ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Raus socken : Ingår i Hälsingborgs stad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 107 Naturnamn : 183 Bebyggelsenamn : 194 Naturnamn : 212
Raus förr egen sn /Se *Abileager f. åker Helsingborg stad Alkaliskan källa
Raus förs. *Abileager f. åker Helsingborg stad Alekärret kärr
Raus län län *Abileeng f. äng Hälsingborg stad Andra reveln sandrevel
Raus förs. *Abilehalen f. åker Hälsingborg stad Bagaremöllan f.d. vattenkvarn
Raus förs. *Abilespiellit f. åker Hälsingborg stad Banebron järnvägsbro
Raus förs. *Abille ager åker Hälsingborg stad Baronakällan f.d. källa
Raus förs. *Alminding f. åker Hälsingborg stad Bergafältet f.d. exercisfält
Raus förs. +Baars agir åker /Se Hälsingborg stad Berga grusgrav grusgrav
Raus förs. *Bacheeng f. äng Hälsingborg stad Bergaliden gata
Raus sn *Bichespiellit f. åker Hälsingborg stad Bondehög ättehög
Raus f. egen sn, nu del av stad *Boelssflagen f. åker Hälsingborg stad Brunnsbäcken bäck
Kyrkan Saknas *Bognhöys agir åker Hälsingborg stad Brunnsparken park
Raus f.d. sn, nu del av stad /Se Boleflagen naturnamn? /Se Hälsingborg stad Brunnsparken park
Raus förs. /Se *Boleflagenn äng Hälsingborg stad Bryggarebäcken bäck
Raus sn /Se Bonnahöj ättehög /Se Hälsingborg stad Bunkalund träddunge
Raus stadsdel /Se *Bredager f. åker Hälsingborg stad Böndernas landning plats
Raus stadsdel /Se *Bredager, Lille f. åker Hälsingborg stad Den mitterste hamnen del av hamn
Raus fg /Se *Bredevang f. åker Hälsingborg Saknas Den nya bron bro
Raus stadsdel /Se *Bredingen f. åker Hälsingborg stad Den store ån å
Raus nu stadsdel /Se *Bree agir åker Hälsingborg stadsnamn Disken grund
Raus kyrka f. kyrka *Broulijss(ager) f. åker Hälsingborg stad Drottningens trädgård del av Ramlösa brunnspark
Raus kyrka Saknas /Se *Brouvong(s) ager f. åker Hälsingborg stad Ekebacken del av Ramlösa brunnspark
Fortuna fiskeläge /Se *Browongs agerenn åker Hälsingborg stad Exercisfältet hedområde
Fredriksborg Saknas /Se *Bundeager f. åker Hälsingborg stad Filborna mölla väderkvarn
*Höyestene gdr o lhtr *Buschestöchet f. åker Hälsingborg stad Filborna park park
*Korss högenn gdr o lhtr Bånnhög hög /Se Hälsingborg stad Filborna vägen väg
Köpinge, Stora och Lilla byar Bånnhög hög /Se Hälsingborg stad Filosofen = Filosofiska gången gång
Köpinge by *Böneager f. åker Hälsingborg Saknas Fjället skogsbevuxen höjd
Köpinge gdr o lhtr *Böneagger, Lille f. åker Bankogården gård Folkets park park
?Köpinge by *Böne agir åker Bankogården gård Fredriksdalsskogen skog
Köpinge Saknas /Se *Dalssager f. åker Bankogården gård Falkajorden åkerområde
Köpinge by /Se *Diigis spiellid åker Bankogården: Bankogubben inbyggarbeteckning Fäladsvägen väg
Köpinge fd handelsplats /Se *Dueflo f. åker Råbo inbyggarbeteckning Första reveln revel
Köpinge by /Se *Egissager f. åker Råbo inbyggarbeteckning Galgabacken f.d. avrättningsplats
Köpinge by /Se *Egran f. äng Rååbopåg inbyggarbeteckning Galgaledet öppning i gärdsgård
Köpinge gårdar /Se *Eschissager f. åker Adolfsberg gård Gamle stock f.d. spång
Listorp Saknas /Se *Eschisseng f. äng Berga stadsdel Gamla torg torg
Ljuse Köpinge by /Se *Eskis agerenn åker Berga by Gatan öppen plats
Lyssekiøbbing, se ?Köpinge by *Espissager f. åker Berga kasern militärkasern Grötehög ättehög
Pålstorp gdr o lhtr *Fladengen f. äng Blida gård o. hussamling Gudan dalgång
Pålstorp gårdar och lhtr *Fleddenn åker o. äng Brohult gård Gudan väg
Pålstorp by *Floden f. åker Brohusen hussamling Guldringsvången åker
Pålstorp by /Se *Floden, Lille f. åker Brohusen hussamling Guldringsvången Saknas
Ramlösa brunnsort *Floden, Store f. åker Brunnsberga gård Gåsebäcken bäck
Ramlösa samhälle *Flodeng f. äng Bunkagården gård Gåsebäcksbäcken bäck
Ramlösa by *Ga(a)rdestöchet f. åker Bygget hus Gåsebäcksbäcken bäck
Ramlösa del av stad *Gaardtzagger f. åker Dalgatan gata Gåsebäcksdalen dalgång
Ramlösa by *Gaard(z)eng f. äng Damhuset hus Gåsebäcksdammen damm
Ramlösa f. by *Gaardzagger, Lille f. åker Decanvillan spårvagnslinje Gåsebäcksliden landsvägbacke
Ramlösa by *Gaars agir åker Dettersgatan gata Gåsebäcksmölla f.d. vattenkvarn
Ramlösa brunnsort *Gaars engen äng Elineberg gård Gåsebäckssmedjan smedja
Ramlösa brunn Saknas *Gaasetofft f. åker Eskilsminne villaområde Gästgivareliden vägstycke
Ramlösa brunnsort *Gaasse tofftenn åker Eskilsminne villaområde Görarpsmölla vattenkvarn
Ramlösa brunnsort *Gadetofft f. åker Filborna by Halalid gata
Ramlösa Saknas *Gade toffter åkrar, stadsdel Filborna by Hallbergs trappor gata
Ramlösa brunnsort /Se *Galtebouen f. åker Filborna Saknas Harlyckan åker
Ramlösa villaområde /Se *Gierdtzager, Lille f. åker Filborna by Harlyckeliden landsvägsbacke
Ramlösa Saknas /Se *Gierdzager f. åker Filborna by Himmelriksgränden gränd
Ramlösa kurort /Se *Grinnsshöjen Saknas Filbornaskolan skolhus Humlebäcken bäck
Ramlösa brunnsort /Se *Grödhögisagir åker Fredriksdal gård Husensjö(s) mosse f.d. mosse
Ramlösa brunnsort /Se *Grödhögis engen äng Fågelsången stadsdel Hålebäck bäck
Ramlösa samhälle /Se *Harefod f. äng Fältabacken område Hälsobacken = Hälsoliden Saknas
Ramlösa stadsdel /Se *Harekulle(n) f. åker Församlingshuset kyrklig samlingslokal Hälsodalen dalgång
Ramlösa hälsobrunn Saknas /Se *Harekullen åker Galochan gummifabrik Hälsoliden vägstycke
Ramlösa brunnsort /Se *Hauen f. åker Gamlegård gård Hälsovägen väg
Ramlösa stadsdel /Se *Hemelstöchet f. åker Gamlegård gård Högen ättehög
Ramlösa stadsdel /Se *Hesteberg f. äng Gravarna fiskläge Ingels lund träd- dunge
Ramlösa stadsdel /Se *Hestebierrigseng f. äng Gravarna fiskläge Jordbodalen dalgång
Ramlösa stadsdel /Se *Hillissager f. åker Grubbahusen hussamling Järnkällan källa
Raus förr by, nu del i stad *Hommelstöchet f. åker Grytan del av fiskeläge Klockarehoen vik
Raus by Huden äng Grytan del av fiskeläge Klockebacken backe
Raus by, nu del av stadsområde *Hull(e)ager f. åker Grönalund f.d. värdshus Klockebacken backe
Raus gdr o. lhtr *Höjsteen råmärke Grönalund f.d. värdshus Knäshaken sandrev
Raus f. by *Jlleagger f. åker Gustavslund gård Kopparmöllan f.d. vattenkvarn
Raus fiskeläge = Rå fiskeläge *Kaalling agir åker Gustav-Adolfs-kyrkan kyrka Kristeerssons damm damm
Rols by = Raus f. by *Katt(e)ager f. åker Gyhult gård Krookens dal = Gåsebäcksdalen dalgång
Rols fiskeläge = Rå fiskeläge *Katteager, Store f. åker Gåsebäck gård Krookens dal dalgårng
Rols kyrka = Raus kyrka f. kyrka *Kattehale åker Gästgivaregården gästgivaregård Krookens grav gravställe
Råå stadsdel, fiskeläge och lastageplats *Kircheager f. åker Gästgivaregården gästgiveri Kullagatan gata
fiskeläge *Kirchestijsstöche(t) f. åker Harlyckesmedjan smedja o. gård Kullavägen väg
Råå fiskeläge och lastageplats, stadsdel *Kircke sticked äng Henckelska gården fastighet Kullavägen väg
?Råå fiskeläge *Korenebet f. åker Hotell Mollberg hotell Kvabbedammen damm
fiskeläge *Korn(e)eng f. åker Humlagården gård Kyrkobacken backe o. vägstycke
Råå fiskeläge *Korssager f. åker Husaraden hus-samling Kyrkobron gångbro el. spång
Råå fiskeläge *Korsshöjssager f. åker Husartomterna jord Kyrkodalen skogsplanterat område
fiskeläge *Kostychet f. åker Husensjö hussamling Kyrkovägen väg
fiskeläge /Se *Kringelkier f. åker Hälsan f.d. kurort Kältringaskogen del av park
samhälle /Se *Kringellkier f. äng Hästhagen gård Kärnegränden gata
Saknas /Se *Kroghöxager f. åker Ingels gård gård Kärneparken park
Råå, se Rå samhälle *Krogtofften f. åker Jordbohuset f.d. hus Kärrabäcken bäck
fiskeläge /Se *Laefallit f. åker Kasernen bostadshus Köpinge backar område
*Saandtt, Vestre o. Østre gdr o. lhtr *Langager f. åker Knegahusen fiskläge Köpinge backar område, f.d. hedmark
Schattegaarden gd /Se Langagir, Lille åker Knegahusen fiskläge Köpinge korsväg vägmöte
*Skattegården gd *Leirspiellit f. åker Kopparverket fabriksanläggning Köpinge mölla holländsk väderkvarn
Ättekulla gd /Se *Lien f. åker Kustgatan gata Landskronavägen landsväg
Örby by *Lijen, Longe f. åker Käfta å(d)ra hussamling Landskronavägen landsväg
Örby by »?Lijssager» Saknas /Se Källstorp gård Lassemans mosse mosse
Örby by, nu del av stad *Loetofft f. åker Kärnan slottstorn Liden äldre benämning på Långvinkelsgatan
?Örby by *Lonager f. åker Kärnan slottstorn Liden = Långvinkelsgatan Saknas
?Örby stadsdel *Longeng, Store f. åker Kärnegränden gata Liderna strandängar
Örby by *Longhöjen f. åker Köpinge by Lidvägen väg
Örby by *Lundtzeng f. äng Köpinge by Lilla bro f.d. bro
Örby by, nu del av stad *Lusebacke backe? Köpinge by Lilleskog park
Örby stadsdel Lusebacke naturnamn? /Se Köpinge by Lunden, Den lille skog
Örby stadsdel Lussebäcken bäck /Se Köpinge Saknas Lussebäcken bäck
Örby stadsdel *Lyunghöjssager f. åker Köpingegården gård Lussebäcken bäck
Örby by /Se *Lyusseager f. åker Köpinge utlotter utmark Lussebäcken bäck
  *Löchen f. åker Ladugården gård Långvinkeln = Långvinkelsgatan gata
  *Loche(n), Nöre f. åker Lagårds husen f.d. torp Långvinkelsliden = Långvinkelsgatan gata
  *Lönssagger f. åker Landsförsamlingen landsförsamling Långvinkelspromenaden Saknas
  *Magle agir åker Lilla Hotell gästgivaregård Maderna ängar
  Marbäcken bäck /Se Mariakyrkan stadskyrka Marbäcken bäck
  *Musseager f. åker Möllegården f.d. gård Mejeristabacken backe
  *Musseager, Store f. åker Norrebro hus Mejorna åker
  *Mussevang, Store f. åker Närlunda lantställe Mossen mosse
  *Mölleager f. åker Prästahuset kyrkoherdebostad Måns´ lid sluttning
  *Mölleeng f. äng Prästastället gård Måns lycka åker
  *Nöregierdzager f. åker Prästastället gård Möllaredammen kvarndamm
  *Olkiers agir åker, gdr o. lhtr Pålsjö gård Möllebacken backe
  *Piletofften f. åker Pålsjö Saknas Mölledammen damm
  *Plouager, Lille f. åker Pålsjö slott slottsbyggnad Möllevången jord
  *Plouspiellit f. åker Påsjögården gård Möllevångsgärdet gärdsgård
  *Pålstorps vång f. vång Pålstorp by Norrebro bro
  *Pålstorps vång, Västra f. vång Pålstorps fälad småbruk Nya torg torg
  *Raakier Saknas Pålstorpsgården gård Näckrosdammen damm
  *Raus å, se Råån å Ramlösa by, hälsobrunn Olssons damm vattendamm
  *Rye gierde Saknas Ramlösa by Olssons damm vattendamm
  *Rye vang f. åker Ramlösa by Per Eskils dal dalgång
  *Råboerån, se Råån å Ramlösa by, hälsobrunn Petter Månssons vångar f.d. åkrar
  Rå ljung ljunghed Östra Ramlösa by Petter Sjögrens vångar f.d. åkrar
  Råå -ån å Ramlösa samhälle Planteringen hussamling
  Råån å Ramlösa brunn kurort Planteringen hussamling
  Råån å Ramlösa brunn kurort Planteringen hussamling
  Råån å Raus sn och by Planteringen planterad skogsmark
  Råån å Raus sn o. by Prästajorden jord
  *Rönneberig(sager) f. åker Raus by o. f.d. socken Pålsjö backar strandbackar
  *Rönehöjgsager f. åker Raus by o. f.d. socken Pålsjö bäck bäck
  *Rönnebiergsager f. åker Ringstorp gård o. kvarn Pålsjö håla ravin
  *Röreng f. äng Roskull villa Pålsjö mölla vattenkvarn
  *Röreng f. äng fiskeläge Pålsjö skog skog
  *Rörengen f. äng municipalsamh., fiskeläge Pålsjö strand strandmark
  *Rörengen äng sn Pålsjö vattenmölla vattenkvarn
  *Sanden f. åker municipalsamh., fiskläge Pålstorps ängar ängsmarker
  *Sanden, Store f. åker fiskläge Ramlösa brunnspark parkområde
  *Sandeng f. äng Råå fiskläge Ramlösa skog skog
  *Schjollen f. åker Råå fiskläge Raus grusgrav grusgrav
  *Schoufftofften f. åker Rå skola folkskola Rausa mark område
  *Schoufftofften f. äng Råå fiskeläge Raus mölla väderkvarn
  *Sellis ager åker Råå norra spårvagnshpl. Raus´ väg väg
  *Siissehögis engenn äng Röingagatan Saknas Rause å å
  *Skoufftenn åker Sankta Maria sinnessjukhus Renastenen jordfast sten
  *Sparen f. äng Sankta Maria sinnessjukhus Ringstorpamöllan väderkvarn
  *Stenhullen åker, stadsdel Schweitzerhuset el. Schweitzerhyddan byggnad Ringstorpan = Ringstorps mölla väderkvarn
  *Stixager f. åker Senröd gård Ringstorps mölla väderkvarn
  *Stixeng f. äng Senröd gård Råbobäcken numera uttorkad bäck
  *Storeager f. åker Singdulian f.d. värdshus Råbobäcken numera uttorkad bäck
  *Store agir åker Sjösäker eller Villa Sjösäker hus Rå ljung ljunghed
  *Store agir åker, gdr o. lhtr Skabelycke egendom Råttefällan hamn
  *Strandhöys agir åker Sofieberg gård Råå mölla f.d väderkvarn
  *Stöchebrödzeng f. äng Sofiero egendom Rännedalen dalgång
  *Sönderager f. åker Sommarlust f.d. värdshus och nöjesställe Rännedalsliden sluttning
  *Thiörnekuld f. åker Springpostgränden gata Rödamölla f.d. vattenkvarn o. gård
  *Thorbensstofft f. åker Stattena hussamling Rödamölla f.d. vattenkvarn
  *Thorssager f. åker Stattena stadsdel Rödamölledämmet kvarnfördämning
  *Thrannehalss f. åker Stenbockahuset hus Salthoen vik
  *Thörbörnne tofftenn åker Stora Hotell brunnshotell Salthoen f.d. vik
  *Tofften f. äng Stortorget Saknas Sanderödvången åker
  *Tofften f. åker Stubbarp gård Sjön hav
  *Tofftenn åker Sundsgården folkhögskola Skonaredjupet håla
  *Torborna flo Saknas /Se Sundstorget torg Slottsskogen park
  Torborna hög ättehög /Se Suran Saknas /Se Snurkaliden gata
  *Torpetofften f. åker Svea Källare värdshus Sofiakällan källa
  Tvättedammen damm /Se Söder stadsdel Sofierovången åker
  *Wlffeeng f. äng Södervärn stadsdel Sonesa vång åker
  *Vllekierssager f. åker Sötbrödslandet del av Rå fiskläge Stadsparken park
  *Vl(le)kiersseng f. åker Tinkarp gård Stampamöllan f.d. vattenkvarn
  *Vanghöjsager f. åker Tornérhjelmska huset patricierhus Stampamöllan f.d. vattenkvarn
  *Veijlangen f. åker Tullhuset Saknas Stampedammen damm
  *Veilangen f. åker Tunnby del av Rå fiskläge Slattena mölla väderkvarn
  *Veylengenn åker Tågaborg stadsdel Stenbockastenen minnessten
  *Vång, Västra gdr o lhtr Tågagatan gata Stenbron bro
  *Vång, Östra gdr o. lhtr Vanföran Saknas Stenfäladsbacken åker
  Øxenn åker Vikingstrand lantställe Stockabacken backe
    Villan villaegendom Stora bro f.d. bro
    Värnen del av Rå fiskläge Storeskog planterad skog
    Åbolmsen torp Stortorget torg
    Ågården gård Sundet hav
    Ättekulla gård Sundet hav
    Ättekullahuset hus Svandammen damm
    Örby by Tinkarpsbacken sluttning
    Örby by Tinkarps lid sluttning
    Örby by Tjuvadalen dalgång
    Örby Saknas Tredje reveln revel
    Övre Pålstorp, se Pålstorp fälad Saknas Trintahage allmänning
      Troedsmölla f.d. vattenkvarn
      Träbron bro
      Trädhagen träddunge
      Tuvans lycka åker
      Tuvans lycka åker
      Tvättedammen damm
      Wetterlinskan f.d. väderkvarn
      Vångarna f.d. åkrar
      Väla bäck bäck
      Åbovången åker
      Åkroken udde
      Ängagärdet gärdsgård
      Äsket skogsdunge
      Ödetoften åker
      Örby ängar ängsmarker
      Öresund hav
      Öresundsparken park
      Öresundsvarvet skeppsvarv

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.