ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ottarps socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 60 Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 50
Othæthorp, se Ottarp sn *Brudekuld åker Ottarp sn och by Bergaliden backe
Ottarp sn /Se *Bösselundt ägor och »hesle» Ottarp sn o. by *Bjeret = Rönnarps bjer höjd
Ottarp sn /Se *Degnne lyckenn åker Ottarp socken och by Brännarevången åker
Ottarp sn *Diurhögs ager åker Ottarp sn och by Bältebergaliden vägbacke
Ottarp sn *Diurs agir, Lille och Store åkrar Banvakten, se Gluggstorp traktnamn Bältebergaskogen skog
Ottarp sn *Dyrager f. åker Aventorp gård Den mellersta hagen beteshage
Ottarp sn *Dyrager Eng f. äng Aventorp gård Fyran åker
Ottarp sn *Enge agir åker Lilla Berga gård Fyrkappehagen beteshage
Ottarp sn *Fenssbache Saknas Bryningstorp gård Fäladen område
Ottarp sn *Fenssdall Saknas Bryningstorp gård Gamledamm vång
Ottarp sn *Germanekullen Saknas Belteberga herregård Gamledamsvången åker
Ottarp sn *Hampeager f. åker Ekshus gård Gluggstorpsbacken landsvägsbacke
Ottarp sn *Hoesen f. åker Ekshus gård Gluggstorps lid landsvägsbacke
Ottarp sn Hönshögen hög /Se Fridhem, se Ottarp traktnamn Hagarna beteshagar
Ottarp sn *Kieldager f. åker Folmerstorp gård Hallingabacken åker
Ottarp sn *Kieldengen f. äng Folmerstorp gård Kalvahagen dalgång
Ottarp sn Kingelstad kvarn triangelpunkt Friskans torp torp Karetahagen beteshage
Ottarp sn *Kircke hussed Saknas Fyrkappan skogvaktarebostad Knut-Eriksavången åker
Ottarp sn *Klaackehaldtt åker Fyrkappan torp Kobäcksrännan bäck
Ottarp sn Kobäck bäck /Se Gluggstorp traktnamn Kohagen dalgång
Ottarp sn *Kraag agir åker Gluggstorp by Lundavången vång
Ottarp sn *Longkierssdam Saknas Gluggstorp by Lundavången åker
Ottarp sn *Marchebech Saknas Gluggstorp by Multehusvägen väg
Ottarp sn Markabäck bäck /Se Gultarp by Nils Larsa-vången åker
Ottarp sn /Se *Muncke maën äng Gultarp by Nils-Larsa-vången åker
Ottarp sn /Se *Plöffuingen åker Gultarp by Ola Bergs lid backe
Ottarp sn /Se *Preste engen äng Gultarp by Olofsahagen beteshage
Ottarps kyrka kyrka /Se *Preste holmindtt äng Gultarp by Ormaliden sluttning
Bälteberga hg Pylkabäcken bäck /Se Hallingabacken gård Ottarpsbacken = Ottarpsliden vägbacke
Bälteberga hg Pylkabäcken bäck /Se Hallingens = Hallingabacken gård Ottarpsliden vägbacke
Bälteberga hg Pylken markområde /Se Hanstorp, se Ottarp traktnamn Ottarps lider backar
Bälteberga hg *Reffue nacke åker Kingelstad traktnamn Pumphushagen beteshage
Bälteberga hg Råån å Kingelstad by Pylkabäcken bäck
Bälteberga hg /Se Råån å Kingelstad by Pylken terrängnamn
Bälteberga hg /Se Rävadammen damm /Se Kingelstad by Riddarehushagarna beteshagar
Bälteberga hg Rävavången åker /Se Kockastället gård Rävadammen damm
Bälteberga hg Rönnarpsbjär höjd Kockastället gård Rävavången åker
Bälteberga hg *Sellis agir åker Konduktören, se Kingelstad traktnamn Rönnarps bjer höjd
Bälteberga hg Skjeneberg höjd /Se Multehusen hussamling Rönnekulle del av bergstopp
Bälteberga hg *Skåneberg höjd /Se Ottarp traktnamn Skabbhagen åker
Bälteberga hg *Stamsskier Saknas Rosersberg gård Skenebjer höjd
Bälteberga hg *Stenboden Saknas Rosersberg gård Smedvången åker
Bälteberga hg *Sthins ager åker Ormastorpsgården gård Spelet åker
Bälteberga hg *Thiuta å /Se Pulkastället gård Tjuteå bäck
Bälteberga hg Tjute å å /Se Rosersberg gård Tjuteå bäck
Bälteberga hg Tjutebro bro /Se Riddarehuset torp Tornérvången åker
Bälteberga hg Tjutebro bro /Se Rönnarp by Trean åker
Bälteberga hg Tjutebäcken bäck Rönnarp by Tvåan åker
Bälteberga hg Tjutebäcken å /Se Rönnarp by Utkikshagen beteshage
Bälteberga hg Tjuteå å /Se Rönnarp by Videröra skog skog
Bälteberga hg /Se Tjute å Saknas /Se Rönnarps mölla väderkvarn  
?Bälteberga hg Tjute å å /Se Strömsnäs gård  
Bälteberga hrgd Tjuteå å /Se Strömsnäs gård  
Bälteberga hg Tjuteå å /Se Tjutegården gård  
Bälteberga hg Tjute å å /Se Tjutegården gård  
Bälteberga hg Tjute å å /Se Tjutegården gård  
Bälteberga hg *Vegerløedt f. åker Videröra gård  
Bälteberga hg »Vigerlod, Lille» åker /Se Videröra by, gård  
Bälteberga hrgd? *Vigerlodtt och Lille Vigerlod åkrar Videröra by, gård  
Bälteberga hg *Ørs agir åker Videröra by  
Bälteberga hg      
Bälteberga hg      
Bälteberga hg      
Bälteberga hg      
Bälteberga hg      
Bälteberga hg      
Bälteberga hg      
Bälteberga hg      
Bälteberga hg      
Bälteberga hg      
Bälteberga hg      
Bälteberga hg /Se      
Bälteberga hg /Se      
Bälteberga hg /Se      
Bälteberga gods /Se      
Bälteberga herrgård /Se      
Bälteberga gd /Se      
Bälteberga gods /Se      
Bälteberga gd /Se      
Bälteberga hgd /Se      
Ekshus by /Se      
Gluggstorp by      
Gluggstorp by      
Gluggstorp by      
Gluggstorp by      
Gluggtorp by      
*Gubegaarden f. gd      
Gultarp by      
Gultarp by      
Gultarp by      
Gultarp by      
Gultarp by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by      
Kingelstad by /Se      
Kingelstad by /Se      
Ormastorp by      
Ormastorp by      
Ormastorp by      
Ormastorp by      
Ormastorp by      
Ormastorp by      
Ormastorp by      
Ormastorp by      
Ormastorp by      
Ormastorp by      
Ormastorp by /Se      
Ottarp by      
Ottarp by      
Ottarp by /Se      
Ottarp (by?)      
Ottarp by      
Ottarp by      
Ottarp by      
Ottarp by      
Ottarp by      
Prästgården Saknas      
Pulkastället gd /Se      
Rönnarp by      
Rönnarp by      
Rönnarp by      
Rönnarp by      
Rönnarp by      
Rönnarp by      
Rönnarp by      
Rönnarp by      
Rönnarp Saknas /Se      
Rönnarp Saknas /Se      
*Syndre gaardtt gd      
Tjutebro gdr /Se      
Tjutebro gd /Se      
Tjutegården gd      
Tjutegården gd /Se      
Tjutegård hgd /Se      
Tjutegården hg /Se      
Tjutegården gd /Se      
*Tydegardh, se Tjutegården gd      
Tågarp samh. /Se      
Videröra herrg.      
Videröra by      
*Östervång Saknas      
Øtthorp, se Ottarp sn      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.