ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Risekatslösa socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 66
Risekatslösa sn /Se Bjärabacken höjd Risekatslösa sn sn Abullavången åker
Risekatslösa sn »Blekedamm» natn? /Se Nummerförteckning förteckning Abullavången åker
Risekatslösa sn Boserupsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Bergbunken slagghög
Risekatslösa sn Boserupslund skogslund Nummerförteckning förteckning Bjerabacken backe
Risekatslösa socken socken /Se Disponentgranet skog? Risekatslösa sn o. by Bjerabacken berg
Risekatslösa sn /Se Fiskdammarna dammar Risekatslösa sn och by Bjeravången åker
Risekatslösa sn /Se *Flåbäck natn /Se Risekatslösa sn Boserupsbäcken bäck
Risekattslösa sn /Se Hammarhusgranet skog? Risekatslöse sn o. by Boserups gruva stenkolsgruva
Risekatslösa sn /Se Ivars schakt stenbrott? Risekatslösa by o. sn /Se Boserups lund skogslund
Risekatslösa sn /Se Kalmaremöllan vattenkvarn /Se Risekatslösa sn Boserupsvången åker
Bosarp hgd Kalmarmöllan åker Risekatslösa socken och by Buskesängarna ängar
Bosarp hg Knutsgranet skog? Risekatslösa sn Dammarna terrängnamn
Boserup hg Kungahussnärjet skog? Katslösa = Risekatslösa sn och by Dammarna terrängbeteckning
Bosarp hg Lundomahöjd höjd Katslösa socken och by Dammvången åker
Bosarp (Boserup) hg Långkärr kärr Katslösa = Risekatslösa sn och by Dösen eller Dösevång åker
Bosarp hg Mölledammen kvarndamm eller sjö Bjeret torp Döse sten stendös
Bosarp hg Möllevången åker Bjeret torp Ettan åker
Boserup hg Nyhagen åkermark? Borgen huvudbyggnad Fyrorna åker
Boserup hg Nyvången åker Bosarp säteri Fåglabacken höjd
Boserup hg /Se Risavången åker Boserup herregård Fäladen terrängnamn
Boserup hg Rismaden ängsmark Boserup herrgård Fölakullen kulle
Boserup fideikommissegendom Smyckersdal terräng Brohuset torp Gåsadammen damm
Boserup gd Svankebäck bäck /Se Brohus torp Hultabro bro
Bosarp el. Boserup herresäte Svankekärr kärr /Se Charlottenborg gård Hästabackavången åker
Boserup hg Svanket skog? Charlottenborg gård Högshålorna hålor
Bosarp (Boserup) hg Svanket skogsomr.? /Se Charlottenborg gård Katslösavången åker
Bosarp (Boserup) hg Sågmöllan åker? Dammhuset torp Kogudan fägata
Boserup hg Sönnerskog skog Dammhuset, Stora torp Kråkefäladen fäladsmark
Boserup hg Teodorsminne plats Eleshult gård Kyrkovången åker
Boserup hg Torekullssnärjet skog? Enerydshuset torp Landsvägskroken terrängnamn
Boserup hg Trettiettan skog? Fogdehuset f.d. hus Lunden skog
Boserup hg Ugglan äng /Se Fåglahuset hus Lundsliden backe
Bosarp hg   Fåglahuset torp Lunnoma hög hög
Boserup hg   Gidsholm, se Lundom traktnamn Lunnoms hög backe
Boserup hg   Hagaberg torp Långkärr kärr
Boserup hg   Hagahult torp Malmros gruvschakt
Boserup hg   Hagaslätt gård Murarebäcken bäck
Bosarp (Boserup) hg   Hammarhus torp Mölledammen kvarndamm eller mindre sjö
?Boserup hg   Hultahuset hus Möllevången åker
Boserup hg   Kalmaremöllan kvarn Möllevången åker o. äng
Boserup hg   Kalmarmöllan f.d. vattenkvarn Möllevägen väg
Boserup hg   Kalmarmöllan f.d. vattenkvarn Mörshögvången åker
Boserup hg   Kockahus, Stora gård Norremark åker
Boserup (Bosarp) hg   Kockahus torp Nyhage skogsmark
Boserup (Bosarp) hg   Krumhuset gård Potteliden lid
Boserup (Bosarp) hg   Krumhus torp Puttebacken backe
Boserup hg   Kungahuset gård Putteliden backe
?Boserup hgd   Kungahus gård Risavången åker
Boserup hg   Kyrkohuset hus Risavången åker
Boserup (Bosarp) hg   Kyrkohus f.d. torp Röda hörnan skog
Boserup hg   Lilla Dammhus torp Schaktet Malmros gruvschakt
Bosarp (Boserup) hg   Lundom Saknas Skinnbenet åker
Boserup fideikommissegendom /Se   Lundshus, Lilla hus Skjutbanevången åker
Boserup hgd /Se   Lundshus, Stora hus Stenlyckan åker
Enerydshuset bebyggelse /Se   Lundshus torp Stutahagen beteshage
Kalmaremöllan kvarn /Se   Lunnom by Svanke bäck bäck
Kastlösa, se Risekatslösa by o sn   Lunnom Saknas Svanke kärr kärr
Saknas by   Lunnom by Söderskog skog
Lundom by   Långkärr Saknas Söderskog skog
Lunnom by   Möllevångshuset torp Tjugotvåan åker
Lunnom by   Nyhagahus torp Tollarpsvången åker
Risekatslösa gd   Nyhus torp Trädgårdsvången åker
Risekatslösa by   Plantehus torp Tvåan åker
Risekatslösa by   Risagården gård Tönne kull skogsbacke
Risekatslösa by   Stora Dammhus torp Vångavägen markväg
Risekatslösa by   Sågmöllan sågkvarn Ängarna ängsmark
Risekatslösa by   Torekull, Lilla gård  
Risekattslösa by o. sn /Se   Torekull, Stora gård  
*Risæmølla kvarn   Torekull gård  
*Risemölla kvarn   Vasastället gård  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.