ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vikens socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 31 Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 62
?Viken sn Niagara bäck /Se Viken sn o. by (fiskläge) Alfredsa hage terrängnamn
Viken sn /Se Salthålan förr damm /Se Allmänningehusen by Anläggningen park
Vikens kyrka kyrka /Se *Stenhögsbåda, se Stenskärsbådan grund Bertashus f.d. torp Bankatäppet åkerlycka
?Ry by *Stenhögsbogen, se Stenskärsbådan grund Brännan by Brännesgropen grop
Svanebäck lhtr /Se *Stenhögsbådan, se Stenskärsbådan grund Brännan gårdar Brännesgropen avloppsdike
Svanebäck samh. /Se *Stenhögsbådan, se Stenskärsbådan grund Brännan gårdar Bröderna stenar
Svinabäck gd /Se Stenskärsbådan grund Brännan gårdar Bukten havsbukt
Svinabäck by /Se Stenskärsbådan grund Buskens hus Bösa backe gata
Svinabäck by /Se Stenskärsbådan grund Buskens hus Bösa guda gata
Svinabäck gd /Se Stenskärsbådan grund Gödstorp gård Erik Tores guda gata el. gränd
Viken f. fiskeläge, nu municipalsamhälle Stenskärsbådan grund Hamntomten, se Viken traktnamn Fjärdingsvadet f.d. kärr
  Stenskärsbådan grund Humlans hus Fågelsång gata
  Svanebäcksudden udde Kapellet kyrka Gamle hage f.d. åkerlycka
  *Svinabogen, se Svinbådan grund Kasernen hus Gåsatäppet f.d. åker
  *Svinabojen, se Svinbådan grund Kattarps strandmark, se Viken traktnamn Gödstorpaskogen skog
  Svinabäck bäck /Se Klappe, se Klappe Västra traktnamn Holmsa gata gata
  Svinbådan grund Klappe Västra traktnamn Hultabostenen sten
  Svinbådan grund Lindbergs mölla väderkvarn Karl Ols guda gata
  Svinbådan grund /Se Måsagården, se Viken traktnamn Klappevägen väg
  Svinbådan grund Måsagården gård Kråkegudan gata
  Svinbådan grund Möllegården gård Kyrkogårdsgatan gata
  Svinbådan grund Ola Bengts mölla f.d. vattenkvarn Lilla-guda gata
  Svinbådan grund Ry by Lilla-rev rev
  Svinbådan fyr Rödmossen gårdar Lillegrundet grund
  *Svinbäcken bäck Saluborg hus Lillegrundspricken sjömärke
  *Svinnabben, se Svanebäcksudden udde Skogshuset Stora, se Viken traktnamn Långa gärde gärdesgård
  *Vikshamn hamn Svanebäckagården gård Möllegropen bäck
  *Vikshamn hamn Svinabäck gård Niagara bäck
  Viken fiskläge /Se Svinabäck gård Niagarabron bro
  Viken fiskläge, sn /Se Svinabäck gård Ola Bengts ränna bäck
  Öresund sund Vibergsgården gård Pinohålet lergrav
    Viken traktnamn Prästavägen väg
    Viken fiskläge Pölen gata
    Vikens hamn, se Viken traktnamn Ryavägen väg
    Vikens kvarn, se Viken traktnamn Salthålan f.d. damm
    Vikens mölla väderkvarn Skepparegatan gata
    Vikens Ry by Skutehaket inskärning i strandlinjen
      Stenbottensgrund grund
      Stenesbåden grund
      Stensören grund
      Stenesörslån bassäng
      Stenesörsrevet grund
      Stenörsbåden grund el. rev
      Storgatan gata
      Stättens guda gata
      Sundet hav
      Svanebäcks ör udde
      Svinabonnsprick Saknas
      Svinabåden grund
      Svinabäcka backar strandbackar
      Svinabäcka bäck bäck
      Svinabäcka fälad betesmark
      Svinabäcka skog skog
      Svinabäcka ör udde
      Svinabäcka ör grund
      Trinnegrund grund
      Trinnegrundapricken sjömärke
      Trulsa guda = Lilla-guda gata
      Vikena djup havsdjup
      Vikens hake udde
      Vikens hamn Saknas
      Vikens mal strandområde

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.