ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Konga socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 126 Bebyggelsenamn : 242 Naturnamn : 635
Konga sn *Abille stickid äng Konga sn och by Nummerförteckning förteckning
Konga sn *Aschoden(s)kier gränsmärke Konga sn Nummerförteckning förteckning
Konga sn *Aschodenssbech bäck och gränsmärke Konga sn o. by Nummerförteckning förteckning
Konga sn *Aspe stickidtt äng Konga socken Nummerförteckning förteckning
Konga sn Bastukärr kärr Konga sn Nummerförteckning förteckning
Konga sn Bokholmens mosse mosse Kvärkarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Konga sn Bollbron bro Adolfstorp gård Nummerförteckning förteckning
Konga sn Bullbroenn, se Bollbron bro Adolfstorp avs. Nummerförteckning förteckning
Konga sn Bålbron bro /Se Backagården torp Nummerförteckning förteckning
Konga sn *Bögis agir åker Backagården hus Nummerförteckning förteckning
Konga sn Bökabäcken bäck /Se Backagården f.d. gård Nummerförteckning förteckning
Konga sn /Se *Dale stickid äng Bergslott Saknas Nummerförteckning förteckning
Konga sn /Se Dejebäcken bäck /Se Bergstorp gård Agge made bro bro
Konga kyrka kyrka Dejebäcksån å Bergtorp hus Agge mader betesmark
Konga sn /Se Dragliden sluttning Bjärnarp gård Agge mader mader
»agharp» Saknas Dragliden backsluttning /Se Bjärnarp gårdar (förr gård, nu styckad) Alnaflätorna ägonamn
»agharpe» Saknas *Ebbarps hall Saknas Bjärnarp by Annas grav ställe
?Bjärnarp gd Ekebacken backe Bjärnarpa fälad betesmark, nu bebyggd med egna hem Annas grav plats
Bjärnarp by Fjärhanabacken backe? /Se Bjärnelund torp Antoniusa have betesmark
Bjärnarp by Flyet skog Bjärnelund småbruk Andoniusa lycka betesmark
*Degne gorden f. gd Gillaberg berg /Se Bjärnelund bebyggelse Antoniusa lycka åker
Djurup by /Se Gillastig mosse mosse Bokholmen gård Askahallarna skogsmark
Djurup, Norra o. Södra byar Glasbjäret backe Bokholmen gård Askekroken skog, odl.
Djurup, Norra o Södra byar *Grinis agir åker Djurup by Askevången åker
Djurup, Norra och Södra gårdar Gäddehöveln mossmark Djurup, Norra gårdar Askevången åker
Ebbarp by *Handklædit äng Djurupahus gård Backaringelen bäck
Ebbarp, Lilla by *Hegnesbecken bäck Djurupshus avs. Barkesängarna ängar
Ebbarp, Lilla by »Hegnesbecken» bäck /Se Djurup, Norra by Barkesängarna åker, förr äng
Ebbarp, Stora gd *Hellebech bäck och gränsmärke Djurup, Södra by Barmossen mosse
*Faurehede Saknas »Hellebech» bäck /Se Djurup, Södra gård Barnmossen mosse
Gillastig by *Heste dalenn äng Dumpehuset f.d. hus Bassmossen mosse
Gillastig by *Hickebierg äng Ebbarp, Lilla gårdar Bastugären skogbacke
Gillastig by *Hjortasälen Saknas Ebbarp, Lilla by Bastugären grusås
Gillastig by Hunelyckan åkertäppa /Se Ebbarp, Lilla by Bastujären Saknas
Gillastig by /Se Höjehall höjd Ebbarp, Stora f.d. gård Bastukärret odl. kärr
Hunseröd by Hörlerna vattensamlingar /Se Erlandsro bebyggelse Bastukärret kärr
Hundseröd by Jakopamark åkermark Gillastig by Bastuvången åker
Hundseröd by *Jernn agir äng Gillastig by Bastuåkern åker
Hun(d)seröd by /Se Järnhatten kal backe Gillastig by Bastuåkern åker
Hunseröd by /Se *Kallekier Saknas Fjärdingarne, se Konga traktnamn Bengtolsvång åker
Iwerp, se Djurup by Kallekier kärr /Se Greifsa f.d. hus Bergeslutt åker
?Klåveröd by *Kirlinge krolen Saknas Grindhus f.d. hus Bjeraåkern åker
Klåveröd by Kiasten f.d. gränssten /Se Grindhus bebyggelse Bjeret höjd
Klåveröd by *Kirckens feste Saknas Grindensborg, jfr Grindhus Saknas Bjeret Saknas
Konga by Kloffue sten, se Klövsten sten Grönalund gård Bjeret skogsbacke
Konga hmn Kläverödsjön sjö Gökahuset riv. hus Bjärnarpa intäppe f.d. betesmark, odl.
Konga by Klövabäcken bäck Gökahuset f.d. hus Björkängarna ängar
Konga by Klövabäcken bäck /Se Gökahus förr hus med krog Boaberget Saknas
Konga by Klövsten sten Hanstorp gård Boabjer skog, f.d. höstnad
Konga by Konga Klint bergshöjd Hanstorp avs. Boaberg höjd
Konga by Kongalund skogsområde Hjältahuset hus Boatoften åker
Kongaö by *Kongaös kärr sjö Hultet gård Boatofterna åker, förr äng
Kvärk gd *Konge lundtt skog Hundseröd by Bockalättshåla ställe
Kvärkahus gd /Se *Korrerammen Saknas /Se Hunseröd gårdar Bodtoften område
Långaröd by *Korss ager åker Huntseröd by Bolbron bro
Långaröd by *Korsse backindt äng Huntseröd, se Konga traktnamn Breestenar stenhall
*Maëgaard f. torp *Krogne gelenn äng Huntserödshus bebyggelse Broängen äng
Rottorpet soldattp /Se *Kuldis agir åker Hunserödhus gård Broängen äng
Ryckin fattiggård /Se Kungaklint klint /Se Husaratorpet obeb. torp Bruksbacken åkerbacke, lergravar
Röslöv gd Kvärkabäcken bäck Hyttan f.d. jordbod Brännhultet ställe
Röslöf gd? /Se Liabäcken bäck /Se Håkanstorp riv. hus Bränningsmossen mosse, kärr
Röslöv gd /Se *Lindis ager äng Håkantorp gård Brännljungsbacken skogsbacke
Röslöv gd /Se *Långarödsbäcken bäck Håkantorp avs. Brännljungskärret kärr, förr höstnad
Traneröd gd Långarödsbäcken bäck /Se Hålegården f. gård Brödstena ställe
Traneröd by Lönhultet åker? Hästhaven bebyggelse Bålbro bro
Traneröd by Mosten skog? Jullbergshuset hus Bäckahålorna åker
Traneröd gd /Se Mustabäcken bäck /Se Kisehuset småbr. Bällalyckan Saknas
Traneröd gdr /Se Mölledammen damm Kishuset gård Bögabron bro
Vasahus(et) försv. hus /Se *Norre lycke åker Klagstorp avs. Bökabäcken bäck
Vega by /Se *Orbölle madt mad Klagstorp hus Dammbacken åker
?Åkarp gård Orebäcken bäck Klintadal gård Dammen åker, förr kvarndamm
?Åkarp by Orebäcken skiljebäck /Se Klintadal gård Dampehus förr hus
?Åkarp by /Se *Ore skouff skog Klintadal avs. De grävade lierna backar
?Åkarp by Orrehuvud bergknalle Klintahus avs. Dejebäcksån gränså
Åkarp by *Otte sten gränsmärke Klintahuset hus Den lille fäladen betesmark
Åkarp, Lilla gd *Prestewasen Saknas Klintalyckan gård Den lille lunden skogsbit
Åkarp, Stora by *Ramaë messenn äng Kloveröd by Djurupa gränder backar
Åkarp, Lilla gd *Ranckertz becken bäck Klåveröd by Djurups gränder skog
Åkarpsmölla gd Rankersbäcken bäck /Se Klåberöd by Draliden backe
Ön, se Kongaö by Revlinge mosse mosse Klåberöd, se Klåveröd traktnamn Dralien backsluttning
  *Revlinge sten gränsmärke /Se Klåveröd by Dralien backar
  *Scritz dal Saknas /Se Klåveröd by Dragliden Saknas
  *Skabberting åker Klåveröd by Dumpehus förr hus
  *Skerwen gränsmärke Klåveröd by Dumpelyckan Saknas
  Skorstensdalen dal Kloveröd, Lilla bebyggelse Dumpelyckorna åkrar
  *Skiifftis agir åker Klåveröd, Lilla gård Dumpermossen mosse
  Skäralid dalgång /Se Kloveröd, Lilla by Dumpemossen mosse
  Skäraån å /Se Klåveröd by Dumpemossen mosse
  Skäret dalgång Klåveröd traktnamn Dumperna sank betesmark
  Skärån å Klåveröd skola skola Dumperna skogs-och fäladsmark
  *Slesiæ å Kohagahuset hus Däjebäcken bäck
  *Stenbäck bäck? /Se Kohagen torp Däjebäckaå bäck
  Stendragsdammen damm? /Se Kohaghus hus?, gård? Ebbarpa hagar skog
  Storckahölen Saknas /Se Kohavahus avs. Ebbarps hagar dunge
  *Stritz dal Saknas Kolaryd gård Ebbarpahult fäladsmark
  Svarta håla märgelgrav? Kolaryd avs. Ebbarps hult backe
  Svartebäck bäck /Se Kolaryd gård Ekebacken f.d. ekskog
  Svartesjö sjö Konga by Ekebacken skog
  Svartesjö sjö /Se Konga by Ekebackevången åker
  *Synderriss Saknas Konga traktnamn Ekesvången åker
  *Syndre lycke åker Kongagård Saknas Ekesvången åker
  *Tiörnnis hee åker Kongagården gård Ekesåkern åker
  Tranerödlund skog Konga krog hus, f.d. krog Ekesåkern vång
  Traneröds mosse myr Konga skola skola Ekesåkern åker
  Traneröds mosse myr /Se Kongaö gårdar Ekesåkra åkermark
  Traneröds mosse mosse /Se Kongaö by Ekesåkrarna åkrar
  *Thumme spang Saknas Kongaö gård (förr stor, nu styckad) Eldsa lycka åker
  Vallabäcken bäck Kongaö säteri Eskilskärr kärr
  Vallabäck(en) bäck /Se Kongaö skola skola Eskils kärr kärr
  Vargadalen dal Kristinedal gård Fjärdingarna mosse
  *Vglebierg höjd Kristinedal avs. Flatehall höjd
  Vegeholmsån, se Vegeå Saknas /Se Kråkmöllan mölla? Flisakärr kärr
  Vegeå å Kvärk by Flisakärr kärr?
  *Vies engenn äng Kvärk bebyggelse Flisgraven stenbrott
  Välabäcken bäck /Se Kvärk gård Flisgraven grustag
  Välalyckan åker /Se Kvärk gårdar Flolyckan åker
  Välaängen äng /Se Kvärk, Stora gård Flolyckan åker
  Älgaljungen skog /Se Kvärk Stora ställe Floringel åker
  Älgesjö förr sjö, nu mosse /Se Kvärkahus gatehus Floringel åker
  *Älgesjö trol. f.d. sjö Kvärkahus småbruk Flyet kärr-och skogsmark
  *Älge sjö trol. myr Kvärkahus gård Flyet skog
  *Ælghi mosse /Se Kvärkaskogen by Flyet sankmark, betesmark odl. skog
  *Öffregabett Saknas Kärrhuset f.d. torp Fålahagen hage?
  *Önna mosse myrmark Larstorp gård Fäladen ställe
  *Öna mosse myr /Se Larstorp avs. Fäladsängen äng
  Öne mosse myr Lejeshus f.d. hus Fätten åker
    Lillö gård Fätten åker
    Lillö gård Galgaboken bok
    Lindesro bebyggelse Gamle vång åker
    Lunnanäs avs. Gamle vång vång?
    Lunnanäs gård Gatbacken kulle
    Långaröd by Gatebacken åker
    Långaröd by Geta pulle backe
    Långaröd by Gillastig gata lertäkt
    Långaröd gårdar (by) Gillastiggär rullstensås
    Långaröd by Gillastig gärar åsar
    Läget bydel Gillastig hagar betesmark, björke
    Läjeshus gård Glasberget backar
    Läjeshuset gård? Glasbjeret backe
    Lönhult bebyggelse Gringelen åker
    Lönhult gård Grändaliden backe
    Lönhultet gård Gränderna skog
    Mossagården gård Grändliden vägdel
    Mossagården avs. Grännaliden backe
    Mossahus = Mossagården Saknas Grännevången åkerfält
    Mossahuset f.d. hus Grävlingabacken skogbacke
    Mosshuset gård? Gungekärr åkerfält
    Måsahus, se Mossahus avs. Gäddehöveln mossmark
    Nilstorp avs. Gäddehövlen moras
    Nilstorp gård Gärarna åsar
    Prästagården gård Hagamossen åker
    Pålstorp gård Hagarna betesmark, björke
    Pålstorp hus Hagarna skog
    Pålstorp avs. Halla klint klint
    Pålstorp lht Hallalunden skog
    Rotahuset gammalt namn för Sorrevadshus Hallaskogen skog
    Rotahuset hus Hallunden lund?
    Rothuset gård Havalyckan åker
    Rottorpet hus Havarna åkrar
    Rottorpet gatehus Hjortnamossen mosse
    Ryckin gatehus Hjulbergsliderna lider
    Ryckin gård Hjältahuset hus
    Ryhuset gård, f.d. torp Holmen åker
    Råberg riv. torp Hovmanvad moras
    Råbjerahuset f.d. hus Hultet skog
    Råborg gårdar? Hunelyckan åkertäppa, förr med hus
    Röslöv avs. Husaralyckan åker
    Röslöv gård Husarfäladen skogsmark
    Rössle gård Hyttan backe
    Rössle, se Röslöv Saknas Hyttebacken backe
    Rösslehus = St. Åkarp Saknas Hyttebacken backe
    Sjunnesastuga f.d. hus Hyttevägen väg
    Sjöberg bebyggelse Hyttkärret mark
    Sjöbo gård Hålasträtet väg
    Sjöbo gård Hålesträtet del av väg
    Sjöborg gård Hällorna åkrar
    Sjöstrupen gård Hässlet skog
    Skogvaktarehuset hus med jord Hässlet skogslott
    Skogvångshuset hus Hästahaven skogsmark
    Skogvångshus avs. Hästhagaliden backe och väg
    Skomakarehuset = Pålstorp hus Hästhagen hage
    Skräddarehuset hus Hästhagen skog
    Skräddarehuset hus Högalskärret kärr
    Slaktaretorpet hus Högaren backsluttning
    Snickarhuset hus Högaljung ljungmark
    Sofieberg bebyggelse Högehall ställe
    Sofieberg gård Högehall backe
    Soldatratorpet hus Högehall stenhall
    Soldatratorpet Saknas Högeljung backe, f.d. skog
    Sorrevad hus Höge ljung ställe
    Sorrevadshus hus Höghallskärret kärr, höstnad
    Sorrevadshus hus Hökahuset förr hus
    Sorrevadshus gård Hönesnabeln skog
    Stattena = St. Åkarp Saknas Hönshagen åker
    Stattena f.d. gård Hönshagen hage?
    Stenvredshuset hus Hönshaven åker
    Svarta håla gård Hövlerna vattensamlingar
    Svinalejet, se Svinaläjet traktnamn Igelsjön åker
    Svinaläjet traktnamn Ilasjön förr sumpmark, nu åker
    Syrehus gård Ilasjön vattendamm
    Syrehuset gård Intäppet skog, odl.
    Syrehus avs. Intäppet betesmark
    Sönnerbacke gård Intäppet betesmark, en del odl.
    Sönnerbacke gård Inägekanalen kanal
    Sönnerbacke bebyggelse Jakopa hus förr hus
    Teglarödshus f.d. hus Jakopa mark skog
    Traneröd gård Jahoba vång skog
    Traneröd gårdar Jullbergslierna backar
    Traneröd by Järnhatt backe
    Traneröd, Lilla f.d. gård Järnhatt backe
    Traneröd bastuga f.d. bastuga Järnhatt ljungbacke
    Traneröd, Stora f.d. gård Jönsabjer åkerbacke
    Tyskahus = Håkanstorp Saknas Jöns Åkas backe åkerbacke
    Tyskahuset gård Kalvhagen hage?
    Tyskahust ställe Kalvahagen betesmark
    Täckarehus småbruk Kalvahagen betesmark
    Täckarehus gatehus Kalvahagen betesmark
    Täckarehuset torp Kalvahagen skog
    Ulahus f.d. hus Kalvahagen betesmark
    Vagnmakarehuset hus Killekärr kärr
    Vasahuset f.d. torp, småbruk Kisahus Saknas
    Vasahus torp Kisalyckan åker
    Vasahuset bebyggelse Kisevångarna åkrar
    Vavihill avs. Klintaliden backe
    Vavihill villa Klintaliden backe
    Vega gårdar Klint, Lille backe
    Villan villa Klint, Store skogbevuxen backe
    Villan bebyggelse Klinterna skogshöjd(er)
    Villan gård Klintorna backar
    Västergården gård Kloveröds håla sank mark
    Västergården bebyggelse Kloveröds mölla förr kvarn
    Åkarp, Lilla by Kloveröds smedja smedja
    Åkarp, Lilla gård Kloverödssjön Saknas
    Lilla åkarp by Klåveröd sjö sjö
    Åkarp, Stora gård Klövabäcken Saknas
    Åkarp, Stora by Klövsten sten
    Åkarp, Stora by Klövsten sten
    Stora Åkarp by Kohagen hage?
    Åkarpamölla gård Kohagen f.d. betesmark, odl.
    Åkarpsmölla by Kohagen skog
    Åkarpsmölla bebyggelse med kvarn Kohagen skogsmark
    Örnahultet torp Kohaven, Lille åker
      Kohaven, Store åker
      Kolabränneåkern åker
      Kolabrännåker åker
      Kongabäck bäck
      Kongafjärdingarna kärr
      Konga gata väg
      Konga gata väg
      Konga fälad betesmark
      Kongaklint backe
      Kongaklint bergknalle
      Kongaklint bergknalle
      Kongaklint skogshöjd, hög punkt
      Kongaklint berghöjd
      Konga krug hus, förr krog
      Kongalund skog
      Kongalund skog
      Konga mader mader
      Kongavång åkermark
      Konungaholmen f.d. skog
      Konungaholmen gräsmark
      Konungholmen Saknas
      Korsskär plats
      Korsskär skog med berg
      Korsskär skär
      Korsskäravägen väg
      Kvärkaskogen skog?
      Kvärkaskogen skog
      Kyrkeängen äng
      Kyrkotofterna kyrkogårdar
      Kyrkängen vång
      Käckalyckan åker
      Käckalyckan åker
      Källarebacken åker
      Källaren vångar
      Källaren sank betesmark
      Källaren skog
      Käringalyckan åker
      Kärrhusbäcken bäck
      Kärrhuset förr hus
      Käringaåkern åker
      Kärråkern åker
      Körnesåkern åker
      Lars Ols krok åkerfält
      Lejet skog
      Lejet, Innerste skog
      Liabäcken bäck
      Lilla hålakärr kärr
      Lilla långa håla kärr kärr
      Lilla mad mad?
      Lilla vad kärr
      Lilla Åkarpa backe skog
      Lillesvenskärr kärr
      Lillevång åker
      Lillevång åker
      Lillevång vång?
      Lillevång skog
      Ljusekull backe, grusgrav
      Ljusekull backe (åker)
      Ljusekull backe (åker)
      Ljusekull grav
      Logtoften Saknas
      Lotoften åker
      Lototten förr höstnadsmark, nu åker
      Lunden skog?
      Lycka, Trinda åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckorna åker
      Långahåla kärr kärr
      Långahålakärr kärr
      Långaröd hide skog
      Långebacke fäladsbacke
      Långebacke åker
      Långemosse mosse odl.
      Läget skog
      Läjeskogen = Svinaläjet Saknas
      Läjet skogsmark
      Lögen åker
      Löken åker
      Lönehultet skog
      Malmalyckan åker
      Man äng
      Man åker
      Mellanhallarna backe, hall
      Mellanhallen Saknas
      Mellanvången åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mustbäcken bäck
      Musten granskog
      Musten fäladsmark, delv. odl.
      Musten skog
      Mårtensstätta f.d. stätta
      Möllebacken åker
      Mölledammen åker
      Möllehultabacken åker
      Möllehultadalen kärrmark
      Möllehultet skog
      Möllehultet Saknas
      Möllehultet skogsmark
      Möllemaden kärr
      Mölleman åker, förr äng
      Mölleåkern åker
      Mölleängen f.d. äng, åker
      Nils Pers killa källa
      Norrevång åker
      Norre vång åker
      Norrevång skog
      Norrevångsskogen skog
      Norrevångsåkern åker
      Nyhage skog
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvång vång
      Nyvång åkermark
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Nyvångarna Saknas
      Näbben mosse, odlad
      Näbben mossmark
      Olasakärr kärr, odl. mark
      Orebäcken bäck
      Orebäcken bäck
      Orrehoed skogbacke
      Orehuvud backe
      Orrehuvud bergknalle
      Pettersakärr f.d. kärr, nu odl.
      Pinkareholmen betesmark, åker, kulle
      Pinkareholmen åker
      Pipareängen åker
      Pivareängen äng
      Porsen mosse
      Porsen åkerfält
      Pryleholm kärr
      Prästabacken åker
      Prästabacken åker
      Prästafäladen betesmark
      Prästafäladen betesmark (odlad)
      Prästakärret kärr, betesmark
      Prästamaden äng
      Prästamaden sank mark
      Prästaängen äng
      Prästalunden skog
      Prästaman f.d. betesmark, numera skog, åker
      Prästaman f.d. äng, odl.
      Prästplanen Saknas
      Puggehöveln sank mark
      Rasmusa kalvahage skog
      Revlinge mosse mosse
      Revlinge mosse mosse
      Revlinge mosse mosse
      Revlinge torvmosse
      Roebacken åker
      Rotalyckan åker
      Rumporna åkrar
      Runnekull åkerbacke
      Ryckinstycket åker
      Rydet Saknas
      Ryet skog, f.d. ljung och enebackar
      Ryttarelyckan Saknas
      Ryttralyckan åker
      Råbjer backe
      Ryttarelyckan åker
      Råbjer skogbacke
      Råbjär backe
      Råbjärahuset förr hus
      Råbjäramossen mosse
      Råborr skog, betesmark
      Räfsekärr kärr, förr höstnad
      Rävaängen kärr
      Rävlingemossen Saknas
      Rävlingavången åker
      Rävskärret kärr
      Rävsmosse mosse, kärr
      Rävängarna skog, förr höstnadsmark
      Rävängarna ängar
      Rönnekull åker
      Röslöv gränder väg
      Rössle gränner skog
      Siktarebron bro
      Siktaremossen mosse
      Sjunnesa lid backe
      Sjöbacken åker
      Sjöhallarna berghallar
      Sjökärren kärr
      Sjömossen mosse o. kärr
      Sjöstrupen f.d. ängsmark
      Sjöstrypen åker
      Skidebacken skog
      Skidhall berghäll
      Skidhallsliden backe
      Skitebacken backe
      Skittebacken eklund
      Skoglyckan åker
      Skoglyckan åker
      Skorstensdalen dalgång
      Skräddarebacken åker
      Skräddarens mosse mosse
      Skräddarevången åker, skog
      Skyttakroken skogsmark
      Skåragångarna åker
      Skåragångarna åker
      Skårgångarna Saknas
      Skäret dalgång
      Skäret dalgång
      Skärån å
      Skärån å
      Släbboled f.d. grind
      Släbbomossen åkerfält
      Släbomossen mosse
      Släbboskogen skog
      Slättboskogen skog
      Slätta lycke åker
      Slättlycke vång
      Slätte lycke åker
      Slättingalyckan åker
      Slättingen åker
      Smedlyckan Saknas
      Smelyckan åker
      Småhalla skär
      Småhallar skogsmark
      Smörmöllestället gård
      Snue hallar bergknallar
      Snuehallarna berghallar
      Snuerännan dalgång
      Snuerännan sank mark
      Snuestugan grotta
      Snuestugan grotta
      Snuhallar Saknas
      Snustugan grotta
      Solsickelyckan åker
      Sorrehagen äng, åker
      Sorrehaven betesmark
      Sorrevad förr vadställe
      Sorrevad kärr, nu odlat
      Sorrevad Saknas
      Sorrevadsbro bro
      Sorrevadsbro bro
      Sorrevadsbron bro
      Sorrevadslierna backar
      Spånberg backe
      Stackote gär åker
      Stationen plats
      Stenbackarna skog
      Stenlyckan åker
      Stenstugan stenhall
      Stenstugebacken Saknas
      Stersramen mossskifte
      Stersrammen mosslott
      Stolls backe backe
      Stolpängarna åker
      Stolpängarna ängar
      Stolpängarna ängsmark
      Stolsbacke Saknas
      Stolsbacken backe
      Stora mad Saknas
      Stora stycke vång
      Storevång Saknas
      Storevång skog
      Storevångs krok åker
      Storevångskrok vång
      Storevångskrok åker
      Store åker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Stralsängarna ängsmark
      Stralsängarna ängar
      Stubbakärret kärr
      Stutafäladen fäladsmark
      Stutahavarna åkrar
      Stutfäladen fälad
      Stärsrammen mossåker
      Stättesåkern åker
      Svarta håla bebyggelse
      Svartebäck bäck
      Svartebäck bäck
      Svartesjö sjö
      Svartesjön sjö
      Svinaläjet skog
      Svinalejet skog
      Svinalejet skog
      Svinstibackarna fäladsbackar
      Svinstigbackarna skogbackar
      Svinstigkrokarna Saknas
      Svinstikrogen skog
      Syrelyckan åker
      Syremossen åker
      Syremossen mosse
      Söderåsen ås
      Sönnerbacke åkerbacke
      Sönrevång skogskifte
      Söndre åker åker
      Tagmabacken åkerbacke
      Tagmadbacken vång
      Tagmaden Saknas
      Takmaden kärr
      Takmadbacken åker
      Tagman äng
      Tikes åker åker
      Tjörnesåkern åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tofterna plats
      Tomossen mosse
      Torparelyckan åker
      Torparelyckan Saknas
      Torparelyckan åker
      Torvbacken backe
      Traneröda backar skog
      Tranerödlund skog
      Traneröd mosse åker
      Tranerödmossen mosse
      Traneröds mosse mosse
      Traneröd mosse mosse
      Traneröds mosse mosse?
      Tre systrar backen åker
      Tresystrakärret kärr
      Tre systrar kärret kärr
      Trinnakärret kärr
      Trinnebacke fäladsbacke
      Tullbergs lyckor åker
      Tykasåker åker
      Tyskabacken åkerbacke
      Tyska bäcken bäck
      Tyska maden vång
      Täldre hallar skog
      Täldreåkern åker
      Tälereåkern åker
      Täpporna skog
      Töckenhagen skogslott
      Ulastugan förr hus
      Urania holme bokdunge
      Uraniaholmen holme
      Vallabäcken bäck
      Vallebergsvången åker
      Vargdalen Saknas
      Vargahallen stenparti
      Vargadalen dalgång
      Vargahallen berghall
      Vasabrokärret kärr
      Vasbrokärret kärr
      Vega fälad betesmark
      Vegastycket åker
      Vega å bäck
      Vegeå å
      Vetesiktarens plats
      Videsängarna ängar
      Viesängarna f.d. äng
      Vivrelund skog
      Vångakull bergknalle
      Vångaskogen skog
      Vångaskogen skog
      Vångaskogsliden backe
      Vångaskogsliden backe
      Vångskogen skog
      Väcka förr hus
      Väcka förr hus
      Väcka förr hus
      Välalyckan åker
      Välaängen äng, betesmark
      Välbäcken bäck
      Välängen äng
      Västervång åker
      Västervång åker
      Västervång åker
      Åkarpa åkravång åker
      Åkarps fälad fälad
      Åkashall stenhall
      Åkeshall Saknas
      Åkeshall bergknalle
      Åkes Holms lyckan åker
      Åkravången åker
      Åliden backe
      Åliden backe
      Åliden backe
      Älgaljungen skog
      Änglyckan åker
      Änglyckan åker
      Änglyckebacken åkerbacke
      Änglyckebäcken bäck
      Änglyckevången åker
      Ärtelyckan åker
      Ärtelyckan åker
      Örnahall bergknalle
      Örnahall berg
      Örnahultet skogsbacke
      Örnhall Saknas
      Örnhultet plats

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.