ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Halmstads socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 34 Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 89
Halmstad sn *Aag agir el. *fiire hiörning åker Halmstad sn o. by Anders Jönssons bete betesmark
Halmstad sn *Aspis ager åker Halmstad sn o. by Anders Svensa-vången åker
Halmstad sn Barnmosse skogsmråde Halmstad sn o. by Arnåkra skog skog
Halmstad sn *Brymlis (Brimlis) ager o. *Brymlis engen åker o. äng Halmstad sn Baggavången åker
Halmstad sn *Brödett åker Halmstad sn Björkevången betesmark
Halmstad sn Durekesjön sjö Halmstad sn och by Bulstofta fälad fäladsmark
Halmstad sn /Se *Egis ager åker Arnåkra by Byavången åker
Halmstad sn *Endis agir åker Arnåkraställena = Arnåkra gårdar Bångstorpsvången åker
Halmstad sn »Endis ager» åker /Se Aspehus gård *Bökebacken skogsbacke
Halmstad sn Fiskarehus skogsområde Aspehus gård Bölajorden åker
Halmstad sn Fröknadammen damm /Se Augustfält utgård Dammavången åker
Halmstad sn *Gierdis agre åkrar Baggastorp gård Duveke mosse mosse
Halmstad sn *Hallis ager åker Baggastorp gård Duveke möllesjö sjö
Halmstad sn »Iskällaredam» natn. /Se Baggastorp f.d. gård Duveke möllesjö sjö
Halmstad sn *Kallehaffs ager åker Berggrenastället gård sEdvins grane skog
Halmstad sn *Kindbenit åker Bergs torp f.d. torp Eket skog
Halmstad sn *Koff kiers lyckenn åker Betjäntahuset hus Fiskarekärret kärr
Halmstad sn *Kors spiellid åker Billatorp f.d. torp Fiskarevången åker
Halmstad sn /Se *Krunen åker Björkebacken gård Frukällan källa
Halmstad sn /Se *Nor uelle (Norveyls) ager åker Björnahus torp Frukällan källa
Halmstad by o. sn /Se Rörsjön sjö /Se Bolstofta, se Bullstofta traktnamn Fruekillan källa
Halmstad sn /Se *Salle biers engenn äng Borgen slott Fröknadammen vattendamm
Halmstad by o. sn /Se *Storka åker åker /Se Bullstofta traktnamn Fäladen f.d. betesmark
Halmstad sn /Se *Strengen åker Bullstofta gård Grusbacken åker
Halmstad sn /Se Stubbahus ängsmark Bullstofta gård Gustav Månsavången åker
Halmstad sn /Se *Studs engen äng Bulstofta gård (fordom by) Halmstadlundvången åker
Arnåkra gd *Syndre Velle o. Syndre weyell åker o. äng Bångstorp gård Hasslebacken åker
Arnåkra gårdar *Thiuta = Tjuteå? å /Se Bångstorp gård Hellbergsvången åker
Arnåkra gd /Se Tjutebäcken å /Se Bångstorp gård Hillmanstorp beteshage (täppa)
Aspehus gård Tjuteå å /Se Bångstorp gård Holmarna åker
Bolstofta by /Se *Tuingen äng Böckers hus gård Husarefäladen betesmark
Bullstofta hg Tygarännan äng /Se Böckershus gård Hästhagen skog
Bullstofta hg Tygarännan bäck /Se Böckershus gård Jonsa led f.d. grind
Bulstofta g *Viiger engen äng Böckratorp gård Kollinge mark skog
Bullstofta hg   Damhus, se Dammshus traktnamn Kransavången åker
Bullstofta hg o. by   Dammshus traktnamn Krokstorpsvången åker
Bullstofta gd /Se   Damshus gård Kulles äng äng
Bullstofta gd /Se   Damshus gård Kultusen planterad skog
Bullstofta gd /Se   Damshus gård Kvighagen skog
Bolstofta by /Se   De västra torpen gårdar Kyrkovången åker
Bolstofta gd /Se   Duveke gods Liderna åker
Bångstorp by   Duveke gods Lille Fälad åker
Bångstorp by   Duveke gods Logvången åker
Duveke gods   Dufeke gods Lundabacken skogsmark
Dufeke hg   Duveke herregård Långharkan betesmark (fälad)
Duveke sätesgård   Duveke gård Långharkevången åker
Duveke sätesgård   Duveke gård Mellanskogen skogsmark
Duveke hg   Fiskarehus f.d. torp Måns Andersa-vången åker
Duveke hg   Fäladshus f.d. torp Möllan betesmark
Duveke slott, gods   Halmstadgården gård Möllebacken förr åker, nu skogsplantering
Duveke hg   Halmstadgården gård Möllegranet granskog
Duveke sätesgård   Halmstad gård gård Möllers grane skog
Dufeke hg   Halmstadlund gård Möllesjön sjö
Duveke hg   Halmstadlund gård Möllevången betesmark
Duveke hg   Halmstadlund gård Nils Larssons bete betesmark
Dufeke hg   Halmstadlund gård Nils Larssons grane skog
?Dufeke hg   Hasslebacken gård Puggemaden betesmark
Duveke gods /Se   *Hyllestället gård Pårups mark bokskog
Duveke gd /Se   Jordkull gård *Puttavången åker
Duveke gods   Kjellstorp gård Raftagranet skog
Halmstad, se även Halmstadgården hg   Klockaregården gård Raftakärret betesmark
Halmstad by   Kohagahus torp Raftavången åker
Halmstad by   Krokstorp by *Saxingavången åker
Halmstad by   Krokstorpsgårdarna gårdar Saxtorpsskogen skog
Halmstad by   Kuskahuset hus Sjögranet granskog
Halmstad hg   Loarp traktnamn Sjöhusabacken betesmark
Halmstad hg   Loarp gård Sjön åker
Halmstad hg /Se   Loarp gård Sjöremsan åker
Halmstad by   Loarp by Skatakärr kärr
Halmstad by   Loarps grustag, se Loarp traktnamn Skrombergavägen väg
Halmstad by   Loarpsgården = Loarp gård Smedvången åker
Halmstad by   Loarps lertag, se Loarp traktnamn Snickaremarken fäladsmark
Halmstad hg /Se   Lundahus gård Sofielunds fälad fäladsmark
Halmstad by   Mossagården traktnamn Spännet åker
Halmstad by   Murarehuset hus Stackarevången åker
Halmstad by   Måsagården, se Mossagården traktnamn Stallbacken åker
Halmstad by   Måsagården gård *Stensnutan förr betesmark, numera granskog
Halmstadby by? /Se   Måsagården gård Stolpavången åker
Halmstadgården hg   Måsahuset gård Store fälad åker
Halmstadgården hg   Måsahuset gård Stubbagranet granskog
Halmstadgården hg   Möllers f.d. torp Tarstadkroken åker
Halmstadgården hg   Norrehus f.d. gård Tassakroken skog
*Hortorp Saknas   Nyhus torp Trulsa bete förr betesmark, numera skog
Kollinge Saknas /Se   Ollonbergshus gård Tullbodfäladen f.d. fäladsmark, numera skog
Mossagården gd /Se   Ollonbergshus gård Tullbodlyckorna åker
Måsagården, se Mossagården gd   Ollonbergshus gård Tygarännan bäck
*Porup Saknas   Oran gård Täppan beteshage
Saxtorp gd   Oran gård Västerlund skog
?Saxtorp gd   Oregården gård Ängarna åker
Saxtorp gd   Prästgården gård  
?Saxtorp gd   *Puttahuset stathus  
Saxtorp gd   Rapparp gård  
?Saxtorp gd   Rapparp gård  
?Saxtorp gd   Roteringshuset, se Loarp traktnamn  
?Saxtorp gd   Rödahus gård  
?Saxtorp gd   Rödahus gård  
?Saxtorp gd   Sadelmakarehuset hus  
Saxtorp gd   Saxtorp gård  
Stolparp gd   Saxtorp gård  
Stolparp gd   Saxtorp gård  
Stolparp gd   Smedstorp gård  
Vasagården gd /Se   Sofielund gård  
Vasagården by /Se   Sofielund gård  
    Sofielund gård  
    Sofielund gård  
    Stubbahusen torp  
    Stubbahusen torp  
    Stubbahuset f.d. torp  
    Tullboden gård  
    Tvingen gård  
    Tyskahuset hus  
    Vasagården gård  
    Vasagården gård  
    Vasagården Saknas  
    Vasagården gårdar  
    Västratorpen gårdar  
    Västra torps mölla väderkvarn  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.