ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jonstorps socken : Luggude härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 94 Naturnamn : 165 Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 452
Jonstorp sn /Se *Balie eng äng Sagesmän förteckning Anders Hansson sten
Jonstorp sn *Becke eng äng Jonstorp by o. sn Anders Hansson sten
Jonstorp sn *Biereaggerseng f. äng Jonstorp sn o. by Allmänningen åker
Jonstorp socken *Bierssager f. åker Jonstorp sn och by Buckalöd åker
Jonstorp sn *Bierssengen f. äng Balja mejeri Baljaplanen åker
Jonstorp sn *Bierssnebet f. åker Baljagården gård Baljavången ängsmark
Jonstorp sn *Biersstofft f. åker Birgerstorp, se Görslöv Stora traktnamn Baljavången åker
Jonstorp sn /Se »Bispelod(d)en» äng /Se Björkhaga, se Svanshall traktnamn Baronaledet grind (nu försvunnen)
Jonstorp sn *Bisp(e)lödden f. äng Bläsinge gård Bastubacken åker
Jonstorp sn /Se »Bisplödden(-er)» äng(ar) /Se Bläsinge gård Bastustycket åker
Jonstorp sn /Se *Bispengen f. äng Brittesnäs, se Görslöv Stora traktnamn Bastustycket åker
Jonstorp by /Se *Bondssagger f. äng Bökebäck fiskläge Bastuvången ängsmark
Jonstorp sn /Se *Bruetorsager åker Bökebäck del av by Bastuvången åker
Jonstorp sn /Se *Bulbra, Lilla o. Stora ängar Bökebäck, se Tranekärr traktnamn Bastuvägen väg
Jonstorp sn /Se *Bundissagger f. åker Bölsåkra by Berget (del av) backe
Jonstorp sn /Se Bökebäcken uttorkad bäck /Se Bölsåkra by Berget åker
Jonstorps socken socken /Se Bölsåkra åkermark? /Se Frihetstjället, se Svanshall traktnamn Berg i näs fiskemärke
Balja gd Bölsåkra triangelpunkt Glimminge by Beteshagen åker
Balja gd *Bönaggersseng f. äng Glimminge by Bjärnäs fiskemärke
Balja gård *Bönderssager f. åker Grubbastället gård Björket åker
Balja gd *Böndersseng f. äng Görslöv by Blåmal kuststärcka
Balja gd *Bönestöchet f. åker Görslöv by Blåmal strandremsa
Bläsinge gd /Se *Dambsseng f. äng Lilla Görslöv by Bläsinge, Lilla åker
Bökebäck fiskeläge /Se Drommadammen damm /Se Görslöv Stora traktnamn Bläsinge mark åker
Bölsåkra by *Ducke spiellidtt äng Stora Görslöv by Borrarebron nu riven brygga
Bölsåkra by *Dynne worrid äng Görslöv mölla väderkvarn Borrarestenen sten
Bölsåkra by *Dyubeng f. äng Görslövs boställe gård Bossabrunnen brunn
Bölsåkra by *Dyuesseng f. äng Hallabo, se Svanshall traktnamn Bossahallen klippa
Bölsåkra by *Egebierig(s)eng f. äng Hällan, se Svanshall traktnamn Bossahallen diabasklippa
Bölsåkra by *Egebierissagger f. åker Hålegården gård Bossalyckan skogsglänta
Bölsåkra by *Egestöchet f. åker Hässlebo by Bossalyckan åker
Bölsåkra by *Egissbier(s)ager f. åker Ingelsträde traktnamn Bossatäppet åker
Bölsåkra by /Se *Elissager f. åker Ingelsträde Höste, Täppe se Ingelsträde traktnamn Brantabacken backe
*Degnne gaarden f. gd *Engestöchet f. åker Jonstorp traktnamn Brantalyckan skogsdunge
Glimminge by *Esch(e)uadet f. äng Kolarehuset hus Brantaplanen ängsmark
Glimminge by *Eske waidt (*Eske wads eng) äng Kullebergstorp, se Kullenberstorp traktnamn Brantaplanen åker
Glimminge Saknas /Se *Flagen f. åker Kullenbergstorp traktnamn Brantavången åker
Glimminge by /Se *Gaasserydt f. äng Kullsahusen hus Brinken sluttning
Glimminge by /Se *Gade spiels agir, Gadde spiellid åker resp. äng Larsakrogen krog Brohöcken fiskebrygga
Glimminge by /Se *Glams engen äng Lasakrogen krog Broslätten ängssluttning
Glimminge by /Se *Görse källa vattendrag Lasakroget f.d. krog Brunnåker åker
Glimminge by /Se Görsen bäck Lyckan, se Jonstorp traktnamn Bybrunnen brunn
Görslöv by Görsen (=Görsebäcken) bäck /Se Mittsa, se Svanshall traktnamn Byxorna jord
Görslöv sn Görslövså å Rekekroken traktnamn Byxorna åker
Görslöv by Görslövsån å Rekekroken fiskläge Båtahålan hamn
Görslöv by Halladammen damm /Se Rekekroken fiskläge Båthålan hålighet i marken
Görslöv by Halsahamn vik Rekekroken fiskläge Bäckåkern åker
Görslöv, Lilla o. Stora byar Halsahamn vik Räkekroken, se Rekekroken traktnamn Bökebäcken bäck (uttorkad)
Görslöv by Halsahamn vik Rögla by Bökebäckshamnen hamnplats
Görslöv, Lilla och Stora byar Halsahamn hamn Rögle gårdar Bökebäckshamnen hamn
Görslöv by Halsahamn vik Solhagen, se Svanshall traktnamn Bökeskognäset udde
Görslöv, Lilla by Halsahamn vik Strandhäll, se Svanshall traktnamn Bökeskogsnäset näs
Görslöv, Stora o. Lilla byar Halsahamn del av Skäldervik Strandmalen, se Svanshall traktnamn Böneåkern åker
Görslöv by /Se Halsahamn vik Strandmalen, se Rekekroken traktnamn Börjes åker
Görslöv gdr /Se Halsahamn vik, hamnplats /Se Strandstugan, se Svanshall traktnamn Dalsåker åker
Görslöv by /Se Halsahamn hamn Stugan, se Jonstorp traktnamn Danske Svenssons ägor
Görslöv by /Se Halsahamn hamn Sumpakroget f.d. krog Djursängen äng
Görslöv by /Se Halsahamn strandområde Svanshall traktnamn Drommadammen damm
Görslöv by /Se Halsahamn vik /Se Svanshall by Ekebacken ekbacke
Görslöv, L. o. St. byar /Se Halsaredd ankringsplats Svanshalls hamn, se Svanshall traktnamn Ekeberg odlad backe
Görslöv by /Se Halsarevet grund Svenningstorp gård Ekeberget grusbacke
Görslöv gdr /Se Halsarevet skär? Svenningstorp gård Ekebergsåkern åker
Jonstorp by *Heeled Saknas Svenningstorpagården gård Eken till Grubbens fiskemärke
Jonstorp by *Heslehöys eng äng Sädasvennens gård Eket till Grubbens fiskemärke
Jonstorp by Hesteröd åker /Se Södåkra by Eketoften åker
Kullabergstorp by *Hörnespiellit f. åker Södåkra by Elesåker åker
*Kyrkerud Saknas *Hiörnne ager åker Tofter gård Fjärtan vattensamling
Kullenbergstorp by /Se *Hul(e)bechen f. åker Torp by Flakarna åkrar
Prästgården Saknas *Hulefloen f. åker Tranekärr traktnamn Flaken, Lille åker
Rögla by *Hull(e)bech f. åker Tranekärr by Flaken, Norra åker
Rögla gd:ar /Se *Hull(e)bech, Lille f. åker Tranekärr by Flaken, Store åker
Sedagre, se Södåkra by *Hullebeckind åker Tranekärra mölla kvarn Flaken, Södre åker
Svanshall fiskläge /Se *Jaëre engen Saknas Tunneberg by Flaket åker
Svanshall fiskläge /Se *Kalle hauffuis Eng äng Tunneberga by Fruelunden skogsdunge
?Svenningstorp gd *Kircke agir äng Täppeshusen traktnamn Fulabacken backe
?Södåkra by *Kircke eng äng Täppeshusen by Fulaliden backe
?Södåkra by *Kircke eng, Lille äng Unarp, se Unnarp traktnamn Fulalyckan åker
Södåkra by *Kircke lerien äng Unarp by Fågla- Saknas
Södåkra by /Se *Kircke stickidtt åker Unnarp traktnamn Fåglalyckan skogsdunge
Tranekärr by Korsbäck bäck /Se Vasabäck gård Fäbroarna broar
Tranekärr by *Korsebechseng f. äng Vasabäcken bäck Fäbroarna bro
Tranekärr by *Korss(e)agger f. åker Vasabäck gård Fäbrovägen väg
Tranekärr by? *Kroge engen äng Våtamossa traktnamn Fäladen åker
Tranekärr by *Krogsagger f. åker Våtamåsa, se Våtamossa traktnamn Fäladen åkrar
Tunneberga by *Krogsynden f. åker Änkehuset hus Fäladen åker
Tunneberga by /Se Krogtofften f. åker   Fäladen åkrar
Tunneberga by /Se Kullaberg ås /Se   Fälad, Store f.d. fäladsmark
Täckarebolet »f.d. skatte gatehus» /Se Kullen halvö   Fäladsvägen väg
Unarp by Käksebäck bäck /Se   Färjarebrunnen brunn
Vasabäck gd /Se Langebäck bäck /Se   Fölet sten
Vlsager, se Bölsåkra by *Leds ager åker   Gamle hamn hamn
»Wulsogen» se »Bökåkra» by *Leeren f. äng   Gamla hamn förra hamnen
Väsby län län *Leergraffseng f. äng   Gatan åker
Väsby län län *Leergraffsstöchet f. äng   Gatan el. Görslövs gata väg
  *Leerspiellit, se under Lierspiellit f. åker   Gatubäckarna vattendrag
  *Leierne f. äng   Gatubäckarna bäck (delvis uttorkad)
  *Lierspiellit f. åker   Gatuängarna åkrar
  *Longager f. åker   Glamsängar åker
  *Longeboelsseng f. äng   Glarhallarna klippor
  *Lundtzagger f. åker   Glimminge gata väg
  *Lundzeng f. äng   Gottland åker
  *Lycke agerenn åker   Gribbors nabb näs
  *Lysseng f. äng   Grottelyckorna åker
  *Maen f. äng   Grubbalyckan åker
  *Margrete tofftenn äng   Grubbavången åker
  *Museeng f. äng   Grubbens till Svarta båt fiskemärke
  *Musen f. åker   Gräbbens nabb udde
  Möllegropen bäck?   Gubbens lycka åker
  Möllegropen bäck /Se   Gudan väg
  *Norre eng äng   Gudan väg
  *Nyiordtt åker   Gudan väg
  *Nörhullebechen f. åker   Gåsadammen damm (nu igenfylld)
  *Omgangen f. äng   Görsen bäck
  *Pederstofft f. åker   Görslövs backe höjdsträckning
  *Pillesseng f. äng   Görslövsån å
  *Plögningen åker o. äng   Halen åker
  *Plöjningen f. äng   Halladammen damm
  *Refflinge holted (Rellinge holtzeng) åker o. äng   Halladammen damm
  *Rigenss löcher f. äng   Halladammen vattensamling
  *Robechsseng f. äng   Hallingalyckan åker
  Råbäcken bäck   Halsa vik
  Råbäcken bäck   Halsabacken backe
  Råbäcken bäck /Se   Halsahamn vik
  *Rögleeng f. äng   Halsa redd ankringsplats
  *Sanden f. åker   Halsaren rev
  Sandkorran håla /Se   Halsasanden sandrevlar
  Sandkorran håla vid havsstrand /Se   Halvänden till Vinga skär sjömärke
  *Sch(r)inten f. åker   Hammarbacken backe
  Skogsbäcken bäck /Se   Hampatofterna åker
  Skälderviken vik   Hasselhögen kulle
  *Sonde eng äng   Hasslehögen åker
  *Soneagger f. åker   Henrikalyckan åker
  *Staffens hauffuen äng   Hingsten klippa
  Stallkorran havsvik /Se   Hovgårdsäng åker
  Stallkorran havsvik /Se   Hultbergs gruvor stenvallar
  *Stengaards tofftenn åker   Hålledammen f.d. damm
  *Stiertin f. åker   Hårskenan åker
  *Strugen äng   Hägnaden jord
  Surkan bäck /Se   Hägnaden åker
  *Södåkra vång Saknas   Hägnadsdammen damm
  *Sörspiellit f. åker   Hällan sten
  *Thrannespiellit f. åker   Hässlebo hjärta vägskäl
  Tinghögen tingsplats /Se   Hästatäppet åker
  *Tinghöjseng f. äng   Hästen klippa
  »Tingshöjsäng» äng /Se   Hästen sten
  »Tinghöjseng» äng /Se   Hästen sten
  *Toeager, *Thoë enge åker resp. äng   Hölen hålighet
  *Tofftenn åker   Jakobajorden åker
  *Toffterne f. åkrar   Jonstorpalandet kust vid Jonstorps sn
  *Tors ager åker   Kallebrunn vattensamling
  *Tors engen o. Lille fors eng ängar   Kallebrunn åker
  *Trannespiellit f. åker   Karindal dalsänka
  *Trees ager åker   Kejsebäck bäck (delvis igenlagd)
  *True engen äng   Kejsebäcksvången åker
  *Tue engen äng   Klasabron bro
  Tunnebäcken bäck /Se   Klockemakarelyckan åker
  Vasabäck åker   Klövgången väg
  Vasabäck bäck o. åker /Se   Knutsabrunnen brunn
  *Vnderup eng o. *Vnderup agir åker o. äng   Knutsakrok vik
  *Vndorpe haffuind hage   Knutsalyckan åker
  *Vegers lycken äng   Koalyckan åker
  *Vegerslöche(n) f. äng   Kotäppan utjord
  *Vesterhul(e)bech f. åker   Kringelösen klippa
  *Veyspiels ager åker   Kringelören klippformation
  *Øre agir o. *Øre agirs eng åker o. äng   Kringalören åker
      Krokenäbbsliden backe
      Kronobete f.d. betesmark-nu bebyggd
      Kroppaplanen åker
      Krummens åker
      Kråkhallen klippa
      Kråknäbbsliden väg
      Krösenabacken backe
      Krösenakullen backe
      Krösenahallen kulle
      Kulla fälad utmark
      Kullaparken park
      Kvigorna stenar
      Kyrkan till Brants fiskemärke
      Kyrkan till åkern fiskemärke
      Kyrkebacken backe
      Kyrkbacken backe
      Kyrkbacken backe
      Kyrkegårdslyckan åker
      Kyrkobacken backe
      Kyrkogårdslyckan skogsdunge
      Kyrkojorden åker
      Kyrkojorden åker
      Kyrkovången äng
      Kyrkstigen stig
      Kyrkstigen väg (förr stig)
      Kyrkvägen väg
      Käkhallen hall
      Kärrastycket jord
      Kärret åker
      Kärrstycket åker
      Lasan åker
      Lasakrogsbron bro
      Lasakrogsjorden åker
      Lergravarna åker
      Lergravarna åkrar
      Bro, Lilla hamnen
      Hamn, Lilla annat namn på hamn
      Lycka, Lilla åker
      Lycka, Lilla åker
      Ljunglyckorna åkrar
      Lundabacken backe
      Lundadammen damm
      Lundaegran betesmark
      Lundaegran äng
      Lundarna skogsdungar
      Lunden skogsdunge
      Lundsåkern åker
      Lundsängen äng
      Lycka, Alfred Jöns åker
      Lycka, Anders Måns åker
      Lycka, Erikssons åker
      Lycka, Jöns Anders åker
      Lycka, Jöns Måns åker
      Lycka, Nils Ols åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckorna åkrar
      Långa bro hamn
      Långa stycket åker
      Långe Per Nilssons sten
      Långängarna åker
      Lönneplatsen öppen plats
      Maden åker
      Maden, Maderna ängar
      Madpropen del av Görslövsån
      Madvägen väg
      Maltkölnebacken backe
      Marhallarna klippor
      Marken skog
      Marken åker
      Marken åkrar
      Marken åker
      Mellanvången åker
      Mellanvången åker
      Mellanängen åker
      Mjölkasoppan äng
      Mjölkasoppeledet grind
      Mjölskäppekroken vik
      Mjölskäppeliden backe
      Mjölskäppestenen sten
      Mossekanalen kanal
      Mossen åker
      Mossen skogsdunge
      Mossgropen bäck
      Mastagropen grop
      Mastaängen åker
      Maståkern åker
      Munttalyckan åker
      Murarespetsen åker
      Mågestenen sten
      Mågestenen sten
      Mågestenarna stenar
      Måns Ols lyckan åker
      Märren näs el. udde
      Märren sten
      Märren udde (el. stor klippa)
      Möllan till Marhallarna fiskemärke
      Möllarelyckan åker
      Möllarevången åker
      Möllebacken åker
      Möllebacken backe
      Möllegropen bäck
      Möllegropen bäck
      Möllelyckan åker
      Möllevägen väg
      Möllevägen väg
      Möllevägen väg
      Nilsa hallar klippor
      Nils Hanssonslyckan åker
      Nils Ols lyckan åker
      Norre-fälad området n. om Bökebäck
      Norratoft åker
      Norrevång ängsmark
      Norrevång åker
      Nyodlingen utjord
      Nyodlingen åker
      Nytäppet utjord
      Nytäppet åker
      Nådala åker
      Näbb i nos fiskemärke
      Näs sjömärke
      Näset näs
      Oderstahallarna klippor
      Ola Jönskans källa källa
      Ola Jönskans äng äng
      Olins håla f.d. grustäkt
      Ormabacken backe
      Orrahålan håla
      Osaslätterna ängsmark
      Osaslätterna ängsmark
      Osaslätterna åkrar o. ängar
      Osen, Osarna vik
      Pastor Kock klippa
      Per Svens lycka skogsglänta
      Per Svens lycka åker
      Pesten jord
      Plusborgs backe backe
      Pottens åkrar
      Predikstolen klippa
      Prästajorden åker
      Pysastycket åker
      Pålsa backe åker
      Rackarebacken backe
      Rappan klippa
      Rappan sten
      Rappan sten
      Rekekroksbukten vik
      Revet klippa
      Revet rev
      Rumpemosse åker
      Runde sten sten
      Ryd åker
      Ryd Gamla åker
      Råbäcken bäck
      Rån åkrar
      Rånsbacke åker
      Råspetsen åker
      Räckorna jordar
      Räckorna åkrar
      Rävatungan jord
      Röda hall(-ar) klippor
      Saltängen ängar
      Sanden åker
      Sandkurran håla
      Saxagärdet stengärdesgård
      Sibirien äng
      Sillavältaren sten
      Sjöberg sten
      Skinnerdalen åker
      Skogen, -skiftet åkrar
      Skogen, -skiftet åkrar
      Skogen, -skiftet åker
      Skogsbäcken bäck
      Skogsskiftet jord
      Skogsskiftet åker
      Skolejorden åker
      Skäl, Stora vattensamling
      Skälet, Skälen vattensamling
      Skäl, Lilla vattensamling
      Skäringabacken backe
      Släthallen klippa
      Slättan sten
      Slättbostenen sten
      Slättehall sten
      Slättehall sten
      Smedjevången äng
      Smedlyckan åker
      Smedvången åker
      Smedåkern åker
      Smiths väg väg
      Snapphanebona klippor
      Snickerslyckan åker
      Sohålet klippa
      Sohålet badställe
      Sohålet vik
      Sohålet, Lilla vik
      Sohålet, Stora vik
      Son sten
      Staffanshagen betesmark
      Staffanshagen åker
      Stallkorran vik
      Stenbackalyckan skogsglänta
      Stenklungan stenar
      Stenklungan stenar
      Stenstycket åker
      Stenåker åker
      Stigslyckan skog
      Stigslyckan åker
      Stigsvången åker
      Stigsåker jord
      Stigsåkern åker
      Store äng ängsmark
      Storäng åker
      Strandlyckan åker
      Strandlyckan åker
      Strandlyckan åker
      Strandlyckan åker
      Stutagubbaåkern åker
      Suggan sten
      Surkan bäck
      Surkan vik
      Svartebåt klippa
      Svarta båt sten
      Svarta hall klippa
      Svarta näs näs
      Svanshallsnäs nytt namn på Näset (Bökeskogsnäset)
      Svartenäs klippa
      Svarta näs näs
      Söderholmslyckan åker
      Södre Balja åker
      Söderlund skogsdunge
      Södre Lund åker
      Tjurarna stenar
      Toften åker
      Toften åker
      Toften betesmark
      Tollsstall klippor
      Tolls stall klippformation
      Toppe sten
      Toppar sten
      Toralyckan åker
      Torskahallen klippa
      Torskahallen klippa
      Torskanäs udde
      Torskanäs näs
      Tostastycket åker
      Tranekärra-lund annat namn för Lunden
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Tre kronor stenar
      Tre kronor stenar
      Trollan skogsdunge
      Trullan myr
      Tulinastycket jord
      Tulinastycket åker
      Tunneberga backe höjd
      Tunneberga backe backe
      Tunneberga bro bro
      Tvätteshallen klippa
      Tvätteshallen klippa
      Tvätteshallen sten
      Tvätteshallen annat namn för Slättehall
      Tyskalyckan åker
      Tyska stigen stig
      Tyrsåker åker
      Tångahamnsliden backe
      Tönnebäcken bäck
      Tönnebäcksbron bro
      Unnarpevången åker
      Vanning, Lilla vattensamling
      Vasabäcken åker
      Vasabäcksskog skogsdunge
      Vattenådrorna håligheter i mark
      Vibergslyckan åker
      Villstorpavången åker
      Vipebacken backe
      Västantill jord
      Västra toft åker
      Ådran, Lilla hålighet i mark
      Ådran, Stora hålighet i mark
      Ågapet åmynning
      Ödegårdshålan håla
      Ören näs
      Öråker grusbacke
      Öråken åker
      Östre hall bäck

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.