ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Rörums socken : Frosta härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 501
Rörum, Norra sn *Aass agir, Westre och Østre åkrar Rörum, Norra sn Nummerförteckning förteckning
Rörum, Norra sn *Almendingen äng Rörum sn o. by Nummerförteckning förteckning
Rörum, Norra sn /Se Bastubacken höjd Rörum sn o. by Nummerförteckning förteckning
Rörum, Norra sn *Bircke kuull äng Rörum sn Nummerförteckning förteckning
Norra Rörum sn Boarpsbacke triangelrunkt Annero lht Nummerförteckning» förteckning
Rörum, Norra el. Södra byar o. sn Boarpsbacke höjd m. triangelpunkt Annedal avs. Abullahålan kärr
Rörum, Norra sn Breahult ängsmark? Aspelund avs. o. lht Abullakroken betesmark
Rörum, Norra sn Dagstorpsjön sjö /Se Backahuset avs. Abullaslättingen åker
Rörum, Norra sn Dagstorpssjön sjö Backetorp lht Adamsängen äng
Rörum, Norra sn Dagstorpssjön sjö Björkebacken gård Andersa kärr kärr
Rörum, Norra sn *Egestien gränsmärke Björkelund avs. Andersa Nilsa håla åker
Rörum, N. sn /Se *Esperyds - - - agre åkrar Björktorp, se Nötarp traktnamn Anders Pers stätta betesmark
Rörum, N. sn /Se Fiskhökängen äng? /Se Boarp by Backahuset förr hus
Rörum, N:a sn /Se *Fleds agir åker Broakärr förr namn på nuv. Broslätt Bastakullen åker
Norra Rörum sn /Se *Fleds engenn äng Brogård avs. Bastaåkern åker
Norra Rörum sn /Se Fårabjärshallar höjder Broslätt avs. Bastubacken åker
Norra Rörum by o. sn /Se Gäddesjön sjö Bäckahuset hus Bastubacken åker
Rörum, Norra sn /Se Gäddesjön sjö Böljensborg avs. Bastubacken åker
Boarp by Hagstadberg berg o. triangelpunkt Carlsro avs. o. lht Bastumossen mosse
Boarp gd:ar /Se Hagstadberg höjd m. triangelpunkt Dagstorp gård Bengte killa källa
Dagstorp gd:ar /Se Hagstad mosse sankmark Djupadal avs. Bengts damm mad
Eket gd Hagstads mosse mosse Ekegården bebyggelse Bjærsåkern åker
Eket gd /Se *Handkleds engen äng Eket by Bjeret höjd
Hagstad gd;ar /Se Helgaskogsbjäret skogsbacke Elidehem avs. Björkeshaven björkskog
?Holma by Hjalmars rammar sank mark Elim missionshus Björnhultet ås, skogsbacke
Holma by *Hogebreds eng, Store och Lille ängar Elisabetsro av. o. lht Björnahultskillan källa
Holma gd:ar /Se Holmen skogsomr. Enetorp, se Nötarp traktnamn Black förr höstnad, nu odlat
Knycklahyttan lht /Se *Huestenseng äng Enetorp avs. Blanke bäck bäck
Kvesarum gd /Se Hundakorran sankmarker /Se Eriksboda avs. Bläen förr höstnad, nu betesmark
Kvesarums län län Höörshall höjd Fläden bebyggelse Bokalyckan åker
Nötarp by Killebäcken bäck /Se Fridhem, se Rörum Norra traktnamn Bonda snabe skog
Nötarp by Killemossen sankmark Fridhem avs. o. lht Bredahult förr hus
Nötarp gd:ar /Se *Kirckegaars ager åker Fridhem avs. Bredamad mad
Oredstorp gd *Klöff engenn äng Frälsekrogen lht Bredamad mad
Oredstorp gd /Se Knösen höjd Funken, se Rörum Norra traktnamn Broakärr kärr
Oredstorp gd /Se Kobäck bäck /Se Grönalund förr hus Brokärren kärr
*Prästgården prästgård Korpabacken Saknas /Se Hagstad by Broåker åker
Rumperöd gdr /Se Krubbedamm dammar /Se Hagstad by Brände backe kalkmark
Rumperöd gd:ar /Se Kubbebäck bäck /Se Hemmet avs. Brännestoften åker
Rörum, Norra by *Langstorpsjö, se Dagstorpsjön sjö Hjällaröd by Brödraåkern åker
Rörum, Norra by *Leerholms agir åker Hjällaröd by Byabron bro
Rörum, Norra by Ljungarör åkermark? Holma by Byabäcken bäck
Rörum, Norra by Loshall höjd Holma gård eller by Bäckmans hus förr hus
*Scharritsbøge Saknas Måbäck bäck /Se Holma gård bebyggelse Bäckmans lyckor åkrar
Skudderup by Möllefallet bäck /Se Holmen bebyggelse Bökebjer bokskog
Skudderup by /Se *Nödekiers agre åkrar Jordboden avs. Böljebackarna betesmark och åkrar
Stenestad gd Oderabackar höjder /Se Jägersborg Saknas Böljebron bro
Stenestad gd /Se Oderabärtorne natn. /Se Knycklahyttan förr hus Bössingabacken enbevuxen backe
Stenestad gd /Se Oderakärret kärr /Se Lindeholm avs. Dagstorpssjön del av Dagstorp
Svenstorp by Oderalyckan åker /Se Ljungadal avs. Dagstorpssjön sjö
Svenstorp gd:ar /Se Oderatomten äng? /Se Lugnet avs. o. lht Dalgrens lycka åker
Syrkhult gd Odradammen damm /Se Lydhem skolhus Dammbacken åker
Syrkhult gd:ar /Se Oresjön sjö /Se Lönnelund avs. Dröbla hultet skog (bok)
Säte gd /Se Orsjön sjö Madagården bebyggelse Edesåkern åker
Toftaröd Saknas /Se Osingahall höjd Marietorp avs. o. lht Ekete ry skogsbacke
Toftaröd gd:ar /Se Per ladufogdes inhage skogsmark Månsatorp avs. Ekets snabe skog
Trulstorp by Ramnabacken skogsbacke /Se Möllehallshuset bebyggelse Ekeåker åker
Trulstorp by Ramnabacken betesmark /Se Möllehuset gård Farfars lyckor åkrar
?Trulstorp by Ramnahultet Saknas /Se Nyhem lht Fimmeren mad
?Trulstorp by Ramma kärr Saknas /Se Nöjet avs. Fintsa lycka åker
Trulstorp gd:ar /Se Ramnakärret Saknas /Se Nötarp traktnamn Flammen höstnad
Trullstorp Saknas /Se Romstihallar höjder Nötarp by Flammen betesmark
Vägasked gd:ar /Se Rydsbäck bäck /Se Olivero avs. Flinksa backe skogsbacke
Ågerup herrg. *Röge musse äng Oredstorp traktnamn Flädabron = Flädsbron Saknas
Ågerup by *Sigs mae äng Oredstorp bebyggelse Flädsbron bro
?Ågerup by *Siig (*Sygess-) agre åkrar Orestorp, se Oredstorp traktnamn Fläden terräng
Ågerup gd Sjöbäcken bäck /Se Pålstorp, se Rörum Norra traktnamn Fläden terräng
Ågerup gd Skoga ängsmark? Rumpan gård Fläden fält
Ågerup gd Snuderöd äng /Se Rumperöd bebyggelse Fyrs änghave betesmark
Ågerup gd /Se Snapphanabacken Saknas Rumperöd gård Fårabackarna backar
Åkarp gd /Se Springebäck bäck /Se Röan äldre namn för Nötarp Fårabjershallar stenhallar
Äskeröd gdr /Se Sträckebäck bäck? /Se Röan gård Färsingaskogen skog
Äskeröd gd:ar /Se Styrtebäcken bäck /Se Rödehall torp Gamle vång åker
  Styrteshällan brant /Se Rörum Norra traktnamn Gamle äng äng
  Svalemosse myr Rörum, Norra by Gamman skog
  Svalemosse myr Sjöbäcken bebyggelse Gastaryet åker
  Svalemosse myr Skogslyckan, se Trulstorp traktnamn Gatekroken åker
  Svalemosse mosse Skol- och Fattighusplatsen, se Rörum Norra traktnamn Gatelyckan åker
  Svalemosse sank mark Skudderup by Getahallen backe
  Syrkhultasjön sjö Skudderup, Lilla bebyggelse Getahaven betesmark
  Syrkhultasjön sjö Skyttahusen Saknas Getaspjället skogsbacke
  *Söbech gränsmärke Snickarehus Saknas Glesjan förr höstnad, nu odlat kärr
  *Sölemosse, se Svalemosse myr Solhem, se Rörum Norra traktnamn Grisabacken åker
  *Söremosse, se Svalemosse myr Stenestad by Grisamaden mad
  *Tamme lij agir åker Stenestad by eller gård Grätarebiten höstnad
  *Tanne engen äng Svenstorp by Grävlingabacken åker o. skogsbacke
  *Tofft åker Stjärneholm gård Gubbalyckan åker
  *Toffteryds agir åker Stjärneholm avs. Gunnele lycka åker
  Toftabäck bäck /Se Svenstorp, Lilla avs. Gunnemosse mosse
  Tranekiärs ängsheija Saknas /Se Syrkhult by Gåsabäckskärret kärr
  Tranemaden mad /Se Syrkhult by Gåsadammen damm
  *Trölstorp äng Säte avs. Gäddesjön sjö
  *Tuingis agre åkrar Toftaröd by Gären ås
  *Vlffue engen äng Toftaröd by Gären ås
  *Wedeskee äng Trohem avs. o. lht Gären ås
  *Vång, Västra Saknas Trulstorp traktnamn Gärmad mad
  *Vång, Östra Saknas Trulstorp by Göingabackarna backar
  *Østenskoffs agir åker Trullstorp by Göingatoften åker
  Örahultet skogsomr. Väderfittan plats Göingetoften åker
    Vägasked by Göingavägen förr väg
    Vägasked by Hades skogbacke
    Vägasked by Hagstadkroken åker
    Ågerup by Hagstads bjer höjd
    Ågerup gård Hallabacken backe (skog)
    Ågerupa mölla, Ågerupa kvarn kvarn Hallahålan kärr
    Åkeshus avs. Hallakillan källa
    Åsen avs. Hallastensbacken backe
    Äskeröd by Hallen åker
    Äskeröd by Hallsa lyckor åkrar
    Örahultet bebyggelse Hamtornahålan kärrhåla
      Hanapåsen kärr med skogsbacke
      Hanapåsen sankmark o. höstnad
      Hansarpabacken åker
      Hasslebacken åker
      Havakroken kärr
      Havamossen kärr
      Haven betesmark
      Helgaskogsbjeret skogsbacke
      Hjortahålet kärr
      Hjortnamossen mosse
      Hjulans klador skogsbevuxen mark
      Hjulasegarna kärr
      Holkakillan källa
      Holken betesmark?
      Holma snabe bokskog
      Holmkroken skog
      Horsakärr kärr
      Hudet åker
      Hultalyckan åker
      Hultalyckan åker
      Hultet skogsbacke
      Hultet skogsbacke
      Humlalyckan åker
      Humlehavsbackarna åkrar
      Hundakorran sankmark
      Husalyckan åker
      Husaralyckan åker
      Husaralyckan allmäning
      Huttet ängsmark
      Hyllsbacken åker
      Håledammen mad
      Hålevägsliden backe
      Hägers lycka åker
      Häggekärren kärr
      Hästhavshallarna basaltklippor
      Högabjersängen äng
      Höge backe skogsbacke
      Hönsakärret kärr
      Hönsakärret kärr
      Hörby backe backe
      Hörs hall sten
      Ilnabacken backe
      Ilnahallen backe
      Ilningahölen förr höstnad
      Ilningakärren kärr
      Jakoba lyckan åker
      Johans lyckor åkrar
      Jonsa mosse mosse
      Jordbjer höjd
      Jordblians lycka åker
      Jältes lider backar
      Jäms kulle kulle
      Gäre mader mader
      Jättastenen sten
      Jöns Svens åkern åker
      Kakefjeringen åker o. höstnad
      Kalvahaven betesmark
      Kalvahavsliden lid
      Kattabacken åker
      Kattafloen kärrhåla
      Katta snabe skog
      Katten kärr
      Killekärren kärr
      Killelyckan åker
      Killemossen sankmark
      Killestycket åker
      Kittes på liden förr hus
      Kitte änghave betesmark
      Kledorbjer höjd
      Kledorbjer höjd
      Klintabacken åker
      Klintaliden backe
      Klintalyckan åker
      Klinten skogsbacke
      Klinten backe
      Klinten höjd
      Klockarelyckan åker
      Knaberhall höjd
      Knallalyckan åker
      Knivahålan höstnad
      Knösen höjd
      Knösakärren kärr
      Knösaänghavarna ängar
      Knöslan backe
      Kohaven skog
      Kohaven betesmark
      Kolabacken skogsbacke
      Kringelen åker
      Krogsträtet del av väg
      Krokavången betesmark och åker
      Krokåker åker
      Krubbedammen kärr
      Krubbedammen förr damm, nu kärr
      Kryllemossen mosse
      Kyrkehallen backe
      Kyrkehaven förr betesmark
      Kungsbetet mad
      Kungsön mad
      Kyrkokärr kärr
      Kyrkeled grind
      Kyrkeledslyckan åker
      Kyrkeledsåkern åker
      Kåstamossakärret kärr
      Källarekärret kärr
      Källaretäppet åker
      Källareåkern åker
      Källareåkern åker
      Käringalyckan åker
      Käringebacken åker
      Käringekroken äng
      Lehallen höjd
      Lejons lycka åker
      Lerholmen åker
      Lillagoda åker
      Lindebjerskärret kärr
      Lindebjerskroken kärr
      Live lycka åker
      Ljungarörs bro bro
      Ljunggrens äng äng
      Ljusehall stenhall
      Lolyckan åker
      Loshall höjd
      Lotoften åker
      Lummersa hult skogsbacke
      Lusseholm förr höstnad
      Lyckeryet åker
      Långakärr kärr
      Långholmen kärr
      Långhåla kärrsänkning
      Lövhålan betesmark
      Maden kärr
      Maggan kärr
      Maggan vattenfylld kärrhåla
      Maggekillan källa
      Margarete lycka åker
      Marie lyckor åkrar
      Massalyckan åker
      Mattes mader förr mader, nu odlat kärr
      Mattes äng äng
      Mellomvången åker
      Milapälen förr milstolpe
      Mokullaåkern åker
      Murarebengtans lycka åker
      Myrebacken skogsbacke
      Myren kärr
      Myssikebacken backe
      Myssikahålan kärrhåla
      Måbäck bäck
      Månsa höl kärr
      Mårtens lycka åker
      Möllarekroken åker
      Möllareplanen kärr
      Möllebacken åker
      Möllehallen höjd
      Möllehallen backe
      Möllehallen stenhall
      Möllehölen kärr
      Möllemaden mad
      Mörkakärr kärr
      Mörkakärr kärr
      Mörksens håla håla
      Nils Böckers lycka åker
      Nissa backe backe
      Nissa höl kärr
      Norge åker
      Norrery åker
      Nyboda förr hus
      Nyvång åker
      Nävrebacken skogbacke
      Oderdolsbackarna förr skogbackar, nu odlat
      Odinsbacken backe
      Odralyckan åker
      Ordynget mad
      Ormabölet kärr
      Orsjön sjö
      Orsjön sjö
      Orsjöryet backe
      Osingen höjd
      Osingahallen = Osingen Saknas
      Osingahallaänghaven äng
      Paradiset stenklammer
      Pelemadstycket mad
      Per Jons hult skog
      Per lafods änghave betesmark
      Peters lyckan åker
      Pilla-hallen stenhall
      Pil(l)ahuset förr hus
      Pil(l)avången åker
      Pjöckabacken skogbacke
      Plantahaven skog
      Plantelyckan åker
      Polisen skogbacke
      Portstycket åker
      Pottadammen mad
      Pottaänghaven betesmark och fotbollsplan
      Prigaåkern åker
      Prästafäladen fälad
      Prästalyckan åker
      Prästaängen mad
      Prästaängen äng
      Prästens källarebacke backe
      Pålsa lyckan åker
      Pålsa äng förr äng
      Påls mad mad
      Rackarebacken skogbacke
      Rackarebacken skogbacke
      Rammerna sankmark
      Ramnabacken skogbacke
      Ramnabacken betesmark
      Ramse lid backe
      Ravlen ängshöstnad
      Romstihall höjd
      Runde mosse mosse
      Ruvången åker
      Ryet backe
      Ryggen åker
      Rytters ängar ängar
      Råbockastycket odlat kärr
      Rännet höstnad
      Rävamossen mosse
      Rävarumpan höstnad
      Rävlen ås
      Rävlingamossen mosse
      Rödaled förr led
      Rödjan höstnad
      Rökan kärr
      Rönslyckan åker
      Rörkärr kärr
      Rörskärret kärr
      Rörums Snape skog
      Rörums vina backe
      Rösbäck bäck
      Rösjekärret kärr
      Sassakittans lycka åker
      Savbockasegen kärr
      Sisbro förr bro
      Sisse kyrka stenhall
      Sisängen äng
      Siverts lycka åker
      Siverts änghave äng
      Sjöbackakärret kärr
      Sjöbäcken bäck
      Skallan äng och åker
      Skallemaden mad
      Skatahallen stenhall
      Skatakroken betesmark
      Skatakärret kärr
      Skeaåker åker
      Skinnabrokan höstnad
      Skoghusen förr hus
      Skogkärret kärr
      Skoglyckan åker
      Skog, Store skog
      Skolehallen stenhall
      Skolelyckan åker
      Skrabbehålan sankmark
      Skräppebacken åker
      Skräppelyckan åker
      Skudderpa lyckan åker
      Skulebo åker
      Skyttarammen förr äng
      Skäggemannasten sten
      Slåbahuset förr hus
      Slättekulla åker
      Slättingen åker
      Smeahaven kärr
      Smealyckan åker
      Smeeåker åker
      Smeaåkern åker
      Smedens håla åker
      Smeelyckan åker
      Smeelyckorna åkrar
      Smeelyckliden backe
      Snabaliderna lider
      Snaben bokskog
      Snaben bokskog
      Snaben skogbacke
      Snaben, Lilla höstnad
      Snapphanabacken skogbacke
      Snapphanastenarna stenar
      Snickarevången åker
      Snuderöd äng
      Sobackarna skogbackar
      Sokärret kärr
      Solasten sten
      Solastensliden lid
      Solastensåkern åker
      Sommarhålan höstnad
      Spjället åker
      Springebäck bäck
      Spökelid back
      Stampalyckan åker
      Starrsmaden mad
      Starrsåkern åker
      Stenede backar åkrar
      Stenestads bjer höjd
      Stenestads gär höjdsträckning
      Stenhultslyckan åker
      Stenkladret stenmark
      Sterslyckan åker
      Stockakärrsbacken skogsbacke
      Streen förr mader
      Stubbastycket åker
      Stutahaven betesmark
      Stutarumpan betesmark
      Styrtesbäcken bäck
      Styrteshällan bäcksluttning
      Sumpa-kärret kärr
      Svalemosse mosse
      Svalemosse mosse
      Svartrygga kärr
      Svedde backe åker
      Svedorna förr kalmark
      Svedtäppan åker
      Svenstorpa kvarn kvarn
      Svinabacken bokskog
      Svinabohallen stenhall
      Svärtekillekroken sankmark
      Syrkhultssjön del av å
      Sälsogahallen backe med hall
      Sälsegakillan källa
      Säte klöv stenhall och skogsbacke
      Säte slätting betesmark
      Säte snabe skog
      Sönre toft åker
      Tammaliden skogbacke
      Tialid backe
      Timmerlarsåkern åker
      Tjurahölen odlat kärr
      Tjörne bjer bergknalle
      Toftabäck bäck
      Toftehålan åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tolandet åker
      Tommaholma hallen backe
      Tomsa krok mosse
      Tranbergs lycka åker
      Tranemaden mad
      Trinda kärr kärr
      Trindingan åker
      Troeda äng äng
      Troeda ängs åkern åker
      Trolle mosse mosse
      Trolle mosse lid backe
      Tua backe åker
      Tuas have betesmark
      Tues åkerlycka åker
      Tvättahålan kärr
      Tyskahallen stenhall och betesmark
      Täppesbacken åker
      Täppet betesmark
      Ugglehålan kärrhålan
      Uladalen vattenfylld håla
      Ula kulle backe
      Vadet kärrmark
      Vannehoskärret kärr
      Vanningsmaden mad
      Vanningsängen äng
      Varslet kärrmark
      Vasakvarteret åker, (kärr)
      Vasakärret kärr
      Vasalyckan åker
      Vasalyckan åker
      Vasalyckan åker
      Veamoss höstnad
      Vennbergs backe åker
      Vesslebacken skogbacke
      Villeböken bok
      Vinan backe
      Vinebacken = Vinan = Rörums vina Saknas
      Vångabacken skogbacke
      Vällebacken backsluttning
      Väramossen mosse
      Yxesängen kärr
      Ågerups led förr led
      Åkervång åker
      Åsabacken backe (åker)
      Åsen åker
      Ängahålan kärr
      Ängavången äng
      Änghavamaden mad
      Änghaven betesmark
      Ängskogmossen mosse
      Ärtahultsbacken backe
      Ässjebjer höjd
      Ökatäppet betesmark
      Örahultslyckan åker
      Örskärr kärr
      Östervång åker
      Östra hallar stenhallar

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.