ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härslövs socken : Rönnebergs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 158 Bebyggelsenamn : 124 Naturnamn : 66
Härslöv sn och by *....kessens eng f. äng Härslövs sn sn Algershög fast fornl.
Härslöv sn och by *Abileager f. åker Härslöv sn och by Algershög fast fornl.
Härslöv sn *Agers engen, Lille äng Härslöv sn o. by Algers Källa källa
Härslöv sn *Algers agerenn åker Härslöv sn och by Algerskälla igenlagd källa
Härslöv sn Algershög fornlämning Herslöv sn Anarp folkpark
Härslöv sn Algershög kulle? Härslöv sn och by Björnhögarna fasta fornl.
Härslöv sn och by Algerskälla offerkälla Amaliehem hus Brjörnahögarna fasta fornl.
Härslöv sn och by Aspehålan Saknas /Se Anarp folkpark Dalamossen mosskiften
Härslöv sn och by *Bierissager f. åker Annyhill gård Dalamossen mosskiften
Härslöv sn och by Björnahögarna fornlämningar Annyhill gård Dalarna dal
Härslöv sn Björne högar fornlämning Arhill gård Dalarna = Hilleshögsdalarna dal
Härslöv sn och by Bliedalen äga /Se Arhill gård Eskatorpsbacken backe
Härslöv sn Bliedalen ägonamn /Se Arlunda gård Eskilskärr kärr
Härslöv sn *Bognhögis ager åker och äng Arlunda gård Eskilskärr kärr
Härslöv sn och by Bognhögs ager åker? /Se Arrarp by Fårabäck förr bäck, numera dike
Härslöv socken Breduk äga /Se Arrarp by Fårabäck förr bäck, numera dike
Härslöv socken *Breede reens ager åker Aspahusen hus Granet granplantering
Härslöv socken *Bregneeng f. äng Aspahusen hus Gröthög fast fornl.
Härslöv sn *Brödett åker Aspan hus Gröthög fast fornl.
Härslöv sn /Se Brödet åker /Se Aspan hus Hilleshögs dalar dal
Härslöv sn och by Böstan äga /Se Backarna gård Hilleshögs dalar dal
Herslöf sn *Daeltz biergidtt åker och äng Backarna = Blåbärsbackarna gård Hilleshögs dalar dalbildning
Härslöv sn Dalsberget äga /Se Blåbärsbackarna gård Hilleshögs dalar Saknas
Härslöv sn *Dalsseng f. äng Blåbärsbackarna gård Hovmannaledet tidigare grind
Härslöv sn Dynan äga /Se Bostället kronodomän Hovmannaledet tidigare grind
Härslöv sn Ebbekilla äga /Se Bostället kronodomän Kattasund kärr
Härslöv sn Eskilbäcken äga /Se Brostorp gård Kattasund kärr
Herslöf sn Eskilskärr äga /Se Brorstorp gård Knivsåkern åker
Härslöv sn Eskils nöten äga /Se Lilla Brorstorp gård Knivsåkern åker
Härslöv sn och by »Fiire kant sticke åker Brorstorp, Lilla gård Knurkakroken åker
Härslöv sn *Fiire tiurs agerenn åker Dambacken avs. Knurkakroken = Knurken åker
Härslöv sn *Flintingens engen äng Dammbacken avs Knurken åker
Härslöv sn Fläder ägor /Se Dammlien hus Knurken åker
Härslöv sn *Gaassebiidtt åker Djupedal avs Kristians backe grustag
Härslöv sn och by *Gadekiersseng f. äng Domnabacken avs Kristiansbacke grustag
Härslöv sn och by *Gadeschouffseng f. äng Domnabacken avs Käften del av Rönnebergsåsens förlängning
Härslöv sn och by *Galstudz(eng) f.äng Dössemaden avs Käften del av Rönnebergsåsens förlängning
Härslöv sn och by Getakärr äga /Se Dössemaden, Stora avs Källarebäcken bäck
Härslöv sn /Se *Getared, se Getterevet grund Eskatorp, se Äskatorp Saknas Källarebäcken bäck
Härslövs kyrka Saknas *Getarevet, se Getterevet grund Eskatorp by Kärsbärshögen fornl.
Härslöv sn /Se Getterevet grund Fittakoppastället gård Körsbärshögen fast fornl.
Härslöf sn /Se Getterevet grund Fittakoppastället gård Maden numera uttorkad mad
Härslövs socken Saknas /Se Getterevet grund Framnäs gård Maden numera utdikad mad
Härslövs socken Saknas /Se Gravarna äga /Se Framnäs gård Prästadammen damm
Arrap by Gropavallen äga /Se Gamlegård gård Prästaparken park
Arrarp by *Grotzeng f. äng Gamlegård gård Prästavägen väg
Arrarp by *Grödhögis agir åker Hattahuset hus Påskhögen fast fornl.
Arrarp by Gröthögen hög /Se Hemmet avs Påskhögen fast fornl.
Arrarp by Gungaryggen äga /Se Hemmet avs Rättvisan korsväg
Arrarp by Gåshalsen äga /Se Hildesborg herrgård Simonsdamm utdikad och torrlagd damm
Arrarp by Gåsägget äga /Se Hildesborg herregård Simonsdamm utdikad och torrlagd damm
Arrarp by *Harde nacken åker Hildesborg gård Simons håla utdikad damm
Arrarp by Harranöten ägonamn /Se Hildesvik avs Simonshåla utdikad damm
Arrarp by Harvanöten äga /Se Hildesvik avs Skumleränna sänka
Arrarp by *Haë engenn äng Hildingsberg gård Skumleränna sänka
Arrarp by Hilleshögsåsen ås Hilleshög (traktnamn) Stenkällan källa
Arrarp by *Hiörningeng f. äng Hilleshög by Toften åkerbit
Arrarp by *Holle engenn äng Hilleshög by Toften åkerbit
Arrarp by *Holm ager åker Hilleshög by Ugglorna betesmark
Arrarp by *Holm ager, Vestre åker Hilleshög by /Se Ugglorna betesmark
Arrarp by *Holm ager, Østre åker Hilleshögs boställe kronodomän Ulnahögarna fast fornl.
Belleborg förr torp Holmen ägonamn /Se Hilleshögs boställe kronodomän Ulnahögarna fast fornl.
Errorp, se Arrarp by *Hulcke engen äng Klockaregården gård Vigesten sten
Esgeræthorp, se Äskatorp by *Hule(ager), Lille f. åker Klockaregården gård Vigesten sten
Eskatorp by *Hulebech f. åker Kommungården gård Ysnakärr mosse
Eskatorp by *Hulekiersseng f. äng Kristinelund avs Ysnakärr mosse
Eskatorp by Hwitiugs gåfor ägonamn /Se Kristinelund avs  
Eskatorp by Hwitings gåfor ägonamn /Se Kristinelund avs  
Glumslövs län Saknas Hyendet äga /Se Kristinelund avs  
*Gubbegården Saknas Hålegapet äga /Se Lindegård gård  
Hildesborg gods /Se Hålekärr äga /Se Lindegård gård  
Hildesborg Saknas /Se Hårdenacken ägor /Se Lugnås avs  
Hildesborg Saknas /Se *Högis enghen äng Länsmansbostället gård  
Hilleshög by Högs högar fornlämningar Länsmansbostället gård  
Hilleshög by *Höjschifften f. åker Länsmansgården gård  
Hilleshög by Jättestuga hög /Se Länsmansgården gård  
Hilleshög by Kattsund äng /Se Mariefred avs  
Hilleshög by Kattasund kärr /Se Mariefred avs  
Hilleshög by Kattasund sund /Se Mariehem hus  
Hilleshög by Kattesundet kärr /Se Nygård gård  
Hilleshög by *Kniffs agerenn (*Kniiffs agerenn) åker Nygård gård  
Hilleshög by *Korssager f. åker Nygård gård  
Hilleshög by *Krag(e)kierssager f. åker Nyhem hus  
Hilleshög by *Kröningen f. åker Nyhem avs  
Hilleshög by Kröningen äga /Se Nyhem avs  
Hilleshög by Käften äga /Se Nyhem avs  
Hilleshög by Ladufyll(n)ingarna äga /Se Nyhem avs  
Hilleshög by *Landtzeng, Lille f. äng Perstorp avs  
Hilleshög by *Lang agerenn åker Prästgården gård  
Hilleshög by *Leen agerenn åker Prästgården gård  
Hilleshög by *Leerkierssager f. åker Ramnabygget gård  
Hilleshög by Lekärr äga /Se Ramnabygget gård  
Hilleshög by *Ler kiers agir (*Leer kiers agir) havreåker Rosenhäll gård  
Hilleshög by *Lille agerenn åker Rosenhäll gård  
Hilleshög by Ljusakärr äga /Se Rusthållet gård, f.d. rusthållshemman  
Hilleshög by Ljusakärr ägonamn /Se Rusthållet gård, f.d. rusthållshemman  
Hilleshög by /Se Menlösan betesmark /Se Rustningshamn Saknas  
Hilleshög by /Se *Mettashögar högar Rustningshamn Saknas  
Hilleshög by /Se *Mölle kullindtt åker Smörhålan gatuhus  
Hilleshög gd /Se *Nyvanglöche(n) f. åker Smörhålan gatuhus  
Hilleshög by /Se *Nöreeng f. äng Spetsastället gård  
Hylles søø, se Hilleshög by *Nörueijlengden f. åker Spetsastället gård  
Härslöv by Olsnöten äga /Se Spetsen avs  
Härslöv by *Ormebolit f. äng Stattena lht.  
Härslöv by Ormbolet tillhåll för orm /Se Stattena lht  
Härslöv by Ormbolet f. äng /Se Sämjan avs  
Härslöv by o. sn *Pasche ager åker Sämjan avs  
Härslöv by, sn *Paske höys agerenn åker Tildasminne avs  
Härslöv by *Presteholmindtt äng Tildasminne avs  
Härslöv by *Preste styenn åker Tostarp by  
Härslöv by Prästadammen damm /Se Tostarp by  
Härslöv by *Reffuebierig(s)eng f. äng Tostarps lycka avs  
Härslöv by Råån å Tranformatorn, se Hilleshög Saknas  
Härslöv by *Röstensvik förmodl. en vik Tuvan avs  
Härslöv by *Sandhögis agerenn åker och äng Tuvan avs  
Härslöv by *Schindkullssager f. åker Viarp by  
Härslöv by o. sn Simonsdamm förr damm /Se Viarp by  
Härslöv by *Spjellit f. åker Vigerödsängar, se Vigårdsängar Saknas  
Härslöv by *Staallhuffuenn äng Vigård gård  
Härslöv by *Steenbro agerenn åker och äng Vigård gård  
Härslöv by *Steens ager åker Vigårdsängar gård  
Härslöv by Stenblock sten /Se Vigårdsängar gård  
Härslövby by? /Se *Stenssager f. åker Äskatorp (traktnamn)  
*Per Aagis gaardtt f. gd *Stenvase(eng) f. äng Äskatorp by  
Smörhålan lhter /Se *Store tofft åker    
Stattena gdar /Se *Strandu(e)isslengen f. åker    
Svältegnälla beb. /Se *Strandveisseng f. äng    
Tostorp by *Söndagis maën äng    
Tostorp by *Söre åker    
Tostorp by *Taffuilbordtt åker    
Tostorp by *Thiörnissager f. åker    
*Tue Aagis gaardt f. gd *Thiörnissager, Nöre f. åker    
Viarp by *Tho kiers enge ängar    
Viarp by *Thuestensseng f. äng    
Viarp by *Tofftenn åker    
Viarp by *Tofftenn åker    
Viarp by *Tofftenn åker    
Viarp by *Torckill spieldtt åker    
Viarp by *Truidhögis agre åker    
Viarp by Ugglorna äng /Se    
Viarp by *Vglen äng    
Viarp by Ulnahögarna fornlämning    
Viarp by *Vlmehöig(s) eng f. äng    
Viarp by *Vadzager f. åker    
Viarp by Ven ö /Se    
Viarp by *Viekiersseng, Vestre f. äng    
Viarp by *Viestensseng f. äng    
Viarp by *Viiger ager åker    
Viarp by *Viiger ager eng äng    
Viarp Saknas /Se *Viigre engenn äng    
Viarp by /Se Vi-stenen sten /Se    
Viborgshusset hus /Se *Vång, Södra Saknas    
Wilwarp, se Viarp by *Vång, Västra Saknas    
Ærrethorp, se Arrarp by *Vång, Östra Saknas    
Äskatorp by Öresund sund    
Äskatorp by *Østre engen äng    
Äskatorp by *Øxenn åker    
Äskatorp by *Øxenn åker    
Äskatorp by      
Äskatorp by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.