ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fleninge socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 40 Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn : 20
Fleninge sn /Se *Boëlanditt åker Fleninge sn o. by Allmänningen område
Fleninge sn.? *Eggebachs Eng f. äng Fleninge sn Böket bokskog
Fleninge sn *Firemandssletten f. äng Fleninge sn o. by Fläckliljehålan sumpmark
Fleninge sn Kyrkodammen äng /Se Fleninge sn /Se Flöjen område
Fleninge sn Flöjbäcken bäck Fleninge gästgivaregård Saknas Gudan utmark
Fleninge sn Hasslarpsån å Allmänningen, se Fleninge Saknas Gudevägen väg
Fleninge sn Hasslarpsån bäck /Se Fleninge (traktnamn) Leråkern åker
Fleninge sn Hasslarpsån å Flädre gård Långekärr kärr
Fleninge sn *Hencklis Eng f. äng Flöjen, se Fleninge Saknas Mossavången vång
Fleninge sn *Hölstorpe engen äng Gunnarlunda by Mölledammen damm
Fleninge sn *Höye skauffs engen äng Gunnarlunda by Norrehagen hage
Fleninge sn /Se *Høyschoufs Enge f. ängar Hålegården gård Norrevång vång
Fleninge sn /Se *Knogemaaen äng Johannesminne, se fleninge Saknas Skoggömmaregården gård
Fleninge sn /Se *Landkiers Eng f. äng Linjen Ödåkra-Kattarp, se Fleninge Saknas Skräddarevången vång
Fleninge sn o.by /Se *Lands weys agerenn, o. engen åker o. äng Mossagården gård Smedjegraven damm
Flenninge, Fleninge sn /Se *Landsvägsängen f. äng Mölledammen, se Fleninge Saknas Stenstätt backe
Fleninge kyrka Saknas *Lang agir åker Skyttagården gård Stöabacken backe
Fleninge by *Leeragerenn o. Leer agers engen åker o. äng Skyttahuset hus Stöakärr kärr
Fleninge by Lillån å Ängarna gård Trompen åker
Fleninge by o. sn *Lycke Engen f. äng Ödåkra by Trälarebacken backe
Fleninge by *Mörcke stuffuen åker Ödåkra by o. jvst.  
Fleninge by *Nor engen äng    
Fleninge by *Norreskogs Eng äng    
Fleninge by *Orme stickid åker    
Fleninge by *Peder Hunis Eng f. äng    
!Fleninge by Pepringa egran äng /Se    
Fleninge by Pepringen åker /Se    
Fleninge by *Pille killidtt äng    
Feninge by *Plögningen åker    
Fleninge by Sandbäckslyckan äng /Se    
Fleninge by /Se *Steen stettin åker    
Fleningetorp by *Stenords engen äng    
Fleningetorp gd /Se *Stub agerenn åker    
Gunnarlunda by *Stubes Eng f. äng    
?Gunnestorp gård /Se *Syndre tofftt åker o. äng    
Gunnestorp gd /Se *Sønderfleders Eng f. äng    
Gunnestorp gd *Tofftenn åker o. äng    
Gunnerlunda by *Ugleskouffs engen äng    
Horsaryd Saknas /Se Viebäck bäck /Se    
Hålegården gd *Østre agir åker    
*Jens Biörns gaard f. gd      
Klåvarp by      
Klåvarp gd      
?Norrbölinge gd      
Norrbölinge by      
Ödåkra by      
Ödåkra by /Se      
Ödåkra samh. /Se      
Ödåkra samh. /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.