ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Felestads socken : Rönnebergs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 98 Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 30
Felestad sn /Se *Aa bolid åker Felestad sn och by Björnalyckan åker
Felestad sn och by Baggarna äng /Se Felestad sn o. by Björnalyckan åker
Felestad sn och by Baggarna ägonamn /Se Brunnsviken avs Bockalyckan åker
Felestad socken *Biergid höjd Edlefred avs. Bockalyckan åker
Felestad sn och by »Biertindtt åker Fridhem avs. Bårs åkern åker
Felestad sn Bjären äga /Se ?Gryet gård Bårsåkern åker
Felestad sn Bjärtinn äga /Se Gryet gård Felestad bäck bäck
Felestads kyrka Saknas *Bro ager åker Hemfrid avs. Felestad bäck bäck
Felestad sn och by *Brotofftenn åker Johanneslund avs Gårdstaden område av by
Felestad sn och by *Dams ager åker Pålstorp avs Gårdstaden område
Felestad sn och by *Dieffuels skingid (*Doeffuels skindtt) åker Sluken gård Kanike bäcken bäck
Felestad sn /Se *Diigis ager åker Sluken gård Kanikebäcken bäck
Felestad sn /Se Djävulsskinnet äga /Se   Lerkullen markförhöjning
Felestad by *Ebbolid havreåker   Lerkullen markförhöjning
Felestad by *Gierds agir åker   Löpestensvången vång
Felestad by *Gierris ager, *Gierris engennn åker o. äng   Löpestens vången vång
Felestad by *Grelle (*Grylle) engenn äng   Nöbbelövfäladen fäladsmark
Felestad by *Gressager, Store åker   Per Göransavången åker
Felestad by *Griissager havreåker   Ramnaliden backe
Felestad by *Griiss enge eng, *Griisse ager åker o. äng   Ramnaliden backe
Fylestathe, se Felestad by *Griis (*Gröss) engenn äng   Spårebolen ängsmark
Føllestadhe, se Felestad by *Grisager åker /Se   Spårebolen ängs mark
Hulsegården försv. gd /Se Gryt äga /Se   Stenshögs åkern åkrar
Hålegården försv. gd /Se *Græssager, Lille åker   Stenhögsåkern åkrar
Prästgården prästgård Hamrar äga /Se   Storaäng ängsmark
*Rasmus Matz gaardtt f.gd *Hullen havreåker   Stora äng ängsmark
Äskegården försv. gd /Se *Hunde Kobenn åker   ?Tyet ängsmark
  Hunde kobenn äga /Se   Tyet ängsmark
  *Hunde kulenn havreåker   Åbolen markområde
  Hunde kulenn, se Hunde kobenn ägor   Åbolen markområde
  Kanikebäcken bäck /Se    
  Kidsenan äga /Se    
  *Kielle agerenn åker    
  *Kierrid äng    
  Kiid senen havreåker    
  *Kille bolidtt havreåker    
  Killebolet ägonamn /Se    
  *Kiöfflingis ager åker    
  *Kiöffte bolid äng    
  *Kylager åker    
  Köpstadbolet ägonamn /Se    
  *Langkier (*Lange kier) kärr    
  *Leer kullens ager åker    
  *Lunde bröditt åker    
  *Löbestens (*Lebestls agir åker    
  *Lödde kumle havreåker    
  Lövesten äga /Se    
  *Maë eng, Liden äng    
  *Maëtofftenn åker    
  *Marckeskiell ägogräns    
  *Mogens Anders gaardtt f. gd.    
  *Möllekullen kulle    
  *Plögninge bolid åker och äng    
  *Plögnings bolid havreåker    
  Plöjningsbolet ägonamn /Se    
  *Prestehagenn havreåker    
  »Preste hagenn havreåker    
  Pugebäck bäck /Se    
  Pukabäcken vattendrag /Se    
  *Raffne lienn åker    
  *Ringbenit havreåker    
  *Ryrpe liens eng äng    
  *Röelyckenn äng    
  *Rögelsse (*Rögils) ager åker    
  Sjöbol ägonamn /Se    
  *Skielle bolid havreåker    
  *Skiels bolid äng    
  *Skolle bolid havreåker    
  Skälsbolet ägonamn /Se    
  *Skörpiste bolid äng    
  Skörpistebolet ägonamn /Se    
  *Slogis eng havreåker och äng    
  *Sporte (*Sporre) bolitt äng    
  Spårabolet ägonamn /Se    
  *Sti spiellidtt (*Stiis pillid) havreåker    
  *Suine bolid äng    
  Svinabolet ägonamn /Se    
  *Thore lycke åker    
  Tirupsbolet ägonamn /Se    
  *Tiörnne havreåker    
  *Tode lycke åker    
  *Tode lycke äng    
  *Tofft åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tore lyckenn åker    
  *Torlyckenn havreåker    
  *Tornne stickid havreåker    
  *Tyitt äng    
  *Tyrnis ager åker    
  *Tyrpa bolid havreåker    
  *Tyrup boëll, *Tirups bolid havreåker o äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Yxenn (*Øxenn) åker    
  Åbolen ägonamn /Se    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.