ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Välinge socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 114 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 62
Välinge sn *Aais ager, Lille o. Store åkrar Välinge sn och by Bockalyckorna åker
Välinge sn *Abille engen äng Välinge kyrka Saknas Bommabron bro
Välinge sn *Almendingen åker Andreastorp, se Välinge Saknas Bränneristvången åker
Välinge sn /Se *Amen spiellid åker Bjärbohus f.d. gård Elesköpskroken åker
Välinge sn *Brincken äng Bjärbolund gård Elesköpstäppan beteshage
Välinge socken *Busk agerenn o. Busk engen åker och äng Bomhuset hus Elvaspetsen åker
Välinge sn »Busk agerlöden» äng /Se Brohuset hus Essbron bro
Välinge sn *Ellekiers engen äng Elesköp f.d. gård Fågelmarken betesmark
Välinge sn *Eskilltofftenn åker Fattigstaden hussamling Fågelmarksspetsen åker
Välinge sn *Gade agerenn åker Fulhult f.d. gård Fågelsångsskogen åker och betesmark
Välinge sn *Gade engen äng Gamla Bruk tegelbruk Funhult åker
Välinge sn *Gade mais engen äng Gladaborg hus Fäladen f.d. betesmark, numera åker
Välinge sn *Gryms eng äng Heljaröd by Hjälmastycket åker
Välinge sn Hasslarpsån å Hemmet, se Välinge Saknas Höghulte mark åker, (förr skog)
Välinge sn Hasslarpsån bäck /Se Häggahuset torp Influensan båtbrygga
Välinge sn *Hulengen äng Hästershus hus el. torp Kanalvägen väg
Välinge sn »Höljabäckshålan» äng /Se Höghult Saknas Kärrastycket åker
Välinge sn *Klocke holenn åker Höghult gård Lergravarna f.d. lertäkter
Välinge sn *Kors agerenn åker Höghult gård Liden backe
Välinge sn *Kraage maën äng Höghult gård Lilla Ettan åker
Välinge by /Se *Krog yxenn äng Höghults gård gård Lillakärr kärr
Välinge sn /Se *Kube gaars maën äng Judahus(et) hus Lilla Stutakärr kärr
Välinge sn /Se *Lyen, Ly maën åker resp äng Kapellet gård Lilleån Saknas
Välinge sn /Se *Metors engen äng Kapells tegelbruk = Kapplabruket Saknas Maden äng
Välinge sn /Se *Muncke holenn äng Kapplabruket tegelbruk Mjöhultsvägen vägsträcka
Välinge sn /Se *Nyre agerenn, Nyre engen åker o. äng Klinkan hus Mossen mosse
Danzig tp /Se »Nyre agers löden» äng /Se Kristians hus hus Möllebacken höjd
Elesköp gd *Nyteppid äng Kristianshus f.d. torp Möllevången åker
Elesköp gd /Se *Ny wong Saknas Kyrkovälinge äldre benämning på Välinge kyrkby Nötabovången åker
Fulhult by Oderbäcken bäck Källstorp Saknas Oran f.d. skogsmark
Fulhult by /Se Oderbäcken bäck Linjen Kattarp-Rögle, se Västraby Saknas Palnabron bro
*Grammegård Saknas Oderbäcken bäck /Se Linjen Rögle-Vegeholm, se Källstorp Saknas Palnavägen vägsträcka
*Grammegård Saknas Penningen åker Lugnet, se Höghult Saknas Prästahölen fördjupning
Hamburg tp /Se *Prestehollan äng Långa hus f.d. stathus Prästaskogen skog
Häljaröd, Norra o. Södra byar Prästadammen damm /Se Mossahuset hus Prästavången åker
Häljaröd, Södra o. Norra byar *Pude waars maën äng Munkahyttan f.d. hus *Rubbakroken åker
Häljaröd, Norra o. Södra byar *Reffs halen äng Nya Bruk tegelbruk Rävatångaskogen åker och betesmark
Hästershus hus el. torp /Se *Rör engen äng Nygård gård Rävatången skog
Källstorp gd *Sencke backen äng Näset, se Västraby Saknas Rävatångspetsen åker
Källstorp gd *Sirebäck bäck? /Se Oregården Saknas Rögle mad ängsmark
Lybeck tp /Se Själrönnen grund? Orehuset f.d. torp Rögla mosse mosse
Nötabo gd Själrönnen skär Palhult, se Höghult Saknas Sjön folkligt namn på del av Skälderviken
Nötabo, nuv. Bjärbolund gd /Se Skavebäck bäck Pissarehuset f.d. torp Skälrönnen holme el. sandbank
Potsdam tp /Se *Skee Kiers engen äng Polackabölet hus Stationsstycket åker
Rögle hg *Slesie å, se Vegeån å Polackahuset torp Stora Ettan åker
Rögle hg *Slesie å, se Vegeån å Polackahuset hus Storeå Saknas
Rögla hg *Spiellid äng Prästgården gård Studakärr kärrartad mark
Rögle hg *Steens tofftenn åker Rögle gård Svandammen damm
Rögle hg *Sten ords maën äng Rögle samhälle Svarte land f.d. sankmark, numera ungskog
Rögle hg *Strengen åker Rögle Saknas Thulinastycket åker
Rögle by Svanadammen damm /Se Rögle station jv.-station Tvåan åker
Rögle hg Svarteland f. sankmark nu ungskog /Se Rögle Tegelbruk Saknas Tvättesvadet vadställe
Rögle hg *Tofften åker Rönhult f.d. gård Täckarestycket åker
Rögle hg *Torn ager, Lille o. Store åkrar Satansgården gård *Utterbäcken bäck
Rögle hg *Torn kullen åker Smedjehuset f.d. torp Utvälinge backar strandbackar
Rögle hg *Torn Kuls maën (*Torn kulds engen) äng Stackarehuset f.d. torp Vegeå Saknas
Rögla hg *Tue engen äng Stureholm gård Vånga-vägen väg
Rögle hg Tvättedammen sjö? Svarvarehuset f.d. torp Välinge strandmal utmark
Rögla hg Vegeån å Tånga gård Saknas Välingevången åker
Rögla hg Vegeån å Utvälinge by Västrabyjorden ägor
Rögle hg /Se Vegeån å Välinge Saknas Änkestycket åker
Rögle gods /Se Vege å å Välingegården gård *Öleköpakroken åker
Rögle samh. /Se Vege å å Välinge prästgård gård  
Rönnhult gd Vege å Saknas /Se Välingetorp by  
Stureholm järnvägsst. /Se *Vemmentorps agerenn o. engen åker o. äng Västraby Saknas  
Stureholm egendom /Se *Veylengenn åker Västraby by  
*Torp Saknas Viebäck bäck /Se Västraby bangård, se Västraby Saknas  
Tånga by Välingebro bro    
Tånga by Åhls åker åker (?) /Se    
Tånga by o. herrg.      
Tånga by      
Tånga by      
Tånga by /Se      
Utvälinge by      
Utvälinge by      
Utvälinge by      
Utvälinge by      
Utvälinge by      
Utvälinge by      
Utvälinge by      
Utvälinge by      
Utvälinge by      
Utvälinge by      
Utvälinge by /Se      
Utvälinge Saknas /Se      
Utvälinge by /Se      
Vegeholm gd /Se      
Vegeholm samh. /Se      
Välinge by o. sn      
Välinge by      
Välinge by      
Välinge by      
Välinge sn      
Välinge by      
Välinge by      
Välinge by      
Välingetorp by      
Välingetorp by      
Välingetorp by      
Välingetorp by      
Välingetorp by      
Välingetorp by      
Välingetorp by      
Välingetorp by      
Välingetorp by /Se      
Västraby by      
Västraby by      
Västraby by      
Västraby by      
?Västraby by      
Västraby by      
Västraby by      
Västraby by /Se      
Västraby gd /Se      

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.