ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Allerums socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 120 Bebyggelsenamn : 220 Naturnamn : 160
Allerum sn /Se *Abille agerenn åker Allerum sn o. by Allerums flodgrop dike
Allerum sn *Agerstöchet f. äng Allerum sn o. by Allerums mosse mosse
Allerum sn Allerums mosse mosse Allerums socken socken Allerumavången åker
Allerum sn *Allerums wong vång Allerums socken sn Andadammen damm
Allerum sn Alleshög fornlämning Allerum sn o. by Ankedammen damm
Allerum sn Andedammen vattendrag /Se Allerum Saknas Ankedammen damm
Allerum sn *Baltz krog äng Allerum sn och by Annelundsvången åker
Allerum sn Bolhålan naturnamn? /Se Allerum sn Bagarebacken väg
Allerum sn Bolkärret kärr? /Se Allerum sn Bagarestenen sten
Allerum sn *Bred agerenn åker Allerum traktnamn Benespark ekdunge
Allerum sn *Bredeager f. åker Allerums boställe gård Bengt Andersson sten
Allerum sn *Bredeeng f. äng Allerums mölla väderkvarn Brödavägen väg
Allerum sn *Bringis agerenn åker Alicero, se Domsten traktnamn Damhuslyckan åker
Allerum kyrkby & sn *Bröde ager, Lilla o. Stora åkrar Allehuset, se Bröda traktnamn De tre utsikterna uthuggningar i skog
Allerum sn *Dampe engen äng Annehill, se Domsten traktnamn Djuramåsagärdet gärdsgård
Allerum sn /Se *Dagneengen f. äng Annelund, se Allerum traktnamn Djuramåsa skog skog
Allerum sn /Se *Domsten, se Domstensrevet grund Annelund gård Djuramåsavägen väg
Allerum sn /Se Domsten (Hamnen) hamn /Se Annelund Saknas Dompängs standmal strandmark
Allerum sn /Se Domsten (Hamnen) hamn Banckagården gård Domstenarevet rev
Allerum sn /Se Domsten triangelpunkt Bella Vista villa Domstens hamnahål hamnbassäng
Allerums kyrkogård Saknas *Domstenshamn hamn Berghem, se Domsten traktnamn Domstensrev rev
Aabrum, se Atterum kyrkby & sn Domstenshamn hamn Blåbärsstugan, se Hittarp traktnamn Duvestubbe skog skog
Allerum by Domstensrevet grund Blåseborg el. Blåsensborg hus Dösugnabacken jättehög
Allerum by Domstensrevet grund Bokbacka, se Laröd traktnamn Ekebuskarna ekdunge
Allerum by Domstensrevet grund Boklunden, se Ry traktnamn Elisabetsvägen markväg
Allerum by *Drende ageren åker Borgen slott Fleningevägen väg
Allerum by Duvebolet ägonamn /Se Borghem, se Domsten traktnamn Fröjdelund park
Allerum by *Dynan grund Bris, se Domsten traktnamn Fäladen terrängnamn
Allerum by, sn /Se *Dynan grund Bröda by Fäladsvången åker
Allerum sn /Se *Dynan grund Bröda traktnamn Gamledamm vång el. åker
Bolahus hus? /Se Dösugnabacken fornlämning Bålahuset hus Gatulyckan äng
Bolet torp /Se *Egis agerenn o. Lille egis ager åkrar Bäckahem, se Domsten traktnamn Gnetaregrund grund
Bolet torp /Se *Egisspiellit f. åker Carbola, se Domsten traktnamn Gnetarödgrunden grund
Bolet torp /Se *Esbornis (Esborns) tofftt åker o. äng Christinelund, se Kristinelund traktnamn Gnället åker
Bolet torp /Se *Gaarstadenn åker Djuramossa traktnamn Grop, Stora dike
Boltoften lokaler /Se *Gade engen äng Djuramåsa, se Djuramossa traktnamn Grågårdsvången åker
Bröda by *Gade engen, Nörre o. Syndre ängar Djuramåsa by Grållegropen (*Grålägegropen) dike
Bröda by *Gnedaregrund grund Djuramåsa fälad utmark Grollegrund grund
Bröda by *Gnedaregrund grund Dompäng by Grållegrundet grund
Bröda by *Gnedaregrund grund Domsten traktnamn Grollegrundapricken sjömärke
Bröda by *Gnedaregrund grund Domsten traktnamn Grålägerev rev
Bröda by *Gnidaregrund grund Domsten traktnamn Gröntedamm damm
Bröda by /Se Grollegrund grund Domsten traktnamn Grönvalls kulle ättehög
Bröda by /Se Grollegrund grund Domsten fiskläge Gudar vägstycke
Bröda by /Se Grollegrund grund Domsten fiskläge Gudan infartsväg
Bålahuset hus /Se *Grålegrund grund /Se Domsten fiskläge Gummarp åker
Bålahuset hus /Se *Grållegrund grund Domsten poststation Gummarpsallén allé
Diffholtt, se ?Döshult by Gröntedamm damm /Se Duvebolet by Gummarpe skog skogsområde
?Djuramosse by Gröntemölla åker? Duvestubbe gård Gummarpevången = Gummarp åker
?Djuramosse by *Guld hoffuid åker Duvestubbe gård Gyhultavången åker
Djuramåsa by Gållebäcken bäck /Se Duvestubbe gård Gållebäcken bäck
Djuramåsa by *Hale ager, Store åker Döshult traktnamn Gårdsparken park
Djuramåsa by *Hale wong vång Döshult by Gårdsängen löväng
Djuramåsa by *Hannilt (Hanolt) åker och äng Döshult by Gårdsängsvången åker
Djuramåsa by *Hesle engenn äng Döshulta mölla väderkvarn Gåsadammen damm
Djuramåsa by *Hesslestöchet f. åker Döshults bränneri bränneri Harlyckan åker
Djuramåsa by *Hestehaffsager f. åker Ekebacken, se Allerum traktnamn Hingstahagen betesmark
Djuramåsa by *Heste haffuis engen äng Emden, se Domsten traktnamn Hittarparevet grund
Djuramåsa gdar? /Se *Hittarpa hamn hamn Eriksbo, se Hittarp traktnamn Hittarpsgrundet grund
Dompäng by /Se *Hittarpshamn hamn Fiskaretorpsminne, se Domsten traktnamn Hittarpeliden backe
Dompäng by /Se *Hittarpshamn hamn Furuhem, se Hittarp traktnamn Hittarparev rev
Domsten fiskläge /Se Hittarpsrevet grund Fängesminne, se Domsten traktnamn Holstavången åker
Domsten fiskl. /Se *Holtestöchet f. åker Gammelgården, se Domsten traktnamn Horsahagen utjord
Duvestubbe gd *Huedis agerenn o. Huedengen åker o. äng Gatugården gård Hultabacken backe
Duvestubbe gd /Se *Hulen f. åker Gerdbo, se Domsten traktnamn Hultaledet f.d. grind
?Döshult by *Hullin åker Gläntan, se Hittarp traktnamn Hvenbon sten
Döshult by *Kaarssagerenn, Vestre o. Østre åker o. äng Gnetaröd gård Hålebäck bäck
Döshult by Kanindammen damm /Se Gnetaröd gård Hägnaden betesmark
Döshult by Kattadammen damm /Se Granet, se Domsten traktnamn Hästen sten
Gnetaröd by *Kiellere engenn äng Grindstugan hus Höganäsvägen väg
Gnetaröd by *Kierlinge engen äng Grågård gård Hökakroken åker
Gnetaröd by /Se *Kille agerenn åker Gråläge fiskläge Iskällareparken park
Gnetaröd gd /Se *Kircke agerenn åker Gränselund torp Judalyckan åker
Gnetaröd gd /Se *Kircke engen äng Gröntemölla f.d. vattenkvarn Kalvahagen beteshage
Gomerop, se Gummarp moss-lott Klappa vattend. /Se Gummarp nedlagd by Kanalen vallgrav
Gummarp by *Kornlyckestycket f. äng Gunnebo, se Domsten traktnamn Kaninedammen damm
Gummarp mosslott *Kornlöchen f. äng Hannasminne, se Domsten traktnamn Kattadammen damm
Gummarp by *Kornn lyckerne äng Havsvind, se Domsten traktnamn Kohagen betesmark
Gummarp by *Kraagengenn äng Havshuset, se Domsten traktnamn Kristinelundsbacken landsvägsbacke
Gunnarstorp gods /Se *Kringellengen äng Hemgården, se Domsten traktnamn Krögarebacken backe
Gunnarstorp, se Wrans Gunnarstorp gods /Se *Kringelstöchet f. äng Hemmet, se Hittarp traktnamn Kulla allé allé
Guramåsa, se Djuramåsa gdar? *Krogager, Vestre f. åker Hittarp traktnamn Kulla Gunnarstorpa grund Saknas
Hittarp fiskläge /Se *Krogeng f. äng Hittarp traktnamn Kulla Gunnarstorpsvägen väg
Hjälmshult kungsgård Kulla Gunnarstorpsgrundet grund Hittarp fiskläge Kulla skog skog
Hjälmshult kungsgd. *Lang engen äng Hittarp fiskläge Kullavägen landsväg
Hjälmshult hg Laröd triangelpunkt Hittarp poststn. Kuskagraven damm
Hjälmshult by *Leeds agerenn åker Hittarpshed, se Laröd traktnamn Kärleksstigen skogsstig
Hjälmshult f. kungsgård *Liönglycken åker och äng Hittarpshus, se Hittarp traktnamn Larödbaden badställe
Hjälmshult kungsgd. /Se *Long agerenn åker Hjälmshult traktnamn Laröd fälad fäladsmark
Hjälmshult by /Se *Maen f. äng Hjälmshult by Laröd mosse mosse
Hjälmshult by /Se *Mellemager f. åker Hjälmshult gård Liden väg
Klappe, Ö. gdr. /Se *Mellemstöchet f. äng Hjälmshult kungsgård Lillarev rev
Östra Klappe gdr. /Se *Musseng f. äng Hjälmshult by Ljunglyckan åker
*Klockebolid gd Möllaregraven mosse? Hjälmshult Kungsgård, se Hjälmshult traktnamn Lyckebacken backe
Kockabolet »gatehus» /Se *Möllekuldenn åker o. äng Hjälmshultakrogen krog Långevång åker
?(Kulla) Gunnarstorp hgd *Nörtofften f. åker Hjälmshulta krog f.d. landsvägskrog Långgropen dike
Kulla-Gunnarstorp hg Oljeberget utsiktskulle /Se Hjälmshulta mölla väderkvarn Maden äng
Kulla Gunnarstorp hg Prästadammen damm /Se Horsahagen traktnamn Magnuskans äng äng
Kulla Gunnarstorp hg *Raabecks engen äng Horsahus traktnamn Mossen terrängnamn
Kulla-Gunnarstorp hg /Se *Robechseng f. äng Horsahus gård Myrarps strandmal strandmark
Kulla Gunnarstorp Saknas /Se *Robechskrogen f. äng Horsahustorpen torp Mågestenen sten
Kulla-Gunnarstorp gods /Se Ryckebäck bäck /Se Hultet, se Djuramossa traktnamn Mågestenen sten
Kulla Gunnarstorp gd /Se Råbäcken bäck /Se Humlehuset hus Möllarens plan jord
Kungshult, Gamla el. Nya g:dr. Rävhög fornlämning Hårsahagen, se Horsahagen traktnamn Möllevången åker
Kungshult by *Rödienn äng Hårsahus, se Horsahus traktnamn Möllevången åker
Kungshult by *Seff engen äng Idyllen, se Hittarp traktnamn Norra Gummarp åker
Kungshult by *Skäret grund Karlsminne, se Domsten traktnamn Nyhusagravarna torvgravar
Kungshult by /Se *Small engen äng Klockaregården gård Nyhusagropen dike
Laröd by *Snidderöd åker Kristinelund traktnamn Nyhusavägen väg
Laröd by Stora Sperlingehög fornlämning Kristinelund gård o. by Nyodlingen åker
Laröd by *Sten stickidtt åker Krumhus gård Nällåkra mosse mosse
Laröd by /Se *Strengen f. åker Kulla = Kulla Gunnarstorp herrgård Nällåkra skog skog
Laröd Saknas /Se *Stub engen äng Kulla herrgård Oljeberget utsiktskulle
Ljunghus by /Se *Tofften åker Kulla Gunnarstorp traktnamn Ovädersvången åker
*Longstrup Saknas *Tofftenn åker och äng Kulla Gunnarstorp herresäte Pilshulta fure furuskog
*Långholm Saknas Tuebolet ägonamn /Se Kulla Gunnarstorp herrgård Pilshulta grane granskog
Mickelborg gatehus /Se *Tuebolid Saknas Kulla Gunnarstorp herrgård Pilshulta park park
Mjöhult by *Vlleeng f. äng Kulla Gunnarstorp herrgård Prästadammen damm
Mjöhult by Öresund sund Kulla Gunnarstorpan = Kulla Mölla väderkvarn Prästaparken park
Mjöhult by Öresund sund Kulla Gunnestorp, se Kulla Gunnarstorp traktnamn Ryckebäck bäck
Mjöhult by   Kulla mölla väderkvarn Sanatorievången åker
Mjöhult by   Kullanäs, se Laröd traktnamn Sandvången åker
Mjöhult by /Se   Kulsingahuset hus Själhundastenen sten
*Morthenstrup f. gd   Kungshult by Sjön del av hav
Mossagården gd /Se   Kungshult by Skogsvägen väg
Mossahus lht /Se   Gamla Kungshult gård Skräppemossen mosse
Myarp by   Nya Kungshult gård Smedjevången åker
Myrarp by /Se   Kungshultagården gård Småryorna åker
Måsagården, se Mossagården gd   Laröd traktnamn Spritvången åker
Måsahus, se Mossahus lht   Laröd by Spärlinge åker
Nällåkra gd   Laröd Saknas Spärlingehögen ättehög
Nällåkra by   Larödsboden, se Laröd traktnamn Storegång gång
Nällåkra gd   Laröds småskola skolhus Storeskog skog
Nällåkra gård /Se   Larödstorp, se Laröd traktnamn Strandbackarna terrängnamn
Nällåkra by /Se   Liljstugan, se Hittarp traktnamn Strandmalen kuststräcka
Nällåkra by /Se   Lillebo, se Domsten traktnamn Strandmalen strandmark
Nällåkra gd /Se   Lillgården, se Domsten traktnamn Strandskogen skog
Ry by   Lillhem, se Ry traktnamn Sundet = Öresund del av hav
Ry by   Ljungbacka, se Ljunghus traktnamn Svartaflo håla
?Ry by   Ljungen by Svältegnäll åker
Ry by   Ljunghus traktnamn Söderlycke åker
Ry by /Se   Lundagården gård Södra Gummarp åker
Slusås gd   Lundsgården gård Tattrahålan håla
Slusås gd   Lundsgårdamöllan vattenkvarn Toftamosse mosse
Slusås gd /Se   Långkatekesen skolhus Tofta mosse mosse
Sperlinge lht:er /Se   Långkatekesen skolhus Toftamosseskogen skog
Spärlinge Saknas /Se   Löparehus, se Döshult traktnamn Tornhulta skog skog
?Tornhult by   Lövshyddan, se Domsten traktnamn Torringen annat namn på Kulla Gunnarstorpsgrundet
Tornhult by   Mjöhult by Torringen grund
Tornhult, L:a o. St. gdr /Se   Mjöhult Saknas Trekanten åker
Tornhult, L:a o. St. gd:ar /Se   Mossagården traktnamn Trekanten åker
Torshult gd   Mossahus traktnamn Tvärpåsen åker
    Myrarp by Täpporna åker
    Måsagården, se Mossagården traktnamn Täpporna åker
    Måsagården by Vattenmöllebäcken bäck
    Måsahus, se Mossahus traktnamn Värmland nyodling
    Mältan hus Västra Strandlyckan åker
    Nellåkra, se Nällåkra traktnamn Åkravången åker
    Nyhus hussamling Örlinge åker
    Nytorp, se Domsten traktnamn Östra Strandlyckan åker
    Nällåkra traktnamn  
    Nällåkra gård  
    Olofsminne, se Domsten traktnamn  
    Petter Lunds torp  
    Pilshult gård  
    Prästagården gård  
    Rosengull, se Domsten traktnamn  
    Ry traktnamn  
    Ryastället gård  
    Rydsbo, se Ry traktnamn  
    Rydstorp, se Ry traktnamn  
    Sanatoriumet sanatorium  
    Sibirien hus  
    Sjöstugan, se Domsten traktnamn  
    Skoghus torp  
    Skogshyddan, se Domsten traktnamn  
    Skogtorp, se Djuramossa traktnamn  
    Skoltomten, se Ry traktnamn  
    Slusås by o. gård  
    Slusås by o. gård  
    Lilla Slusås gård  
    Lilla Slusås gård  
    Stora Slusås by o. gård  
    Snapparpstäppet gård  
    Solgården, se Domsten traktnamn  
    Solhagen, se Domsten traktnamn  
    Solhem, se Domsten traktnamn  
    Solhäll, se Domsten traktnamn  
    Solstrand, se Domsten traktnamn  
    Sparbanken, se Ry traktnamn  
    Spärlinge gård  
    Stenbacka, se Domsten traktnamn  
    Strandbo, se Domsten traktnamn  
    Strandgården, se Domsten traktnamn  
    Strandhem, se Domsten traktnamn  
    Strandskogen, se Kulla Gunnarstorp traktnamn  
    Strandstugan, se Domsten traktnamn  
    Strandstugan, se Laröd traktnamn  
    Strandstugan, se Domsten traktnamn  
    Strandvalla, se Domsten traktnamn  
    Strengbergsminne, se Domsten traktnamn  
    Svensa stuga hus  
    Svenstorp, se Hittarp traktnamn  
    Tallbo, se Ry traktnamn  
    Tallstugan, se Hittarp traktnamn  
    Tegelhus, se Domsten traktnamn  
    Tegelhus gård  
    Tinas minne, se Allerum traktnamn  
    Tornhult traktnamn  
    Tornhult by  
    Tornhult Lilla, se Tornhult traktnamn  
    Torpstugan, se Domsten traktnamn  
    Torvan, se Laröd traktnamn  
    Träteriet stathus  
    Tuvebo, se Domsten traktnamn  
    Vidablick, se Hittarp traktnamn  
    Vitahus hus  
    Villa Sidner, se Allerum traktnamn  
    Zorella, se Hittarp traktnamn  
    Örnäshals, se Laröd traktnamn  

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.