ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Källs-Nöbbelövs socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 9
Källs-Nöbbelöv sn *Abille agerenn åker Källs Nöbbelöv socken Byvången åker
Källs-Nöbbelöv sn /Se Agerännan natn /Se Nöbbelöv = Källs Nöbbelöv sn o. by Killerna åker, f.d. äng
Källs - Nöbbelöv sn *Almenden allmänning Nöbbelöv = Källs Nöbbelöv sn och by Klockarebol åker
Källs - Nöbbelöv sn Bråån å Nöbbelöv = Kjells Nöbbelöv socken och by Kyrkefästan jord
Kells Nöbbelöf sn *Bröditt åker Kjells Nöbbelöv sn och by Nubbavången åker
Kjell Nöbbelöf sn *Degnne skaarid havreåker Kjells Nöbbelöv sn och by Pilasträtet jordvall
Källs - Nöbbelöv sn *Delle agerenn havreåker Nöbbelövbo inbyggarbeteckning Stenbiten åkerbit
Källs - Nöbbelöv sn *Diigis agerenn, *Diigis engen åker resp. äng Almhill gård Stenlyckorna åkerområde
Källs Nöbbelöv sn /Se *Diigis enge ängar Annero hus Torshög åker
Källs- Nöbbelöv sn /Se *Espings kold eng äng Dorisborg, se Källs Nöbbelöv traktnamn  
Kells - Nöbbelöv sn /Se *Faare tharmen havreåker Dorisborg gård  
Källs - Nöbbelöv sn /Se *Fiire tho kiers agre havreåkrar Dorisborg gård  
Källs - Nöbbelöv sn /Se *Fiir sködningen åker Fridhem hus  
Keldorp. se Källs-Nöbbelöv sn *Giem giiffts agerenn havreåker Frälsegården gård  
*Degne gaardt, Nybölle f. gd *Giers ageren åker Fästan gård  
Källs - Nöbbelöv by *Hellebecks agir (*Hullebecks agir) havreåker Fästan kyrkojord  
Källs - Nöbbelöv by »Hellebecks agir» åker /Se Granliden gård  
Källs - Nöbbelöv by *Hette eng äng Gränsbo gård  
Källs - Nöbbelöv by »hette eng» äng /Se Gränsbo gård  
Källs - Nöbbelöv by *Horils agerenn åker Hemmet hus  
Källs - Nöbbelöv by *Höffde agerenn åker Kolunet gård  
Kells-Nöbbelöv by o. sn *Kille eng äng Kullagården gård  
Källs - Nöbbelöv by *Kollons eng äng Kullastället gård  
Källs - Nöbbelöv by *Krinckelbertt havreåker Källsborg gård  
Källs-Nöbbelöv by *Krog engen äng Källsfarm gård  
Källs - Nöbbelöv by *Lang agerenn (Long agerenn) havreåker Källsfält gård  
Källs - Nöbbelöv by *Lang eng äng Källshög gård  
Källs - Nöbbelöv by *Leer brinckenn åkrar Källshög Saknas  
Källs - Nöbbelöv by *Leer brinekenn åker Källs Nöbbelöv traktnamn  
Källs - Nöbbelöv by *Lemme agir åker Källs Nöbbelöv by  
Källs Nöbbelöv sn /Se *Lenie agerenn (stickid) åkrar Källs Nöbbelöv by  
  *Lenie agir åker Mariero hus  
  Lerbäck bäck /Se Nilstorp hus  
  *Long kier äng Nummer femtons hushåll förr småbruk  
  *Lycke eng äng Nöbbelövmölla f.d. väderkvarn  
  *Magle agerenn åker Nöbbelöv skola skola  
  *Magle engen äng Prästagården gård  
  *Nørre wong havreåker Prästgården gård  
  *Piile agerenn åker Svenstorp hus, avsöndring  
  *Piile leeds engen äng    
  *Prestehollen åker    
  *Prestehulle havreåker    
  *Preste iordenn åker    
  *Saande becks maën äng    
  *Sliingis eng äng    
  *Slogiss eng äng    
  *Snne kulls agerenn havreåker    
  *Sonden åker    
  *Sonden åker    
  *Stauffs agerenn (*Staus stickid) åker    
  *Stenns agir åker    
  *Stein äng    
  *Stompen äng    
  *Stumpe eng äng    
  *Syndre wong äng    
  *Såndebäck bäck? /Se    
  *Thue eng äng    
  *Tofften åker    
  *Torhögis agre havreåkrar    
  *Torstens nöd åker    
  *Waar eng äng    
  *Vegs agir (*Vex agir, *Veys agir) åker    
  *Viis krogenn havreåker    
  *Viis stumpen åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Ølis kold engh(*Øllekuls engen),*Øllis kuls agere äng resp. åker    
  *Øllis maën äng    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.