ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mörarps socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 43
Mörarp socken *Aas Löckenn åker Mörarp sn och by Axeldalabacken backe
Mörarp sn /Se *Biergis agerenn, Vestre åker Mörarp sn och by Benarps bro bro
Mörarp sn *Biergis agerenn, Østre åker Mörarp sn o. by Benarpsbäcken bäck
Mörarp sn *Biergis engen äng Mörarp sn, by & gästgivaregård Benarpsvägen vägsträcka
Mörarp sn *Biergis wongen åker o. äng Axelsdal gård Bjeraskogen skog
Mörarp sn Blackaflo natn /Se Benarp Saknas Björkavången åker
Mörarp by och sn /Se *Boels engen äng Benarp by Den nye vägen landsvägssträcka
Mörarp sn /Se Bolevången åker? /Se Benarps bete, se Benarp Saknas Den store bäcken bäck
Mörarp sn /Se Bolsängen ängsmark? /Se Bjeret annexhemman Eketäppan beteshage
Mörarp sn /Se *Degnne holmindtt äng Bokhagen = Riksdagsmannastället gård Ettan åker
Mörarp sn /Se *Flo ager åker Fångahuset f.d. arresthus Fäladen terrängnamn
Benarp by *Hasle liids eng, Lille o Store ängar Gamla Mejeriet hus Gåsaflodvången åker
Benarp Saknas /Se *Hasle spiellidt åker Grustäkten, se Benarp Saknas Hingstatäppan beteshage
Benarp by /Se *Hedin Saknas Gustafsborg gård Hyllesnäsbacken backe
Bjäred gd /Se *Hyldis ness (Höllis ness) åker Gästgivaregården gård Klockarejorden åker
?Hjortshög by Högmossdiket bäck Hjortshög grannbyar Krigaren = Krigarevången åker
Hjortshög by *Katthöy åker Hjortshög byar Krigarevången åker
Hjortshög by *Kierrid äng Hjortshög by Lilledamm damm
Hjortshög by *Kiildis engen äng Huggarehuset hus Lydestadbäck bäck
Hjortshög by *Kriig åker Hälsingborg-Hässleholms Järnvägsaktiebolags avsön. Saknas Långe hage beteshage
Hjortshög by *Lee ager åker Hälsingborg-Hässleholms Järnvägsaktiebolags avsön. Saknas Marietäppan beteshage
Hjortshög by /Se *Lille lycke åker Hökaboet hus Mejeribäcken del av Benarpsbäcken
Hjortshög by /Se *Maë engen äng Klockarestället gård Möllebacken höjd
Hjortshög by /Se *Sandager åker Lydestad by Mölledammen = Storedamm kvarndamm
Lydestad by Skoledammen damm /Se Marielund gård Mörarpsskogen skog
Lydestad by Skräddaredammen, Långa damm? /Se Mörarp Saknas Norrevång åker
Lydestad by *Sletten äng Mörarp socken och by Nyvång åker
Lydestad by *Stangs heden äng Mörarpsgården gård Prästaängen äng
Lydestad by *Tofften åker Mörarps mölla väderkvarn Rosenlunds skog skog
Lydestad by /Se Tollarps skog skogsområde Pettersminne hus Rosenlundsskogen skog
Lydestad by /Se Vång, Södra Saknas Riksdagsmannastället gård Skoledammen damm
Lydestad by /Se Vång, Västra Saknas Rosenlund gård Skyttetäppan beteshage
Lydinge gd /Se   Rosenlund Saknas Slättingen åker
Myruthorp, se Mörarp by   Rosenlund Saknas Smedjebacken terrängnamn
?Mörarp by   Slättäng gård Storedamm kvarndamm
Mörarp by   Stockamöllan vattenkvarn Tollarpsbäcken bäck
Mörarp by   Tinghuset f.d. tingshus Tollarps skog skogslund
Mörarp by   Tollarp Saknas Tuvängen äng
Mörarp by   Tollarp gård (fordom by) Trean åker
Mörarp by /Se     Tvåan åker
Mörarps kyrka Saknas     Åslyckan åker
Prästgården prästgård     Ökatäppan beteshage
Ramlösa, Östra gd:ar /Se     Östervång åker
Ramlösa gd:ar /Se      
Rosenlund Saknas /Se      
Rosenlundh Sättesgårdh Saknas /Se      
Tollarp egendom      
Tollarp by      
Tollarp by      
Tollarp by      
Tollarp hg, by      
Tollarp by      
Tollarp by      
Tollarp by      
Tollarp by      
Yndesäte by      
Yndesäte by      
Yndesäte by      
Yndesäte gdr /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.