ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Säby socken : Rönnebergs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 20 Naturnamn : 34
Säby sn och by *Ammekildisager åker Säby sn Saknas Bjälkåkern åker
Säby sn Bekan äga /Se Säby socken och by Bjälkåkern åker
Säby sn och by *Bielekager åker Säby sn och by Brännerivången åker
Säby sn *Breed ager åker Säby sn och by De trettio tunnlanden åker
?Säby socken *Dails agerenn åker Säby sn och by Dragakroken åker
Säby sn och by Egran äga /Se Säby sn o. by Dragakroken åker
Säby sn och by *Eskillbeckindtt äng Brohusen bebyggelse Getterevet rev?
Säby socken »Eskillbeckindtt» äng /Se Gården gård Isavången åker
Säby sn *Getakaret grund Linjen Säby-Vadensjö Saknas Klasagropen dike
Säby sn *Geteredet grund Micklastället gård Klasagropen dike
Säby sn /Se Getterevet grund Smörhålan bebyggelse Lille Sandvång åker
Säby sn och by Getterevet grund Smörhålemöllan väderkvarn Mossabäcken bäck
Säby sn *Heden engenn äng Säby Saknas Möllebacken höjd
Säby sn *Holm ager åker Säby sockerbruk sockerfabrik Möllebacken åker
Säby sn och by *Kircke ager, *Nöre kircke ager åkrar Säby holm sockerfabrik, säteri Norre vipan vång
Säby sn och by Klasagroven dike /Se Säbyholm sockerfabrik, säteri Norremark vång
Säby sn och by *klassager, Lille åker Säbyholm sockerfabrik, säteri Sjöfäladen betesmark
Säby sn /Se *Klassager, Store åker Säbyholm gård Sjövången strandmark
Säby sn /Se Klassager, Store o. Lille åkrar /Se Säbyholm gård Skolevången åker
Säby sn /Se *Korss ager, Lille åker Torparehusen bebyggelse Skälbäcks åkern åker
Säby Saknas /Se *Korss ager, Store åker   Skälbäcksåkern åker
Säby by *Korss engenn, Korss agrene äng resp. åker   Stenorsåkern åker
Säby by Mellanbäck bäck /Se   Stenorsåkern åker
Säby by o. sn Mellanbäcken äga /Se   Store sandvång åker
Säby by *Mellum beckindtt, (*Mellumbeck) åker   Svartahål åker
Säby by »Mellum beckindt» åker /Se   Svinakärrshålan sank sänka
Säby by Mossabäcken bäck /Se   Svinakärrshålan sank sänka
Säby by *Mossenn äng   Säbybacken bäck
Säby by *Mousse ager åker   Södra vipan vång
Säby by *Ny wongh vång   Tönningaplanen åker
Säby by *Ny wongs ager, Store åker   Viporna vång
Säby by *Ny wongs agir, Lille åker   Åstrads bro bro
Säby by *Nywongs eng, Lille äng   Åstradsbro bro
Säby by *Nywongs eng, Store äng   Östervång åkermark
Säby by Ormhögen fornlämning /Se    
Säby by /Se *Skielbeckindtt äng    
Säby by *Skielhögs ager åker    
  Skälbäck bäck /Se    
  *Steen röglenn åker    
  *Stiis agerenn, Stiis engenn äng    
  *Suine kullenn åker    
  *Tiörolenn åker    
  *Tofft agerenn åker    
  *Toffte agers engen äng    
  *Tuehögis engenn äng    
  Tvehögen fornlämning /Se    
  *Vade kier åker    
  *Vass ager åker    
  Ven ö /Se    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Öresund sund    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.