ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kvistofta socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 103 Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 40
Kvistofta sn *Aas agerenn åker Kvistofta sn och by Borgen backe
Kvistofta sn *Abbekiers engenn äng Kvistofta sn o. by Borgen backe
Kvistofta sn Ammenamaden mad /Se Kvistofta sn Bruksbacken backe
Kvistofta socken Biten ägonamn /Se Kvistofta församling socken Bruksvägen körväg
Kvistofta sn /Se Biten äga /Se Västerboarna inbyggarbeteckning Den södra liden landsvägsbacke
Kvistofta sn *Bodils engenn äng Blåseberga gård Gamlelid backsluttning
Kvistofta sn Bolsängen ängsmark? /Se Elinelund gård Gamla lid hålväg
Kvistofta sn Borgen backe /Se Elinelund gård Gantofta mölla väderkvarn
Kvistofta sn Buskarna äga /Se Fortuna fiskeläge Grönadal skog med nöjesplats
Kvistofta sn *Bye ryggenn äng Fortuna fiskläge Gästgivareliden vägsluttning
Kvistofta sn *Diigis agerenn åker Fortuna fiskl. Husmarken kyrkojord
Kvistofta sn Dröften fägata /Se Fortuna fiskläge Hålabäck bäck [och trakt]
Kvistofta sn *Dyne waar, Vestre och Østre ängar Fyrkappan f.d. torp Hålabäck bäck [och trakt]
Kvistofta by o. sn /Se Dynevaret äga /Se Gantofta by Hålabäck bäck
Kvisttofta sn /Se *Dys högs engenn äng Gantofta jvgsstat. Hålvägen dalgång
Kvistofta sn /Se *Eng agerenn åker Gantofta by Hålvägen dalgång
Kvistofta sn /Se *Eskils nödenn åker Gantofta by Katthög fast fornl.
Gantofta by Eskilsnöten, se Äskilsnöten Saknas Husmarkastället kyrkohemman Katthög fast fornl.
Gantofta by Fjärdingsparten äga /Se Husraden hussamling Kärrevägen väg
Gantofta by /Se Flunderören grund Katslösa traktnamn Liden hålväg
Gantofta by /Se Fogdamaen äga /Se Kattslösa, se Katslösa traktnamn Maglakärr kärr
Husmarken ägonamn /Se Frankesbacken äga /Se Kattslösa by Maglakärr kärr
Katslösa by *Gadeleds spieldtt, Nörre och Söndre åkrar Kattslösa by Prästens grottor parkanläggning
Kattslösa by *Glumsleören grund Katslösa by Rydebäcksbäcken bäck
Kastlösa, se Kattslösa by Gyeryggen äga /Se Klockaregården gård Råå-ån å
?Katslösa by Gyeryggen äga /Se Kommungården ålderdomshem Röddingafäladen fäladsmark
Katslösa by Gåsafoten äga /Se Krokstorp gård Röddingafäladen fäladsmark
?Katslösa by *Göge stumpen, *Lille göge stumpe åker och äng Krokstorp gård Segen förstörd sten
Katslösa by Gögastumpen äga /Se Långholmen stathus Segen numera förstörd sten
Katslösa by *Haffue engen äng Olstorp by Skogsvången åker
Katslösa by *Hest krog äng Olstorp by Skraden markområde
Katslösa by *Hullebecks engenn äng Ramnabygget f.d. torp Skraden markområde
Kattslösa by /Se *Hussmarckenn äng Rya by Skvattan f.d. vattenkvarn
Katslösa by /Se Husmarken äga /Se Rya by Stjärnet skog
Katslösa by /Se Hålvägarna äga /Se Rya by Vallåkrabron landsvägsbro
Katslösa by /Se Häftkrok äga /Se Ryakattslösa by Vallåkra broar bro
Kvistofta by Hög hög /Se Ryakattslösa by Viarpsvången åker
Kvistofta by Jättestugan stensättning /Se Rydebäck gård Väster om vägen åker
Kvistofta kyrkby & sn *Katt högis agerenn, Katte högis engenn åker resp äng Rydebäck gård Ålakärr kärr
Kvistofta by *Kierlinge engenn äng Rydebäck herregård Ålakärr kärr
Kvistofta by Killebacken äga /Se Rydebäck gård  
Kvistofta by *Killeeng f. äng Rydebäcksgården gård  
Kvistofta by *Korss stens engenn äng Stattena stathus  
Kvistofta by *Kroge (*Kraage-) kuldtt äng Stenhusen byggnader  
Kvistofta by *Lang agerenn, Store och Lille åkrar Stenhuset stathus  
Kvistofta by /Se Lerballen äga /Se Södran stathus  
Lönen ägonamn /Se Ljungbacken äga /Se Vallåkra, Södra traktnamn  
?Olstorp by *Lundtzeng f. äng Vallåkra by  
Olstorp by *Ly agerenn åker Vallåkra by  
?Olstorp by Lönen äga /Se Vallåkragården gård  
?Olstorp by *Maë backend, Longe äng Vallåkragården gård  
?Olstorp by Maglakärr äga /Se Vallåkra Järnvägsstation, se Vallåkra Södra traktnamn  
Olstorp Saknas /Se *Maglekiers eng äng Västersocknen del av sn  
Rya by Markaskäl rågång /Se    
Rya by Markaskäl äga /Se    
Rya by Möingen äga /Se    
Rya by *Niels sunders gaardtt åker    
Rya by *Nyledtz engen äng    
Rya by *Nöragger f. åker    
?Rya by *Oldagerenn åker    
Rydebäck gd, by o. samh. /Se *Old agerenn äng    
Rye lehn Saknas *Olsseng f. äng    
*Skottegården f. gd *Ormestorp engenn äng    
Vallåkra, Norra by *Plögningen äng    
Vallåkra by *Plögningenn havreåker    
Vallåkra by *Preste braagenn åker    
Vallåkra by *Preste holmindtt äng    
Vallåkra samhälle *Preste kraagenn havreåker    
Vallåkra by /Se *Rumpen äng    
Vallåkra järnvägsstation /Se Råån å    
Vallåkra, Södra by /Se Råån å    
Vallåkra samh. /Se Råån å    
Vallåkra gd /Se *Rögilsse ager, Nörre lille o. Syndre lille åkrar    
Vallåkra Saknas /Se *Rögilsse ager, Store havreåker    
*Vestre gaardtt f. gd Rönnehögen hög /Se    
Örby gårdar *Röreng f. äng    
  *Sielshögis agerenn åker    
  *Siigenn åker och äng    
  *Skields engenn äng    
  *Skiellitt äng    
  *Stanghöys agerenn, *Stanghögs engenn åker resp. äng    
  *Steenlyckenn havreåker    
  *Steens agerenn åker    
  Stenshögen, se Åshögen hög /Se    
  *Stiis engen äng    
  *Stumpenn åker och äng    
  *Tofft åker    
  *Tofftenn åker    
  *Trehögis agerenn åker    
  *Vglebiergs agerenn, *Vglebiergs engenn åker resp. äng    
  *Vls ager, Nörre, Middelste, Söndre åkrar    
  Vallåkra bro bro /Se    
  *Veylengenn åker    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  Åsahögen fornlämning    
  Åshögen hög /Se    
  Åshögen hög /Se    
  Åshögen hög /Se    
  Åshögen hög /Se    
  Äskilsnöten äga /Se    
  *Öreagger f. åker    
  Öresund sund    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.