ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torrlösa socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 235 Naturnamn : 330 Bebyggelsenamn : 223 Naturnamn : 201
Torrlösa sn Albjära backe /Se Torrlösa sn och by Albjera backar
Torrlösa sn Albjera höjdformation /Se Torrlösa sn och by Albjera, Lilla backe
Torrlösa sn Albjera, Lilla, se Albjera kulle Torrlösa sn o. by Albjera, Stora backe
Torrlösa sn Albjera, Stora, se Albjera kulle Torrlösa sn o. by Albjärabackarna Saknas
Torrlösa sn Albjerabackarna, se Albjera höjdformation Torrlösa sn Albjerabackarna backar
Torrlösa sn Albjärabackarna backar Torrlösa socken socken Axelsbacke backe
Torrlösa sn Albjera backe, se Albjera kulle Torrlösa sn o. by Betet åker
Torrlösa sn Albjera grane granskog /Se Torrlösa sn och by Betet skog
Torrlösa sn /Se Albjera vång, se Albjera åker Torrlösa sn och by Bjärmelyckan åker
Torrlösa sn Allmänningen betesmark /Se Torrlösa sn /Se Bläsadammen vattendamm
Torrlösa sn Andabacken åker /Se Torrlösa sn Bläsalyckorna åker, förr småbitar
Torrlösa sn Backen åker /Se Albjera f.d. torp, nu gårdar Bokeslott skog, betesmark
Torlösa sn »Bakstuge dammen» natn /Se Albjershus, se Torrlösa traktnamn Breekärr f.d. kärr
Torrlösa sn Betet betesmark /Se Albjershus f.d. torp, nu gårdar Brödåkra fälad ljungbacke, nu odlad
Torrlösa sn Birgers fälad betesmark /Se Albjärshus Saknas Brödåkra mark ljungbacke, nu odlad
Torrlösa sn Birgersvången åker /Se Allarp förr gårdar Brödåkraminne skogsdunge
Torrlösa sn Bläsadammen vattendamm /Se Anderstorp gård Byavägen väg
Torrlösa sn Bortre kärret åker /Se Annelund, se Gryttinge traktnamn Byfäladen betesmark
Torrlösa sn Bredekärr f.d. kärr /Se Annelund hus Byvägen väg
Torrlösa sn *Bredingen åker Augustenborg småbr. Böljenamossen mosse, skog
Torrlösa sn *Bro engenn äng Bialitt f.d. krog, gård Dalkarlagropen grop
Torrlösa sn Brorsavången åker /Se Bialitt gård, f.d. värdshus Dammhusagranet granskog
Torrlösa sn Bråån å Bjeragården gård Det breda gärdet stengärdsgård, stenig mark
Torrlösa sn Brödåkra fäled f.d. ljungmark /Se Bjärmegården gård Djurahagen skog
Torrlösa sn Brödåkra mark f.d. ljungmark /Se Blåsås gård Djurupabäcken bäck
Torrlösa sn Brödåkra minne skogsdunge /Se Bläshus f.d. torp Djurupavången åker
Torrlösa sn Brödåkravången åker /Se Bondehus hus Dröftavägen väg
Torrlösa sn Brödåkravägen väg /Se Bondetorp torp Dröften väg
Torrlösa sn /Se *Bullervadsengen äng Borstakroken hus Dröften fägata och betesmark, nu odlat
Torrlösa sn /Se Byavägsvången åker /Se Bastakroken hus Dörekärr f.d. kärr, nu odlat
Torrlösa sn /Se Bäckabosvången åker /Se Bruket f.d. tegelbruk, torp Ekebacken åker
Torrlösa sn /Se Dalen, se Åkers dal(ar) dalgång Brödåkra gård Ekevången åker
Torrlösa sn /Se Dammen åker /Se Brödåkrahus f.d. hus Erikastycke åker
Allarp gd Dammhusagranet el. Dammhusagrane grandunge /Se Dammhuset hus, f.d. torp Farmabacken backe
Allarp (Allerup) gd Den stora gropen bäck /Se Dammstorp gård Fastorpavången åker
Allarp gd /Se Den stora gropen bäck /Se Djurahagshus torp Felestad ängar
Allarp gd Djurahagen skog Erikstorp gård Fingshusvången åker
Anlathorp, se Altorp gd Dörebolet ägonamn /Se Evadal gård Flagehålet äng, vattenhåla
Bialitt gd /Se Dröften f.d. fägata /Se Farmen gård Flinksaled f.d. grind
Bia litt gård /Se Ekebacken åker /Se Finnsbohus traktnamn Fåglaman åker
Bjärmegården gård /Se Eklotten åker /Se Finsbohus, se Finnsbohus traktnamn Fäladen åker
Bjärmegården gd /Se Erika stycke åker /Se Fredriksborg gård Fäladen åker, f.d. betesmark
Bjärmegården gd /Se *Eriksholms sjö f.d. sjö Fredriksro hus Fäladen åker, f.d. betesmark
Brettager, se Brödåkra by Eriksholms marker = *Trolleholms marker skogsmark? Fridhem hus Fäladsintäppan åker
Brödåkra by Fastorpavången åker /Se Fiskenshus f.d. torp Galgabacken åkerbacke
?Brödåkra gd Femmevången åker /Se Furelund hus Galgabacken backe
Brödåkra gd Flinksaled f.d. grind /Se Fåglasång hus Garvarevången åker
Brödåkra gd Flisbacken kulle /Se Fäladshuset f.d. torp Gatan äng
Brödåkra by Forsbergs åker /Se Glanarp hus Gatan äng
Brödåkra gd Friskastycken åker /Se Gongekärr f.d. torp Gatekällan f.d. källa
Brödåkra gd Friskenshusabitarna åker /Se Gryderup gård Getapulien åker, f.d. fälad
Brödåkra by Furulund åker /Se Gryderup, (Stora) gård Gryderupsvången åker
Brödåkra by Fåglamaden åker /Se Gryttinge traktnamn Gryttinge fälad f.d. betesmark
Brödåkra gd Fåraskogsmarken åker /Se Gryttinge by Grönaväg väg
Brödåkra by fälad, fsk. fælath »ouppodlad betesmark» /Se Gryttinge by Göingaliden backe
Brödåkra gd /Se Fäladen betesmark /Se Gryttingehus, se Gryttinge traktnamn Göingavången åker
*Degnnefestin f. gd Fäladen åker /Se Gryttinge hus hus Hackwitzavall f.d. pilvall, nu grop
Eriksholm, se Kattisnabbe hg Färsingalyckan del av åker /Se Gryttinge skola skola Hackwitzavången åker
Eriksholm (numera Trolleholm) slott Galgabacken kulle /Se Gryttingetorp småbruk Hanakullen åkerbacke
Eriksholm (numera Trolleholm) slott Gamle vång åker /Se Grönvallsfarm gård Horsahagen skog
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Gatan betesmark /Se Grönvallsfarm gård Humlamad åker
Eriksholm (numera Trolleholm) storgods Gatan sank äng /Se Gustafsfarm gård Hundatuvan f.d. äng, nu odlad
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Gatekällan f.d. källa /Se Haga, se Torrlösa traktnamn Hundatuvan åker
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Getapulien åkermark /Se Hagahuset f.d. hus Husalyckan åker
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Glanarpabacken kulle /Se Hagalund, se Torrlösa traktnamn Husarefäladen f.d. fäladsmark, nu odlad
Eriksholm (numera Trolleholm) hg grane »granskog» /Se Halagården gård Husarelyckan åker
Eriksholm (numera Trolleholm) slott Gravarna ställe på åker /Se Halagården gård Håkanshage åker, f.d. torp
Eriksholm (numera Trolleholm) gds.? Gravarna åker /Se Halahusen f.d. hus Härskärsled f.d. grind
Eriksholm (numera Trolleholm) hg *Griisslekiers agir, Norre havreåker Halasmedjan smedja Härskärsvången åker
Eriksholm (numera Trolleholm) hg *Griissekiers agir, Syndre havreåker Hallsfarm gård Högebacke Saknas
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Gropen mot Svenssons bäck /Se Hallsfarm gård Höjelycke backe
Eriksholm (numera Trolleholma) herresäte Gryttings bro bro /Se Hallsfarm smedja smedja Ingelstorpabro bro
Eriksholm (numera Trolleholm) herresäte Gryttinge fälad f.d. betesmark /Se Hanslund torp Ingelstorpaån å
Eriksholm (numera Trolleholm) hg *Gryttinge mark(er) skogsmark? Hjärtansfröjd hus, f.d. krog Jakobavången åker
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Gryttingetorpbäcken bäck /Se Hjärtansfröjd f.d. krog Jonsakärr kärr
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Gråkärrsbol ägonamn /Se Horshagsfarm gård Jätten f.d. stensättning
Eriksholm (numera Trolleholm) slott Grötahögen kulle /Se Hundatuvan hus Kalvahagen skog, betesmark
Eriksholm (numera Trolleholm) slott Gröttinge mark(er) = *Gryttinge mark(er) skogsmark? Hällagrund gård Kalvahagen skog
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Gunnarhögs bol ägonamn /Se Högahus torp Killekärret höstnadsmark, äng
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Gårdsplatsen åker och betesmark /Se Höjelyckehus f.d. torp Killekärret åker
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Gäddehålet f.d. märgelgrav /Se Ingelstorp gård Knaverskulladammen vattendamm
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Göingaliden sluttning på väg /Se Johansminne, se Fårup traktnamn Knaverskullen backe
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Göingavången åker /Se Jägersborg hus Kohagakärret betesmark
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Halvnadebol ägonamn /Se Jägerslund hus Kohagen betesmark
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Hanakullen kulle /Se Kalthus gård Kohagen skog
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Herdenborgs fäled betesmark /Se Kalthus, (Lilla) f.d. hus Kroppebacke åkerbacke
Eriksholm (numera Trolleholm) hg *Hesletongenn äng Kalthus, (St.) gård Kräfsadammen vattenhåla
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Hitre kärret åker /Se Kalvahagshuset f.d. hus Kräfsahagen skog, betesmark
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Huggebolet ägonamn /Se Kalvahusen hus Kräfsakroken skog, betesmark
Eriksholm (numera Trolleholm) hg *Hulhöys agerenn havreåker Kalvahusen småbr. Kuba ängshåla
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Hundatuvan åker /Se Kalvhagshus, V. hus Kyrkegårdsvången markområde
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Husalyckan åker /Se Kalvhagshus, Ö. hus Kyrkeliden backe
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Husarefäladen f.d. betesmark /Se Karlsfarm gård Kyrkeliden backe
Eriksholm (numera Trolleholm) säteri Husaremarken åker /Se Karlstorp torp Kyrkejorden jord
Eriksholm (numera Trolleholm) hg Huslotten åker /Se Kasernen f.d. hus Källskogsbron bro
Eriksholms (numera Trolleholma) kvarn Saknas Hyddingen åker /Se Klockarestället gård Källskogsbäcken bäck
Eriksholm Saknas Hägrabacken skogsbacke /Se Knabershus gård Källskogsliden backe
Eriksholm (nu Trolleholm) hgd /Se Härskärsledet vägkrök /Se Knavershus f.d. torp Kämpagraverna marksänka, märgelhål
Eriksholm, se Trolleholm gods /Se Härskärsvredet vägkrök /Se Kräfsahuset f.d. hus Kärlekshålan höstnadsmark
Eriksholm gods /Se Hästalyckan åker /Se Kyrkehuset gård Körneslyckan åker
Grettetorp, se Gryderup by Höjelycke triangelpunkt Källeskog gård Liåkrabacken åkerbacke
Grottinge, se Gryttinge by Höjelycke backe Källeskogshus f.d. hus Långskäralyckan åker
Gryderup gd Höjelycke höjdformation /Se Larstorp hus Länsmannavången åker
Gryderup gd Höjelyckebiten åker /Se Lindås, se Gryttinge traktnamn Länsmannavägen väg
Gryderup by Hörakärrsvången åker /Se Lindås hus Länsmansvången åker
Gryderup by Intäpporna åker /Se Lisatorp gård Läppan skog
Gryderup gd Johannes Andersavången åker /Se Lisatorp gård Maglakärr kärr
Gryderup gd Jätten f.d. stensättning /Se Lycktehuset f.d. hus Man åker
Gryderup by /Se Jöns Andersvången åker /Se Länsmanshuset torp Marnesgata äng
Gryderup, St. o. L. Saknas /Se *Kallekier Saknas Läppehuset hus Mellomvången åker
Gryderup torp /Se Kalvahagen, se Pålsbo kavlahage skogsdunge Mahus gård Minnet skogsdunge
Gryderup, L:a o. St:a gd:ar /Se Karussedamm damm /Se Marthasro, se Pårup traktnamn Murhusavången åker
Grydetorp = Gryderup gd Kasernabacken åker /Se Murhus, se Vistofta traktnamn Mossabäcken bäck
Gryttinge by Kasestenen sten /Se Murhus gård Mossahusvången åker
Gryttinge by Kiasten f.d. gränssten /Se Månstorp gård Måns Bengts lycka åker
Gryttinge by *Kirckefestenn Saknas Märtatorp gård Möllebacken backe
Gryttinge by Kittas backe kulle /Se Möllan, Lilla f.d. kvarn Möllevången åker
?Gryttinge by *Kiöbsted weyenn väg Möllan, Stora f.d. vattenkvarn Norramad åker, f.d. äng
?Grytinge gd *Klocke tofftenn åker Nissabo, se Gryttinge traktnamn Norre ängar åkermark
?Gryttinge by *Knappe, se *Mölle engen äng Nissebo hus Nyvång åker
Gryttinge by Knavershusvången åker /Se Nydala gård Onnabacken åkerbacke
Gryttinge by Knaverskulladammen, se Knaverskullen vattensamling Nyhem hus Ottabäck bäck
Gryttinge by Knaverskullen kulle /Se Nöbbelöv småbruk Pilevallshålan åker
Gryttinge by Kopravången åker /Se Olstorp, se Rävatofta traktnamn Prästadammen sankmark, mosse
Gryttinge by Korrevången åker /Se Olstorp småbruk Prästafäladen betesmark
Gryttinge by *Korsagerenn åker Perstorp gård Prästavägen väg
Grytinge by /Se Korsavägavången åker /Se Pottemakarehuset f.d. hus Puggeliden backe
Gryttinge by /Se Korsavägsvången åker /Se Prästagården gård Purran plats i skog
Grytinge by /Se Krebsahagen hage /Se Pålsbo gård Pälsaman åker, sankmark
Hallsfarm gd /Se Kroppebacke kulle /Se Pålstorp gård Pårupalund skog
?Ingelstorp gd Kroppekärr f.d. kärr /Se Pål Åkas gård Rackarekistorna stenkummel
?Ingelstorp gd *Kroppen havreåker Pårup traktnamn Rackareman äng
Ingelstorp gd Kräfsadammen damm Pårup gård Ramstorpa fälad fäladsmark
?Ingelstorp gd Kräfsadammen damm /Se Pårup gård Ramstorpa mosse mosse
Ingelstorp gd Kräfsahagen skog, betesmark Pårupalund hus Ramstorpa snärja skog
Ingelstorp gd Kyrkeliden vägsluttning /Se Rammen småbruk Ringlabacken backe
Ingelstorp gd Källevången åker /Se Ramstorp gård Rishagarna skog
Ingelstorp gd Kämpagravarna gropar /Se Ramstorpshus hus, f.d. torp Rotsabro bro
Ingelstorp gd Kämpavallen jordvall /Se Ramstorpstorp torp Rävabacken åker
Ingelstorp gd Kärrulfsvången åker /Se Rosdal gård Rävabjer grustäkt
*Jensis gaardtt, Syndre f. gd *Lange agir havreåker Roslätt hus Röllagranen gran
Kattisnabbe (numera Trolleholm) hg /Se *Langskiifftid havreåker Rostorp hus Rönnsbacken åkerbacke
Kattisnabbe (numera Trolleholm) Saknas Larssons fälad betesmark /Se Rävahuset f.d. hus Salthusliden backe
Kattisnabbe (numera Trolleholm) fideikommissegendom *Lauritz Nielssis gaardt f. gd Rävatofta traktnamn Sexalnahålet kärr
Kattisnabbe (numera Trolleholm) fideikommissegendom *Leergraffs agerenn åker Rävatofta by Sjön åker, f.d. sjö
Kattisnabbe (numera Trolleholm) gd *Leppaliden backar Rävatofta by Sjön åker, sankmark
Kattisnabbe (numera Trolleholm) hg Lergravavången åker /Se Rävatofta by Skogsvägen väg
Kattisnabbe (numera Trolleholm) hg Lidåkrabacken kulle /Se Rävatofta by Skyttaskogen åkermark
Kattisnabbe (numera Trolleholm) gods Lillagryderupajorden åker /Se Rävatofta skola skola Skällarevången åker
Kattisnabbe (numera Trolleholm) hg Lillagryderupastigen gångstig /Se Rökatorp hus Skällarödsgrane granskog
Kattisnabbe (numera Trolleholm) gods Lillagryderupavången åker /Se Röllahuset f.d. hus Skälmersbäcken bäck
Kattisnabbe (numera Trolleholm) gods Lillagryderupavägen väg /Se Rönnsbackagården gård Sladderbäcksbron bro
Kattisnabbe (numera Trolleholm) Saknas *Ljungbol o. Lunnabol ägonamn /Se Rönnsbacken gård *Slagers killa källa
Kattisnabbe (numera Trolleholm) hg Logvången åker /Se Salthus f.d. hus Slottsbacken åker
*Kattesnabe hg /Se Lunnabol o. *Ljungbol ägonamn /Se Sigridslund småbruk Smörmossen sankmark, mosse
Kattisnabbe gods /Se lycka, fsv lykkia f. »liten inhägnad åker» /Se Sjöhuset småbr. Spektorafäladen f.d. fälad
Kattsnave gods /Se Lyckan åker /Se Skoghus gård Spektorafäladen f.d. fälad, nu åkermark
Kräfsahuset förr hus /Se Långskåralyckan åker /Se Skomakarehuset hus Stenbacken backe
*Nielssis gaardtt, Lille f. gd Långskåren åker /Se Skyttahuset gård Stenbäck bäck
Pårup gd Läppan skog Skällaröd gård Stigsåkrarna åker
Pårup gd Läppan skog Skällaröd, Lilla f.d. hus Stora lycka åker, f.d. äng
Pårup gd /Se Saknas »äng som tidvis är översvämmad» /Se Skällaröd, Stora gård Storekrok höstnadsmark
Pårup gd /Se *Madbol ägonamn /Se Skällaröds hus torp Strupen kärr
Ramstorp gd Maden betesmark /Se Skönabäck gård Strövången åker
Ramstorp gd /Se Maden åker /Se Skönabäck gård Stutahagen åker
Rävatofta by Maglakärr kärr Soldatrahuset hus Södralycka åker
Rävatofta by Maglakärr f.d. kärr /Se Sporraboet småbruk Södramad åker, f.d. äng
Rävatofta by /Se *Magle engen, Store äng Storegård gård Tegelvången åker
*Simens gaardtt f. gd Mahusabäcken bäck /Se Stubbarna småbruk, f.d. skog Tinghusbacken åkerbacke
?Skällaräd gård Mahusavången åker /Se Svenstorp f.d. hus Tjuralyckan åker
Skällaröd by Mahusavägen väg /Se Sågmöllan f.d. sågtorp Tjurolsbacken åkerbacke
Skällaröd gd /Se Marnas gata sank äng /Se Tegelbruket f.d. tegelbruk Tobakslandet åker
Skönabäck gd /Se Mellanplanen åker /Se Tockahuset f.d. hus Toekärr kärr
Skönabäck gd /Se Mellanvången åker /Se Tomastorp hus Toftaliden backe
?*Snuggorp gd Minnet skogsdunge /Se Torrlösa traktnamn Torhuskroken åkermark
*Snuggorp möjl. gd Mittelvången åker /Se Torrlösa by Torhusvången åker
Torrlösa by *Miölne agerenn åker Torrlösa fattiggård gård Torrlösa fälad betesmark, åker
Torrlösa by Mossabäcken bäck /Se Torrlösa prästgård gård Torrlösaplanen åker
Torrlösa by o. sn Mosabäcken bäck /Se Torrlösa skola skola Trädgårdsvången åker
Torrlösa by o. sn. Mossavägen väg /Se Torpareroten område av sn Träffavången åker
Torrlösa by Mossen åker /Se Torhus f.d. hus Turkiet skog
Torrlösa by Musagranet f.d. granskog /Se Trollakullarna Saknas Vallabäcken bäck
Torrlösa by Måns Bengts lycka åker /Se Trolleholm gods, gård Vallabäcksbron bro
Torrlösa by Märgelhålsvången åker /Se Trolleholms skola skola Vasavången åker
Torrlösa by o sn *Mölle engen (el. *Knappe) äng Trolleholm station järnvägsstation Viet åker
Torrlösa by *Mölle stickid åker Trolletorp torp Vivere backe skog
Torrlösa by Möllevången åker /Se Trulsahus torp Viverehöl vattensamling
Torrlösa by *Nielsse tofft, Lille åker Träbengtsgården gård Viverelund skog
Torrlösa by Norra Ölskarlsbolet ägonamn /Se Tunneln hus Viverevången åker
Torrlösa by Nyhemavången åker /Se Tyskahusen hus Vällingadalen åker, f.d. mosse
Torrlösa by Nyvång åker /Se Tåligshus hus Västervång åker
Torrlösa by Olasalyckan åker /Se Valdemarshus f.d. hus Åkesdal dalgång, äng
Torrlösa by Oskars hälla åker /Se Vallenborg gård Åkesdalar dalgång, äng
Torrlösa prästgård Saknas Ottabäck, (även Skalmersbäcken) bäck /Se Vallenborg gård Ållan åker, f.d. betesmark
Trolleholm, se Kattisnabbe och Eriksholm hg Ottabäck bäck /Se Vistofta traktnamn Ällemansdamm vattensamling
Trolleholm gods /Se Pensionärbrunnen brunn /Se Visstofta by Änghagen åker, f.d. äng
Trolleholm gd:ar /Se Pensionärsvången åker /Se Visstoftahus gård Änglyckan åker, f.d. äng
Trolleholm hgd /Se Per Ingemansvången åker /Se Visstoftatorp gård Änglyckebacken backe
Trolleholm gods /Se Per Knuts lycka del av åker /Se Vittskövle by Östervång åker
Trolleholm hg /Se Pilevalls hålen åker /Se Vittskövle by Östraby bro bro
Vipenröd gd *Poffuil Tuis floo Saknas Vittskövle by Östraby fälad betesmark, skog, åker
Vistofta by *Prestebeditt äng Vittskövle by  
Vistofta by *Prestewasen el. Torrlösa Saknas Vittskövle boställe gård  
Vistofta by Prästadammen, (även Smörmossen) vattensaml. /Se Vittskövle farm gård  
Vistofta by /Se Prästafäladen ängsmark Vittskövlegården gård  
Vistofta by Pålsbo kalvahage skogsdunge /Se Vittskövle mölla väderkvarn  
Vistofta by /Se Pårupalund skog Vittskövle mölla väderkvarn  
Vittskövle by Pärsavången åker /Se Vittskövle skola skola  
Vittskövle by Rackaremaden sank äng /Se Vivensröd f.d. gård, nu torp  
Vittskövle by *Raffneskouff skog Vivenrödshus torp  
Vittskövle by »Raffneskouff» skog /Se Värahuset gård  
Vidtsköfle by Ramstorpa snärje skog Åhus gård  
Vittskövle hg Ramstorpa fälad fäladsmark Ängahuset f.d. hus  
Vittskövle by *Renne led Saknas Äpplatofta traktnamn  
Vittskövle by Ringlabacken kulle /Se Äpplatofta gårdar (förr gatehus)  
Vittskövle by Rishagen skog Äppletofta, se Äpplatofta traktnamn  
Vittskövle by Rosdals grane f.d. granskog /Se Östergård gård  
Vittskövle by Rudedamm damm /Se Östraby by  
Vittskövle by Rullagranen ensam gran /Se Östraby by  
Vittskövle hg Råbjers bol ägonamn /Se Östrabymölla väderkvarn  
Vittskövle by Ränneled grind /Se Östrabymölla gård  
Vittskövle hg Rävabacken åker /Se Östraby mölla väderkvarn  
Vittskövle by Rävatoftavången åker /Se Östrabytorp torp  
Vittskövle by Rävatoftavägen väg /Se    
Vidtsköfle herrgård /Se Rönnsbackavången åker /Se    
Vittskövle by /Se Rönnsbacken kulle /Se    
Vittskövle by /Se Salthusliden sluttning på väg /Se    
Vivenröd gd Saxån å    
Vivenröd t /Se Saxån å    
Östraby by Sexalnahålet kärr /Se    
Östraby by Sexalnahålet förr vattenhål /Se    
Östraby by Skalmersbäcken = Orsabäck bäck /Se    
Östraby by /Se Skoghusastigen gångstig /Se    
Östraby by Skoghusavången åker /Se    
Östraby by Skogslotten åker /Se    
  Skolevången åker /Se    
  *Skualdrebecks agerenn åker    
  Skyttabrunnen f.d. brunn /Se    
  Skällaröd grane granskog /Se    
  Skälmersbäcken bäck /Se    
  Sladderbäck bäck /Se    
  Sladderbäcksbron bro /Se    
  *Slobiers agerenn åker    
  Slättåker åker /Se    
  Smörmossen = Prästadammen vattensaml. /Se    
  Spetsen åker /Se    
  *Spundett åker    
  Stalldammen damm /Se    
  Stathusavången åker /Se    
  *Stens agir åker    
  Stenabunkavången åker /Se    
  Stenbäck bäck /Se    
  *Stens agerenn åker    
  *Stenshöy höjd    
  Stigsåkrarna åker /Se    
  Stora lycka åker /Se    
  Storegårds fälad betesmark /Se    
  Stridslotten åker /Se    
  Strövången åker /Se    
  Svalövsåkern åker    
  Sven Lars åker /Se    
  Sven Larsalyckan åker /Se    
  *Synder Ellewad vad    
  Tallbergs bol ägonamn /Se    
  Tingbackahus kulle /Se    
  Tingbacke kulle /Se    
  Tingdammen dammar /Se    
  Tinghusbacken kulle /Se    
  Tinghusbacken kulle /Se    
  Tingshusdammen damm /Se    
  *Tingshöys agerenn havreåker    
  *Tingwads engen äng    
  *Tiörnne agerenn åker    
  *Tiörnne bierg åker    
  Tjuralyckan åker /Se    
  Tjyrolsbacken kulle /Se    
  Tobakslandet åker /Se    
  Tockabacken åker /Se    
  Toftabacken åker /Se    
  Toftaliden sluttning på väg /Se    
  *Tofften åker    
  *Tofftenn åker    
  Torhuskroken vägkrök /Se    
  Torhuslyckorna åker /Se    
  *Tornen Saknas    
  Torrlösa fälad ängsmark    
  *Torrlösa ängar ängar    
  Torshallsvången åker /Se    
  Trollaåra vattendrag? /Se    
  *Trolleholms marker skogsmark?    
  Trolleådra kärr /Se    
  Trolleåra kärr /Se    
  Trulsavången åker /Se    
  Träffavången åker /Se    
  *Wlbecks agerenn havreåker    
  *Ullbäck bäck? /Se    
  Vallabäcken bäck    
  Valla bäcken bäck    
  Vallabäcken bäck    
  Vallabäcken bäck /Se    
  Vallabäck(en) bäck /Se    
  Vallen jordvall /Se    
  *Westre lie lid    
  Videt åker /Se    
  Viktorsvången åker /Se    
  Visstoftabäcken bäck /Se    
  Vittskövlegårdsbäcken bäck /Se    
  *Vittskövle kärr kärr    
  *Vittskövle mark skogsmark?    
  Vittskövle åker åker    
  Vittskövleån å /Se    
  Viveröd by /Se    
  *Wraa agerenn åker    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Västerskytt åker /Se    
  Västervång åker /Se    
  Åhusabäcken bäck /Se    
  Åkes dal(ar) dalgång /Se    
  Ällemansdamm vattensaml. /Se    
  Ängabiten betesmark /Se    
  Änghagen åker /Se    
  Änglyckan åker /Se    
  Änglyckebacken vägsluttning /Se    
  Änglyckeliden vägsluttning /Se    
  Änglyckeliderna, se Änglyckeliden vägsluttningar    
  Östraby bro bro /Se    
  Östraby fälad betesmark /Se    
  *Östraby mark skogsmark?    
  *Östraby ängar ängar    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.