ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallaröds socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 188 Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 300
Hallaröd sn /Se *Abileager f. åker Hallaröd sn Nummerförteckning förteckning
Hallaröd socken *Abilespiellit f. åker Hallaröd sn o. by Nummerförteckning förteckning
Hallaröd sn *Abille agir åker Hallaröd sn /Se Nummerförteckning förteckning
Hallaröd sn *Abrö, Store och Lille ängar Allarp by Nummerförteckning förteckning
Hallaröd sn *Alminding f. äng Björkhaga, se Äsperöd traktnamn Nummerförteckning förteckning
Hallaröd sn *Ascheagesskrog f. äng Enetorp avs. Allarpa bjer höjd
Hallaröd sn *Badstu(ager) f. åker Fredriksdal avs. Anders» Måns» hus förr hus
Hallaröd by o. sn /Se *Badstueng f. äng Fästan annexhemman Aspesåkern åker
Hallaröd, se Hallaryd sn /Se *Bagtang äng Grönahälla avs. Axe lycke åker
Hallaröd by *Biemaen f. åker Gärhuset avs. Barkesåkern åker
Hallaröd by *Biemaen f. äng Hallaröd Saknas Bastukärret kärr
Hallaröd by *Birchissager f. åker Hultarp, Norra by Bastutoften åker
Hallerödz lehn län *Biukier f. äng Södra Hultarp traktnamn Bastuåkern åker
Hultarp by *Biörnne eng äng Hultarp, Södra by Bastuängen äng
Hultarp by Bykärr f.d. myr? Husartorpet, se Våtseröd traktnamn Bengt Fints krok vik
Hultarp, Norra och Södra byar Bykärr åkermark? Joenstorp, se Jonstorp traktnamn Bjerakärret kärr
Jonstorp by Dagstorpsjön sjö Jonsdal lht Bjeralyckan, Mellersta åker
Jonstorp by Dagstorpssjön sjö Jonstorp traktnamn Bjeralyckan, Nedersta åker
Julaftonshuset torp el. gård /Se Dagstorpssjön sjö Jonstorp by Bjeralyckan, Översta åker
Kolehus gd? /Se *Damb agerenn åker Klockarefästan = Fästan Saknas Bjer, Lilla höjd (berg)
Länghult by *Egestien gränsmärke Lindhem, se Äsperöd traktnamn Björnabacken skogbacke
Länghult by *Egisskullen f. äng Långemosse, se Södra Hultarp Saknas Bockahuset förr hus
Länghult by /Se *Egisskullen f. åker Länghult by Bockalyckan åker
Månstorp gd *Elliessbech gränsmärke Månstorp by Bokelunds krok kärr o. ekskog
Rugerup by /Se »Elliesbeck» bäck? o. gränsmärke /Se Rugerup by Bredeåker åker
Rugerup by *Esspissager f. åker Rugerup by Broka kärr
Rugerup by *Flagemaen f. äng Rutshall avs. Brunnastycket åker
Rugerup by *Flöbachen f. äng Skarshälla avs. Brunnaåker åker
*Skottegården f. gd *Fönschen f. åker Tockarp traktnamn Bränneribacken åker
Tockarp Saknas Gaardtzvongager f. åker Tockarp by Bykärr odlat kärr (mosse)
Tockarp by *Gadelöchen f. åker Tockarp Saknas Bykärrsbäcken bäck
Tockarp by *Gedzkrog gränsmärke Tåckarp, se Tockarp traktnamn Bökebacken skogbacke
Tockarp gd /Se *Gierdzager f. åker Vilan avs. Dagstorpssjön del av by
Vipehuset h? /Se *Gordtzhauen f. äng Våtseröd traktnamn Daljesmaden mad
?Våtseröd by *Gorssager f. åker Våttseröd by Dammen åker
Våtseröd by *Grudehulen f. åker Värnhem avs. Dammen kärr
Våttseröd by Hallaskog skogsområde Äsperöd traktnamn Dammlyckan åker
Våttseröd by *Hauffrelien åker Äsperöd traktnamn Doroteehuset förr hus
Våt(t)seröd by *Hestehaffuen f. äng Äsperöd by Drabacken backe
Våtseröd by /Se *Hielehulen f. äng   Drakes hall sten o. bergknalle
?Äsperöd by *Hiernemmossesteen gränsmärke   Dåresten sten
?Äsperöd by Holsarebäcken bäck   Ekehällan skogbacke
Äsperöd by *Holtorp wongh vång   Ekesliden backe
  *Hullen f. äng   Ekes toft åker
  *Hullen f. åker   Ekstrands lycka åker
  Hultarps äng, Södra äng   Erika lycka åker
  Hålsaxabäcken bäck   Fasters kärr kärr
  Hålsaxabäcken bäck   Fideikommisset gård
  Hålsaxabäcken bäck /Se   Fjelebacken åker
  Hästängskärret Saknas /Se   Flinksa kärr kärr
  *Jer(e)n f. åker   Floen vattningsställe
  Jeriko åker /Se   Flybacken skog
  Kidrons Killa källa /Se   Flyet sumpig betesmark
  *Kier, Norre och Söndre ängar   Flyet kärr
  *Kircheager f. åker   Flyet kärr
  *Kircheeng f. åker   Fridsa hus förr hus
  *Kirchelöche(n) f. åker   Frihetsbacken skogbacke o. åker
  *Kiöfftebög gränsmärke   Fädröften förr gemensam fägata
  *Klammeren f. åker   Fäladslyckan åker
  Kolebroen bro /Se   Fästeryet backe (lertäkt)
  Kolebäck bäck och gränsmärke   Galgabacken skogbacke
  Kolebäck bäck   Gatebacken åker
  Kolebäck bäck   Gatelyckan åker
  Kolebäck bäck   Gatemaden kärr
  Kolebäck bäck /Se   Getabacken skogbacke
  *Kollen f. äng   Getabjer skog
  Kollen äng /Se   Getadröpet kärrdrag
  *Kollerödt gränsmärke   Grebbestumpen kärr
  Kollerödt gränsmärke /Se   Grusgravalyckan åker
  *Kringelager f. åker   Grånacka = Högnacka Saknas
  *Kringell f. äng   Gräslyckan åker
  *Krogager f. åker   Grävlingahallen skogbacke
  *Krogager, Lille f. åker   Gus»krok vik
  *Kull(ager), Lille f. åker   Gyllet vassvik
  *Kull(ager), Store f. åker   Gyllkärret (Göl-?) kärr
  *Kulleager f. åker   Gåsamaden kärr
  Kulleager åker /Se   Gären ås
  *Kullind åker   Göingabacken skog
  Kyrkemossen kärr   Göings vad kärr
  *Källingeng f. äng   Hagaryggarna kärr
  *Köllingetofft f. åker   Hallaröds varn = Varnen förr marknadsplats
  *Langager f. åker   Hallaskog skog
  *Langberig(s)eng f. äng   Hallaåkern åker
  *Langeberg(s)ager f. åker   Hallbergs lycka åker
  *Langeberig(s) Sti f. åker   Hallen skogbacke
  *Langstorp sjö, se Dagstorpsjön sjö   Hallins lycka åker
  *Lanneeng f. äng   Handlarebacken åker
  *Ledzager f. åker   Hannehus förr hus
  *Ledztofft f. åker   Harahall granitklippa
  *Leergroffs lycke åker   Havralyckan åker
  *Lieager f. åker   Hinstu(gu)lyckan åker
  *Lien f. åker   Holmakärret kärr
  *Lijessager f. åker   Holmen skogbacke
  *Lijss(e)eng f. äng   Holmkvista kärr kärr
  *Lilleager f. åker   Hultarpakärret kärr
  *Lilleeng f. äng   Humlehavskroken betesmark
  *Lille eng äng   Hunden åker
  *Lindzager f. åker   Husaralyckan åker
  *Longager f. åker   Husaralyckan åker
  *Longager f. åker   Husaraängen äng
  *Lonneengen f. äng   Husaåkern åker
  *Lundzeng f. äng   Hålastocken kärr
  Lussa hus terräng, förr hus   Hålsaxabäcken bäck
  *Lyssetofft f. åker   Hälleryggen kärr
  §*Laengia tidigare ånamn?, nu fled, by /Se   Hälleskärret kärr
  *Löckenn, *Löcke eng åker resp. äng   Hästafäladen fäladsmark
  *Lönnbo eng äng   Hästakärret kärr
  *Maden f. äng   Hästhavabacken skog
  *Maë (*Ma), Østre och Vestre ängar   Högnacka backe
  *Maeager f. åker   Intäkterna åkrar
  *Maeengen f. äng   Jeppa Bergs hus förr hus
  *Maen f. äng   Jon Tua kärret kärr
  *Maespiellit f. åker   Julaftonshuset förr hus
  *Mansstofft f. åker   Jöns Lars lycka åker
  Markabäcken bäck /Se   Kalvamaden mad
  *Mellemhalen f. äng   Karlssons håla åker
  *Museeng f. äng   Karne håla höstnad
  *Musseeng f. äng   Kidrons killa källa
  Mörkabäcksrännan bäck /Se   Killebjer backe
  *Narvessager f. åker   Killekärren kärr
  Norddammabäcken bäck   Killekärret kärr
  Norddammen damm   Killesåkern åker
  *Nödarpe Stjghsager f. åker   Klamran stenig höstnad
  *Nöderup ager f. åker   Klåstollan höstnad
  *Nörris(eng) f. äng   Knaberhall förr hus?
  *Obroueng f. äng   Kolamilan åker
  *Oderssberig f. äng   Kolebro bro
  *Oderstadzhulen f. äng   Kolebäck bäck
  *Oldebierig(s)eng f. äng   Korsviks lycka åker
  *Oreeng f. äng   Kostätteåkern åker
  *Orm(e)ager f. åker   Kroken, Tyska ängsmark
  *Orm(e)eng f. äng   Krokmaden mad
  *Preste kier äng   Krokåker åker
  Puge bäck och gränsmärke   Krokäng äng
  Pugebäck bäck   Kullen åker
  Pugebäck eller Puge bäck /Se   Kullen åker
  *Puki bäck o. gränsmärke /Se   Kyrkebacken skogbacke
  *Raffuerödt gränsmärke   Kyrkebjer skogbacke
  *Rauerödt gränsmärke   Kyrkemossen förr mosse, nu odlat kärr
  *Rödan äng   Kyrkeåker åker
  Rönnedamm damm /Se   Käringahallen skogbacke med bergknalle
  Rönneå å   Käringahallen stenklippa
  Rönne å å   Kärrhusavången åker
  *Rönspiellit f. åker   Kärrhuset förr hus
  *Rönssager f. åker   Lars Ols lycka åker
  *Röreng f. äng   Leahultet förr hus
  *Rörit f. äng   Leahultsåkern åker
  *Schindbrogen f. äng   Ledsåkern åker
  *Schouffeng f. äng   Ledsåkrarna åkrar
  *Siunchekille gränsmärke   Lerbackaåkern åker
  *Snabeager f. åker   Lergravamusten lertäkt, förr tegelbruk
  *Snogekuld gränsmärke   Lergravshålet grustag
  *Spiellidtt åker   Lergravskärret kärr
  *Spiellit f. åker   Lertäkten lertäkt
  Stenbjäret höjd   Lid, Långa backe
  *Stenbäck bäck? /Se   Lindesåkern åker
  *Stentofften f. åker   Lundshall skogbacke
  *Stetteeng, S(ö)ndr f. äng   Lussahus förr hus
  *Stixspiellit f. åker   Lussahuslyckan åker
  *Store Vang f. äng   Lusshall stenhall
  Stork(a)- Saknas /Se   Långhalsa kärr
  *Strengen f. åker   Länghulta kvarn, Länghulta mölla mölla
  *Strengevad gränsmärke   Lönnekull förr hus
  *Stue agerenn åker   Mad, Gamla mad
  *Stutadamm damm? /Se   Mad, Norra mad
  *Söbech gränsmärke   Maje skog skog
  *Söebech gränsmärke   Malttorkeåkern åker
  »Söebeck» bäck o. gränsmärke /Se   Mansekärret kärr
  *Taden f. äng   Markabäcken bäck
  *Tange agir åker   Marknadsbacken backe
  *Thiörnissager f. åker   Mossaåkern åker
  *Thueklössen gränsmärke   Mosse, Långe mosse
  *Tiörnisspiellit f. åker   Mosse, Svarte mosse
  Toddedamm damm? /Se   Musta hall backe
  Todebacke backe? /Se   Musta, Lilla kärr
  Tode Bärting natn. /Se   Myrebacken backe
  *Tofft, Østre och Vestre åkrar   Myssikebacken skog
  *Toffteeng f. åker   Månstorpa fiskedamm damm
  *Tofften åker   Möllebron bro
  *Vang(a)ger f. åker   Möllefallet åker
  *Veppen f. äng   Möllerydskärret kärr
  *Vijnknuben f. äng   Mölleryet backe (kalmark)
  Vipebacken Saknas /Se   Möllevången skog
  Ålakistebäcken bäck /Se   Mölleåker, Lille åker
  Älgesbäck, se »Elliesbeck» bäck? o. gränsmärke   Mölleåker, Store åker
  Ödammen damm? /Se   Mörkahult skog
  Örnahålan Saknas /Se   Mörkahultsmossen mosse
  Örnakullen skogsbacke /Se   Nils Pers» kärr kärr
      Nordammabacken åker
      Nordammarna kärr
      Nordammsbäcken bäck
      Nyårsaftonshuset förr hus
      Näs, Lilla näs
      Odersbjer skog
      Odersmaden mad
      Odrabacken skog
      Odrakärren kärr
      Orhanabacken skog
      Ormakroken kär
      Paulsa backe åker
      Per Pers lycka åker
      Plöjningslyckan åker
      Prästakullen åker
      Prästaliden backe
      Pugebäck bäck
      Pugekull backe
      Rammerna kärr
      Remningabacken skogbacke
      Remningakärret kärr
      Rugerupa kärr kärr
      Rugerupa möllor förr möllor
      Råhallen berghall
      Rännan åker
      Rännet kärr
      Rävahallen stenhall med skog
      Rävastenen sten
      Röglan stenig plats
      Rökebacken skog
      Rönnehåla kärr
      Rönneå del av sn
      Sjunnetorp bebyggelse
      Skarshall höjd
      Skinnabroka kärr
      Skogbrynaliden lid
      Skoglyckan åker
      Skogsnubjeret höjd
      Skolorna kärr
      Skräddarehuset förr hus
      Skräddarekroken åker
      Skyltaskärret kärr
      Skyttahuset förr hus
      Slättahult skog
      Slätta mustar odlade kärr
      Smeebacken åker
      Smeebjer höjd
      Snapphanahålan betesmark
      Sniglahålorna kärr
      Snogge åker
      Snåle krok gräsmark
      Spritadal fördjupning, dalgång
      Spångabacken backe
      Spångahall bergknalle
      Stackaholmen backe
      Stenbjeret berg med stenbrott
      Stenbäckalyckan åker
      Stenlyckan, Lilla åker
      Stenlyckan, Stora åker
      Stensholma åker
      Stensholmaåkern åker
      Stenstycket åker
      Stockabrokärret kärr
      Stockakärret kärr
      Storekull åker
      Store åkers backe åker
      Storkabacken åker o. skog
      Storkastycket skogbevuxen backe
      Struelider backar
      Stumpebacken skogbacke
      Svarte hallar bergknalle
      Svedan skog
      Svinstibacken åker
      Södrehall bergknalle
      Sönners hall bergknalle
      Tagkärren kärr
      Tappers backar åkrar
      Tappers lycka åker
      Tegelugnen åker
      Tjörnebjer höjd
      Tockarpa möllor förr skvaltkvarn (?-ar)
      Todde kärr och åker
      Toftalyckan åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Trekanten åker
      Trinda lycka åker
      Trollekull skogbacke
      Tuas backe åker
      Tullsekärret kärr
      Tullsekärret kärr
      Vannebjerslyckan åker
      Varnen höjd
      Vasakärret kärr
      Vasakärret kärr
      Vildsvinabacken skog
      Vitahall stenhall
      Vitahallsmosse mosse
      Vitehall bergknalle
      Vite hallar berghallar
      Vång, Lille åker
      Vägs mosse mosse
      Vällingahålan kärr
      Världens ände åker
      Ålakistebäcken bäck
      Ällingaoren väg
      Ängavången åker
      Ässjekärren kärr
      Ässjekärret kärr
      Ödevångshus förr hus
      Örnakullen skogbacke

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.