyska huset avs. Söndrevång vång
  Ven ö Täppan avs. Söndrevång vång
  Ven fyr Urania avs. Söndre vång vång
  Ven Nord triangelpunkt Uranienborg = Kungsgården Saknas Tjuvakroken område av trädgård
  Ven ö /Se Urinerna kungsgård Tjuvakroken område av trädgård
  Ven ö /Se Utfartsvägen avs. Tjuvakroken plats
  Ven ö /Se Utkiken avs. Tygesväg gångstig
  Ven ö /Se Vallbo avs. Tygesväg gångstig
  Ven ö /Se Vallargärde gård Tyges väg väg
  Ven ö /Se Veneborg avs. Ven ö
  Ven ö /Se Venedal avs. Ven ö
  Ven ö /Se Vilhelmstorp avs. Ven ö
  Ven ö /Se Värnhem avs. Hven ö
  Ven ö /Se Värnhem avs. Ven ö
  Ven ö /Se Åldersro avs. Hven ö
  Vens södra udde fyr Östanlid gård Ven ö
  *Vetön, se Ven ö   Hven ö
  Västrenäs näs   Hven ö
  *Ögenäs udde   Hven ö
  Öresund sund   Hven inbyggarbeteckning
      Hven inbyggarbeteckning
      Hven ö
      Vingestig väg
      Västernäs plats där en fyr ligger
      Västernäs plats där en fyr ligger
      Väster om Hven sund
      Västers fyr fyr
      Västersfyr fyr
      Västre Näs näs
      Ögnäs udde
      Öknäs udde
      Öknäs udde
      Öster om Hven sund

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.