ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Farhults socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 43 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 216
Fagerholt, se Farhult sn *Aspestrenghe f. åker Farhult sn Backatäppet utjord
Farhult sn *Espebecks eng åker o. äng Farhult sn o. by Backen åker
Farhult by o. sn »Espebecks eng» äng /Se Bethuset hus Bengt Björkmans sjö vik
?Farhult sn *Espe strengen åker och äng Björkeröd by Bengthans lycka åker
Farhult sn »Espe strengen» åker, äng /Se Björkeröd by Björkerödsvägen väg
Farhult sn /Se Halsahamn vik, hamnplats Brohusen hus Blacka sten
Farhult sn Halsahamn vik /Se Döinge by Blöckers gärde gärdesgård
Farhult sn Halsahamn vik /Se Döinge by Blöckers hörna åker
Farhult sn Halsahamn vik /Se Döinge bod butik Borrmossen åker (förr skog)
Farhult sn Halsahamn vik /Se Farhult (traktnamn) Brohusabron bro
Farhult sn *Helte agir åker och äng Farhult by Brohusakanalen bäck
Farhult sn Holte ager, (Holted) åker o. äng Farhults bod affär Brohusastycket åker
Farhult sn /Se *Kircke ager, Lille o. Store åker o. äng Farhults boställe Saknas Brohusavägen väg
Farhult kyrkby o. sn /Se *Kircke laisagir åker o. äng Farhults boställe gård Brännalyckan åker
Farhult by, sn /Se *Kohaffuen åker o. äng Farhults kvarn kvarn Brännan sankmark
Farhult sn /Se *Kyrkåkern f. åker Gatugården gård Brännan åker (förr skogsmark)
Björkeröd by *Lille bublers eng äng Gunnebo gård Byvägen väg
?Björkeröd by *Lycke agerenn, Lycke engen åker o. äng Gunnestorp by Bäckaplanen åker
Björkeröd by *Mickils eyer äng Hållstallen stall Bäckaskog skogsdunge
Björkeröd by *Mossenn äng Häljaröd, Norra (traktnamn) Bökestäppet åker (ev. äng)
Björkeröd by Oderbäcken bäck Häljaröd by Bökesåker åker
?Döinge by Oderbäcken bäck /Se Heljaröd by Dammarna vattensamlingar
Döinge by *Ramsholtt äng Häljaröd by Darens bro stenrad
Döinge by /Se Ramsholtt Saknas /Se Häljaröd norra, se Häljaröd Norra Saknas Dubbelgraven vattendamm (nu igenfylld)
Farhult by Rönnen holme? Häljaröd Södra (traktnamn) Dörrevelen sandrevel
Farhult by Rönnen udde Häljaröd södra, se Häljaröd Södra Saknas Eken till Kullenbergs fiskemärke
Farhult by /Se *Sandlyckenn åker och äng Höjar (traktnamn) Farhulta mölla väderkvarn
Fulhult åker /Se *Sellis ager åker och äng Höijer, se Höjar traktnamn Farhults revler sandrevlar
Gunnestorp by Skälderviken vik Höjer by Fulhult åker
Häljaröd byar Sköljedammen damm /Se Höjar by Fyrkantiga stenen sten
Häljaröd, Södra o. Norra byar Sobäck bäck /Se Klockaregården kantorsbostad Fäladen åker
Häljaröd, Norra o. Södra byar Stenbäcken bäck? /Se Kolahuset hus (nu rivet) Fäladen åker
Häljaröd, Södra o. Norra byar *Stenbecks engen äng Kroget försvunnet utskänkningsställe Fäladen åker
Häljaröd, Södra och Norra byar *Stenspjället f. jord Lönhult gård Fäladen åker
Häljaröd, Norra och Södra byar *Stiis ager åker Lönhult gård Gamla-äng åker
Häljaröd, Norra och Södra byar Suebäcken bäck /Se Mjöhult (traktnamn) Gamleäng åker
Häljaröd, Norra by Suelyckorna åker /Se Mjöhult by Gastagudan äng
Häljaröd, Norra by och fiskeläge *Suine haffuen åker o. äng Mjöhultagården gård Gatan äng
Häljaröd, Norra Saknas /Se Svarteland f. sankmark /Se Nederländerna gårdar Gatan väg
Häljaröd, Norra by och fiskeläge Tittebäcken bäck /Se Pilabolet hus Gatugårdsdamm vattensamling (nu uttorkad)
Häljaröd, Södra by *Toffte ager åker Pottmjöhult, se Mjöhult traktnamn Gatugårds guda förr väg, nu äng
Höjar by /Se *Välen (Välskog) terräng /Se Pottmjöhult by Gatugårds guda förr väg, nu äng
Höjar by /Se Välskog (*Välen) terräng /Se Prästgården prästgård Gatugårds skog skogsdunge
Lönhult gd   Skäringahuset hus (nu försvunnet) Gottland åker
Prästgården Saknas   Snörröd, Lilla (traktnamn) Grav, Lilla vattendamm
Prästgården prästgård   Lilla Snörröd by Grav, Stora vattendamm (nu igenfylld)
Snorröd gdr   Snorröd, Lilla gård Gravestenen sten
Snorröd. Lilla o. Stora byar   Snörröd, Stora (traktnamn) Grästäppan åker
Snorröd, Lilla o. Stora Saknas   Stora Snörröd by Gudan väg
Snorröd, Lilla och Stora byar   Snorröd, Stora gård Gudan väg
Svaluv by /Se   Solhyddan, se Farhult traktnamn Gudan, Häljaröds guda väg
Svaluv by /Se   Svalöv by Gunnestorpavägen väg
Svaluv by /Se   Svalöv by Gårdsdrängagraven vattendamm
Svalöv by /Se   Svarte mölla försvunna gårdar Gårdsplatsen åker
Svalöv by /Se   Svineborg hus Gåsabacken backsluttning
Viaköp by /Se   Täckare Pärens hus Gåsalyckan åker
Viaköp by   Viaköp by Görslövsvägen väg
Viaköp by   Viaköp by Hagkrokabacken åker
Viaköp by /Se   Viaköp by Hans lid backe
Viaköp by /Se   Vällskogshuset hus Hans Måns Skog åker
Viaköp by /Se   Västergård gård Hans Svenssons lycka åker
      Hans väg väg
      Husaralyckan åker
      Höghultakanalen bäck
      Innantäppet åker
      Jeppsons gärdesgård stengärdesgård
      Jäppabrunnen brunn
      Kalvahagen utjord
      Kattalorten åker
      Kickenborg åker
      Kjellsakroken vik
      Kolhålet vik
      Kon sten
      Kotäppan åker
      Krampestenen sten
      Kringlingen åker
      Krokrygg sten
      Krångelbygget till hyrahörnan fiskemärke
      Kulla fälad f.d. utmark
      Kyrkan i dalen fiskemärke
      Kyrkan i möllan fiskemärke
      Kyrkan på kulländen fiskemärke
      Kyrkan på kärret fiskemärke
      Kyrkan till hyrahörnan fiskemärke
      Kyrkan till skräddarens fiskemärke
      Kyrkstigen stig
      Kyrkstigen stig
      Källan brunn
      Kärret sankmark
      Kärret åker
      Kärr om kärr fiskemärke
      Lergravorna åker
      Lille Lunden skog (nu nedhuggen)
      Loviselid backe
      Lundabacken åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lönhultakanalen bäck
      Madbacken åker
      Mandråparen sten
      Matsabacken ängsbacke
      Matsakon sten
      Mellanvången åker
      Mellanvången åker
      Mjölkatäppet åker
      Mossagropen grop
      Mossakanalen grop
      Mossavägen väg
      Mossen skog
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen, Lilla skogsdunge
      Mossen, Långe åker
      Mossen, Stora skogsdunge
      Måns Mattisson sten
      Möllan till prästalängorna fiskemärke
      Möllan till skräddarens fiskemärke
      Möllareplanen åker
      Möllebacken backe
      Nasarettet åker
      Nils Påls åker
      Nils Pålsavägen väg
      Norfelts källa brunn
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen, Lilla åker
      Nyodlingen, Stora åker
      Nyvång åker
      Oderbäcken bäck
      Oderbäckabron bro
      Oderbäckabron bro
      Ornaeken backe
      Per Tuvas björke gårdstomt
      Pilaplanen gårdstomt
      Prästagärdet gärdesgård
      Prästaskogen skog
      Prästaskogen skogsdunge
      Pällängan åker
      Pällängavägen väg
      Rackarebackarna backar
      Rackarehålorna håligheter
      Renen sandbotten
      Revlarna sandrevlar
      Risvägen förr väg
      Rännan sandbotten
      Rävatången åker
      Röde måns sten
      Röde sten sten
      Rönnabron brygga
      Rönnaklaringen sandbotten
      Rönnanäbbet del av Rönnen
      Rönnastenen sten
      Rönnaören rev
      Rönnen äng
      Rönnen udde (förr ö)
      Rönnen holme
      Sexan åker
      Sexan, Gamla åker
      Sexan, Nya åker
      Sjömad ängsmark
      Sjömad fiskehamn
      Sjömadsbacke backe
      Sjömads håla åker
      Skitekroken åker
      Skogsskiftet åker
      Skräddarelyckan öppen plats
      Skräddarelyckan åker
      Sköljedammen vattendamm
      Skogsskiftet, Lilla åker
      Skogsskiftet, Stora åker
      Skogsskiftesvägen väg
      Slångraven vattendamm
      Slätthult åker
      Smedgraven vattendamm
      Smedvången åker
      Snorröds skog skogsdunge
      Sobäck bäck
      Spetsudde udde
      Stallslyckan åker
      Steglebacken backe
      Stenlycke åker
      Stora Snorrödsvägen väg
      Stora snurre skog skog
      Stureholmsvägen väg
      Städjejorden åker
      Snebäcken bäck
      Suelyckorna åker
      Svarteland skogsdunge
      Svartelandsbacken backe
      Sven Lars åker
      Sven Tuvas väg väg
      Svängen vägkorsning
      Såghålan vattensamling
      Södra Farhultsvägen väg
      Söting sten
      Tittebäcken bäck
      Tittebäckabron bro
      Toppe sten
      Täppet åker
      Täppet åker
      Utterbäcken bäck
      Vasen åker
      Vasorna åkrar
      Vattenmejeriet brunn och damm
      Viaköpalyckan åker
      Viaköpsvägen väg
      Vällskogsbron bro
      Vällskogskanalen bäck
      Vällskogsvången åker
      Vällskogsvägen väg
      Västra revlar revlar
      Ådran åker
      Årnacka dammar vattensamlingar
      Årnacken udde
      Österhansarna stenar

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.