ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Röstånga socken : Onsjö härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 82 Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 153
Röstånga sn *Abell, Beeske åker Röstånga sn Nummerförteckning förteckning
Röstånga sn *Almending äng Röstånga sn Nummerförteckning förteckning
Röstånga sn Björkbacken backe Röstånga sn Nummerförteckning förteckning
Refuestang, se Röstånga sn Blinkarps ry granitkulle Röstånga sn o. by Nummerförteckning förteckning
Röstånga sn /Se Bobbahall terräng Röstånga sn Nummerförteckning förteckning
Röstånga sn /Se Bockasten sten Röstånga sn o. by Bjeramossen mosse
Röstånga sn /Se *Bocke ager åker Röstånga sn Blinkarparyd backe
Röstånga sn /Se *Brearit äng Röstånga socken och by Bäljanån, Lilla å
Röstånga sn, m:e /Se Bäljaneå å Annedal avs. Bockasten sten
Röstånga by o. sn /Se Bäljaneå å Berghem avs. Bockasten sten
Blinkarp by Bäljaneå å /Se Björkbacken, se Röstånga traktnamn Bredslättingen vång
Duveskog by *Degnne spiellid åker Björktorp lht Brunka hall bergknalle
Hultseröd, N. o. S. gdr /Se Garvarebäcken bäck Blinkarp by Bröllopet stenbunden äng
Härsnäs by *Gedinge holt Saknas Blinkarp anstalt Bäljane å å
Härsnäs by Gjällaberget berg Djupadal avs. Dalen dal
Kålema by »Gunildsbecks bro» natn /Se Duveskog by Dröftaliden lid
Kålema by Hallens mosse mosse Elovslund avs. Ekebergsmaden mad
Kålema by *Hampe agir åker Flora avs. Ekebergsmaden område i sn
Långaröd gd *Hand Klæditt äng Forshälla avs. Ekebergsåkern åker
Nackarp gd Humlemosse mosse Fridhem avs. Ekerots lycka åker
Odensjö(n) sjö /Se Häsbäck bäck Furulund avs. Ekesåkern ställe i sn
Röstånga by Häsbäck bäck /Se Furutorp avs. Flyet kärr
Röstånga by *Intheet, Liiden äng Grustäkten, se Röstånga traktnamn Fläskasidan ängsmark
Röstånga by *Jister beck äng Grönaborg avs. Frankes backe åker
Röstånga by Jsterbäcken bäck /Se Hallen avs. Fädröften gångstig
Röstånga by Jällabjär triangelpunkt Hemmet avs. Gatelyckan åker
Röstånga by *Kalle krog äng Hildesro avs. Gatelyckan åker
Röstångamölla by Karuserännan vattendrag /Se Hjortarödängen bydel Gatlyckan mark
Staffamöllan kvarn /Se Karussedammen damm /Se Hultet bydel Getklint backe
Tibbaröd, Lilla o. Stora byar *Kircke tofft åker Härsnäs by Gillastigbäcken bäck
Tibbaröd, Lilla och Stora byar *Kircke tofft, Lille åker Härsnäs by Gubbaliden backe
Tibbaröd, Lilla och Stora byar *Kircke tofft, Store åker Härsnäs traktnamn Gåsafloen äng
Tibbaröd, Lilla och Stora byar *Korsse tofft åker Hästhagskroken bydel Gåsfloen bäck
Tibbaröd, Lilla o. Stora byar /Se *Lang ager åker Karlsro avs. Gällaberg höjd
Tibbaröd, Stora o. Lilla byar /Se *Leerbacke agre åkrar Knutshög Saknas Gällabeg höjd
Uggleröd by *Leerbaskenn äng Knutshög gård Gällaberg höjd
Uggleröd gd /Se *Liie eng äng Kolema by Hallen åker
Uggleröd by /Se *Løchess agre åkrar Kolemad Saknas Hallens mosse mosse
  Madbäcken bäck /Se Kolema by Hanakullsängen äng?
  *Mare ager åker Kolema traktnamn Hasslebacken backe
  Mossakorra vattensaml. /Se Kristinelund avs. Hasslebacken åker
  *Musse Kaarss eng äng Kålema(d) by Havakärren kärr
  *Mussekulds ager åker Kålema, se Kolema traktnamn Havarna åkrar
  Myremossen mosse Lertaget, se Härsnäs traktnamn Hiet dansbana
  Nackarps dal dal Lertaget, se Röstånga traktnamn Hultabacken skogsbacke
  Nackarps hage Saknas /Se Lugnet avs. Hultet åker
  *Nebben åker Långa mad bydel Humlebäck bäck
  Odensjön sjö Långaröd by Humlebäck bäck
  Odensjön sjö Maneshuset ställe Husaralyckan åker
  Odensjön sjö /Se Marieberg avs. Husåkern åker
  Odensjön sjö /Se Mariefred avs. Husåkern åker
  O(de)nsjön sjö /Se Nackarp by Håledammen igenvuxen damm
  Odensjön sjö /Se Nackarp by Hålhult skog
  *Old miö ager åker Nedangården bebyggelse Härsnäsa skogar skogar
  *Plante ager åker Nedangården gård Häsbäck gränsbäck
  *Plante ager, Lille åker Norregård bebyggelse Häsbäck bäck
  Pluddrikamossen mosse Nyhem, se Röstånga traktnamn Hästahagsbacken backe
  *Prestryitt äng Palmlunda avs. Hästhagsbacken vång
  Pyttemossen mosse Pålslycka torp Högahult område i Röstånga
  *Querris hörne ager åker Rosenhäll avs. Högeskärr odlat kärr
  *Reess agir åker Rävabacken, nu Knutshög Saknas Högsvången åker
  Sjömanskull höjd Rävbacken gård Högsvången område i sn
  Skabbedamm damm /Se Röstånga by Höksåkern område i sn
  Skabbe håla sänka? /Se Röstånga traktnamn Intäkten åker
  Skabbe kroken äng? /Se Röstångamölla by Isterbäcken bäck
  Skabbe kärr kärr? /Se Röstånga station station Isterbäcksliden backe
  *Skamlödenn äng Röstånga vång plats i sn Jättehallen område i Röstånga
  Skeamossen mosse Skjutsstugan gästgivaregård Jätte maden område i sn
  *Skiud äng Skönadal avs. Jättestugorna ställi i Röstånga
  Smådammarna dammar? /Se Sofielund avs. Karussedammen damm
  Stabbabäcken bäck /Se Solhem avs. Klövsten sten
  Staffakroken åker? /Se Staffamöllan kvarn Krokalyckan åker
  Svanseröd åker /Se Stenshäll avs. Kullaåkern åker
  Svarte mosse mosse Sterset plats Kullåkrarna åkrar
  Söderåsen ås Svansröd plats Kvarteren åkrar
  Ugglaröddal dal Sveaborg avs. Kyrkestigen stig
  *Vemaa Kullen äng Tibbaröd by Lertäkten åker
  *Vestre wong ager åker Tibbaröd, Lilla by Lidängsbacken backe?
  *Vång, Södra Saknas Tibbaröd, Stora by Lillarum åker
  *Vång, Östra Saknas Trekanten avs. Logtoften åker
  Ärlabäcken bäck Uggleröd by Långvälen åker
  Ärlabäcken bäck /Se Uggleröd by Madalyckan åker
    Västergården bebyggelse Madbacken backe
      Maden kärr
      Mellantoften åker
      Mormors backe skogsbacke
      Mossabacken åker
      Mossbacken vång
      Mossen odlat kärr
      Myremossen mosse
      Möllesträtet väg
      Nackarps dal dal
      Norrgårdsmaden mad
      Nyborgs lycka åker
      Odensjö sjö
      Odensjön sjö
      Odensjön sjö
      Odensjön sjö
      Odensjön sjö
      Odensjön sjö
      Odensjön sjö
      Odlan? åker
      Plådrikamossen mosse
      Pål Anders´ skog skog
      Pål Jepps lyckan åker
      Risberg Saknas
      Rydet skog
      Ryet backe
      Rännekällan annat namn på Sprängevadskällan
      Rävabacken backe
      Rökan skogsdunge
      Röstånga gata ställe
      Sjömanskull backe
      Skabbedamm förr sumpmark nu odlat kärr
      Skoglyckan åker
      Skomakareliden backe
      Skyttabacken åker (backe)
      Skyttbacken backe?
      Skäralid dalgång
      Slättboliden backe
      Stabbabäcken bäck
      Staffakroken Saknas
      Stenlyckan åker
      Sterstoften åker
      Stisåkern åker
      Struelid backe
      Stora mad mad
      Storarum åker
      Stärslyckan åker
      Svanseröd åker
      Svarta håla åker
      Svarta lycka åker
      Svarte mosse mosse
      Svinakärren kärr
      Svinmadena vång
      Svinamaderna odlade kärr
      Söndre toft åker
      Sönra Lycke Backe åker
      Tatterkärret kärr
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tofterna åkrar
      Trumlebacken åker
      Tuvestycket åker
      Tuvstycket vång
      Ugglaredal dalgång
      Vattningsliden backe
      Villberg plats
      Åkärren kärr
      Ärlabäcken bäck
      Äsperödsåkern vång
      Örnhultet plats i Röstånga

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.