ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekeby socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 34 Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 80
Ekeby sn Björkhagen hage Ekeby sn sn Bjäringatäpporna beteshage
Ekeby sn *Brödis engen äng Ekeby sn Blekebacken äng
Ekeby sn *Bröditt åker Ekeby sn och by Bosarps gärde gärdsgård
Ekeby sn *Bögebierg ore Saknas Ekeby sn o. by Carlaschaktet gruvschakt
Ekeby sn /Se *Hane tofftenn åker Ekeby socken och by Ekebacken backe
Ekeby sn *Haresteen Saknas Ekeby by o. sn Ekebacken skogslund
Ekeby sn *Hattin Saknas Annexet gård Ekeby fälad, f.d. fäladsmark
Ekeby sn *Hiörisskille Saknas Backagården gård Elestorpsbacken höjd
Ekeby sn *Histrup eng äng Backahagen gård Elestorpsvången åker
?Ekeby socken Holmen köksträdgård Backahus gård Elof Nilsa-täppan beteshage
Ekeby sn Hästamöllan terräng Bengtsavärnen hussamling Flinten åker
Ekeby sn *Kirchegroben Saknas Billaskog gård Fyrkappa trädgård
Ekeby sn *Klöffsteenen Saknas Bondemöllan kvarn Fåratäppan beteshage
Ekeby sn *Korsseng Saknas Bremsahus gård Fäladen betesmark
Ekeby sn Lundabacken backe Bässhus gård Försvar gruvschakt
Ekeby sn *Lunds ager åker Lilla Ekshus gård Gedsholmsmossen mosse
Ekeby sn Lureå å /Se Stora Ekshus gård Goodtemplaregatan vägstycke
Ekeby sn *Maë eng äng Ekshus-ställen(a) gårdar Gårdsplatsen åker
Ekeby sn *Miö ager åker Elestorp by Haberga skog skogsområde
Ekeby sn Murarebäcken bäck /Se Enedal gård Holmen köksträdgård
Ekeby sn /Se Robäck bäck /Se Erikslund gård Hultabacken höjd
Ekeby sn /Se *Rödemose Saknas Flamman gård Hultet höjd
Ekeby sn /Se *Sallen och Salle eng åker och äng Folkets hus samlingslokal Humlehagen äng
Ekby sn /Se Siljan skog Gedsholm traktnamn Humlevången åker
Billaskog gd /Se *Sillerne äng Gedsholm gård Humlekanalen kanal
Eghilstorp, se Elastorp by *Slemörbech Saknas Gidsholm, se Gedsholm traktnamn Hästamölletäppan beteshage
Ekeby by, sn *Steenvejlen Saknas Gidsholmen säteri Konsul el. Konsulschaktet gruvschakt
Ekeby by *Storckåkersängen äng /Se Gidsholmen säteri Konsultäpporna beteshage
Ekeby by *Storckåkrarne åkrar /Se Gedsholmen gård Korsvägen vägmöte
?Ekeby by o. sn *Tiörnis ager åker Gedsholmen herregård Kristina gruvschakt
Ekeby by Tjutebäcken bäck Gedsholmen gd Kronovägen landsväg
Ekeby by *Tofftenn åker Gedsholmsmöllan väderkvarn Kråkebacken åker
Ekeby by Vilhelmsfält fält Gruvhusen hussamling Kråkefäladen betesmark
Ekeby by Vlffuesteenen Saknas Haberga gårdar Kråkefäladen fäladsmark
Elestorp by   Haberga by Kråkefäladen Saknas
Elestorp by /Se   Haberga skola, skolhus Krämaregatan vägstycke
Elestorp by   Lilla Haberga gård Kyrkebacken backe
Elestorp by   Stora Haberga by Landgrens backe backe
Elestorp by   Hattastället gård Larsatäppan beteshage
Elestorp by   Hjulhus gård Lille mark skogslund
Elestorp by   Horsahus gård Lunnabacken backe
Elestorp by   Hästamöllan f.d. gård Lundabacken höjd
Elestorp by   Kasteberg gård Lundavången skog
Elestorp by   Kommungården gård, ålderdomshem Lunden skog
Elestorp by   Kryddarehus gård Lunnomabacken backe
Elestorp by   Kryddarekroken del av by Lureå eller Lureåbäcken vattendrag
?Elestorp by   Kryddarestället = Kryddarehus gård Lureå hällor backsluttningar
?Elestorp by   Kråkestället gård Långkärr beteshage (täppa)
Elestorp by   Kuskastallen stallbyggnad Malmros gruvschakt
Elestorp by   Lundavångsställena gårdar Malmöbanan järnväg
Elestorp by   Lunnom by Micklavången åker
Elestorp by   Myrholmen gård Möllarevången åker
Elestorp by   Nivå gård Möllevägen vägsträcka
Elestorp by /Se   Norrevärn hussamling Parkaliden vägsluttning
Elestorp by /Se   Platsen industriområde Prästajorden areal
Elestorp by /Se   Prästahuset hus Prästalyckan åker
Gedsholm hg   Rismaden gård Prästavägen landsväg
Gedsholm hg   Rosersberg gård Rumlevången åker
Gedsholm hg /Se   Rynkevärn hussamling Rusthållarebacken åker
Gedsholm hg   Skoghus gård Ryttmästarefäladen betesmark
Gedsholm gods   Skromberga poststation Siljan åker, skogslund
Gedsholm hg   Skromberga gruva Sjökrona el. Sjökronaschaktet gruvschakt
Gedsholm sätesgård   Skromberga gruva Sjön = Ekeby sjö sankmark
Gedsholm hg   Skromberga by, fabriksamhälle Skromberga gruva Saknas
Gedsholm hg   Skromberga by o. fabrikssamhälle Skromberga hult skogslund
Gedsholm gods   Skrombergagården gård Skrombergaliden vägsluttning
Gedsholm gd   Skrombergaverken gruvdrift och tegelindustri Smedtäppan beteshage
Gedsholm hg   Snurrehus gård Snedbacken åkerlott
Gedsholm hg   Stattena gård Stationsbacken åker
Gedsholm storgods   *Stjävlen gård Stora landsvägen landsväg
Gedsholm hg   *Sutareboden gård Svarte Gustavs-gatan vägstycke
Gedsholm sätesgd   *Sutarehuset gård Takkärr kärr
Gedsholm hg   Truedstorp by Takkärr kärr
Gedsholm hg   Truedstorp by Tjutebacken höjd
Gedsholm hg /Se   Valleberga by Torna ledet led
Gedsholm herresäte   *Veikullshus gård *Ulvavadet f.d. mosse
Gedsholm hg   Västergårda traktnamn Valleberga håla lågland
Gedsholm hg   Västergårda by Vallebergatäppan beteshage
Gedsholm hg   Västergårda by Vipefäladen betesmark
Gedsholm hg   Västergårda by Åsen åkervång
Gedsholm gd /Se   Västergårda mölla väderkvarn  
Gedsholm gd /Se   Västergården, lilla, se Västergårda traktnamn  
Gedsholm hgd /Se   Västergården stora, se Västergårda traktnamn  
Gedsholm slott /Se   Östervärn hussamling  
Gedsholm gods /Se      
»geetzholm», se Gedsholm hg      
Haberga by      
Haberga by      
Haberga by      
Haberga by      
Haberga by      
Haberg, Stora Saknas /Se      
Hjulhus Saknas /Se      
*Hortorp Saknas      
Lunnom by /Se      
Lunnom by /Se      
Nivå gd /Se      
Norrevärn beb. /Se      
Prästgården prästgård      
Rynkevärn beb. /Se      
Skromberga gd      
Skromberga gård o gruva      
Skromberga by      
Skromberga by      
Skromberga gruvsamhälle /Se      
Skromberga samhälle /Se      
Statterna gdar /Se      
Statterna gd:ar /Se      
*Throldthat Saknas      
?Truedstorp by      
Truedstorp by      
*Tuinge gd      
*Tvingagårdarna försv. gdr      
Valleberga by      
Valleberga by      
Valleberga by      
Valleberga by      
Valleberga by      
Västergårda, Stora o Lilla byar      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.