ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Vrams socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 343 Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 234
Vram, Nora sn /Se *Aabroager, Lille f. åker Norra Vrams sn sn Nummerförteckning förteckning
Wram, Norra sn *Aabroeng f. äng Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra el. Södra snr *Aabrouagger f. åker Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra el. Södra snr *Aalengen f. åker Norra Vram sn Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra sn *Aalien Saknas Vram sn Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra sn *Abildbechisager f. åker Norra Vram sn Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra sn »Abildbechisager» åker /Se Vram, Norra socken Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra och Södra snr *Abildhögsager f. åker Norra Vram sn och by Nummerförteckning förteckning
Norra Vram sn *Abilleagger f. åker Norra Vram socken och by Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra socken *Abroager f. åker Norra Vram Saknas Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra sn *Agirvspe f. åker Norra Vram Saknas Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra el. Södra snr *Asch(ech)rogsager f. åker Norra Vram Saknas Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra sn *Aschetifften f. åker Norra Vrams sn sn Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra sn *Aschetofften f. åker norra vramlingarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra och Södra snr *Barchen f. åker åvarpena inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra och Södra snr *Bechebolit f. åker Aleborg gård Nummerförteckning förteckning
Vram, Norra och Södra snr *Becheeng f. äng Alehuset gård Albertsschaktet gruvschakt
Vram, Norra sn *Bispmose f. mosse Allmänningen hussamling Alekärret kärr
Vram, Norra sn *Blanchen f. åker Backahuset hus Allmänningen betesmark
Vram, Norra sn *Blanchen den vestre f. åker Bertilstorp gård Allmänningaliden landsvägslid
Vram, Norra sn *Blanckinden f. åker Billesholm Saknas Billabacken skogsbacke
Vram, Norra o. Södra snr *Boebech f. äng Billesholm stationssamhälle Billavägen vägspår
Vram, Norra sn »Boebech» bäck /Se Billesholm samhälle Billavägen vägspår
Vram, Norra sn *Bollekiersseng f. äng Billesholms gruvas station station Blankan del av Vegeån
Vram, Norra sn *Bouespielit f. åker Billesholms gård gård Blåbäramossarna mossar
Vram, Norra sn *Boukulsseng f. äng Billesholms station järnvägsstation Bläseket skog
Vram, Norra sn /Se *Bouröd[t] f. äng Blåsetorp torp Bläsmosse mosse
Vram, Norra sn *Bramathen f. äng Borgavad gård Bränneridammen damm
Vram, Norra by o. sn /Se Brantastig plats Borgavad gård Brännhult skog
Norra Vram sn /Se *Brathestijen f. åker Borgen Saknas Båvs hage skog
Vram, Norra sn /Se *Bregninge rydt Saknas Brantastig Saknas Båvs lid landsvägslid
Vram, Norra o. Södra sn:ar /Se Brerödt f. äng Brohuset gatehus Båvs skog skog
Vram, N. sn /Se *Brogen f. åker Brohuset hus Dammarna åker
Vram, Norra kommun /Se *Brogen f. åker Båv gård Dammarna vid den södra sidan dammar
Vram, Norra sn /Se Bränneridammen damm /Se Bouf by Djurhagen skogsmark
Vram, Norra by och sn /Se *Brödith f. åker Brohusen hussamling Dyngorna åkrar
Vram, Norra by o. sn /Se *Bucheschindzbierg f. åker Båvshus torp Däjelunden skogsmark
Aagerup, se även Åvarp by *Buchsmaae(n) f. mad Båvslycka avs. Elledsliden lid
*Askegården f. gd *Buscheagger f. ager Bökebergshus torp Eningekroken skogsmark
*Askegården försv. gd *Buschen f. åker Bösgård gård Fantahult skog
Billesholm gd /Se Båvshage hage Ekhult gård Flens hall stenhall
Billesholm gruvsamh. /Se Båvslid skogsmark? Elled gatehus Flogrop dike
*Bosgården gd *Daleager f. åker Evadal gård Fogdabäcken bäck
*Bosgården Saknas *Dals ager f. åker Faravadshuset hus Fogdavägen väg
Båv jlghtr *Dalseng f. äng Finnshus Saknas Folketshus-vången åker
Båv jlghtr /Se *Dalssager f. åker Finnshus gård Fredsskogen skog
Båv gd Dampebäck bäck /Se Finshuset, se Finnshus Saknas Fredskogen skog
Båv gd /Se *Dampeprell bäck Fogdegården gård Froevången åker
Båv gd /Se *Damperne skogsmark Frankamöllan gård Fruevången åker
»Bökebäckshuset» bebn.? /Se *Degnnehullen f. äng Fåravadshuset hus Fårarepet? betesmark
»Eggegardhen» beb. »Dredies ängen» äng /Se Fälleberga kvarntorp Fägudan fägata
*Eggegardhen Saknas *Drenge agir f. åker Fälleberga gård Fälleberga bro bro
Fogdagården gd /Se *Drodya f. äng Fälleberga gård Fälleberga mölla vattenkvarn
Gundestrup, se Vrams-Gunnarstorp hg *D(r)odan f. åker Gröntemölla kvarntorp Glasullabiten åker
Jordberg(a) gd »Droyda(n)» äng /Se Gröphagen torp Greingabacken skogsbacke
Magleröd gd *Dunkekuld Saknas Gunnarstorp traktnamn Greingabackarna skogsbackar
Marbäckshus hus /Se *Dynden f. åker Gunnarstorps gruva, se Gunnarstorp traktnamn Gringelbäcken bäck
Mariedal Saknas /Se *Dynderne f. åker Gustavsborg, se Gunnarstorp traktnamn Grinhult ?lid
*Munde gaardenn f. gd *Egesiöö f. åker Gunnarstorp gods Gräsa kull skogsbacke
?Nybygget gd *Egestien f. åker Gunnarstorp, kortform för Vrams Gunnarstorp Saknas Gröna hult skog
Nybygget gd, h. /Se *Egissager f. åker Gunnarstorps station järnvägsstation Gröntebäcken bäck
*Nyndegården försv. gd *Elleneeng f. äng Gunnarstorp jv-station och gruvsamhälle Gullhögen åkerbacke
Ottarp gd Engebech f. äng Gunnarstorp gruvsamhälle Gunnarstorps gruva kolgruva
Ottarp gatehus *Engekuldzager f. åker Gunnarstorp gruvsamhälle Gårdsplatserna åker
Ravenstorp f. gd *Eng(e)sleth f. äng Gustafsborg gård Hallabäcken bäck
Ravenstorp f. gd *Espingager f. åker Hallingahus, se Hallings öknamn på Lunnahus Hana klint skogsbacke
Ravnstorp gd *Espingenn f. åker Hedagården Saknas Hjortaskogen Saknas
Ravnstorp gd *Esspingen f. åker Humlehuset hemmansdel Hjorthagen skogsmark
*Skottegården ?gd *Esspingenn, Lange f. åker Humletorp gård Hjortstig hult skog
Snoggarp by /Se *Esspingstrecken f. åker Hästabackarna avs. Hjularehallen skogsbacke
Snuggastället gd /Se *Farekuld f. äng Hästabackarna eller Hästabacken bebyggd utmark Hjulareslättingen skogsmark
Tegeldammshuset gd /Se *Firehiörning f. åker Hästahuset hus Humlebäck bäck
Varalöfs stock lg. /Se *Flesch(e)ager f. åker Hästhagshus frälsetorp Hälesliderna? lider
Vram, Norra by *Flåbäck natn. /Se Jordberg gårdar Hästahagen skogsmark
Vram, (numera Norra) by Fogdabäcken bäck /Se Jutahus gård Hästhöveln del av Vegeån
Vram, Norra by *Gaassetofften f. åker Kallthus hus Isasnurredammen damm
Vram, (numera Norra) by *Gadelang f. åker Kalthus f.d. torp Ivarsschaktet gruvschakt
Vram, Norra by *Gadelangen f. åker Killehus gård Jonshult skog
Vram, Norra by *Gade langen f. åker Klutahuset hus Jonsängen äng
Vram, Norra by o. sn *Gierdzeng f. äng Knutahuset hus Kallthusadammen damm
Vram, Norra by *Gresschiffterne f. äng Knäppe gatehus Kallthusabäcken bäck
Vram, Norra by Grevebacken höjd Kronobyn gårdar Kalmarvägen landsväg
Vram gård *Grijndtzagger f. åker Kungsgården gård Kalthusdammen damm
Vram, Norra by *Grijatzager f. åker Kungsgården kungsgård Kalvbacken backe
?Vram, Norra by *Grijntzagger f. åker Kyrkogården, se Vram Norra Saknas Kapten Berg gruvschakt
Vram, Norra by Grindelsbäcken bäck /Se Källehus gård Karpadammen damm
Vram, Nora by *Grindels ager f. åker Kärrhuset gatehus Kastanjevången åker
Vram, Norra by Gringelbäcken bäck Ljunghuslyckan torp Killeängen äng
Vram, Norra by *Grudzager f. åker Lovisehus hus Klockareskogen skog
Vram, Norra by Grävlingabacken höjd Lunnahus små bruk Klockareskogen skog
Vram, Norra by *Guldhöjg(s)ager f. åker Lunnahus gatehus Knutsschaktet gruvschakt
Vram, Norra by *Guldhöjg(s)ager, Nör f. åker Magleröd hemmansdel Kohagabäcken bäck
Vram, Norra by *Guldhöjg(s)eng f. äng Marbäckshuset hus Kohagen skogsmark
Vram, Norra by *Haasseagger f. åker Matsahuset hus Kohagen skog
Vrams-Gunnarstorp hg *Haffuespieldit f. åker Mellanraden husrad Kohagen betesmark
Vrams-Gunnarstorp hg Hallabäcken bäck Munkahuset gatehus Konungahallen stenhall
Vrams-Gunnarstorp hg Hallabäcken bäck /Se Murarehuset gatehus Korsvadsängen äng
Vrams-Gunnarstorp hg *Harissrödt f. åker Mutehuset hus Krattavången åker
Vrams-Gunnarstorp hg *Haslebeck bäck Nordanbäcksgårdarna gårdar Krokängen äng
Vrams-Gunnarstorp hg »Haslebeck» bäck /Se Norra Vrams station järnvägsstation Krängarehagarna hagar
Vrams-Gunnarstorp hg *Hathehöjen f. åker Norrevång hemmansdel Krängareliden landsvägslid
Vrams-Gunnarstorp hg *Hath(e)höjgsager f. åker Norrevångshus torp Kungshögen ättehög
Vrams-Gunnarstorp hg *Hesteen[g f. äng Nyaborg hus Kyrkoeket äng
Vrams-Gunnarstorp hg *Hestengen f. äng Nybo gatehus Kyrkostigen väg
Vrams-Gunnarstorp hg *Hijllissagger f. åker Nybygget gård Källorna vattensamling
Vrams-Gunnarstorp hg *Hiorschobiergspiellen f. åker Nygård Saknas Käringabäck bäck
Vrams-Gunnarstorp hg *Hiörnegrundzagger f. åker Nyhus gatehus Köpsta gatan landsväg
Vrams-Gunnarstorp herresäte /Se *Hiörnegrundzager f. åker Nylandshus gatehus Lilla Butiksvången åker
Vrams-Gunnarstorp hg /Se *Hiörnegru(n)dzager f. åker Orebackahus hus Lilla mad äng
Vrams-Gunnarstorp herresäte /Se *Hiörnegrundzager, Söndre f. åker Ottarp gatehus Limkokarelyckan åker
Vrams Gunnarstorp herresäte /Se *Hiörnegrundzager, Östre f. åker Ovanbyn del av sn Lindet skog
Vrams Gunnarstorp herresäte /Se *Hiörnestychet f. äng Peled gatehus Ljunggårdsvången åker
Vrams Gunnarstorp herresäte /Se *Holm(e)gierd f. åker Pickahuset öknamn på Brohuset Madbackarna ängsbackar
Vrams Gunnarstorp herresäte /Se *Holmgerrid f. åker Pottehuset hemmansdel Maden = Maglaröd mad Saknas
Vrams Gunnarstorp herresäte /Se *Homblemose mosse Pottmakarehuset gatehus Maglaby kärr kärr
Vrams Gunnarstorp gods /Se *Hulleager f. åker Ranstorp gård Magleröds mad ängsmark
Vramsgården f. gd *Hullehoffuit Saknas Remmarehuset hus Magleröd mad ängsmark
Vrams kyrka kyrka Hultet triangelpunkt Rosenhäll gatehus Maglerödsvången skogsmark
*Vrams lehn Saknas *Hunderydt Saknas Ryktarehuset hus Maglerödvången skog
*Vrams lehn Saknas »Hålbäcken» natn. /Se Ryttarehuset torp Mannvarpet offerkast
Värlestock, se Varalöfs stock lg *Höjstenadt Saknas Rövastället gård Mannvarpet offerkast
Åvarp by Isasnurredammen damm /Se Skattagården gård Mattesa brunn gruvschakt
Åvarp by *Jenss Gudz gaardt f. gd Skeneholm gård Mattesa Brunn gruvschakt
Åvarp by *Jonss eng f. äng Skinneholm gård Mattesa brunn gruvschakt
?Åvarp by Jularehallen skogshöjd? Skoghus, Nya gård Mejeridammen damm
Åvarp by *Jæren f. äng Skoglidshuset hus Mejerivången åker
Åvarp by *Kallehauffsagger f. åker Skogvaktarehuset hus Mejerivången åker
Åvarp Saknas /Se Kalmarvägen (Stora) väg /Se Skomakarehuset gatehus Mellanradsvången åker
  *Kamperstrengen f. åker Smedhus Saknas Minnet plats i skog
  *Karlehöjgsager f. åker Snickarehus Saknas Munkabacken åkerbacke
  Karpadammen damm /Se Snoggarp hemmansdel Munkavången åker
  *Kath(e)agger f. åker Stampe gatehus Möllarebäcken bäck
  *Kath(e)agger f. åker Stenlyckehuset bebyggelse Möllareskogen skog
  *Kathehalen f. åker Stiftelsen stiftelse Möllebacken höjd
  *Kathehalen, Lille f. åker Sutarehuset hus Mölledammen damm
  *Kierlingbech(s)ager f. åker Sånnadammshuset, Gamla gård Mölledammen damm
  *Kierlingbechsagger f. åker Sånnadammshuset, Nya gård Mörna märgelgravar
  *Kierlingbechissager f. åker Sänkevad hus Nordanbäcksvägen väg
  *Kierlingbechseng f. äng Södra rad husrad Norrliderna skogsmark
  *Kierlingebechsager f. ager Sölehus gatehus Näbbet åker
  *Kierlingebech(s)agger f. åker Söletorp gatehus Offalyckan lycka
  *Kierlinge beckind f. äng Söletorp torp Orebackarna skogsbackar
  *Kierlinge becks hoffuid f. åker Tegeldammshuset hus Ormarehallen skogsbacke
  *Kierlleeng f. äng Tegelhuset gatehus Oskarsschaktet gruvschakt
  *Kierstrengen f. åker Tornerhjelms Stiftelse, se Stiftelsen Saknas Ovanbysvägen väg
  *Kierteager f. åker Tornerhjelmska stiftelsen, se Vram Norra Saknas Paradisboken bok
  *Kircherup f. åker Tunnby torp Pottelyckan åker
  *Kloblebesseng f. äng Tunnby torp Prästadammen damm
  *Klochetofften f. åker Täckarehus gatehus Prästahövelen del av Vegeån
  *Kors eng f. äng Ugglahuset Saknas Prästakärret kärr
  *Korsseng f. äng Ugglehuset gård Prästaskogen skog
  *Korssestöchet f. åker Ulricedal gatehus Prästaskogen skog
  *Kossebjerg(s)ager f. åker Varahuset gatehus Ranstorpaliden lid
  *Kotyffuerssagger f. åker Varahuset, Gamla Saknas Ranstorpsbacken åker
  *Kotyuersager f. åker Varalövsstock gatehus Rovegårdshult, Lilla skogsmark
  *Kovaden vad Vesslehuset hus Rovegårdshult, Stora skogslott
  *Kraglerenn f. åker Vram Norra Saknas Räva flo vattensjuk mark
  *Krijngilltofften f. åker Vram, Södra församlingsdel Röda led led
  *Krogen f. äng Vramsfält Saknas Röda vad vad
  *Kroge wingenn f. åker Vrams Gunnarstorp, se Vram Norra Saknas Rörkillan källa
  *Kropkierssager f. åker Vrams Gunnarstorp säteri Rörkillekärret kärr
  *Kulleeng f. äng Vrams Gunnarstorp herregård Rövarekullarna skogshöjder
  Kärringabäck bäck /Se Vrams Gunnarstorp herregård Sabäck dike
  *Langkiersseng f. äng Vrams Gunnarstorp herresäte Samstäppan allmänning
  *Ledtzeng f. äng Vramsgård gård Schaktet Albert gruvschakt
  *Leij(r)en f. åker Vramshus gård Sexan gruvschakt
  *Leiren f. äng Vramstorp gård Sippers kull skogsbacke
  *Lerien f. äng Västervång kyrkojord Sjunkegård håla
  *Lerienn f. åker Vävarehus, Gamla gatehus Sjunkegård håla
  *Liaschogsager, se Lijeschogsager f. åker Åbro mölla kvarntorp Slottahögen backe
  *Lieschog(s)ager f. åker Åvarp by Smedabacken skogsbacke
  *Lieschogsager, Lange f. åker Åvarp by Smedjedammen damm
  *Lieschogsager, Lille f. åker Åvarp by Smedjevången åker
  *Lifflandireng f. äng Vavarehus, Nya gatehus Snoggarpebäcken bäck
  *Lifflandit f. åker Älghus gård Snärjet skogsmark
  *Liifflandiragger f. åker Ängagården gård Sonadamm damm
  *Lijeskog f. åker Östre krok gårdar Sona damm gruvhål
  *Lijeskogsager f. åker   Sonadamsschaktet gruvschakt
  *Lijeschogsager f. åker   Sonadamsvången åker
  *Lij(e)sskogseng f. äng   Stenlyckan lycka
  *Lijungemose mosse   Stentrappan stenhall
  *Lille ager f. åker   Stenbackarna skogsbackar
  *Lilletofft f. åker   Stijebacken skogsbacke
  *Ljeager f. åker   Stora mad äng
  *Longen f. åker   Sträntesbacken åkerbacke
  *Lundzager f. åker   Stubbakärr kärr
  *Lycheeng f. äng   Stugehult skog
  *Löcheeng f. äng   Stugehultastenen stenblock
  *Löfflod f. åker   Svarte backe björkbacke
  *Löffueföling f. åker   Svarte damm damm
  *Maen f. äng   Svälte gnälla åker
  *Magelöss f. åker   Sångelbacken åkerbacke
  *Magen f. åker   Sångelbäcken bäck
  Maglabykärr kärr   Sånnadamm damm
  *Maglemaae(n) f. mad   Sånnadammsschaktet gruvschakt
  Marbäck bäck? /Se   Sävesmossakärret kärr
  Markabäck bäck /Se   Södra toft åker
  *Mellemengen f. äng   Södra Vrams fälad del av sn
  *Melössen f. åker   Södra Vrams fälad bebyggt område
  *Mölleager f. åker   Södra Vramsvången åker
  *Mölle agerenn f. åker   Sölekroken åker
  *Mölleagger f. åker   Sölevången åker
  *Mölleeng f. äng   Sölevången åker
  *Möllesöe f. åker   Tegelbruksvången åker
  *Möllesöen f. åker   Toften åker
  *Nessröd(tz)ager f. åker   Toften åker
  *Norckenn f. åker   Tranehalsen ängsbit
  *Nöre Eng f. äng   Trädgårdsvången åker
  *Nörlengen f. åker   Tunnbybäcken bäck
  *Nörliager, Store f. åker   Tutebacken backe
  *Nörlijeager f. åker   Ugglehusspetsen åker
  *Nörlieng f. äng   Ulvhall? skogsbacke
  *Nörlöche(n) f. åker   Vanningen vattenhål
  *Nörmaaeng(sg)robe grop   Veramossen mosse
  *Nörmaerne Saknas   Varlestock bro
  *Nörre Eng f. äng   Vege å å
  *Nörslett f. äng   Vege å å
  Obroager, se Aabrouagger f. åker   Vesslekroken skogsmark
  *Offuerhiörneagger f. åker   Videkorran kärrhål
  *Orebech bäck   Viktorsschaktet gruvschakt
  *Oxen f. åker   Vrams linne skog
  *Pilleagger f. åker   Västre hage skogsmark
  *Pille agger f. åker   Västre Hage skog
  *Ploffaren Saknas   Yxnakullsbacken skogsbacke
  *Preste ager f. åker   Åbro mölla vattenkvarn
  Prästadammen damm /Se   Åliderna lider
  *Quindewads ager f. åker   Åvarpe gada fäladsmark
  *Raabechen bäck   Åvarps hallar stenhallar
  *Raffneflyd f. åker   Åvarpe killa källa
  *Raffnehalde Saknas   Åvarps linne skog
  *Refben f. åker   Åvarps mader ängar
  *Re(f)bien, Store f. åker   Ällevången åker
  Reffbeen, Lille f. åker   Ängslätt ängsmark
  *Reffsager f. åker   Äspesängen äng
  *Reffshöjgsager f. åker    
  *Reffsnachen f. åker    
  *Reffsnachen f. åker o. äng    
  *Reffueager och Lille Reffueager f. åkrar    
  *Reubien f. åker    
  Råbäck skiljebäck /Se    
  *Rönningen f. äng    
  *Rönssager f. åker    
  *Rönssengen f. äng    
  *Rönssestychet f. åker    
  *Saabech f. åker    
  Sabäck bäck /Se    
  *Saabechseng f. äng    
  *Sabess agerenn f. åker    
  *Sandängen äng    
  *Schielehöjgseng f. äng    
  *Schifftet f. äng    
  *Schiöllebrou f. åker    
  *Schogseng f. äng    
  *Schouager, Lille f. åker    
  *Schöllebrouagger f. åker    
  *»Sedebech» bäck? /Se    
  *Sedebechsager f. åker    
  *Selaysöe Saknas    
  *Skielhöigsager f. åker    
  *Skielhöigseng f. äng    
  *Skoffsager f. åker    
  *Skoffslöche(n) f. åker    
  *Slerie Saknas    
  *Slerie Saknas    
  *Sletteberigh(s)eng f. äng    
  *Slettebierrig(s)eng f. äng    
  Smedjedammen damm /Se    
  *Snarbrödehöxagger f. åker    
  *Spiellid f. åker    
  *Stabeageren f. åker    
  *Stabeeng f. äng    
  *»Stachebech» bäck? /Se    
  *Stachebechiseng f. äng    
  *Staffrödz bech bäck    
  *Stiensager f. åker    
  *Stigessager f. åker    
  *Strengen f. åker    
  *Stuffuemaen f. äng    
  *Stöcheeng f. äng    
  *Stöcheveile Saknas    
  *Suineuassager f. åker    
  *Sundilleng f. äng    
  Svartedamm damm /Se    
  *Svinewassengen f. åker    
  Svärtebäck bäck /Se    
  *Synderl(e)ijren f. åker    
  *Sätebäck, se *»Sedebech» bäck?    
  Söderåsen ås    
  *Sönderhule(n) f. åker    
  *Söndre Eng f. äng    
  *Söndereng f. äng    
  *Söndervang vång    
  *Söstereng f. äng    
  *Thijunde f. åker    
  *Thijör(e) Saknas    
  *Thij(ö)r alminding f. äng    
  *Thijörekrog Saknas    
  *Thin(g)broeng f. äng    
  *Thiörnespi(e)llet f. åker    
  *Thiörnissagger f. åker    
  *Thornebechissagger f. åker    
  *Thornehulen f. åker    
  *Tingbro eng f. äng    
  *Tofft, Store f. åker    
  *Tofftedalen f. åker    
  *Torneagger f. åker    
  *Torneeng f. äng    
  *Tornneengen f. äng    
  *Tue eng f. äng    
  *Tuerberig f. åker    
  *Tuerbiergseng f. äng    
  *Tuerbjerg(s)ager f. åker    
  *Tyffuekulen f. åker    
  *Törremosse mosse    
  *Ulff(e)högsager f. åker    
  *Vlffshöigsager f. åker    
  *Vlffshöjg(s)ager f. åker    
  *Vlhöys ager f. åker    
  *Vang, Vestre f. vång    
  Varalestock bro    
  *Vedbech bäck    
  *Vedbech bäck    
  Vedbäck bäck /Se    
  Vege å å    
  Vege å å    
  *Veikoren f. åker    
  *Vejekiersagger f. åker    
  *Vesterblanchen, se Blanchen den vestre f. åker    
  *Vestre tofft f. åker    
  Videkorran kärrhål /Se    
  *Viechierssager f. åker    
  *Wiechierssager, Firehiörnet f. åker    
  *Wiechiersager, Lange f. åker    
  *Wiechierssager, Lille f. åker    
  *Viechierssager, Store f. åker    
  *Wiekiersager f. åker    
  Viekorran kärrhål /Se    
  Ängagårdsbäcken bäck    
  *Örebech bäck    
  Örebäck bäck? /Se    
  *Österblanchen f. åker    
  *Østre tofft f. åker    
  *Öxnnekuldaren ägogräns    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.