ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Faurås härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 217 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 19
Fartloze, se Faurås hd Danasten gränsmärke /Se Faurås hd Högvadsån å
Faurås hd *Eda älv å   Högvadsån å
Faurås hd *Eva eller Edra älv å   Högvadsån biflod
Faurås hd Falckenbergs åån Saknas   Högvadsån biflod
Faurås hd Falkenbergsån å   Högvadsån å
Faurås hd Falkenbergsån å   Högvadsån biflod
Faurås hd Fegen sjö   Högvadsån biflod
Farthusæræth Saknas Fegen sjö   Lilla å bliflod /Se
Faurås hd Fegen sjö /Se   Lillå å
Faurås hd Saknas Saknas /Se   Lyngaån å
Faurås hd Fägen sjö   Storå å
Faurås hd Fögen sjö   Svarten sjö
Faurås hd /Se Högvadsån Saknas   Varmanshuvud råmärke
Faurås hd Högvads-ån Saknas   Varmanshuvud berg
Faurås hd Högavads ån Saknas   Varmanshuvud berg
Faurås hd Högvadsån Saknas   Varmanshuvud Saknas
Faurås hd Högvadsån å   Varmanshuvud gränsmärke
Faurås hd Högvadsån å   Varmanshuvud gränsmärke
Faurås hd Högvadsån å   Ån, se Susån å
Faurås hd Högvadsån å    
Faurås hd *Korshamn hamn, vik    
Faurås hd Lillån eller Vinan å    
Faurås hd Lillån el. Vinan å    
Faurås hd Thanabækk stain gränsmärke /Se    
Faurås hd Varmanshuvud trol. gränssten    
Faurås hd Varmanshuvud trol. gränssten    
Faurås hd? *Hwarmanshufvud råsten    
Faurås hd *Hwarmanshufvud råsten    
Faurås hd *Varmanshufvud Saknas    
Fardhaas Saknas Lillån eller Vinan å    
Faurås hd Lilla ålm Saknas    
Faurås hd /Se Vinan eller Lillån å    
Faurås hd Vinån tillflöde /Se    
Faurås hd hd Vinån å /Se    
Faurås härad härad Vinan eller Lillån å    
Faurås hd Vinan (resp. *Vinå) å    
Faurås hd Vinån, se Lilla å Saknas    
Faurås hd Ätran å    
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd Saknas      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås härad härad      
Faurås hd      
Faurås hd      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd /Se      
Faurås hd, äv. gd:ar o. lht:er i Vinborgs sn /Se      
Faurås hd /Se      
?Allerod gd      
*Allerod gd el. by      
Amboltt Saknas      
*Anxiotorp Saknas      
*anxiothorp Saknas      
*Anxiothorp Saknas /Se      
Bachegaard Saknas      
berregaard(?) Saknas      
boholtt Saknas      
Brenndoltt Saknas      
flostad-thróninge Saknas      
fónnegiere Saknas      
grimsgiere Saknas      
Gunderboe Saknas /Se      
Gunderboe Saknas      
Gunderboe Saknas      
Gunderødtt Saknas      
Gunderødtt Saknas      
Gunderøedtt Saknas      
Haakolle Saknas      
Haackolle Saknas      
Halduorstrup Saknas      
Halduordstrup Saknas      
Halle Saknas      
Halle Saknas      
Haldt Saknas      
Hóffuoldt Saknas      
Hoffgaard Saknas      
Holme Steigh Saknas      
Holssbache Saknas      
Holtt Saknas      
huboltt Saknas      
Hönshult Saknas /Se      
Hönsholtt Saknas      
Klaxstrup Saknas      
Klinten Saknas      
Klinttenn Saknas      
quernegaardt Saknas      
Kórnebeck Saknas      
Saknas Saknas      
Leegierde Saknas      
Leegierde Saknas      
Lillegierde Saknas      
Lillegierde Saknas      
Lillegierde Saknas      
*Lingelycke beb.      
Lingelycke Saknas      
[Lingelycke] Saknas      
Lundegierde Saknas      
Lundegierde Saknas      
Mogaard Saknas      
Mórte Saknas      
?Nyrpe gd. /Se      
Oppskog fjärding del av Faurås hd      
*Oppskog fjärding del av Faurås hd      
opskough fierdingh Saknas      
Oppskog fjärding del av hd      
Oppskog fjärding del av hd      
Opskoug Fierdingh Saknas      
Opsehouff Fierdinngh Saknas      
?Osseröedt Saknas      
Offrebye Saknas      
Reffnerup Saknas      
Riiager Saknas      
Riiserup Saknas      
Riserup Saknas      
Risserup Saknas      
Riserup Saknas      
Rólleenn Saknas      
Ryagger Saknas      
Siorry Saknas      
Skaroltt Saknas      
Scharoldtt Saknas      
Smórten Saknas      
Soderóedt Saknas      
Stallegaard Saknas      
Stanngh Saknas      
Stensoltt Saknas      
Steenssholtt Saknas      
Suendsholdt Saknas      
Suinteholtt Saknas      
thoffholtt Saknas      
Thormerodt Saknas      
Thornuldroedt Saknas      
Thornnebue Saknas      
?Torger Saknas      
*Torger sn      
*Tøbinghe Saknas      
Thörualde Saknas      
Valby-Thronge Saknas      
Vigenn Saknas      
»Østre» ?sn      
Öffrebye Saknas      
Öffrebye Saknas      

  ^  

Hallands läns härader m.m.