ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Välluvs socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 1
Välluv sn *Abille ager åker Välluv sn och by Allestängsbäcken bäck
Välluv sn *Bondens lund äng Välluv sn o. by  
Välluv sn /Se *Bose tofftenn åker och äng Välluv sn o. by  
Välluv sn *Bree agir åker o. äng Ekeberga gård  
Välluv sn *Brimle (Bremle), Stora o. Lilla åker o. äng Hälsingborg-Hässleholms järnvägsaktiebolags avs. traktnamn  
Välluv sn *Broge baand, Norre o. Syndre åkrar Ljusekulla gård  
Välluv sn *Brogen åker Ljusekulla gård (tidigare by)  
Välluv sn Ejebäre skog = *Ekeberga skog skog Ljusekulla by  
Välluv sn *Ekeberga skog skog Långeberga gårdar (tidigare by)  
Välluv sn /Se Espitt, Lille äng Långeberga by  
Välluv sn /Se *Fiire skieppe seckindtt åker Långeberga gårdar (tidigare by)  
Välluv sn /Se *Flobierg seng äng Prästgården gård  
Välluv sn /Se *Flybierg Saknas Påarp traktnamn  
Välluvs kyrka Saknas *Frillestads mark åker och äng Påarp by  
Væthlöf, se Välluv sn *Gadeleds ager åker Påarp by  
Ekeberga by *Giölte laarid äng Påarp by  
Ljusekulla gd /Se *Hal ager åker Påarp by  
Långeberga by Hellerups å = Häljarpsån å Påarp by  
Långeberga by Häljarpsån å    
Långeberga by *Kiemager åker    
Långeberga by *Kobiergs agir åker    
Långeberga by *Krogengen äng    
Påarp by *Krogstorps engenn äng    
Påarp by *Kurre ager åker    
Påarp by *Kurre ager åker /Se    
Påarp by /Se *Lamme Kiefftenn åker    
Ramlösa, Östra by *Lunds ager o. Lunds engen åker o. äng    
Ramlösa, Östra by *Lunds gaarden Saknas    
Ramlösa, Östra by Lussebäcken bäck    
Ramlösa, Östra by *Lusse eng äng    
Ramlösa, ö. by /Se *Mölle tofftenn åker o. äng    
Välluv by Puggedammarna dammar /Se    
Välluv by *Reffs ager åker    
Välluv by *Saxholmindtt Saknas    
Välluv by *Skalbadenn äng    
Välluv by *Strengen åker    
Välluv by *Tingleitt Saknas    
Välluv by *Tiuffue musse eng äng    
Välluv by /Se *Tofftenn åker    
  *Torsheds eng äng    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vång, Östra Saknas    
  *Vång, Östra södra Saknas    
  *Væle eng äng    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.