ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fjärestads socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 25 Naturnamn : 14
Fjärestad sn /Se Altarkummel Saknas /Se Fjärestad sn och by Bergaliden backe
Fjärrestad sn *Arnehögis tofft åker Fjärestad socken och by Fastmårupsvången åker
Fjärestad sn *Barcke flods eng äng Fjärestad sn Fjärestad korsväg vägmöte
Fjärestad sn »Barcke flods eng» äng /Se Fjärestad sn Fjärestadliden landsvägsbacke
Fjärestad sn Becke ager, Lille o. Store åker Fastmårup by Fjärestad mölla f.d. väderkvarn
Fjärestad sn *Biellis eng äng Fastmårup by Kovlebäcken bäck
Fjärestad sn Borgen kulle Fastmårup by Mjölkebacken höjd
Fjärestad sn Borgen stenkulle Fjärestad traktnamn Petter Assarssons skog skog
Fjärestad sn Borgen fornlämning Fjärestad sn och by Petters hål djup el. utvidgning
Fjärestads socken socken /Se Borgen kulle /Se Fjärrestad sn o. by Smedsvången åker
Fjärestads socken socken /Se *Brede tofft åker Fjärestadgården gård Tjuralyckan betesmark
Fjärestads socken socken /Se »Bremble tofft åker Fjärestadtorp traktnamn Vallåkraliden landsvägsbacke
Fjerrestad, nu Fjärestad sn *Bröd eng o. Vestre brögeng ängar Fjärestadtorp gård Vallåkraliden landsvägsbacke
Fjärestad sn /Se *Brögenn åker o. äng Fjärestadtorp gård Vallåkraån = Råån å
Fjärestad by o. sn /Se *Brönds ager åker Fjärestadtorp gård  
Fjärestad sn /Se *Christens tofftt åker Fjärestadtorps småskola, se Fjärestadtorp traktnamn  
Fjärestad sn /Se *Clasernn åker Fjärestatorp, se Fjärestadtorp traktnamn  
Fjärestad sn /Se *Dals ager åker Hedehus gård  
*Degnnegaarden f. gd *Degnne tofftenn åker o. äng Jägersborg hus  
Fasmorp = Fastmårup by *Diigis agir åker o. äng Täppan, se Fjärestad traktnamn  
?Fastmårup by *Dösse ager åker Vallåkra Norra traktnamn  
Fastmårup by *Eng ager åker Vallåkra, Norra by  
Fastmårup by Fastmårupsdösen fornlämning Norra Vallåkra by  
Fastmårup by *Fiire Kircke toffter åker och äng Vallåkra norra, se Vallåkra, Norra traktnamn  
Fjärestad by *Fiirhörning åker Vallåkra by  
Fjärestad by *Flensbecks ager o. Flensbecks eng åker o. äng    
Fjärestad by *Flensbäck natn. /Se    
Fjärestad by *Flenshög natn. /Se    
Fjärestad by *Flenshögis agir o. Flenshögis eng åker o. äng    
Fjärestad by *Gierris löder ängar    
Fjärestad by *Grödhöys eng äng    
Fjärestad by *Gröthögen höjd    
Fjärestad by *Gulle foldenn åker    
Fjärestad by o. sn /Se »Gullefoldenn» åker /Se    
Fjärestadsgård hg *Hedenn ängar    
Fjärestadtorp gd *Huesse ryggenn åker    
Fjärestadtorp gd /Se *Hylle ager åker    
Fjärestadtorp gd /Se *Jongenn och Syndre Jong åker    
*Flogården gd *Kalle kiers eng äng    
*Kieregården gd *Kalle rumpen äng    
*Sortesty Saknas *Kellingkulds ager o. Kierlingekulds eng åker o. äng    
*Sortesty Saknas Kovlebäcken bäck    
*Sworsti Saknas *Krögingen Saknas    
Torpet = Fjärestadstorp gd *Kulle ager åker o. äng    
Vallåkra = Vallåkra, Norra by Kövlebäck bäck    
Vallåkra, Norra by *Lentz ager åker    
Vallåkra, Södra by *Les ager åker    
Vallåkra by *Lie ager åker    
Vallåkra, Norra by *Maane bronden åker    
Vallåkra, Norra by *Mardals agerenn o. Mardals eng åker o. äng    
Vallåkra, Norra by *Mölle ager åker    
Vallåkra, Norra by Norre o. Syndre ryg ängar    
Vallåkra, Norra by *Pere sterten åker    
Vallåkra, Norra by *Peretreis ager åker    
Vallåkra, Norra by *Pinis tofft åker    
Vallåkra, Norra by *Preste eng äng    
Vallåkra, Norra by *Pugepöll äng    
Vallåkra, Norra by /Se Pukapöl vattensaml. /Se    
Vallåkra kommun /Se *Rancke biergs eng äng    
  *Roë gaardenn åker och äng    
  Råån å    
  Råån å    
  *Rögelenn åker    
  *Saxelandtt åker    
  *Skeflods ager åker    
  »Skeflods ager» åker /Se    
  *Spenditt åker    
  *Stiis agre åker    
  *Söllen äng    
  *Toehulle åker o. äng    
  *Tofftenn åker    
  *Töllen åker    
  Vallåkra stenkolsbrott Saknas /Se    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.