ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Billeberga socken : Rönnebergs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 326 Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 56
Billeberga sn och by *Abille tofftenn åker Billeberga sn och by Bengt Bengtssons fölad naturlig betesmark
Billeberga sn *Almendende åker Billeberga sn och by Billeberga hed område
Billeberga sn och by *Almendingenn havreåker Billeberga sn o. by Billhög kulle
Billeberga sn *Almends plögning åker Billeberga sn och by Billhög kulle
Billeberga sn *Almennis lycken havreåker Billeberga sn & by Billhög kulle
Billeberga sn och by *Bechelien f.åker Billeberga Saknas Billhög ättehög
Billeberga sn och by *Bechelien f. äng Billeberga traktnamn Bråån å
Billeberga socken *Beckagir åker Almers hus Bråån å
Billeberga sn *Becke agerenn, *Beck engenn åker resp. äng Almsro, se Billeberga traktnamn Bråån å
Billeberga sn *Becke agerenn havreåker Anna hus Dröftavången vång
Billeberga sn *Becke agerenn åker Annasminne avs. Dröftavången vång
Billeberga sn och by *Biildhögis agerenn åker Annelund avs. Fäladen betesmark
Billeberga sn Billeshög höjd /Se Annero avs. Geret åkermark
Billeberga sn *Billingeager f.åker Billeslund avs. Geret åkermark
Billeberga sn /Se *Billissager f.äng Britsbo, se Billeberga traktnamn Gåsabiten åker
Billeberga sn och by Blandningen äga /Se Dalstugan, se Årup traktnamn Gåsabiten åker
Billeberga sn och by Blekebacken äga /Se Dalstugan hus Göingaplanen område på ägor
Billeberga sn Bleken f.d.äga /Se Elinelund avs. Göingaplanen område på ägor
Billberga sn *Blönningenn, *Vestre blonnings agerenn åkrar Ellenborg avs. Göingaplanen åker
Billeberga sn Bolen äga /Se Ellenhem avs. Heahus ett f.d. kronobete
Billberga sn Boler ägor /Se Estershill, se Årup traktnamn Heden område av Billeberga
Billeberga sn och by (Södra) Bolerna ägor /Se Estersminne, se Årup traktnamn ?Hundhöljen hålighet i ån
Billberga sn (Norra) Bolerna ägor /Se Estersminne hus Hundhöljen hålighet
Billeberga sn (Mellan) Bolerna ägor /Se Estershill hus Husareplanen åker
Billeberga sn Bolet äga /Se Fredenborg avs. Jordlyckan åker
Billeberga sn Bolet, Mellan, N:a, S:a ägor /Se Fridesro, se Årup traktnamn Järnkorset f.d. monument
Billeberga sn Bohlaskiften (Norra o. Södra) åkermark? /Se Fridesro hus Kattahålan håla
Billeberga sn *Bollhöig(s)agen f.åker Fridhem avs. Kattahålan håla
Billeberga sn *Brant Saknas Hagalid gård *Klemensbacke markförhöjning
Billeberga sn och by *Branthen åker Hassebo, se Årup traktnamn Klemens backe markförhöjning
Billeberga sn *Bratager f.åker Hassebo hus Kullavången åker
Billeberga sn *Bredager f.äng Heahus f.d.kronobete Källängarna ängsmark
Billeberga sn *Bradagger f.åker Hemmet, se Årup traktnamn Källängarna ängar
Billeberga sn *Bredeng f.äng Hemmet avs. Klövhög fast fornl.
Billeberga sn och by Bredningen ägor /Se Hemmet hus Klövhög fast fornl.
Billeberga sn och by *Bremminde åker Hilmasminne, se Årup traktnamn Källängarna ängar
Billeberga sn och by Bremminne äga /Se Holmasminne hus Källängarna ängsmark
Billeberga sn och by *Brening(*Breningen) åker och äng Håkantorp avs. Lars Larssons lyckor åker
Billeberga sn Bråån å Hällstorp traktnamn Monumentet minnessten
Billeberga kyrkby och sn /Se Bråån å Hällstorp by Prästabackarna åker
Billeberga by o. sn /Se Bränningarna äga /Se Hällstorp by Rackarehålan håla
Billeberga sn /Se *Brödet f.åker Hällstorp gård Rackarehålan håla
Billeberga sn /Se *Bröditt havreåker Hällstorp, Gamla bebyggelse Reven åker
Billeberga sn /Se Bäckalien äga /Se Hällstorp, Lilla gård Reven åker
Billeberga by *Böneschifftedt f. åker Hällstorp, Lilla gård Norra Reven åker
Billeberga sn och by *Bön(e)schifftenne f.åker Lilla Hällstorp gård Södra Reven åker
Billeberga by *Böneschifftet f.åker Hällstorps gård bebyggelse Reven åker
Billeberga by *Bön(e)schifftet f.åker Järnbanan, se Hällstorp Saknas Skäggan markområde
Billeberga by *Bönnespiellid åker Karlberg gård Skäggan markområde
Billeberga by *Dalestöchet f.åker Karlsberg avs. Stationsvägen vägstycke
Billeberga by *Dambssager f.åker Karlsro avs. Södre mark åker
Billeberga by o. sn *Dambsseng f.äng Klockarebol gård Värmö fälad fäladsmark
Billeberga by Degnebacken äga /Se Lilletorp avs. Årups fälad betesmark
Billeberga by *Degnnebackind havreåker Marietorp avs. Årups mölla f.d. väderkvarn
Billeberga by Deleholmen äga /Se Möinge, Södra by Åvången vång
Billeberga by o sn *Dieleschifftedt f.åker Möinge, Södra by Åvången vång
Billeberga by *Dielestöchet f.åker Möinge, Södra by  
Billeberga by *Dielleager f.åker Möringe, Södra by  
Billeberga by *Dietteholmen f.åker Möinge, Södra by  
Billeberga by *Digissager f.äng Södra Möinge by  
Billeberga by i sn *Digissager f.åker Södra Möinge by  
Billeberga gd *Digissager f.åker Nyhem, se Årup traktnamn  
Billeberga by *Digisspiellit f.åker Nyhem hus  
Billeberga by *Drenge agerenn åker Olivehem avs.  
Billeberga by *Dyssekiers engenn äng Prästgården gård  
Hällstorp by »Egh hollenn havreåker Röamölla kvarntorp  
Hällstorp by *Eghålan äga /Se Röamölla kvarntorp  
Hällstorp by *Fiirehiörnings agerenn åker Röda mölla vattenkvarn  
Hällstorp hg Finnebäck f.d.bäck /Se Signetorp, se Årup traktnamn  
Hällstorp hg Finnebäck äga /Se Signetorp hus  
Hällstorp hg Finnabäck bäcl /Se Skoghem, se Årup traktnamn  
Hällstorp by Finnebäck bäck /Se Skoghem hus  
Hällstorp hg *Firekebacken f.åker Solgården [kyrkoheedeboställe]  
Hällstorp by *Flint agerenn havreåker Solhem, se Billeberga traktnamn  
Hällstorp hg Hoden f.åker Solhem hus  
Hällstorp by Fulakroken äga /Se Solhäll avs.  
Hällstorp by o hg *Fulekrogen f.åker Solliden avs.  
Hällstorp by *Fönnebecks (*Fenebeck) engenn äng Svenstorp avs.  
Kumle gd? /Se *Gaasespiellit f. åker Svärtingstorp gård  
Möinge, Södra by *Gaaeselid(det) f.åker Svärtingstorp gård  
Möinge, Södra by »Gaassebiidenn åker Toftaholm avs.  
Möinge, Södra by Ganen äga /Se Tofteholm avs.  
Möinge, Södra by *Gerinn f.åker Torp avs.  
Möinge, Södra by *Giengellend äng Torphus ghs  
Möinge, Södra by *Gierdtzspiellit f.åker Torvan avs.  
Möinge, Södra hg *Gierinn f.åker Tostarp by  
Möinge, Södra by *Giernandtzager f.åker Tostarp by  
Möinge, Södra by Gudan äga /Se Turenäs gård  
Möinge, Södra by Gu(d)erma(a)e(n) äng /Se Vilan hus  
Möinge, Södra by *Guemaae(n) f.äng Värmö by  
Möinge, Södra by *Guemaen äng /Se Värmö by  
Möinge, Södra by /Se *Guldhöys engenn äng Värmö by  
Möinge, Södra, län Saknas *Gundelschifftedt f.åker Värmö by  
Svärtingstorp gd *Gunder skiiffted, Öffuirste o. Nederste åkrar Värmö gd  
Svärtingstorp gd Gängelen äga /Se Värmö by  
Svärtingstorp gd *Hede engenn äng Värmöbol gård  
Svärtingstorp gd *Helstorpe agerenn åker Värmöbol gård  
Tostarp by *Hestske agerenn, Store o. Lille åker Värnhem avs.  
Tostarp by *Hetteengen f.äng Ågård gård  
Tostarp by Hildissager f.åker Ågård gård  
Tostarp by *Hilleager f.åker Ågården gård  
Tostarp by *Hoffuitpande Saknas Årup traktnamn  
Tostarp by *Hulebechseng f.äng Årup kronodomän  
Tostarp by *Hulebechsschifft(et) f. äng Årup kronodomän  
Tostarp by *Hulebechsschifftedt f.äng Årup gård (f.d. ryttmästareboställe)  
Tostarp by »Hullebecken bäck Årups torp hus  
Tostarp by *Katte ryggenn havreåker Åvik, se Årup traktnamn  
Tostarp by Kattaryggen äga /Se Åvik hus  
Värmö by *Katterögen f.åker Östra torp avs.  
Värmö by *Kiels eng agerenn, *Kiellis agerenn, *Kiels engen åker o. äng    
Värmö by *Kindbeen, Öffuirste och Nederste åkrar    
Värmö by *Kirchebachen f.åker    
Värmö by *Kirchestien f.åker    
Värmö by *Kirchestiessager f.åker    
Värmö by *Kirchestiessagger f.åker    
Värmö by *Kircke sties engen äng    
Värmö by *Kompen åker    
Värmö by Kompen äga /Se    
Värmö by Korrana, se Korrendtt Saknas    
Värmö by *Korrendtt åker    
Värmö by Korrendtt ägonam /Se    
Värmö by Korsheden äga /Se    
Värmö by *Korssager f.åker    
Värmö by *Korssager f.äng    
Värmö by *Korssager, Lille f.äng    
Värmö by *Korssby engenn äng    
Värmö by *Korssemaen f.åker    
Värmö by *Korsseng f.äng    
Värmö by *Korsseng f.äng    
Värmö by *Korssestöchet f. åker    
Värmö by *Korss(e)stöchet, Lille f.åker    
Värmö by *Korssestöchit, Store f.åker    
Värmö by *Korssheen f.äng    
Värmö by *Korssmoese(n) f.åker    
Värmö by *Kremmild stickidtt äng    
Värmö by /Se *Krogenn åker    
Värmö by /Se *Krynnildtt stickid åker    
Värmö by /Se *Kuldzager, Lille f.åker    
Värmöbol gd /Se *Kullssager f.åker    
Värmöbol gd /Se *Kulp(e)ager f.åker    
Ågård gård /Se *Kulpen f.äng    
Ågård gård Kulpen äga /Se    
Ågård gård Kumle äga /Se    
Årup sannolikt gård Kumle ägonamn /Se    
Årup hg Kumble stycket ägonamn /Se    
Årup hg *Leeren f.åker    
Årup by *Leeren f.åker    
Årup gd *Leergraffsager f. åker    
Årup gd *Leerstumpen f.åker    
Årup gd *Leiren f. åker    
?Årup hg *Leiren, Lille f.åker    
Årup gd o. kvarn *Leiren, Lille f.åker    
  *Leiren, Store f.åker    
  *Leirien f.åker    
  *Leirien f.åker    
  *Leirien, Lille f.åker    
  Leren äga /Se    
  *Lerire, Store, Lille o. Halle åker    
  *Lerstumpen f. åker    
  Lienn f.äng    
  *Liide agerenn, Store o Lille åker    
  *Lissekiersseng f.äng    
  *Liungager f.åker    
  *Liungager, Lille f.åker    
  *Liungager, Store f.åker    
  Ljungbolet ägonamn /Se    
  *Longager f.åker    
  *Longager f.åker    
  *Longager, Lille f.åker    
  *Longager, Store f.åker    
  *Longeng f.äng    
  *Longengehale(n) f.äng    
  *Longe sanind åker    
  *Lundhögis agerenn åker    
  *Lyckenn åker    
  *Lyngbolit f.åker    
  *Lyngbolit, Lille f.åker    
  *Lyngbolit, Store f. åker    
  *Löchen f.åker    
  *Maën åker    
  *Maën åker    
  *Méelmaen f.äng    
  *Melagerenn, Store och Lille åker    
  *Mellösse(n) f.åker    
  *Mellössenn havreåker    
  *Mellössenn åker /Se    
  Mon terräng    
  *Mus agerenn åker    
  *Museager f.åker    
  Norrlien äga /Se    
  *Mör(e)eng f. äng    
  *Nöreng f.äng    
  *Nörlien f.äng    
  *Nörmaen f. äng    
  *Nörmaen f.äng    
  *Orbondet f.äng    
  *Ottehöigsager f.åker    
  *Otthe höys agerenn, Store o. Lille åkrar    
  *Per Jens ager åker    
  *Piletofften f.åker    
  *Plögning, Østre havreåker    
  *Plögningen f.åker    
  *Plöyning, Østre havreåker    
  *Presteholmendtt åker    
  *Prestehulen f.åker    
  *Prestehullen åker    
  *Preste tofftenn åker    
  *Rebeeng, Vestre f.äng    
  *Rebeeng, Östre f.äng    
  *Reffshöig(s)ager f.åker    
  *Rijsteen f.åker    
  *Rijsteen f.åker    
  *Rögelen f.åker    
  *Rögelend åker    
  *Röggeeng f.äng    
  *Rögill f.åker    
  *Rörager f.åker    
  *Rörbeckindtt havreåker    
  Rörbäck bäck /Se    
  *Röritt åker    
  *Sand, Lille havreåker    
  *Sanden f.åker    
  *Sandene åkrar    
  *Sandhöxmaen f.äng    
  *Schabesteen Saknas    
  *Schifftedt f.äng    
  ?*»Schouffbech» bäck? /Se    
  *Serchebachen f.åker    
  *Sildzvadtzager f. åker    
  *Silleager f.åker    
  *Siörrissitt havreåker    
  *Skinnebäck bäck? /Se    
  ?*Skogsbäck, se ?*Schouffbech bäck?    
  *Smedebolit f.åker    
  *Smedeliu(n)gebolit f.åker    
  *Smedetofft f.åker    
  Smedbolet ägonamn /Se    
  *Smedisbolit (Smedebolit, Smeebolit) f.åker    
  Smedjebolet ägonamn /Se    
  Smedljungsbolet ägonamn /Se    
  *Sonden åker    
  *Sonnen åker    
  *Sonnendtt åker    
  *Spong agerenn, Store o. Lille åkrar    
  *Sten backindtt åker    
  *Stenssager f.åker    
  *Stensseng f.äng    
  *Stiberisager f.åker    
  *Stielengen f.åker    
  *Stijlengen f.åker    
  *Streng, Lille åker    
  *Suine Kille agerenn havreåker    
  *Suine kille agerenn havreåker    
  *Sulenessen f.åker    
  *Sullener (*Sullen), Stora o. Lille åkrar    
  *Sundilhöxmaen f.äng    
  Systerbolet ägonamn /Se    
  *Söndereng f.äng    
  *Sörisseeng f.äng    
  *Söstrebolit f. åker    
  *Thiörnisseng f.äng    
  *Thornefloden f.åker    
  *Thornefloden f.åker    
  »Thorneflod(en/et)» förr åker /Se    
  *Thornehöigs(ager) f.åker    
  *Thornehöigsmae(n) f.åker    
  *Thorn(e)höjmae f.äng    
  *Thuebolit f.äng    
  *Thueeng f.äng    
  *Thulekrogen f.åker    
  *Ting biergs engen, Store o. Lille ängar    
  »Tiörnis agerenn, Store åker    
  *Tiörnis agerenn åker    
  *Tofft, Vestre åker    
  *Toffteager f.åker    
  *Toffteager f.åker    
  *Toffteagersschiffte(t) f. äng    
  *Toffteagersschifftet f.äng    
  *toffteagerschifftet f.äng    
  *Tofftehöjen f.åker    
  *Toftelien f.åker    
  *Tofften f.åker    
  *Tofften åker    
  *Tofftenn åker    
  *Torn(e)höigsager f.åker    
  *Torr(e)höxeng f.äng    
  *Torn(e)höxmaen f.äng    
  *Tost hommen åker och äng    
  *Toubulis enge Saknas    
  *Tryelssis lycke åker    
  *Tueeng f.äng    
  *Vglebennet f. åker    
  *Vglebenet f.åker    
  Ulvshalen bäck /Se    
  Ulvshalen bäck /Se    
  *Vammende agerenn havreåker    
  *Vang, Gamble f.vång    
  *Vebrenn havreåker    
  Vebbrenn äga /Se    
  *Vebbrenn mark /Se    
  *Veddenn åker    
  *Veddin, Store och Lille åkrar    
  Veilangen f.åker    
  *Vellingenn havreåker    
  *Vermis Vong, Østre vång    
  *Vestereng f.äng    
  *Villerbiller f.åker    
  *Vång, NOrra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Värmöbol ägonamn /Se    
  Ägghålan äga /Se    
  *Ölekielen f.åker    
  *Öl(e)kiellen, Lille f.åker    
  *Öllekullen f.åker    
  *Øragerenn åker    
  Öreager f.åker    
  *Örekullen f.åker    
  *Örekullen, Lille f.åker    
  *Örlang(en) f.åker    
  *Örnelang(en) f.åker    
  *Östreeng f.äng    
  *Øxe agerenn åker    
  *Øxenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.