ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stehags socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 200 Naturnamn : 163 Bebyggelsenamn : 495 Naturnamn : 402
Stehag Saknas *Artiss ager åker och äng Sagesmän förteckning Abullabacken skogsbacke
Skotanga se Stehag sn »Askis agir åker Sagesmän förteckning Abullabacken skog
Stehag socken *Birehisseng f. äng Stehag sn Allekärret kärr
Stehag socken Bjälkobacke höjd Stehag sn Backahuset förr hus
Stehag sn *Blegillen f. äng Stehag socken Backahuset förr hus
Stehag sn Blekebäcken bäck Stehag sn och by Bastubacken skogsbacke
Stehag sn /Se Blixtabäck bäck /Se Stehag sn o. by Bjälkö skogsbacke
Stehag sn *Bogaardztofft f. åker Stehag sn och by Bjälkö skogsbacke
Stehag sn *Bredefiö f. äng Stehags församling Saknas Bjälkö skogsdunge
Stehag sn *Bregne agir åker Stödhaf f.d. sockennamn Bjälkö backe skogsbacke
Stehag sn *Broelsöemae f. äng Ahlbeekshuset torp Bjälköbacken skogsbacke
Stehag sn Broskog skog Alfastorp gård Bjälkö backe skogsbacke
?Stehag sn »Byes skouff byskogen Alfastorp Saknas Björkeröds mosse mosse
Stehag sn *Didelssager f. åker Alfastorp gård Blommerman åker, f.d. kärr
Stehag sn »Didelssager» åker /Se Alfastorp gård Bollihåla kärr
Stehag sn *Eglin(g)e f. äng Alfastorp gård Bolsbäcka-källa annat namn på Bols källa
Stehag sn Egypten dal /Se Alkastorp gård Bolsbäckaliden backe
Stehag sn *Ellisseng f. äng Alkastorp, se Alfastorp Saknas Bolskälla källa
Stehag sn Femtingarna åker /Se Alkastorp gård Brantahagen skog
Stehag sn »Fielleryd äng Allekärret kärr Brantahagen skog
Stehag sn *Fielleryd åker /Se Anderstorp småbr. Brantakroken skog
Stehag sn *Frij f. äng Anderstorp torp Breamad äng
Stehag sn *Fontabok »grav» Anderstorp Saknas Breamad äng
Stehag sn Funtebög = *Fontabok »grav» Arvidsro, se Stehag traktnamn Bredamad äng
Stehag sn Funtgraven håla Backahus småbr. Breelsö f.d. skog
Stehag sn *Gellesteen(sager) f. åker Bengstorp gård Brelsö ö
Stehag sn *Giebergit f. äng Bengtstorp Saknas Broskog skog
Stehag sn *Gijeberr(s)eng f. äng Bengtstorp fastighet Broskog skog
Stehag sn *Gisslestenssager f. åker Björkebo hus Broskog skog
Stehag sn *Grytl(e)eng äng Björkeröd by Brovång åker
Stehag sn *Grytlekier f. äng Björkeröd f.d. by Brovång åker
Stehag sn Gullkullarna f. äng, nu skogsbackar Björkeröd by Brunakärr förr hus
Stehag sn *Gullkullen f. äng Björkeröd bebyggelse Brunasten förr sten
Stehag sn Gyaberg berg Björkeröd bebyggelse Brunnakärr f.d. kärr, förr bebyggt
Stehag sn /Se Gyabjär berg Björkerödgården gård Brydestukällan källa
Stehag sn /Se Hasslebro bro Björkerödsgården g. Brytestuvången åker
Stehag sn /Se Hasslebro bro Björkerödsgården gård Byadammen förr lertäkt
Stehag sn /Se Hassle brygga = Hasslebro bro Björkliden egnahem Byskog åker
Stehag sn /Se Hassle mosse mosse Björkåsa, se Stehag traktnamn Bålsbäcken bäck
Stehags kyrka Saknas Hjortsås vång gränsmärke Blegel Saknas Dammvång sidd
Stehags kyrka Saknas *Hoberig f. äng Blegel gård Dammvång åker
Stehag Saknas *Hogni haffuid åker Blegel gård Dammvång åker
*Stodhøgha se Stehag? sn *Holme maën äng Blegelt gård Egypten dal
Stoodhaughæ, se Stehag sn Horsadammarna utdikad åker /Se Bleket Saknas ?Ekerödbacken åker
Æfnaryd, se Emnaröd by *Hulen f. åker Bolamöllan vattenkvarn Emnaröd Mölla väderkvarn
*Axelshus hus Hålebäck utdikad bäck Bollamöllan bebyggelse Eriksholm sten
Björkeryd gård *Höllie(n) f. åker Bollamöllan gård Fagerdals backe backe
Björkeröd by *Höllie(n) f. äng Bålamöllan gård Femtingarna åker
?Björkeröd by *Hörstöchet f. äng Bollamöllan Saknas Femtingarna äng
Björkeröd by *Jellinge f. äng Bomhus egnah. Flintekull backe
Björkeröd gd Karbrobäcken bäck /Se Bomhus ghs Floana kärr
Björkeröd gd /Se *Kattetiörnet f. åker Bomhus hus Floarna odl. kärrdrag
Blegel gd /Se *Kattetyuessager f. åker Brohus Saknas Fluere skog
Bollamöllan gd Killebäckarna vattendrag /Se Brohus hus Fluere skog
Bollamöllan gd o. vattenkvarn Killebäcksrummet skog, f.d. småbruk, nu egnahem Brohus hus Fluerebacken skog
Bollamöllan, se Bålamöllan Saknas *Killeeng äng Broskog egnah. Fluerevången åker
Brogård = Knorrenborg gd *Killestenssager f. åker Broskog hus Fontabok bok
Brohus hus *Kindbenitt äng Brostorp hus Fulahagen skog
Bålamöllan beb. /Se *Kindbergisseng f. äng Brostorp Saknas Fågelhagen skogsdunge
Elisenborg tp /Se *Klitzager åker Brostorp torp Fåglahagen skog
Emnaröd by Klockarebäcken bäck /Se Brovik avs. Fåglasångs skog skog
Emnaröd by Klockeila kärr /Se Brovik villa Fäbacka åker
Emnaröd by *Koreager f. åker Brovik hus Fälad, Store betesmark
Emnaröd by *Kormaneng f. äng Brukshus hus Gatebacken backe
Emnaröd by *Kornspiellit f. åker Brukshus hus Gatubacken backsluttning
Emnaröd by /Se *Korssager f. åker Bålamöllan kvarn Gatuliden = Gatubacken backe
Emnaröd by /Se *Krog(eng) f. äng Bärhus hus Gatelyckan åker
Evnaröd, se Emnaröd by *Kull(e)ager f. äng Bökeholm gård Grimsaträden bokar
Evneröd = Emnaröd by Kungen sten /Se Dammhuset hus Gruebackarna skogsbackar
Fairy hill gd /Se *Kurffue ager åker och äng Dammvång egnahem. avs. Grueliden backe
*Fnattarup hus Kvarnbäck bäck /Se Dammvång egnahem Grueliden backe
Fågelsång torp *Laeager f. åker Dammvånghus hus Grytkärr kärrhåla
Hassle hg o. by *Leds agir åker Disponentbostaden, se Stehag traktnamn Gullkullarna skogsbackar
Hassle by Lerberg sten Efnaröd, se Ämnaröd traktnamn Gya skog, skogsbacke
Hassle by *Lindbergisseng f. äng Eklundshus hus Gya troll
Hassle by *Lindholme eng äng Eklundshus hus Gyaberg berg
Hassle by *Liusteen gränsmärke Eklunds hus gatehus Gyaberg berg
Hassle by *Longager f. åker Elisenborg Saknas Gyabjer, se Gyaberg berg
Hassle by Lunebäck bäck /Se Elisenborg småbr. Gyabjer höjd
Hassle by Lunekrok äng /Se Elisenborg hus Gyabjer skogsbacke
Hassle by Långgropen å Emnaröd by Gyas källa källa
Hassle by *Maen f. äng Emnaröd by Gåsabacken backe
Hassle by *Magle eng äng Emnaröd by Gåsahagen hage
Hassle by *Magle holme maën kärr Emnaröd by Gären ås
Hassle by Mannagravarna äng /Se Emnaröd by Hagabacken åker
Hassle by Mannegravekull = Mannagravarna äng Emnarödgården gård Halerna åker
Hassle by *Mijungen f. åker Emnarödsgården bebyggelse Halorna åkrar
Hassle by Mosabäcken bäck /Se Emmaröd mölla Saknas Harakull åker
Hassle by Myrbäck bäck /Se Eneborg Saknas Hasselbacken åker
Hassle hg *Nöre vang f. vång Eneborg gård Hasslebacken backe
Hassle by *Nöre Vang f. äng Eneborg fastighet Hasslebro bro
Hassle by *Obergisseng f. äng Eos, se Stehag traktnamn Hasslebro bro
Hassle by *Oldzeng f. äng Fairyhill gård Hasslebro bro
Hassle by *Persilie maën äng Fairyhill gård Hasslebäck bäck
Hassleborg gd /Se Persilie maën Saknas /Se Fairyhill gård Hasslebäcken bäck
Hasslebro Saknas Prangabäck bäck /Se Fairyhill bebyggelse Hasslebäcksled f.d. grind
Hjortås by *Presteholm äng Fairyhill gård Hassle fälad f.d. betesmark
Hjortsås gd *Prestemaden f. åker Fattiggården bebyggelse Hassle fälad förr betesmark
Hjortsås gd Pysslingabäcken, (även Blixtabäck) bäck /Se Fiskarehuset f.d. hus Hasslehagarna hag- och fäladsmarker
Hjortsås gd *Reenager f. åker Fågelsång, se Fåglasång traktnamn Hasslehagen skog
Hjortsås gd *Ringsjö, N., se Ringsjön, V. sjö Fågelsång Saknas Hasslehagen skog
Hjortås by Ringsjön, V. sjö Fågelsång torp Hassle hölja ängsmark
Hjortås by Ringsjön, V. sjö Fåglasång traktnamn Hassle hölja terrängnamn
Hjortås gd Ringsjön, V. sjö Fåglasång småbruk Hassle mosse mosse
*Hulagarth gd Ringsjön, Västra sjö Fäladshus Saknas Hasslemosse mosse
Jägersborg tp /Se Västra Ringsjön sjö Fäladshus f.d. hus Hassle mosse mosse
Kabrohus gd /Se Västra Ringsjön sjö Fäladshus Saknas Henrika hus förr hus
Karstorp, se Kärrstorp by *Rumpe ager åker Fäladshus gård, f.d. hus Henrik Jöns hus hus
Knorrenborg gd *Rydienn äng Församlingshus Saknas Hjortsåsvång åkermark
Knorrenborg gd /Se *Rårödskog skog Gategården dubbelgård Horsadammarna förr vattensjuk, nu utdikad åker
Knorrenborg tp /Se Rönne å å Graneborg fastighet Horsakärret kärr
*Kongstorp Saknas Rönneholms mosse sank mark Grimshus Saknas Hulkabacken backe, skog
*Kongstrup Saknas Rönneholms mosse mosse Grimshus småbruk Hulken källa
*Kongstrup Saknas Rönneholms mosse mosse Grimshus gård Humlahagen skog
Källstorp by *Rönneholms vångaled grind? Grimshus gård Husalyckorna åkrar
Källstorp gd Rönneå å Grimsahus gård Husarahagen betesmark
Källstorp by Rönneå å Grönalund hus Husarafäladen f.d. fäladsmark
Källstorp gd Rönne å å Grönalund hus Husarefäladen fälad
Källstorp gd *Rör agir äng Grönalund hus Husarelyckorna åker
Kärrstorp by *Sandager f. åker Gustafslund gård Hålebäck bäck, nu utdikat
Kärrstorp by *Saxager f. åker Gustavslund gård Hålldammskärret kärr
Kärrstorp by *Schinderuang f. äng Gustavslund Saknas Hästahagarna fälader
Kärrstorp by /Se »Skallenn äng Gyabjär Saknas Hästahagen fälad
Långaröd by *Skiellerör äng Gåsabacken gård Hästhagarna betesmark
Mickelborg gd *Skindere festin jord Gåsabacken, (se Gåshagen) Saknas Hästhagen åker, nu med egna h.
Mickelborg beb.namn /Se Skitarebäcken bäck /Se Gåsabacken = Gåshagen Saknas Hästkillebacken backe
Nyborg hus Skitrikabäcken bäck /Se Gåsabacken gård Högetoft åkerbacke
Nyborg soldattp /Se *Skromlin jord Gåshagen torp Höljan åker
*Nybygge f. gd Skytteskogen skog Gåshagen gård Höljan åker
Prangstrup = Prångstorp gd *Skällerör stenrös Gåshagen fastighet Intäkten åker, f.d. äng
Prångstorp gd *Spiellit f. åker Gärahus Saknas Intägten allmänning
Prångstorp gd /Se *Spiellit f. äng Gärahus småbr. Intäkten åker
»Roerholmb», se Rönneholm hg *Stenberg f. åker Gärahus torp Intäkten åker
Råröd by *Stenberg(s)ager f. åker Haga Saknas Intäkten åker
Råröd f. torp, nu by *Steneng f. äng Haga gård Jakobsa fälad betesmark
Rönneholm holme *Stenssager f. åker Haga fastighet Jeppsträden ekar
Rönneholm hg *Stensseng f. äng Hagahus hus Julaftonsvången åker
Rönneholm hg Stork(a)backen Saknas /Se Hagahus f.d. hus Järavången åker
Rönneholm herresäte *Storcke reden äng Hagahus Saknas Jöns backes lid vägsluttning
Rönneholm herresäte *Storckereden riskärr /Se Haga kvarn Saknas Kabrobacken ekbacke
Rönneholm hg Storkereden riskärr /Se Hagakvarn väderkvarn Kabrohålan sänka i mark
Rönneholm hg *Sölchen f. äng Haga kvarn kvarn Kalvabacken åker
Rönneholm hg Tattarebäck bäck /Se Hagahus Saknas Kalvahagen skog
Rönneholm herresäte Tattrabäck bäck /Se Hasselbacken gård Kalvahagen fälad
Rönneholm hg *Tofft(e)ager f. åker Hassle traktnamn Kalvahagen förr betesmark, nu skog
Rönneholm hg *Tofften f. åker Hassle by Kalvahagen betesmark
Rönneholm hg *Tofftepung f. åker Hassle by Kabrobacken backe
Rönneholm hg /Se Tulesberg = Tullebacke skogsbacke Hassle by Karbrobäcken bäck
Rönneholm herresäte /Se Tullebacke skogsbacke Hassle by Ka(r)brobäcken bäck
Rönneholm hg /Se *Tyrrollenn äng Hasslebandelen, se Hassle traktnamn Karolabacken = Kärrolabacken Saknas
Rönneholm (förr gods), vårdhem /Se Tyrollen skog(?) /Se Hassleborg gård Kattamossen mosse
Rönneholm herregård /Se Tånnebäcken vattendrag /Se Hassleborg gård Kavrebacken backe, f.d. skog
*Rönnemöller kvarnar *Vaggelierna ängar Hassleborg Saknas Kavrebäcken bäck
Sankt Dionysii kyrka = Stehags kyrka Saknas *Vallen backe Hasslebro hus och småbr. Kavrelyckan åker
Sladderborg = Nyborg hus Vedellsbroängen äng /Se Hasslegården gård Killebäcka äng
Stehag by Vedelsbäck bäck /Se Hasslegården gård Killebäckarna åker
Stehag by *Vlffsberig f. äng Hasslegården Saknas Killekärret kärr
Stehag by *Vlffue tungen äng Hasslegården gård Killevången åker
Stehag by *Vnderörsstofft f. åker Hasslehagahus småbr. Killevången åker
Stehag by *Vijssager f. åker Hasslehagehusen Saknas Killorna åkrar
Stehag by Välabäcken bäck /Se Hasslehill fastighet Klintakärr kärr
Stehag by Välen bäck /Se Hasslehus hus Klinten skogsbacke, berg
Stehag gd Ynglingabäcken bäck /Se Hassle Kvarn väderkvarn Klockarebacken backe
Stehag gd   Hasslekvarn f.d. väderkvarn Klockarebron bro
Stehag by   Hassle kvarn kvarn Klockarebäcken bäck
Stehag gd   Hassle mölla, se Hassle Kvarn Saknas Klockarehällan vång
Stehag by   Hassle skola skola Klockehålan kärrmark
Stehag by o. sn   Hassle skola skolhus Klocke Ila vattensamling
Stehag by   Hattemakarehuset småbr. f.d. krog Klockeila kärr
Stehag by   Hemmet, se Stehag traktnamn Klockekilla kärrmark
Stehag by   Hemmet hus Klöven skog
Stehag by o. sn   Hjortsås gård Klöven skog
Stehag by   Hjortsås Saknas Klöven skog
Stehag by   Hjortsås bebyggelse Knorravången åker
Stehag by   Hovgården gård Knorrevången åker
Stehag by   Humlahagahuset f.d. hus Kohagakärret kärr
Stehag by   Husaraden hus Kohagen åker
Stehag by   Hällegård, se Stehag traktnamn Kohagen åker
Stehag by   Hästahagen gård Kokärret kärr
Stehag by   Hästhagen egnahem Kongahålan åker, betesmark
Stehag samh.   Isaksdal gård Kringleman åker, förr äng
*Suompen f. gd   Isaksdal gård Krokavången åker
Sveaborg avsöndring /Se   Isaksdal Saknas Krokavången åker
Syborg hus /Se   Johanneshus gård Krokeåker åker
Syborg tp /Se   Johanneshus Saknas Kråke backe skogsbacke
*Vallen försvunnen herrgård   Johanneshus fastighet Kullesahålan djuphåla
Vedelsbäck gd /Se   Johnstorp Saknas Kungahålan åker
Värlinge by   Jonstorp småbruk Kungen sten
Välahuset förr lht /Se   Jonstorp Saknas Kungs källa källa
Välshus förr lht /Se   Juantorp, se Stehag traktnamn Kvarnbäck bäck
Värlinge by   Jägersborg småbruk Kyrkeskogen skog
Värlinge by   Jägersborg hus Källstorpsvången åker
?Värlinge by   Jägersholm f.d. småbruk Kängabacken åker
Värlinge by   Järahus Saknas Kärrola kärrmark
Värlinge by   Järahuset gård Kärrolabacken backe
Värlinge by   Jönstorp, se Jonstorp Saknas Kärrolabacken backe
Värlinge by   Karbrohus Saknas Kärrolavången åker
Värlinge gd /Se   Karbrohus hus Kärrolavägen väg
Värlinge Saknas /Se   Karbrohus gård Kärrolavägen väg
Värlinge gd /Se   Kattahuset f.d. hus Kärrolavägen genväg
    Kavrehus småbruk Kärrstorpagärdet stengärde
    Killebäckerummet skog, f.d. småbr. rivet, nu egnahem Kärrstorpavången åker
    Killebäcksrummet bebyggelse Ladufogdalyckan åker
    Killebäcksrummet Saknas Ladufogdastället förr hus
    Klockaregården gård Lagafäladen betesmark
    Klockaregården bebyggelse Lagahuset förr hus
    Klockaregården Saknas Lagalyckan åker
    Klockaregården gård Leakärr kärr
    Klövhus småbruk Lillegär skogbacke
    Klövhus hus Lille skog trädsamling
    Klövhus Saknas Lillevång åker
    Klövhusen Saknas Lillevång åker
    Knorrenborg f.d. småbr. åker Lindgrenalyckan åker
    Knorrenborg bebyggelse Lunebäck bäck
    Knorrenborg Saknas Lunekrok vik
    Kraftcentralen, se Stehag traktnamn Långa tonna åker
    Kristianshall hus Långegär skogsdunge
    Kristianshall Saknas Långelycke åker
    Kristianshall Saknas Långelycke åker
    Kristinehall småbr. Långelycke åker
    Kristinehall Saknas Långenäbbe udde
    Krokhus hus, f.d. gård Långjären skogbacke
    Kruet f.d. krog Länsmannabacken skog, åker
    Kuseholm småbruk, f.d. krog Löjtnantafäladen betesmark
    Kvarnhus småbruk Magleholm skog
    Kvarnhus Saknas Magleholmsbacken skog
    Kvarnhus hus Magleholmsbacken skogbacke
    Kyrkogården kyrkogård Mannagravarna äng
    Kyrkoherdeboställe bebyggelse Marnabacken åkerbacke
    Kyrktorpen gatehus Mejerivången åker
    Kyrktorpet torp Mellanvången åker
    Kåseholm fastighet Mittelvången åker
    Källstorp småbruk Mossabäcken dike
    Källstorp bebyggelse Mossahålan igenvuxen mosse
    Källstorp Saknas Mussikebacken skog
    Källstorp förr hus Myssikebacken skog
    Kärrhus, Lilla hus Möingabacken backe
    Kärrhus, Stora hus Möingabacken åker
    Kärrmöllan f.d. vattenkvarn Möllarebacken åker
    Kärrstorp gård avs. Möllevången åker
    Kärrstorp bebyggelse Nattstallen skog, dal
    Lars Perskans hus förr hus Nattstallskällan källa
    Lavrödshus gård Nattstallsrännan kärrdrag
    Lavrödshus Saknas Nilen bäck
    Lavrödshus Saknas Nobbissakällan källa
    Lavrödshus, Lilla f.d. hus Norrebacke skog
    Lavröds smedja smedja Norrebacke skog
    Lillstugan hus Norrebacke åkerbacke
    Linnetorp f.d. hus Norrebacke skogsbacke
    Linnetorp t. Norrebacke åkermark
    Lokomotivet torp Norregårdsvridan vägkrök
    Lokomotivet torp Norremad äng
    Länsmanslängan = Länsmansstället Saknas Norremad ängsmark
    Mickelborg gatehus Norre möllor vattenkvarnar
    Mickelborg Saknas Oigesbacken skog
    Micklenborg gård Orraskogen skog
    Länsmansstället förr fattiggård Orraskogen skog
    Mosskiftet, se Hassle traktnamn Orraskogen skog
    Månstorp gård Orravången åker
    Månstorp Saknas Orravången åker
    Månstorp fastighet Parslan ängsmark
    Möllarehuset f.d. hus Pebringastigen stig
    Möllegård hus Pengs källa källa
    Nebbehus, se Stehag traktnamn Per Månssons fälad fäladsmark
    Nilstorp, se Stehag traktnamn Pingmöllebäcken bäck
    Norregård f.d. gård Pinkaremöllan förr kvarn
    Norregård gård Prästaliden backe
    Norregården dubbelgård Prästalyckan åker
    Nunnehuset förr hus Prästalyckan åker
    Nyborg Saknas Prästaträdgårdstrappan trappa
    Nyborg hus Pysslingabäcken bäck
    Nyborg gatehus Pysslingabäcken bäck
    Nygård gård Pärslan åkerhåla
    Nyhem egnahem Ringsjö sjö
    Näbbehus hus Ringsjön sjö
    Olofslund gård Ringsjö sjö
    Olofslund Saknas Rollsalyckan åker
    Olofslund fastighet Romavången åker
    Orrahus hus Romavången åker
    Orrahus hus Rubacken åker
    Orrahuset t. Rubacken åker
    Orrahuset gård Rulyckorna åkrar
    Per Lars hus förr hus Ryet åker
    Pershult t. Ryet förr skogsbacke, nu åker
    Perstorp f.d. småbr. Råröd fälad fäladsmark
    Perstorp förr hus Råröds källa källa
    Perstorp gård Rävabacken backe
    Planterarehuset t. Rökebäck bäck
    Planterhus småbr. Rönneholms mosse mosse
    Planterhus hus Rönneholms mosse mosse
    Plantérhuset torp Rönne å å
    Prångstorp Saknas Rönneå å
    Prångstorp gård Rönneå å
    Prångstorp gård Sadelmakarebacken skogsbacke
    Prästgården Saknas Sadelmakarebacken åker
    Prästgården, se Kyrkoherdeboställe Saknas Sjöholmabron bro
    Ringarestället torp Sjökärren ängsmark
    Ringsjöholm nöjesplats Skavenbena åker
    Ringsjöholm småbruk Skiderebäcken bäck
    Ringsjöholm hus Skidrikabäcken bäck
    Romanäs gård Skitekrok, eller Skidekroken vik
    Rosendal fastighet Skjutbanegären skog
    Rosenhall, se Stehag traktnamn Skolegären ås
    Rosenhall hus Skolegären backe
    Rybergsa huset hus Skolevången åker
    Ryborg hus Skytteskogen skog
    Ryborg t. Skälltäppehus förr hus
    Ryborg gatehus Slättäng åker
    Råröd bebyggelse Slättäng åker
    Råröd gård Smedjevången åker
    Råröd Saknas Smedjevången åker
    Råröd by Smevången åker
    Rödaborg gård, f.d. torp Sniglakärret kärr
    Rödaborg Saknas Snoggakull åker
    Rödaborg Saknas Snokakull skog
    Rödaborg, Gamla gård Soldatralyckorna åkrar
    Rödaborg, Nya gård Springarebacken backe
    Rönneborg gård Springarebacken backe
    Rönneborg småbruk Springareliden backe
    Rönneborg Saknas Springareliden backe
    Rönneholm f.d. gods och gård Springemärrsliden backe
    Rönneholm bebyggelse Springemärrsliden backe
    Rönneholm gods Springmärrsliden backe
    Rönneholm gods Springemärrsliden vägbacke
    Rönneholm herrgård Stationabackarna backar
    Rönneholm banvaktarstuga Stationabacken backe
    Rönneholmsgodset Saknas Stationavången åker
    Rönneholm Nygård gård Stehagsliderna backar
    Rönneholm slott slott Stenänga äng
    Rönneholms trädgård park Stenängarna betesmark
    Sadelmakarehuset hus Stenängen åker, förr äng
    Sadelmakarehuset förr hus Stersbacken backe
    Sehönahuset hus Storabrema äng
    Sjöholmen gård och hus Storegär ås
    Sjöholmen järnvägsstation Storegär skogsbacke
    Sjöholmen Saknas Storevång åker
    Sjöholmen ort Storkabacken åkerbacke, förr skog
    Sjöholmen gård Storkabacken åkerbacke
    Sjöholmensbangård, se Stehag traktnamn Storkabacken åker
    Sjöholmensgård, se Hassle traktnamn Storkabacken åker
    Sjöholmens hållplats Saknas Storkabacken ekbacke
    Sjöholmens station järnvägsstation Storåkra åker
    Sjöholmsgården gård Stubbastycket skog, delv. odl.
    Sjöstugan, se Stehag traktnamn Stubbastycket åker
    Skatahus hus Svanabacken ekbacke
    Skofabriken, se Stehag traktnamn Svarta kärr odl. kärr
    Skogshus småbr. Svinehagen skog
    Skogshus Saknas Svinahagen skog
    Skogshus arrendelott Svinakärret odlat kärr
    Skogshus, Nya egnahem Svingate backe
    Skogshus, Nya hus Söderbacke skog
    Skogshusvång småbr. Tagkärret kärr
    Skogshusvång Saknas Tattarebäcken bäck
    Skogshusvång arrendelott Tattrabäcken bäck
    Skogsborg hus Tattrabäcken bäck
    Skogsborg t. Tattrabäcken bäck
    Skogsborg hus Tegelbruket förr tegelbruk
    Skogsvik egnahem Tellonabacken backe
    Skogsvik fastighet Tjyrabacken kulle
    Skolehus skola Toften åker
    Skolehuset skola Toften åker
    Skältäppehuset t. Tonnan åkermark
    Skältäppehus(et) gård Tonnebäcken bäck
    Slottet säteri Tonnebäcken bäck
    Släbohuset hus Tonnevången åker, nu egnahem
    Smedtorp smedja Trekanten åker
    Smedtorp smedja, småbruk Trinda Tonna åker
    Smetorp hus Trinnebackakärr kärr
    Solnäs gård Tule troll
    Solnäs gård Tulebacke backe
    Solnäs hus Tullebacke förr granskog
    Solsidan hus Tulle backe backe
    Solstugan, se Stehag traktnamn Tulle backe skogsbacke
    Sommargården, se Stehag traktnamn Tullebjer = Tullebacke Saknas
    Springarehus hus Tunnan ängsmark
    Springarehuset hus Tunnebäcken bäck
    Springarehuset hus Tvärgären ås
    Stehag traktnamn Tättabysgänget väg
    Stehag traktnamn Vedelsbro bro
    Stehag by och stationssamhälle Vedelsbäck del av Tonnebäcken
    Stehag by Vedelsbäck Saknas
    Stehagsbandelen, se Stehag traktnamn Vedels källa källa
    Stehaggården gård Venebacken åkerbacke, förr skog
    Stehaggården gård Venebacken betesmark
    Stehag(s)gården = Stehag gård Vileigen ek
    Stehagsgården bebyggelse Vingabacken åker
    Stehagsgården gård Vingavägen skogsväg
    Stehag Prästagård gård Vitabok förr bokträd
    Stehag småskola småskola Vitabok förr bokträd
    Stehags station, se Värlinge traktnamn Vrövelshus för hus
    Stehags station, se Stehag traktnamn Välabäcken Saknas
    Stehags station, se Hassle traktnamn Välen bäck
    Stehag station järnvägsstation Värlingevång f.d. betesmark, nu odlad
    Stehags station station Värlinge vång förr allmänning
    Stehag storskola folkskola Värlinge ängar (bebyggt) område
    Stehagshus, se Stehag traktnamn Värmland skog delv. huggen
    Stehagshus hus Värmland skog
    Stehags Torvfabrik, se Hassle traktnamn Västergårda förr hus
    Stenhuset t. Västersjön Saknas
    Stenhuset hus Västervång åker
    Stenhuset hus Västervång åker
    Stora Hus slott Ynglingabäcken bäck
    Strandhyddan, se Stehag traktnamn  
    Strandvägen, se Stehag traktnamn  
    Stödhaf (f.d.) bynamn  
    Sunnantorp Saknas  
    Sunnantorp gård  
    Sunnantorp fastighet  
    Sunnantorp gård  
    Sveaborg, se Stehag traktnamn  
    Svensborg Saknas  
    Svensborg gård, f.d. krog  
    Svensborg hus  
    Syborg hus  
    Syborg hus  
    Syborg gatehus  
    Söndregården dubbelgård  
    Tattarebäckshusen hus  
    Tattarbäckshuset hus  
    Tattrabäck Saknas  
    Tattrabäckshusen hus  
    Tegelbrukshusen hus  
    Tjuderhus Saknas  
    Tjurahus hus  
    Tjurahuset Saknas  
    Tjyrahuset förr hus  
    Tomstorp Saknas  
    Tomstorp gård  
    Tomstorp gård  
    Trulsingagården dubbelgård  
    Tullebacke villa  
    Upperup hus  
    Vallen Saknas  
    Vedelsbäck Saknas  
    Vedelsbäck gård  
    Villa Sjöholmen, se Stehag traktnamn  
    Vingahus förr hus  
    Vingahuset t.  
    Vingahus(et) f.d. gård  
    Visserekru f.d. krog  
    Vrövlahuset f.d. hus  
    Vången gård  
    Välabäcken Saknas  
    Välahus förr hus  
    Välahuset torp  
    Välahuset f.d. hus  
    Välalyckan åker  
    Värhus torp  
    Värhus hus  
    Värhus Saknas  
    Värhus gård  
    Värlinge traktnamn  
    Värlinge by  
    Värlinge gårdar (by)  
    Värlinge gård  
    Värlinge by  
    Värlinge by  
    Värlingebandelen, se Värlinge Saknas  
    Värlingegåden Saknas  
    Värlingegården Saknas  
    Värlingegården gård  
    Värlingegården gård  
    Värlingegården gård  
    Värlingehus torp  
    Värlinge husrad husamling  
    Värlinge skola skola  
    Värlinge smedja smedja, småbruk  
    Värlinge smedja smedja  
    Västergård f.d. gård  
    Västergårda del av by  
    Västergårdar f.d. gårdar  
    Västringarna f.d. gårdar  
    Åkersholm = Fattiggården Saknas  
    Åkerslund gård  
    Åkerslund gård  
    Åkerslund Saknas  
    Åkesholm gård  
    Ämnaröd traktnamn  
    Ängagårdarna gårdar  
    Ängagården Saknas  
    Ängagården gård  
    Ängagården fastighet  
    Ängahus, Gamla gård  
    Ängahus, Gamla fastighet  
    Ängahus, Nya gård  
    Ängahus, Nya fastighet  
    Ängahusen Saknas  
    Ängarna gårdar  
    Änkegården hus, f.d. gård  
    Änkegården hus  
    Östergård gård  
    Östergård Saknas  
    Östergård gård  
    Östergårda förr hus  
    Östergårdar f.d. gårdar  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.