ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Glumslövs socken : Rönnebergs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 220 Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 31
Glumslöv sn *Abileager f. åker Glumslövs sn sn Bjälkåkrar åkrar
Glumslöv sn *Alminding f. äng Glumslöv sn Bjälkåkrar åkrar
Glumslöv sn *Almindingstöcket f. äng Glumslöv sn Brimlesåkrarna åkrar
?Glumslöv sn *Bach(e)ager f. åker Glumslöv sn Brimlesåkrarna åkrar
Glumslöv sn *Bacheschifftet f. äng Glumslöv sn Galgabacken f.d. avrättsplats
Glumslöv sn *Becheschifftet f. äng ålabodare inbyggarbeteckning Galgabacken f.d. avrättsplats
Glumslöv sn *Bielekager åker och äng Glumslöv sn [och by] Heden område i Nedre Glumslöv
Glumslöv sn /Se *Biergis agerenn åker Glumslöv sn Klintakälla igenlagd källa
Glumslöv sn *Bierissagger f. åker Glumslöv sn /Se Klintakälla igenlagd källa
Glumslöv sn *Boelschifftedt f. åker Ålabodare inbyggarbeteckning Klintamossen Saknas
Glumslöv sn *Bognhögisagerenn åker Almelund avs Klintaplanen åker
Glumslöv sn Bola stycken åkermark? /Se Annelund avs Klintaplanen åker
Glumslöv sn *Boleschifftet f. åker Annero gård Klintaplanen branta standvallar
Glumslöv sn *Boleskiifftidtt åker och äng Annetorp avs Klinterna branta standvallar
Glumslöv sn Bolskiften åkermark? /Se Axelsro gård Manslösan utdikad mosse
Glumslöv sn Bolstycken åkermark? /Se Axelsro gård Månslösa Kärr avs
Glumslöv samh., sn /Se Bolåker åkermark? /Se Charlottenhem avs Salthamra udde
Glumslöv sn /Se Bonnehögen fornlämning Charlottenlugn avs Sandhammarsutfallet udde
Glumslöv sn /Se *Bredingen f. åker Eskilstorp avs Saxhögen fast fornl.
Glumslöv sn /Se *Brimlissagger f. åker Flundrör del av Ålabodarna Saxhögen fast fornl.
Glumslöv sn /Se *Brimlisshöj(en) f. åker Flundrör del av fiskläge Saxhögen hög
Glumslöv sn /Se *Brödet f. åker Flundrör del av fiskläge Slottabäck bäck
Glumslövs socken Saknas /Se *Buseheagger f. åker Flundrör fiskeläge Slottabäck bäck
Fulafjärding ägonamn /Se *Buseheholmen f. äng Fortuna fiskläge Slottabäcken bäck
Glumslöv by Buskholmen äga /Se Fortuna fiskläge Steglebacken f.d. avrättsplats
Glumslöv, Nedre och Övre byar Bönhög äga /Se Fortuna fiskläge Steglebacken f.d. avrättsplats
Glumslöv, Nedre o. Övre byar *Bönhögsager f. åker Fortuna fiskeläge Stenängarna område
Glumslöv, Nedre o. Övre byar *Digissager f. åker Fortuna fiskläge Stenängarna område
Glumslöv, Nedre o. Övre byar *Diigis agerenn åker Fridhem avs Såneskärr mosse
Glumslöv, Nedre o. Övre byar *Drevig(s)ager f. åker Glumslövs gästgivaregård f.d. gästgivaregård Såneskärr mosse
Glumslöv, Nedre by *Drodzagger f. åker Glumslöv Nedra traktnam Tittut udde
Glumslöv, Övre by *Dys höy havreåker Glumslöv, Neddre by  
Glumslöv, Nedre el. Övre byar *Dyssenn äng Glumslöv, Nedre by  
Glumslöv, Övre by *Dödekillen f. åker Glumslöv, Övre by  
Glumslöv, Nedre o. Övre byar Dösen äga /Se Glumslöv, Övre by  
Glumslöv, Nedre o. Övre byar *Elsis agerenn åker Glumslövshus, se Glumslöv Nedra traktnamn  
Glumslöv, Övre by *Endespiellit f. åker Grytan gård  
Glumslöv, Övre by *Eng(e)agger f. åker Grytan gård  
Glumslöv by *Eng(e)gaardzager f. åker Grönkärr avs  
Glumslöv, Övre by *Enge gaarss agerenn åker Grönkärr avs  
Glumslöv by *Engegierdtzagger f. åker Helvetet gård  
Glumslöv samhälle *Enge gierris agerenn åker Helvetet gård  
Glumslöv, Nedre o. Övre byar Engekalschfftet f. åker Helvete gård  
Glumslöv, Övre by *Engekillen f. åker Himmelriket gård  
Glumslöv by *Engekilleschifftet f. åker Himmelriket gård  
Glumslöv, Nedre och Övre byar *Engeschifftet f. äng Himmelriket gård  
Glumslöv, Övre by *Erteagger f.åker Himmelriket gård  
Glumslöv, Övre o. Nedre byar *Erte spiellidtt åker och äng Himmelriket gård  
Glumslöv, Nedre? by *Ertespiellit f. åker Himmelrike gård  
Glumslöv, Nedre by *Felliisseng f. äng Hålan gård  
Glumslöv by /Se *Fellisseng, Lille f. äng Hålan gård  
Glumslöv, Övre by Flunderören grund Hällstorp gård  
Glumslöv by /Se *Flyndre stys engen äng Hällstorp, se Helvetet gård  
Glumslövs län Saknas Fula fjärding äga /Se Irene ave  
Fortuna fiskeläge /Se *Fulefiering f. äng Irishem avs  
Nytorp Saknas *Fuletofften f. åker Karlsborg avs  
*Skottegården f. gd *Fuletofften f. åker Knutstorp avs  
Örenäs semesterhem /Se *Fyllingen äng Kusthem avs  
Örenäs, förr Maryhill slott /Se *Gaards tofftenn åker Lergraven avs  
Örenäs Saknas /Se galstud äga /Se Liljehäll avs  
Örenäs hgd /Se *Gierinn f. åker Lugnet avs  
  *Glumsleör grund Lyckebo avs  
  *Glumsleören grund Mandeborg avs  
  ?Glumslövs backe sluttning Marielund avs  
  Glumslövs backe höjd m. triangelpunkt Maryhill gård  
  *Glumslövs bålhög triangelpunkt Maryhill gård  
  *Gresskier f. åker Nedanbyn del av by  
  *Gresskiersseng f. äng Nygård prästgård  
  Grisakärr äga /Se Nygård prästgård  
  Grytorna äga /Se Nyhem avs.  
  *Hampeager f. åker Nysätern avs  
  Hampen äga /Se Nytorps gård  
  *Hampet f.åker Nytorp gård  
  »Heslegordtz agerenn åker Nytorp gård  
  *Hesslegaardtzagger f. åker Oldesborg avs  
  *Hestegaardtzagger f. åker Perslowsminne avs  
  *Hesteholmen f. äng Perstorp avs  
  *Hieschifftet f. åker Perstorp avs  
  *Hildeager f. åker Petersborg avs  
  *Hilleager f. åker Roehuset hus  
  *Hilleagerschifft(et) f. äng Roehuset hus  
  *Hilleeng f. äng Rohuset hus  
  *Hilletofften f. åker Rostock avs  
  *Holm agerenn åker och äng Salthammarfallet avs  
  *Holmeager f. åker Soebacken avs  
  *Hor(e)schiffted f. åker Solhem avs  
  *Horeschifftet f. åker Stanneborg gård  
  *Horeschifftetz(ager) f. åker Strandhem avs  
  »Horkagerenn äng Strandhem avs  
  Horkåken äga /Se Strandnäs gård  
  *Huidesilchetofft f. åker Sundvik tegelbruk  
  *Huidkilleschifftedt f. äng Sundvik tegelbruk  
  *Hullenn åker och äng Sånemaden avs  
  *Humpen, Lille och Store åkrar Viktorshög gård  
  Humpen äga /Se Viktorshög gård  
  *Hunds leds tofftenn åker Vilan avs  
  *Hylagerenn, Nörre och Söndre ängar Åkershäll gård  
  Hästaholmen äga /Se Åkershäll gård  
  *Judens tofft åker Ålabodarna traktnamn  
  *Kattehale, Söndre äng Ålabodarna fiskläge  
  *Kattehalen f. åker Ålabodarna fiskläge  
  *Kattehalenn havreåker Ålabodarna fiskeläge  
  Kattahalen ägonamn /Se Ålabodarna fiskläge  
  *Katthalen (*Kattehalen) åker och äng Ålabodarna fiskeläge  
  Kattahalen äga /Se Ålabodarna fiskläge  
  Kattahalen äga /Se Ålabodarne, se Ålabodarna traktnamn  
  Kattahalen äga /Se Ålaboden fiskläge  
  *Kindbenit åker Ålaboden fiskläge  
  Kindbenet äga /Se Ören del av Ålabodarna  
  *Kirckestickidtt åker Ören del av Ålabodarna  
  *Klegenn f. åker Örenäs gård  
  *Klinteeng f. äng Örenäs gård  
  *Klintekälla förmodl. källa Örenäs gård och slott  
  Klinterna äga /Se    
  *Klochespiellit f. åker    
  Klockespjället äga /Se    
  Kläggen äga /Se    
  Knorrebackarne äga /Se    
  Koholmen äga /Se    
  *Korssager f. åker    
  *Krogagger f. åker    
  *Krogen f. åker    
  *Kurre agerenn åker    
  *Kurre agerenn agerenn /Se    
  Ladekullen äga /Se    
  *Laë kuldtt åker    
  *Langefredagen äng    
  *Leerkullen f. åker    
  *Lien f. äng    
  *Longbor, Nörre, Syndre, Middelste åkrar o. äng    
  *Longbor, Middelste och Nörre ängar    
  *Longbor(de)n f. åker    
  *Longborden f. åker    
  *Longefred f. äng    
  *Longefredt f. äng    
  *Lyckenn äng    
  *Lycke wid gaardenn åker    
  +Långbåren ägonamn /Se    
  Långbåren ägor /Se    
  Långbåren åker /Se    
  *Löchen f. åker    
  *Lödzlöd(en) f. åker    
  »Lödzlöd» åker /Se    
  *Löffuis nödenn åker och äng    
  Løffuis nødenn ägonamn /Se    
  *Maen f. äng    
  *Mudzagger f. åker    
  »Mudz agger» åker /Se    
  Mundslösa kärr kärrmark? /Se    
  Mun(d)s löserne, se Muns lösen åkrar /Se    
  *Munds löss, Nörre och Söndre havreåkrar    
  »mundz löss, Dett nörre, Den söndre» åkrar /Se    
  Munslösan åker /Se    
  Munslösan Saknas /Se    
  Muns lösen åkrar /Se    
  *Musslöss(en) f. åker    
  »Musslöss(e(n))» åkrar /Se    
  *Myrehöys agerenn åker och äng    
  *Myrhöig(s)ager f. åker    
  *Möll(e)agger f. åker    
  Norrväglängden äga /Se    
  *Nöde moderenn äng    
  Nøde moderenn ägonamn /Se    
  »Olgaardtz ager» Saknas /Se    
  *Ormegaardtzager f. åker    
  *O(r)mgaardzagger f. åker    
  *Ormehiet f. äng    
  *Ormeschifftedt f. äng    
  *Ormeschifftet f. äng    
  *Piile agerenn åker och äng    
  *Pileager f. åker    
  *Rönnestrengen f. åker    
  *Rönne strengen åker    
  *Saandenn, Norre, Vestre o. Söndre åker o. äng    
  *Saannen (*Sanden) åker och äng    
  *Salthammeren äng    
  *Sanden f. åker    
  Saxhögen fornlämning    
  *Saxis agerenn åker och äng    
  *Schielhöjssager f. åker    
  *Schielsshöij(en) f. åker    
  *Schorsseng f. äng    
  *Schreppen f. åker    
  *Seleschifftet f. äng    
  *Sillisseng f. äng    
  Slottabäcken bäck /Se    
  *Sonden, Syndre sonden ängar    
  *Spiellit f. åker    
  *Spundet f. åker    
  *Stenspiellit f. åker    
  *Store bielckager åker    
  *Strandlien Saknas    
  *Strandtofften f. åker    
  *Stixager f. åker    
  *Stixhögsager f. åker    
  *Sueren f. åker    
  *Suleager f. åker    
  »Sule agerenn åker    
  Sulefjerdingen åker /Se    
  *Sönden f. åker    
  Söndilsstofft f. åker    
  *Thuebachen f. äng    
  *Thyrolsseng f. äng    
  *Thyrolsseng f. äng    
  *Tiörols engen äng    
  *Toffteager f. åker    
  *Toffteager f. åker    
  *Trannekildzagger f. åker    
  *Trannisskorss Saknas    
  *Tuebackind, Sydre äng    
  *Tuebackindtt äng    
  *Vareschifftet f. äng    
  *Veghöjgsager f. åker    
  *Veg(s)ager f. åker    
  *Veijlongen f. åker    
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  Ålabodarna fiskläge    
  Öresund sund    
  Öresund sund    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.