ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kattarps socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 45 Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 39
Chatæthorp, se Kattarp by o. sn *Biörnne engen äng Kattarp socken och by Berget höjd
Katathorp, se Kattarp sn *Bruns engen äng Kattarp s:n, by och jv.station Brännan åker
Kattarp sn *Diigis agerenn åker Ahlbeckshuset hus De aderton tunnlanden åker
Kattarp sn /Se *Gade engen äng Ebbarp by Det brända berget del av Svedberga kulle
Kattarp sn *Gadeleds agerenn åker Ernstminne, se Svedberg Saknas Ebbarps gärde gärdsgård
Kattarp sn *Gerlödenn äng Fågelsång klockarboställe Evas lid backe
Kattarp sn /Se »Gerlödden» slåtteräng /Se Gamlegård gård Fäladen kyrkojord
Kattarp sn *Haffuin (haffuen) åker o. äng Gåshålan, se Signestorp Saknas Fäladen terrängnamn
Kattarp sn /Se Hasslarpsån å Hagadal gård Fäladsvången åker
Kattarp sn Hasslarpsån å Hasslarp fabrikssamhälle Halsen åker
Kattarp sn Hasslarpsån å Hasslarps sockerbruk fabrik Hasslarpsån å
Kattarp sn Hasslarpsån bäck /Se Lundsgården gård Hjälmavången åker
?Kattarp samh. sn. *Höyebiers engen äng Lundsgården gård Kattarps mosse mosse
Katarp sn *Kals halen åker o. äng Lundsgården gård Klämmelyckan åker
Kattarp sn *Lang agerenn åker Lilla Myregården gård Kullen kulle, höjd
Kattarp sn *Langkiers agerenn o. *Langkiers engen Saknas Lyckåker del av by Kyrkovången åker
Kattarp sn *Lunds engen äng Mossahusen hussamling Lyckorna åker
Kattarp sn /Se *Løcke stickid äng Myregården gård Magen åker
Kattarp sn /Se *Maa engen äng Möllarp by Maglemad ängsmark
Kattarp sn /Se Myregropen bäck? Persagårdarna äldre namn på hemmanen *Maglemad ängsmark
Kattarp sn /Se Myregropen bäck /Se Pilasmedjan smedja Myregropen bäck eller dike
Kattarp sn /Se *Norbölinge engen äng Prästabondestället f.d. gård Nyodlingen åker
Kattarp sn /Se *Onde åra sankmark /Se Ryssamöllan kvarn Per Gunnarssons skog skog
*Degnne gaardenn f. gd *Preste agerenn åker Ryssmöllan väderkvarn Prästajorden ägor
*Ebberpe tofftann o. *Ebbirpe agerenn åkrar *Preste holmen äng Signestorp Saknas Prästavägen väg
Hasslarp stations- o. ind.saml. /Se *Preste tofftenn åker Signestorp by Rönnbergsbron bro
Hasslarp samh. /Se *Pysils tofften åker Skave gård Skavebäck bäck
Kattarp by *Rumpe engen äng Skave mölla f.d. vattenkvarn Skinnfilten sidlänt mark, nu åker
Kattarp by *Skaffuelycke äng Skogsbrynet, se Svedberg Saknas Skogsvången åker
Kattarp by Skavebäck bäck Skoltomten, se Svedberg Saknas Smedjevången åker
Kattarp by Skavebäck bäck /Se Stugan, se Svedberg Saknas Stathusvången åker
Kattarp by *Skindreffue (*Skingreffuirne) engen äng *Sumpakroget f.d. krog Stutakärret äng
Kattarp by *Stumpen åker Sumpastället gård Svedberg höjd
Kattarp by Svedberga kulle berg /Se Svedberg Saknas Svedbergakulle berg
Kattarp by Svedberga kulle höjd Svedberg by Svedbergs kulle höjd
Kattarp by Svedberga kulle höjd Svedberga gård Trehörningen åker
?Lundsgården gd Svedberga kulle höjd o. triangelpunkt Svedberga by Tursköps skog skogsmark
?Möllarp by *Synestorps agerenn o. Synistorps engen åker o. äng Svedberga by Västrabybacken åker
Signestorp by *Tofftenn åker Svedberga gård gård Ånakullen kulle
Signestorp by /Se *Vangen äng Svedberga mölla f.d. väderkvarn  
Skave gd Viebäck bäck /Se Svednarp, se Svedberg Saknas  
Skave gd *Viekiers agerenn o. Viekiers engen åker o. äng Turskog by  
Svedberga hg *Vimel engen äng Tursköp by  
Svedberg by *Vraën åker Turköpstorpen samling torp  
Svedberga hg *Østre ager åker Västra Kattarp bebyggd utmark  
Svedberg by   Örbacka, se Svedberg Saknas  
Svedberga berg   Västra Östraby gård  
Svedberg hgd   Östraby by  
Svedberg hg   Östraby mölla väderkvarn  
Svedberg by      
Svedberg by      
Svedberga kulla höjd      
Svedberg(a) by /Se      
Tursköp by /Se      
Tursköp by /Se      
Östraby by /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.