ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kropps socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 74 Bebyggelsenamn : 62 Naturnamn : 40
Kropp sn *Almendingen äng Kropp sn och by Bergsorten f.d. gruvhål
Kropp sn /Se *Ballen f. äng Kropp sn och by Björka lid backe
Kropp sn *Birckis engen äng Kropp sn o. by Björka lid landsvägsbacke
Kropp sn *Birckekiers Eng f. äng Kropp socken och by Björka mölla väderkvarn
Kropp sn Björkabacke backe Alegården f.d. gård Bränningen åker
Kropp sn *Boghvede Ageren f. åker Billahuset slottsbyggnad Den runde dammen damm
Kropp sn *Brønnen f. äng Björka by Den store bäcken bäck
Kropp sn *Degnneholmend åker o. äng Björka traktnamn Den store vägen landsväg
Kropp sn *Degnne tofften åker Björkagården gård Djurahagen skog
Kropp sn Den runde dammen damm /Se Borgen slottet Djuratäppan beteshage
Kropp sn *Dyonis Engen f. äng Bostället gård Ekeskogen skog
Kropp sn *Egerne ängsstycken Djurahus(et) gård Fleningeallén väg med allé
Kropp sn /Se *Eggebachs Eng f. äng Enehus torp Fruevången åker
Kropp by o. sn /Se *Eggren äng Gamla Mejeriet hus Hans Anderssons mark skogsområde
Kropp sn /Se »Eggren» äng /Se Gamlegård gård Hjortshögs bjer höjd
Kropp sn /Se *Egis agerenn åker Hjortshög traktnamn Hjortshögs böke bokskog
Björka by *Firemandssletten f. äng Hjortshög grannbyar Hjortshögs mölla väderkvarn
Björka by *Flod agerenn åker Hjortshög by Högen eller Ljungberga hög Saknas
Björka by *Grässkiftet f. äng Hjortshög by Kohagen betesmark
Björka by *Halager f. åker Hjortshög by Kropps lid vägbacke
Björka by *Heden äng Hjortshög by Kropps mark skogsområde
Björka by *Helffuede åker och äng Hjortshögs fäladsmosse, se Hjortshög traktnamn Kyrkobacken höjd
Björka by *Helse Ager åker Hjortshögs grustäkt, se Hjortshög traktnamn Lilla Intagan åker
Björka by *Hiörnissager f. åker Hjortshögs skola skolhus Ljungberga fälad åker
Björka by ?Hjortshögs bjer berg Holck, se Holk traktnamn Ljungbergavägen väg
Björka by *Huedespiellit f. åker Holk traktnamn Lunden skog
Björka by *Höxagger f. åker Holk by Lydinge fälad terräng
Björka by Jordhögs backe, se Hjortshögs bjer berg Hyllstorp gård (fordom by) Maden äng
Björka by /Se *Jude engenn äng Knaggahuset torp Mellomvången åker
Björka by /Se *Jörshög höjd Linjen Hälsingborg-Ödåkra, se Väla Saknas Norre toft åker
Giurthishög, se Hjortshög by *Kalffue hauffuen äng Linjen Hälsingborg-Ödåkra, se Björka traktnamn Smeddammen damm
Gurdeskog, se Hjortshög by *Kalle haffuen åker Ljungberg, se Ljungberga traktnamn Smörtråget terräng
Gyurtshøgh, se Hjortshög by *Kallehauen f. äng Ljungberga traktnamn Stora Intagan åker
*Himmelschenen Saknas *Kierlinge engen äng Ljungberga gård Tjuvamossen mosse
Hjortshög by *Kierlinge Eng f. äng Luggudegrus, se Hjortshög traktnamn Triangeln skogsplantering
?Hjortshög by *Kierlingemose f. äng Lugnet, se Hjortshög traktnamn Vadekärret kärr
Hjortshög by *Kierlinge staffuin äng Lydeslund gård Väla backe landsvägsbacke
Hjortshög by *Kircke agerenn åker Lydestad by Väla skog Saknas
Hjortshög by *Korn f. äng Lydestads mölla väderkvarn Väla skog Saknas
Hjortshög by *Korre f. åker Lydinge gård Välaskogen skog
Hjortshög by Krokebolet ägonamn /Se Möllehusen nedlagda torp  
Hjortshög by *Landkiers Eng f. äng Oran torp  
Hjortshög by *Landsvägsängen f. äng Prästgården kyrkoherdeboställe  
Hjortshög by *Lille naade äng Rosendal herregård  
Hjortshög by Lunden skog Rosendal herrgård  
Hjortshög by *Lycke Engen f. äng Rosendal herrgård  
Hjortshög by *Lyckerne åker Rosendal herregård  
Hjortshög by *Meenlössenn åker och äng Rosendal herregård  
Hjortshög by *Meenlössenn åker /Se Rosendal gd  
Hjortshög by *Morup engen äng Rödkille gård  
Hjortshög by *Mose Eng f. äng Skolplatsen, se Hjortshög traktnamn  
Hjortshög by /Se *Munckehatten äng Snuttahuset gård  
Hjortshög by /Se *Musse engen äng Todarp gård  
Holk gårdar *Möllestöckid äng Todarpstorpet torp  
Holk by *Norreskogs Eng äng Trekanten, se Hjortshög traktnamn  
Holk by *Peblinge hettin åker Vasatorp herregård  
Holk by *Peder Hunis Eng f. äng Vasatorp herregård  
Holk by *Preste holmendtt åker och äng Vasatorp gård  
Holk by *Rebekiers Engen f. äng Väla traktnamn  
Holk by /Se Runde dammen, se Den rrunde dammen damm Väla by  
Hyllstorp gd *Rybbe kiers engen äng Välagården gård  
Hyllstorp by *Sencke stickid åker och äng Västraby by  
Hyllstorp by *Siilde kiers engen äng    
*Høyschoufs Enge f.ängar *Skaldrene äng    
*Krogeboled gd *Slett engen äng    
*Kroge Bol Saknas Sme(d)adammen damm /Se    
?Kropp by *Stiis engen äng    
Kropp by *Stubes Eng f. äng    
Kropp by *Tiörnnis agerenn åker o. äng    
Kropp by *Tofften f. åker    
Kropp by *Tofftt, Norre o. Vestre åkrar    
Kropp by *Troldhattin äng    
Kropp by *Vestereng f. äng    
Källstorp gd *Örups mark Saknas    
Källstorp by /Se      
Ljungberg, Lilla gd      
Ljungberg, Stora gd      
Ljungberg, Stora gd      
Ljungberg, Stora gd      
Lugestorp, se Vasatorp hg      
Lydestad by      
Lydestad by      
Lydestad by      
Lydestad by      
Lydestad by      
Lydestad by /Se      
Lydinge gd /Se      
Lydinge gd /Se      
Lågastorp gd      
Lågastorp gd      
?Lågastorp gd      
Lågastorp, se Vasatorp hg      
*Morthenstrup f. gd      
*Munchehatten Saknas      
*Munchemaaen Saknas      
Rosendal hgd      
Rosendal hg      
Rosendal hg      
Rosendal hg      
Rosendal hg      
Rosendal hg      
Rosendal hg      
Rosendal hg      
Rosendal hg      
Rosendal gods /Se      
Todarp gd      
Todarp gd      
Todarp gd      
Vasatorp (förr Lågstorp) hg      
Vasatorp (förr Lågastorp) hg      
Vasatorp (förr Lågastorp) hg      
Vasatorp Saknas /Se      
Vasatorp hg /Se      
Vasatorp gd /Se      
?Väla by      
Väla by      
?Väla by      
Väla by      
Väla gd      
Väla by?      
Väla by /Se      
Väla by /Se      
?Västraby by      
Västraby by /Se      
Västraby by /Se      
Wæthlæ, se ?Väla by      
*Øegaarden Saknas      
*Örup försv. by      
*Örup försv. by      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.