ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kågeröds socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 237 Naturnamn : 79 Bebyggelsenamn : 293 Naturnamn : 128
Kaageryth, se Kågeröd sn *Almendingen ängar Kågeröd sn Saknas Saknas
Kågeryd socken *Alstenswad vadställe Kågeröd sn och by Nummerförteckning förteckning
Kågeröd sn Askehallarna skogshöjder Kågeröd sn och by Nummerförteckning förteckning
Kågeröd sn Axelvoldsbäcken bäck Kågeröd sn Nummerförteckning förteckning
Kågeröd sn *Biers ager åker Kågeröd sn och by Nummerförteckning förteckning
Kågeröd sn /Se *Biers engen äng Kågeröd sn o. by Nummerförteckning förteckning
Kågeröd sn Björkebackamossen mosse Kågeröd sn o. by Nummerförteckning förteckning
Kågeröd sn Björnamossen mosse Kågeröd sn /Se Agerbjär bergknalle
Kågeröd sn Björnåker åker Kågeröd sn /Se Agerbjär bergknalle
Kågeröd sn *Blege sker enge ängar Kågeröd sn /Se Agge mader mader
Kågeröd sn *Blekeskär Saknas Kågeröd socken och by Askahallarna Saknas
Kågeröd sn Blekeskär Saknas Kågeröd socken och by Askehallarna skogshöjder
Kågeröd sn *Blekeskär Saknas Kågeröd traktnamn Askehallarna skogsmark
Kågeröd sn *Blekeskär Saknas kågring inbyggarbeteckning Askepumpen bro
Kågeröd sn Bränningen terräng simmelsbergarna inbyggarbeteckning Bjärnarpe damm damm
Kågeröd sn Busalyckan terräng Abullabo skogvaktarehus Bjärnarpe mosse mosse
Kågeröd sn Böketofta ängar Saknas /Se Abullabo Saknas Bjärnarps fälad fäladsmark
Kågeröd sn *Dams ager och Dambs engen åker o. äng Abullabohus hus Bjärnarps fälad fäladsmark
Kågeröd sn *Egis engen och *Egis agir äng o. åker Abullabohus torp Björnamossen mosse
Kågeröd sn *Elle hulle ager äng Assertorp torp Blekeskäramölla mölla
Kågeröd sn *Grimskulde åker Bauseröd gårdar Bobacken backe
Kågeröd sn Hallabäcken bäck /Se Bauseröd by Bondafäladen betesmark
Kågeröd sn *Holmeager f. åker Benarp gatehus Bondamaden äng
Kågeröd sn *Holm(e) gierde Saknas Bensige gård Fåglabron landsvägsbro
Kågeröd sn /Se Norra Hägnaden terräng Bensige by och gård Fåglavången åker
Kågeröd sn /Se Höka eken ek /Se Bergshill avs. Gagges backe Saknas
Kågeröd sn /Se *Kalle hauffue äng Bjärnarp gård Gagges backe Saknas
Abullabo gd *Kircke ager åker Bjärnarp gård Galgabacken f.d. avrättningsplats
Abullabo gårdar Konga mader ängsmark Bjärnarp, Lilla gård Gatorna betesmark
Abullabo gd *Kulleager f. åker Bjärnarp, Stora Saknas Grytekull skogsmark
Abullabo hemman *Kågeröds »gade» bygata Bjärnarpegården gård Grävlingabacken skogsbacke
Abullabo gd *Lerie, Lille o. Store åkrar Björkebacken gård Göstabron bro
Abullabo gd Lunnagårdsskogen skog Björkebackahus torp ?Hejdnaden skogsområde
Bauseröd Saknas /Se *Maaie engen äng Björkö hmd Hejdnaden skogsområde
Bauseröd gd:ar /Se *Mabecks agre åkrar Björnåker bebyggelse Hjällarehallen skogsbacke
Benarp gd /Se Madbäck bäck /Se Björstorp torp Holmgärdet backe
Bensige by *Merkes becken bäck Blekeskär gård Holmgärdet åker
Bensige gård Märkesbäcken skiljebäck /Se Blekeskärahus hus Humlekärret kärr
Bensige gård *Möllestyckett äng Blekeskäramölla kvarntorp Humlebjersbacken backe
Bensige gd *Oluffuehøghen Saknas Blekeskära mölla vattenkvarn Hägnaden betesmark
Bensige g. Pantrabacken skogshöjd Bollby gård Hökamossen mosse
Bensige by *Raabecks ager åker Bondknutstorp Saknas Knattret beteshage
Bensige gd Raa keelde källa /Se Borgavad torp Knattet skog
Bensige by Rulleån å /Se Borgen slott Knoderebacken rastplats för hästar
Bensige by Råbäcken skiljebäck /Se Brukshuset torp Knutstorpa gator betesmark
Bensige by Rävlinge mosse sankmark Busahuset hus Kockabacken skogsbacke
Bensige by *Rørbek Saknas Byröd Saknas Kockabäcken bäck
Bensige by Rörbäck bäck /Se Byrröd torp Kockakroken fäladsmark
Bensige by *Saand engen äng Båhus gatehus Kockamaden äng
Bensige by Skaftarpe skog skog Bålby bebyggelse Kokopp fäladsmark, styckad till småbruk
Bensige Saknas /Se Skefftekier Saknas /Se Bässinge gård Kokopp fäladsmark, styckad till småbruk
*Bjärnarp gd Skuttekierre marck Saknas /Se Böckerhus, se Böckershus traktnamn Kråkebacken backe
Bjärnarp by Snattabäcken bäck Böckershus traktnamn Kullåker åker
*Blekeskär Saknas *Steenlycke åker Böckershus gatehus Kyrkolyckan åker
*Blekeskär Saknas *Stensnudenn äng Bögetofta traktnamn Kågeröds lund skog
Bögetofta, se Böketofta Saknas *Sties hulle, Öffuirste och Nedirste åkrar Bökerup gård Kågeröds lund skogslund
Böketofta by Stutahagen terräng Böketofta, se Bögetofta traktnamn Källsvången åker
Böketofta arrendegård Sågdammen damm? /Se Böketofta by Leran åker
Böketofta gd Södringen åker /Se Böketofta station, se Bögetofta Saknas Lerjevadet vadställe
Böketofta hg o. by Sönnerskog skog Dammsgård traktnamn Lerjevadsliden backe
Böketofta gd *Thiuta å /Se Dammsgård, Lilla traktnamn Lervadet vad
Böketofta gård och by *Tiörnes ager och *Tiörnes engen åker och äng Damsgård, se Dammsgård traktnamn Lidvången åker
Böketofta gård och by Tjutebäcken å /Se Damsgård gård Ljungavången åker
Böketofta by Tjuteå å /Se Damsgård lilla, se Dammsgård Lilla traktnamn Logtoften åker
Böketofta hg o. by *Tofftenn åker Damsgård, Lilla gård Långkull grusbacke
Böketofta by Torstensmossen mosse Ekeshus torp Maglarör stenröse
Böketofta by Tumlaremöllan åker? Eneborg hemmansdel Mossaliderna lider
Böketofta by Tvättebacken backe Finnastället gård i Simmelsberga Munkahättan åker
Böketofta by Vegeå å Finnstorp traktnamn Manestoften åker
Böketofta gd /Se Vegeå å Finstorp, se Finnstorp traktnamn Möllarpedamm sjö
Böketofta gd /Se Vegeå å Finstorp gård Mölledammen damm
Böketofta bondgård /Se Vessledammen damm /Se Finstorp gård Möllevången åker
*Faurehede Saknas Vesslevången åker /Se Finstorp gård Norrevång åker
*Fitterup gd Viebäck bäck /Se Fiskarehuset gård Orröds huvud? skogsbacke
»Fitterup» gd /Se Viebäck bäck /Se Fjershus, se Fjärshus traktnamn Oppetunabacken landsvägsbacke
*Fitterup gård /Se *Wiwa bäck /Se Fjärshus traktnamn Oppetunaliden backe
Fjärshus gd /Se Västra Åsskogen skog Fjärshus gård Pantrabacken skogshöjd
Fåglesång gd *Öffregabett Saknas Foglesång, se Fåglasång traktnamn Prästaskogen skog
Fågelsång gd Østregaards wongh Saknas Forsmark Saknas Pälsaledet led
Fätorp gd /Se   Fågelsång gatehus Ramnabackarne skogsbackar
Fätorp gård /Se   Fåglasång traktnamn Rulleån å
Grytekullen gd   Fårahuset gatehus Ryet åker
*Halstofta Saknas   Fätorp gård Ryet skog
*Halstofta Saknas   Gategård gård Råbäcken bäck
Hålegården gd   Grytekullen traktnamn Rävakroken åker
Hörstad, Råga by /Se   Grytsgård traktnamn Rävakroken skog
Kalmarehuset frälse gatehus /Se   Gryttekullen, se Grytekullen traktnamn Simmelsbergabacken backe
Knutstorp gods   Gryttsgård, se Grytsgård traktnamn Simmelsberga mosse mosse
Knutstorp hg /Se   Gryttsgård bebyggelse Sjövången åker
Knutstorp hg   Grindhus hus Sjöborgs mosse mosse
Knutstorp hg   Gropahuset hus Skaftarpe skog skog
Knutstorp herresäte   Grytekullen gård Skräddarehålet märgelgrav
Knutstorp hg   Grytekullen gård Snagakroken kärr
Knutstorp hg   Grytekullen gård *Snakakroken blandskog
?Knutstorp herresäte   Gryttsgård gård Snattabäcken bäck
Knutstorp herresäte   Gyegård gård Snattaledet led
Knutstorp hg   Gyegård gård Snickarekärret kärr
Knutstorp hg   Gödstorp torp Sonnarpa vång åkrar
Knutstorp hg   Gödstorp torp Stackalastycket åker
Knutstorp hg   Hallagården gård Stenlyckegranet skog
Knutstorp hg   Hallahuset torp Stutafäladen fäladsmark
Knutstorp hg   Hallstorp hus Söder skog skog
Knutstorp hg   Hanstorp hus Söderåsen ås
Knutstorp hg   Heagården gård Södringen åker
Knutstorp hg   Holmliden hus Teglaröds hall skogsbacke
Knutstorp hg   Hultahuset torp Teglaröds kärr kärr
Knutstorp hg   Hålegården gård Tofterna åkrar, avs.
Knutstorp hg   Hålegården gård Tofterna åker
Knutstorp hg   Hägnadshuset hus Tossla sten stenblock
Knutstorp hg   Hästhagen torp Tostet skogsmark
Knutstorp hg   Hökahuset torp Tykesvången åker
Knutstorp hg   Hökahus torp Tångaliden landsvägslid
Knutstorp hg   Hökatången gård Täldre hallar skog
Knutstorp hg   Hökatångsmossen avs. Täldreåkern Saknas
Knutstorp hg   Hörnegården gård Vasakärret kärr
Knutstorp hg   Ingelstorp torp Vege å å
Knutstorp hg   Jordberga eller Jordbergaställena gårdar Vegeå å
Knutstorp hg   Jönstorp torp Viborgskroken del av kyrkogården
Knutstorp hg   Kalmarehuset gatehus Vieröds toft åker
Knutstorp hg   *Kasteberg gård eller torp Vissledammen damm
Knutstorp hg   Kjellstorp, se Källstorp traktnamn Visslevången åker
Knutstorp hg   Klintahuset hus Välsbron bro
Knutstorp hg   Klintstorp hus Västervång åker
Knutstorp hg   Knutstorp gods Åkesholmslyckan lycka
Knutstorp Saknas   Knutstorp säteri Ållorna ängsmark
Knutstorp Saknas   Knutstorp gods Ällhall stenhall
Knutstorp hg   Knutstorp herregård Äspet skog
Knutstorp hg   Knutstorp herregd Örtavången åker
Knutstorp hg   Kockahuset torp  
Knutstorp hg   Kokopp torp  
Knutstorp hg   Kokopp gård  
Knutstorp hg   Kotorp bebyggelse  
Knutstorp hg   Kotorp f.d. gård  
Knutstorp gds.?   Kråkebacken torp  
Knutstorp hg   Kråkemöllan gatehus  
Knutstorp hg   Kråkemöllan kvarn  
Knutstorp hg   Kråkestället gård  
Knutstorp herresäte /Se   Kuskahuset hus  
Knutstorp gods /Se   Kågeröds station, se Kågeröd Saknas  
Knutstorp hgd /Se   Kågeröds röv krog  
Kokopp torp el. berg   Källstorp traktnamn  
Kokopp gd /Se   Källstorp gård  
*Korss eghen Saknas   Källstorp gd  
Kågeröd by   Kölegård gård  
Kågeröd by   Lanstorp torp  
Kågeröd by   Liahuset hus  
Kågeröd by   Lunnahuset gatehus  
Kågeröd by   Lunnanäs gård  
Kågeröd by   Lunnanäs gård  
Kågeröd by   Långarödshus hmd  
Kågeröd by   Lökhus, se Lökshus traktnamn  
Källstorp gd   Lökshus traktnamn  
Långaröd by   Lökshus torp  
Långaröd by   Lökshus torp  
Möllarp by   Mårtenstorp gård  
Möllarp herrg.   Mårtenstorp gård  
Möllarp hg   Mårtenstorp torp  
Möllarp hg   Märglaretorpet torp  
Möllarp hg   Möllarp traktnamn  
Möllarp hg   Möllarp gård  
Möllarp hg   Möllarp gård  
Möllarp hg   Möllarp säteri  
Möllarp hg   Möllarp gård  
Möllarp hg   Möllarpshus ödetorp  
Möllarp hg   Möllehus Saknas  
Möllarp hgd /Se   Nilstorp avs.  
Møllethorp, se Möllarp herrg.   Nybygget avs.  
Offatuna, se Oppetuna gd   Nygård gård  
Olstorp gd   Nyhem Saknas  
Olstorp gård   Nyhus torp  
Olstorp gård   Nyåkra Saknas  
Oppetuna gård   Olstorp gård  
Oppetuna gd   Oppetuna traktnamn  
Oppetuna gd   Oppetuna lilla, se Bögetofta Saknas  
Oppetuna gd   Oppetuna, Lilla gård  
Oppetuna hmn   Oppetuna stora, se Oppetuna traktnamn  
Oppetuna hemman   Oppetuna, Stora gård  
Oppetuna hemman   Orrlyckan gård  
Oppetuna gd /Se   Orröd traktnamn  
Oppetuna gd /Se   Orröd gård  
Orröd by   Oröd, se Orröd traktnamn  
Orröd gd /Se   Oröd gård  
Prästgården prästgård   Pantrahuset hus  
Sankt Johannis kyrka kyrka   Perstorp, se Möllarp traktnamn  
Simmelsberga hg   Pickagården gård  
Simmelsberga hg o. by   Pilagården gård  
Simmelsberga hg o. by   Pinehuset hus  
Simmelsberga gd   Pålstorp gård  
Simmelsberga hg   Pålstorp gård  
Simmelsberga hg   Pålstorp gård  
Simmelsberga gd   Reventäjn gård  
Simmelsberga by   Risagården gård  
?Skaftarp by   Risagården gård  
Skaftarp by   Rovegården gård  
Skaftarp by   Rovegård(en) gård  
Skaftarp by   Rovegårdshus, se Rovehus traktnamn  
?Skaftarp by   Rovehus traktnamn  
Skaftarp by   Rovehusen småbruk  
Skaftarp by   Rovehus gårdar  
Skaftarp gd /Se   Simmelsberga traktnamn  
Skipadrätten gård /Se   Simmelsberga by  
Skyttagården (el. Skyttahuset) gd /Se   Simmelsberga gård  
Skyttahuset (el. Skyttagården) gd /Se   Simmelsbergagården gård  
Skipadrätten gd:ar /Se   Sjöborg gård  
Smörmölla gård   Skaftarp by  
Smörmölla gd   Skaftarp by  
Smörmölla gd   Skaftarp by  
Sonathorp, se Sonarp gårdar   Skaftarp by  
Sonnarp by   Skaftarp by  
Sonarp gårdar   Skepperhus ghs  
Sonnarp by   Skepperhus ghs  
Sonnarp by   Skipadrätten traktnamn  
Sonarp (Sonnarp) by   Skipadrätten gård  
*Synderriss Saknas   Skipadrätten gård  
Sånnarp Saknas /Se   Skipadrätten gård  
Tången gd /Se   Skipadrätten gård  
Täckarebolet »f.d. ins.fr. oskattlagt torp» /Se   Skippadrätten, se Skipadrätten traktnamn  
Ugglabo(et) gd /Se   Skipperhus gatehus  
Viborg tp /Se   Skoghuset hus  
Vieröd gård   Skrikeberg gård  
Vieröd gd   Skrikeberg gård  
Vieröd gård   Skyttahuset gatehus  
Vieröd gd /Se   Smedagården gård  
Vieröd gd /Se   Smedjegården gård  
Vieröd gd /Se   Smedjehuset gatehus  
Vieröd by /Se   Smedstorp gård  
Vinterhus torp /Se   Smedstorp gård  
Västerslöv gd   Smörmöllan gård  
Västerslöv gd   Smörmöllan gård  
Västerslöv gd   Smörmölle gård  
Västerslöv gd /Se   Smörmöllehus hus  
Västerlöv gd /Se   Snatten gatehus  
Väster(s)löv gd /Se   Snickarehuset Saknas  
Västerslöv gd /Se   Sonnarp småbruk  
Ölmesåkra gd /Se   Stenlycke torp  
Östergård el. Simmelsberga by   Stenlycke gård  
*Østregard förr gd   Stenvredshuset hus  
    Stockholmshus gatehus  
    Stockholmshus gård  
    Storegårds hus gatehus  
    Ståping gård  
    Stättahuset torp  
    Stättehus torp  
    Svartingstorp gatehus  
    Svarvarehuset torp  
    Svåragården gård  
    Svåregård Saknas  
    Såghuset gatehus  
    Södergård bebyggelse  
    Teglaröd by  
    Teglaröd gatehus  
    Tillägget, se Simmelsberga traktnamn  
    Toftagården bebyggelse  
    Toftagård gård  
    Tranås gatehus  
    Trullstorp hus  
    Trumparp torp  
    Trunhem, se Trånhem traktnamn  
    Trånhem traktnamn  
    Trånhem gatehus  
    Trånkeporten port på uthuslänga  
    Trånkeporten port på uthuslänga  
    Tröskeberg gård  
    Tröskeberg gård  
    Tröskebjär gård och berg  
    Tröskebjär berg och gård  
    Tumlaremöllan kvarntorp  
    Tumlaremöllan vattenkvarn  
    Turagården gård  
    Tångahuset hus  
    Tången gård  
    Täckarebolet avs.  
    Täckarehuset avs.  
    Täckaretorp avs.  
    Ugglaboet torp  
    Ulvahuset torp  
    Uppsala gatehus  
    Uppsala smedja smedja  
    Vasatorp torp  
    Vieröd gård  
    Vinterhuset torp  
    Visslehuset hus  
    Vännelund Saknas  
    Västergård gård  
    Västerslöv gård  
    Ylmesåkra gård  
    Åkerberg gård  
    Åkesholm gatehus  
    Åkersberg gård  
    Åkesholm gård  
    Åskegård gård  
    Ängagården gård  
    Östergård Saknas  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.