ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hässlunda socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 63 Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 10
Haslunda, se Hässlunda sn *Almendingen äng Hässlunda sn och by Ballebacke höjd
Hässlunda sn *Asenne(eng) f. äng Hässlunda sn och by Getavadet vad
Hässlunda sn *Basse eng äng Hässlunda sn Grötavälet vattensamling
Hässlunda sn *Biereager f. åker Hässlunda sn och by Harahus bete allmänning
Hesslunda by o. sn *Biereager, Lille f. åker Hässlunda socken och by Kärret sankmark
Hässlunda sn *Bierisseng f. äng Hässlunda socken och by Mosebacke höjd
Hässlunda sn *Blegager f. åker Assartorp by Rotalyckan åker
Hässlunda sn /Se *Blyckers borg äng Assartorp by Siljan skogsmark
?Hässlunda sn *Baue kier äng Ballarp f.d. gård Täpporna beteshagar
Hässlunda sn *Brands mosse äng Bjärsgård Saknas Vångavägen körväg
Hässlunda sn *Brede agir åker Gustavsminne gård  
Hässlunda sn *Bregnet f. äng Gustavsminne stathus hus  
Hässlunda sn *Bröditt åker Gödstorp gård  
Hässlunda sn *Degnne knub äng Harahus, se Hässlunda traktnamn  
Hässlunda sn *Deyne lyckenn äng Harahusen hussamling  
Hässlunda sn *Gade maën äng Hassleberg gård  
Hässlunda sn /Se *Guede wad äng Hedegården gård  
Hässlunda sn /Se *Harager Orstrengen f. åker Hilmasminne gård  
Hässlunda sn /Se *Hestemaen f. äng Hässlunda traktnamn  
Hesslunda sn /Se *Hormaden f. åker Hässlund socken och by  
Assertorp gd *Hyllis tofft åker Hässlunda mölla väderkvarn  
Assartorp by *Jedersseng f. äng Hässlunda prästgård gård  
*Degne gaardenn f. gd *Kiellereng, Nöre f. äng Karlslund gård  
Gödstorp gd /Se *Kiellereng, Söndre f. äng Klockarestället gård  
Hässlunda by *Kircke ager åker Kristinedal gård  
Hässlunda by *Kircke tofften åker Lunnom by  
Hässlunda by *Koretofften f. åker Norregård gård  
Hässlunda by *Krogelychen f. åker Nämndemannastället gård  
Hässlunda by *Krogestöchet f. äng Prästgården Saknas  
Hässlunda by *Kroge tofft åker Rotahusen f.d. soldattorp  
Hässlunda by *Krogöxen f. åker Undantaget samling torp  
Hässlunda by *Lade tofft åker Undantagshusen samling torp  
*Kiellergaardt f. gd *Lang agir åker    
*Killegården Saknas *Lundtz eng, Lille äng    
Källaregården f. gd /Se *Lycke, Syndre åker och äng    
Lundom by *Lycke, Vestre åker    
Lunnom by *Mands agir och *Lille mands agir åkrar    
Lunnom by *Mandtz lycke äng    
Lunnom by *Museeng f. äng    
Lunnom by *Möl(le)ager f. åker    
Norregård gd *Nör(e)gierdzeng f. äng    
  *Nörre eng äng    
  *Ornebierg(s)eng f. äng    
  *Osseeng f. äng    
  *Plönning äng    
  *Preste eng åker    
  *Reffue backe åker och äng    
  *Robell f. äng    
  *Schrepemaen f. äng    
  *Sildsfloden f. åker    
  Sildsfloden förr åker /Se    
  Siljan skog    
  *Skielhöys agir åker    
  *Stens agir och *Lille steens agir åker    
  *Stuffuetofften åker    
  *Syllebierg äng    
  *Thiörnissager f. åker    
  *Tingstijssager f. åker    
  *Tofftefoden f. åker    
  *Tofftenn åker    
  *Tyseheng f. äng    
  *Vestre eng äng    
  Välabäcken bäck    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.