ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sireköpinge socken : Rönnebergs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 64 Bebyggelsenamn : 138 Naturnamn : 87
Sireköpinge sn och by Asparna äng /Se Sireköpinge sn och by Bagareträdet poppel
Sireköpinge sn och by Bassadalarna äga /Se Sireköpinge sn, by (säteri) Björket skog
Sireköpinge sn *Boeltofften f. åker Sireköpinge sn, by, (säteri) Blackan åker
Sireköpinge sn Bräslekullarna äga /Se Sireköpinge sn, by o. herregård Bruksvången åker
Sireköpinge sn Bräsle Kullarne ägonamn(?) /Se Sireköpinge sn, by o. herrgård Brödåkra skog skog
Sireköpinge sn Dorup triangelpunkt Sireköpinge traktnamn Det danska köket=Rävakullen höjd
Sireköpinge sn /Se Finnekullarna äga /Se Sireköpinge församling = Sireköping socken Saknas Dyngebro bro
Sireköpinge sn »Gadelisseng f. äng Sireköpinge socken, by och herregård Fattighusvången åker
Sireköpinge sn och by *Gressager f. åker Köpinge = Sireköpinge sn och by Gatan vägsträcka
Sireköpinge sn *Gressagersseng f. äng Axels minne avs Granet planterad skog
Sireköpinge sn *Gresseng f. äng Barbrohus gatehus Grusgravarna grustäkt
Sireköpinge sn Horsaljungen äga /Se Baronalängan huvudbyggnad Gåsmaden äng
Sireköpinge sn Hönekullen fornlämning Bjärhus torp Hatten åker
Sireköpinge sn Hönsasträngarna äga /Se Bjärhus torp Hatten åker
Sireköpinge sn *Hönss(e)högsstreng f. åker Bjärhus f.d. torp Hatten åker
Sireköpinge sn *Hönssehögsstrengen f. åker Brödåkra by Heden f.d. hedmark, nu odlad
Sireköpinge sn *Hönssehöxager f. åker Brödåkra by Heden f.d. hedmark, numera åker
Sireköpinge sn och by Julaspjällen äga /Se Brödåkra by Huggarebacken höjd
Sireköpinge sn och by *Kapellstoften f. kapellplats, sen ägor Brödåkra by Håkantorpskroken område
Sireköpinge sn Kläsinge steenore Saknas Dorup gård Högarna ättehögar
Sireköpinge sn *Korssager f. åker Dorup gård Hönekullen höjd (ättehög?)
Sireköpinge sn och by *Korsseng f. äng Dorup gård Judadammen kärr
Sireköpinge sn /Se Kronokillan äga /Se Ellenhem avs Judadammen kärr
Sireköpinge by, sn /Se Kråköronen äga /Se Fyraraden småbruk Judadammen kärr
Sireköpinge sn /Se *Kuld(e)ager f. åker Fältenborg, se Sireköpinge traktnamn Kalvabron bro
Sireköpinge sn /Se *Kull(e)ager f. åker Gladaborg stathus Kalvahagen betesmark
Biskops Togarp, se Tågarp by *Lieager f. åker Grytan gård Kasern(a) backen vägbacke
Boltoften lokal /Se *Longkierssbachen f. äng Grytan gård Kasern(a)liden = Kasern(a)backen Saknas
Bolshus rivet hus /Se *Longkiersseng f. äng Gyllebo avs Kläsingebäcken bäck
Brogården försv. gd /Se Lönen äga /Se Gården gård Kläsinge håla dalsänka
Brödåkra by /Se Mannanöten äga /Se Gästgivaregården gästgivaregård Kläsingevägen väg
Hedegården hrgd? Mossarammen äga /Se Gökahuset hus Kullarna ättehögar
Hedegården hrgd? *Mossekiersseng f. åker Hedegården gård Liden vägsluttning
Klexinghe, se Kläsinge by *Musseaaren Saknas Hedegården gård Liden landsvägsbacke
Kläsinge by Norraby led f. led Hedegården gård Lillepark del av park
Kläsinge by Norrlyckehästen äga /Se Hedegården gård Långflöjorna åker
Kläsinge by Norrlycke hästen äng /Se Hedegården gård Marknadsplatsen öppen plats
Kläsinge by Norrlycke hästen äng /Se Hemmet avs. Mossen terrängnamn
Kläsinge by *Nörengen f. äng Herkules avs Månsafäladen åkervång
Kläsinge by *Onsshöjg Saknas Hilmas minne lht Möllareliden vägsluttning
Kläsinge by *Onshög Saknas /Se Hultahuset hus Möllareängen äng
Kläsinge by *Pilsstofften f. åker Håkantorp gård Möllebacken höjd
Kläsinge by *Raa agger f. åker Håkantorp gård Möllevången åker
Kläsinge by /Se Råån å Håkanstorp f.d. gård Norrabyvägen väg
Norraby by Råå-ån eller Kvistofta-ån Saknas Hålehus(et) hus Norrlycke skäl gräns
Norrlycke gd /Se *Rö(n)elöche f. åker Hönsahuset f.d. hus eller torp Ormaliden sluttning
Sankt Johannis kyrka Saknas »Rönelöche(n) f. äng Jordhuset f.d. hus Paderdammen damm
*Sankt Johannes kyrka Saknas *Rönelöchen f. äng Järnvägen, se Kläsinge traktnamn Per Bengtssons plan åker
*Sankt Johannes kyrka Saknas *Rönneeng f. äng Järnvägen, se Tågarp traktnamn Plassavången vång
Sireköpinge by o sn *Scheneberg Saknas Karlsfält gård Plassavången vång
Sireköpinge gd Skottamöllan (el. Skottehuset) kvarnlht /Se Karlsminne avs Platsavången åker
Sireköpinge by Skottehuset (el. Skottamöllan) kvarnlht /Se Kasernen stathus Rå-å(n) Saknas
Sireköpinge gd *Stauerssbache Saknas Klesinge, se Kläsinge traktnamn Rävakullen kulle
Sireköpinge by o. sn *Steenbroeng f. äng Kläsinge traktnamn Sireköpingebäcken bäck
Sireköpinge by *Stensager f. åker Kläsinge by Sireköpinge hed f.d. hedmark, numera odlad
Sireköpinge by *Strengen f. åker Kläsinge by Sjön damm
Sireköpinge by *Stuetofften f. åker Kläsinge by Skönadal park
Sireköpinge gd /Se *Söndereng f. äng Kläsinge by Skönadalsbäcken bäck
Sireköpinge by *Thiörnissager f. åker Kläsinge by Smedbacken backe
Sireköpinge hg o. by *Tiugehöj Saknas Kläsinge by Smedjevången (=Smedvången) åker
Sireköpinge by *Torn(e)höij Saknas Kläsinge by Smedvången åker
Sireköpinge by /Se *Vabrostreng f. åker Kockagården f.d. gård Smedvången åker
*Skottegården f.d. gd *Verkier Saknas Kommungården f.d. fattiggård Smäckafäladen fäladsmark
Smäckopp bebyggelse /Se *Östretofft f. åker *Krogarehuset hus Spargottsvägen väg
Spargodt gd /Se   Kråkestället hamman Stensåkrarna åker
Sygritheköp, se Sireköpinge sn   Köpingsberg gård Stenåkrarna åkrar
Thoorppe jordlht /Se   Köpingsberg gård Stocken spång
Todarp jordlht /Se   Köpingsberg gård Storepark park
Tågarp Saknas   Liden landsvägsbacke Svingelen vägkrök
Tågarp by   Lugnet avs. Tirupsbäcken bäck
Tågarp by   Lyckebo gård Tuesvången vång
?Tågarp by   Möllehuset f.d. hus Tuesvågen vång
Tågarp by   Nilstorp avs. Tuves äng äng
Tågarp by   Norraby by Tygarännan bäck
Tågarp by   Norraby by Tyske vall jordvall
Tågarp samh. /Se   Norraby by Tyske vång åker
Vebäck(shus) jordlht /Se   Norrlycke gård Tågarpsbron bro
Videlycke by   Norrlycke gård Tågarps håla dalsänka
Videlycke by   Norrlycke gård Tågarps lid landsvägsbacke
Videlycke by   Norrlycke gård Ugglebacken höjd
Wismarhuuset gatehus /Se   Nyby lht Videlycke björke skogsmark
*Vraen Saknas   Offentorp torp Vimmingetorp grustag
Västergård gd   Offentorp f.d. gård Vimmingetorp grustag
Västergård gd   Pettersborg gård Vipeskriket äng el. mosse
    Pettersborg gård Vipevången vång
    Pettersborg gård Vipevången vång
    Rågård gård Ättehögsvången åker
    Rågård gård  
    Rågård gård  
    Sireköpingegården Saknas  
    Sireköpinge mölla väderkvarn  
    Sjuraden småbruk  
    Skogvaktarehuset hus  
    Skottamöllan lht  
    Skrabbarp bebyggelse  
    Skrabbarp gård  
    Skrabbastället gård  
    Skrabbastället gård  
    Smäckner husrad  
    Smäckopp by  
    Smäckopp by  
    Smäckopp hussamling  
    Solhem lht  
    Sorgensfrid (!) stathus  
    Spargott gård  
    Spargott gård  
    Spargott gård  
    Spargott gård  
    Stattena stathus  
    Stattena stathus  
    Storegård gård  
    Storegård gård  
    Storegård gård  
    Sågen avs.  
    Thorsalängan flygelbyggnad  
    Tobienäs avs.  
    Tågarp traktnamn  
    Tågarp by  
    Tågarp by  
    Tågarp by  
    Tågarp by  
    Vemmingetorp, se Tågarp traktnamn  
    Vesperhus Saknas  
    Videlycke gårdar  
    Videlycke by  
    Videlycke by  
    Videlycke by  
    Vilhelmsro lht  
    Vimmingetorp Saknas  
    Vipeslottet Saknas  
    Vipeslottet f.d. gård  
    Virmarhus Saknas  
    Västergård gård  
    Västergård gård  
    Västergård gård  
    Åldersro avs.  
    Ättehög gård  
    Ättehög gård  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.