ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Rörums socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 125 Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 143
Rörum, Södra sn /Se *Aakierrid f. ängsmark Ahlgrenstorp, se Kvesarum traktnamn Alborena mosse mosse
Rörum, Södra sn *A(ss)pisseng f. äng Arup by Arups hage betesmark
Rörum, Södra sn *Aborre engen f. äng Bengtstorp, se Kvesarum traktnamn Attaryd granskog
Rörum, Södra sn *Birckebiergs agre f. åkrar Bjäveröd, se Bjävröd traktnamn Bastuhålan åker
Rörum, Södra sn *Biörnemossen mosse och gränsmärke Bjävröd traktnamn Björnmossen mosse, kärr
Rörum, Södra sn *Biörn kierrid f. ängsmark Bjävröd by Blåkullebackarna backar
Rörum, S. sn /Se *Biörsshaffuemoese mosse Bjävröd by Bomåker åker
Rörum, S. sn /Se Byamossen myr Bjävrödstorpet, se Kvesarum traktnamn Bomängar äng
Rörum S:a sn /Se *Byes skouff skog Ekastorp Saknas Bjävrödstorp hus
Södra Rörum sn /Se *Bymosse enge f. ängar Ekastorp by Brandängar äng
Södra Förum by o. sn /Se *Dals agerenn f. åker Ekeröd by Brytestugeplatsen betesmark
Rörum, Södra sn /Se Davlan terräng Fundersed Saknas Bålbroslättingarna åkrar
Arup by *Eegis agerenn f. åker Funderset by Bärtan åker
Arup f. torp *Espe engen f. äng Funderset by Davlan backe
Arup by /Se *Espe engen f. äng Funderset by Davlebacken skogbevuxen backe
Assie f. by Fiskarebäcken bäck /Se Gruskärret, se Kverarum traktnamn Dänkhult lht
Bjävröd gd *Flods agir f. åker Gunnarp Saknas Ekeröds Jär grusås
Bjävröd gd Fulabäck natn. /Se Gunnarp by Enetorpet lht
Bjävröd gd /Se *Gaasseeng f. äng Gunnarsbo, se Kvesarum traktnamn Fiskarebäcken bäck
Bjävröd gd /Se *Getryggarna ås Hagstad Saknas Flakaåkrarna åkrar
*Biörn Moenssisgaardtt f. gd *Gress skiifftid f. äng Hagstad by Flakekällan källa
*Biörns gaardt f. gd *Gunnerup stette stätta Husarlyckan, se Södra Rörum traktnamn Fundersets ryd ljungmark
Ekastorp by *Halne eng f. äng Häggestorp, se Kvesarum traktnamn Galtastycket åker
Ekastorp by /Se *Halne enge f. ängar Ingasbo, se Kvesarum traktnamn Gatulyckan åker
Ekeröd by *Halnne enge f. ängar Kvesarum traktnamn Getaryggen rullstensås
Ekeröd by *Handkleditt f. äng Kvesarum traktnamn Getaryggskällan källa
Ekeröd by /Se Hjällen höjd Kvesarum Saknas Getrammen skog
Ekeröd by /Se Hjällen skogshöjd Kvesarum by Granet skog
Ellastorp gd /Se *Holm ageren f. åker Kvesarumsgården gård (gods) Grete håla kärr
Funderset by *Holmen f. äng Lasseboda, se Kvesarum traktnamn Grevinneparken granskog
?Funderset by *Hullebrou gränsmärke Ludvigstorp, se Kvesarum traktnamn Grustaget grustag
Funderset by *Jndteeten f. äng Mannarp Saknas Gubbaängen äng
Funderset by /Se Kaffadamm damm /Se Mannarp by Gungelyckekroken åker
Fundersed Saknas /Se *Kallehauffuen f. äng Mölletorp hus Gällafäladen betesmark
Gunnarp by *Kier agerenn f. åker Södra Rörum traktnamn Göingaslättingen åker
Gunnarp by *Kiisen f. äng Rörum, Södra Saknas Handskabackarna backar
Gunnarp by /Se Killebäcken bäck /Se Rörum, Södra annex Henrika krok åker
Hagstad by Kisebacker naturnamn(?) /Se Rörum Södra, se Södra Rörum traktnamn Hjärtekull betesmark
Hagstad by *Klamren f. äng Skogvaktarbostället, se Kvesarum traktnamn Humleåkern åker
Hagstad by *Kolderne f. åkrar Svenstorp, se Kvesarum traktnamn Hushultet skog
Hagstad by /Se *Kringell ageren f. åker Sågtorpet, se Kvesarum traktnamn Husmaden äng
Hagstad by /Se *Krog agerenn f. åker Trulstorp by Högahult backe
Kvesarum hg *Krog agerenn f. åker Trulstorp by Järängar äng
Kvesarum by *Krogeng f. äng Östentorp Saknas Kalvahagen betesmark
Kvesarum by /Se Kroppedamm damm /Se Östenstorp by Kalvahagen äng
Kvesarum by /Se Kvesarumssjön sjö   Kalvarumpan äng
Kvesarum by /Se Kvesarumssjön sjö   Kanickebacken ek- och granbevuxen backe
Kvesarum by /Se Kvesarumssjön sjö   Kassudd betesmark
Kvesarum Saknas /Se Kvesarumssjön sjö /Se   Kasta backe åker
Kvesarum by /Se Kvesarumssjön sjö /Se   Kasta håla åker
*Kwisi ursprunglig flod /Se Kvesarumssjön sjö /Se   Kattahålan håla
Kyrkan Saknas Kvesarumssjön sjö /Se   Kattasnaben åker
Mannarp by /Se Kvessarumsån å   Kidamosse sank ängsmark
*Niels Jonssens gaardt f. gd *Kwisi = Kvesarumssjön? sjö /Se   Kitte håla åker
Prästgården prästgård *Laëtofftir f. åkrar   Kladran äng
Rörum, Södra by *Liungagre f. åkrar   Klyngonabacken backe
Rörum, Södra by *Longengen f. äng   Knabaliden backe
?Trulstorp by Lyngager f. åker   Knabahult skogsbacke
Trulstorp by Magleryd backe /Se   Knutekärren kärr
Trulstorp gd /Se Maglesten sten   Korshultet skog
Östentorp by /Se Maglesten sten?   Kråkemosse mosse
  *Myre mossen f. äng   Kvesarumssjön sjö
  *Mölle ageren, Store f. åker   Kvickavången åker
  *Mölle dammen kvarndamm   Kyrkokull åker
  *Mölle engen f. äng   Kyrkotoften åker
  *Norre Sø f. sjö   Källingavången åker
  *Ordagre f. åkrar   Kållåkern åker
  *Prestehulen f. äng   Köddmossakärren kärr
  Prästadamm damm /Se   Köpenhamnsberget backe
  Pölkesåker åker? /Se   Labacken backe
  Pölkesåran Saknas /Se   Lammhagen betesmark
  *Pölkesängaåran Saknas /Se   Lassa vång åker
  Rammabackarne Saknas /Se   Lergravsåkern åker
  Ramnahult Saknas /Se   Ljusemad äng
  Ramnahultet Saknas /Se   Losnaben äng
  Ramnahultsbacken Saknas /Se   Lönnebjer backe
  Ramnahultshålan Saknas /Se   Maglebjer backe
  Ramnahultskärret område /Se   Maglekärr kärr
  Ramnahålan Saknas /Se   Magleryd backe
  *Rennen f. äng   Maglesten sten
  *Rissberig Saknas   Mellomvången åker
  Rävabäck bäck /Se   Murgrönebacken skogsbacke
  *Röns agerenn f. åker   Myringahålan sänkning
  *Rör mösse engen f. äng   Möllareskogen skog
  Sjöbergasjön sjö   Möllebroslid backe
  Sjöbergasjön sjö   Mörkavad skog
  Skällebjär höjd   Nippelängen äng
  *Slettbo tofften f. åker   Norrehölycke åker
  *Snab agre f. åker   Norresjöbacken backe
  Stadsmossen myr   Norresjökärren mossodling
  Stasmosse, se Stadsmossen myr   Ona kärr kärr
  Stass mosse mosse   Per Barda änghage äng
  *Stauffre agri f. åker   Pissemadåkern åker
  Stavsmosse, se Stadsmossen myr   Porsmosselyckan åker
  *Stenpicken f. åker   Rovbacken åker
  Stångbacken triangelpunkt   Ryttars lycka åker
  *Stödhöjsholt gränsmärke   Rönsåkern åker
  *Syre kier f. äng   Röslövsvångsbacken åker
  *Söltenn f. äng   Röven åker
  *Sønder Sø f. sjö   Rövastenen sten
  »Søresø» sjö /Se   Skitenklöft äng
  Söre(s)öe, se Kvesarumssjön sjö   Skällebjer backe
  *Tagmaën f. äng   Skällgårdshålan sank betesmark
  Tagmaën Saknas /Se   Slätäng äng
  *Tholands stickid f. åker   Sokullen backe
  *Tiörnnis agir f. åker   Stadsa kärr kärr
  *Tofften f. åker   Stadsmossen mosse
  *Tofftenn f. åker   Stakalid backe
  *Torn agerenn f. åker   Stenhacket uråker
  Tranäng(en), -ängar Saknas /Se   Stenhusvången åker
  Tranängs backe Saknas /Se   Stockakärret kärr
  Trollabacken berg o. triangelpunkt   Stranden odlad mosse
  *Tvärbäck bäck? /Se   Stutahagen hage
  *Tybäck förr (?) bäck /Se   Stångbacken backe
  *Tybecks kierren f. ängsmark   Svomman ängsmark
  Tåsledammen damm? /Se   Syreholmen torr gräsmark
  Tåslestenarna natn. /Se   Södrahölycke åker
  *Töste holmen f. ängsmark   Tammabackarna backar
  Töste holmen Saknas /Se   Toften åker
  *Vangebrödet gränsmärke   Toften åker
  *Vasse engen f. äng   Toften åker
  *Veis agerenn f. åker   Torne åker åker
  *Vång, Västra f. vång   Troeda lycka åker
  *Vång, Östra f. vång   Trollabacken backe
  *Øre wads agre f. åkrar   Trollakroken åker
      Trollalyckorna åkrar
      Träkullen backe
      Tuvekroken åker
      Tyka lycka åker
      Tåssedammen ängshåla
      Veagapet skog
      Videsmaden gräsmark
      Vitamoss äng
      Vädermöllebacken backe
      Vältekull backe
      Västermosse mosse
      Ytter hagar ängsmark
      Åkrabjer åker
      Åkärren kärr
      Ålkällemaden äng
      Åsmadhultet backe
      Änghagabacken åker
      Änghagen äng

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.