ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tirups socken : Rönnebergs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 95 Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 14
Tirup sn och by *Attherrøds wad vad Tirup sn och by Brinkaliden lid
Tirup sn och by *Auille kullen (*Affuille-) åker Tirup sn o. by Brinkaliden lid
Tirup socken *Billebierg boëll äng Tirup sn och by Flinthög fast fornl.
Tirup sn Billeberga bol ägonamn /Se Anderstorp Saknas Flinthög fast fornl.
Tirup sn och by *Bincke eng äng Brinkagården gård Långebolen åkrar
Tirup sn *Bopöllen havreåker Brinkagården gård Långebolen åkrar
Tirup sn Bopölen f.d. äga /Se Eriksfält avs.fr. Röglabacken höjd
Tirup socken *Bredagerenn åkrar Gransbo hus Röglabacken höjd
Tirup sn *Brincke agerenn åkrar Hemmet avs.fr. Sinebjär markförhöjning
Tirup sn och by *Brincke eng äng Höganäs gård Sinebjär markförhöjning
Tirup sn och by Brinken äga /Se Höganäs gård Skönabäck utdikad bäck
Tirup sn Dammshög äga /Se Katrinehem avs.fr. Skönabäck numera utdikad bäck
Tirup sn och by *Diigis agerenn åker Långåkra gård Slottavägen väg
Tirup sn och by Duvehullen äga /Se Långåkra gård Slottavägen väg
Tirup sn och by *Fillis boëll äng Mälta avs.fr.  
Tirup sn och by *Flinthög havreåker Olstorp avs.fr.  
Tirup sn /Se Flinthög äga /Se Olstorp avs.  
Tirup sn /Se Flinthög åkernamn /Se Rosendal avs.fr.  
Tirup sn /Se Fäladsbolen ägonamn /Se Runtenomshuset hus  
Tirup sn /Se *Gierdis eng, *Lilla gierdis eng ängar Runtenomshuset hus  
Skönabäck förr smedja /Se *Gierdis engen, Store gierdis eng ängar Rönnetorp gård  
Tarstad by Holmen ägonamn /Se Rönnetorp gård  
Tarstad by *Hommande dallen havreåker Skönabäck avs.[smedja]  
Tarstad by Ho(v)mannadalen dalsänka /Se Skönabäck avs.(smedja)  
Tarstad by Ho(v)mannadalen äga /Se Svensköp avs.  
Tarstad by Hunsröglarna äga /Se Svenstorp avs.  
Tarstad by Hunsröglarna äga /Se Tarstad by  
Tarstad by *Kalbiers lyckenn havreåker Tarstad by  
Tarstad by *Kalffue kullenn åker Tarstad by  
Tarstad by Kalvakullen äga /Se Tarstadgården gård  
Tarstad by *Kielle agerenn havreåker Tarstadgården gård  
Tarstad by *Kille ager åker Tarstadgården gård  
Tarstad by Kimmaremaderna äga /Se Vikensro avs.  
Tarstad by *Kircke agerenn havreåker    
Tarstad by *Kircke agerenn åker    
Tarstad by *kircke heden havreåker    
Tarstad by *Kircke hollenn havreåker    
Tarstad Saknas /Se Klasen äga /Se    
Tarstad by /Se *Klöffuestens eng äng    
Tarstad by /Se Klövstensbolen ägonamn /Se    
Thorsted, se Tarstad by *Koffuekiers ager havreåker    
Tidarp, se Tirup by *Kors agerenn havreåker    
Tirup by *Krog agerenn åker    
Tirup by Kyrkohålan äga /Se    
Tirup by *Langeboëll äng    
Tirup by *Leerbackindtt åker    
Tirup by *Lille lycken havreåker    
Tirup by *Lille tofft åker    
Tirup by *Longe boell äng    
Tirup by *Longe lerenn havreåker    
Tythorp, se Tirup sn Långbolen ägonamn /Se    
  *Muncke kullen åkrar    
  *Muncke kullen havreåker    
  Munkakullen äga /Se    
  Munkarumporna äga /Se    
  *Nylend, (*Nylenn) åker    
  Nylännen äga /Se    
  *Oluff Peders gaardtt f.gd    
  *Preste liidenn åkrar    
  Röglabacken höjd /Se    
  Skea löserne ägonamn /Se    
  *Skealöserna äng /Se    
  Skealöserna ägonamn /Se    
  *Skiörkullenn havreåker    
  *Skotuengen åker    
  Skotueng l. Skotuengen åker /Se    
  *Små Skealöserne äng    
  *Soude ryglenn åkrar    
  Skealöserna åkrar /Se    
  *Spenditt äng    
  *Steens agerenn havreåker    
  *Stends agerenn åker    
  Stärkelsebolen ägonamn /Se    
  *Synebiergs ager åker    
  *Syre agerenn havreåker    
  Tavelbolen ägonamn /Se    
  *Thite höy havreåker    
  *Tiillebiergiedtt äng    
  *Timekiers agerenn, Thimekiers eng åker resp äng    
  *Timekiers agerenn åker    
  Tirups hed Saknas /Se    
  Titthögsbolen ägonamn /Se    
  *Tofften åker    
  *Tofftenn åker    
  *Trolle Kugendtt åker    
  *Tro mands ager havreåker    
  *Tuebolid äng    
  *Tuebolid äng    
  Tuvebolen ägonamn /Se    
  Tvärbolen ägonamn /Se    
  *Vellinge maë ager havreåker    
  *Vermölle kullen havreåker    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Öragerenn åker    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.