ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Fjäre härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 471 Naturnamn : 140 Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn : 42
Löftadalen f.d. kommun /Se Askims fjord fjord /Se Fjäre hd Fruön, se Frögö ö
fiæræ hd Askims fjord fjord Fjäre härad hd Frögö ö
Fjäre hd *Björneberg höjd Fjäre hd Frögö ö
*fiæræ riksgränsmärke Broksjöbäck bäck Fjäre hd Fruö holme
Fjäre hd *Dikeshall råmärke Fjäre hd Fruön ö
Fjäre hd *Gattet, S. sjöområde   Fröö ö
Fjäre hd *Gräshagagrind möjl. en förbindelseled   Fru ön ö
Fjäre hd Hornsjön sjö   Fru ön ö
Fjäre hd Hornsjön, Stora sjö   Fruön ö /Se
Fjäre hd Hornsjön, se Horredsjön, St. del av sjö   Fruö ö
Fjäre hd Hornsjön, se Horredsjön, St. sjö   Fruön ö /Se
Fjäre hd Hornsjön del av sjö   Fru ön ö
Fjäre hd Hornsjön, se Horredsjön, St. del av sjö   Fruäng ö
Fjäre hd Hornsjön, se Horredsjön, St. sjö   Fruön ö
Fjäre hd Horredsjön, St. sjö   Fruön ö
Fjäre hd Horredsjön, St. sjö   Hornsjö sjö
Fjäre härad Stora Horred sjön sjö   Hornsjön, se Hosjö sjö
Fjäre hd Horredsjön, St. sjö   Horredsjön, Stora, se Hornsjö sjö
Fjäre hd Stora Horredsiön sjö   Hosjö sjö
Fjäre hd Stora Horred-sjön sjö   Hosjö sjö
Fjäre hd Stora Horredsjön sjö   Hosjö(n) sjö
Fjäre hd Stora Horred-sjön sjö   Saknas Saknas
Fjäre hd Horredsjön, St. sjö /Se   Kungsbackafjorden fjord
Fjäre hd Stora Horred-sjön sjö   Kungsbackafjorden fjord
Fjäre hd Stora Horred sjön sjö   Kungsbackafjorden fjord
Fjäre hd Stora Horred sjön sjö   Kungsbackafjorden fjärd
Fjäre hd *Horrsjö, se Horredsjön, St. sjö   Kungsbackaån å
Fjäre hd *Horsjö, se Horredsjön, St. sjö   Kungsbackaån å
Fjäre hd? Kungsbackafjorden fjord   Kungsbackaån, Lindomeån å
Fjäre hd Kungsbackafjorden vik   Lindomeån å
Fjäre hd Kungsbackafjorden vik   Storått å
Fjäre hd Kungsbackafjorden vik   Märbogränsen gräns
Fjäre härad Kungsbackafjorden vik   Onsalafjorden, se Kungsbackafjorden fjord
Fjäre hd Kungsbackafjorden vik   Rolfså å
Fjäre härad Kungsbackafjorden vik   Rolfsån å
Fjäre härad Kungsbackafjorden vik   Rolfså å
Fjäre härad Kungsbackafjorden vik   Rolfså å
Fjäre hd Kungsbackafjorden vik   sked(e), se Kärraskedet Saknas
Fjäre härad Kungsbackafjorden vik   Wendelsö Fjorden fjord
Fjäre härad Kungsbackafjorden fjord   Wendelsö Fjorden fjord
Fjäre härad Kungsbackafjorden fjord   Ån, se Löfta å å
Fjäre härad Kungsbackafjorden vik   Rolfsån flod
Fjäre hd Kungsbackafjorden fjord    
Fjäre hd Kungsbackafjorden fjord    
Fjäre hd Kungsbackaån å    
Fjäre hd Kungsbackaån å    
Fjäre hd Kungsbackaån å    
Fjäre hd hd Kungsbackaån å /Se    
Fjäre hd Kungsbackaån å /Se    
Fjäre hd /Se Lindomeån mindre flod    
Fjäre hd Lindomeån mindre flod    
Fjäre hd hd Lindomeån mindre flod    
Fjäre hd Lindomeån å    
Fjäre härad hd Lindomeån å    
Fjäre hd Lindomeån å    
Fjäre hd hd Lindomeån å    
Fjäre hd Lindomeån å    
Fjäre härad härad *Linerensjön, se Lygnern sjö    
Fjäre härad härad Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnes ö    
Fjäre hd lygni sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö    
Fjäre hd Lygnern sjö /Se    
Fjäre hd Lygnern sjö /Se    
Fjäre hd Lygnern sjö /Se    
Fjäre hd Lygnern sjö /Se    
Fjäre hd Lygnern sjö /Se    
Fjäre hd Lygnern sjö /Se    
Fjäre hd Lygnern sjö /Se    
Fiærehærede hd Lyngarn = Lygnern(?) sjö /Se    
Fjäre hd Lygnern sjö /Se    
Fjäre hd *Lögnaren, se Lygnern sjö    
Fjäre hd *Lögnarensjön, se Lygnern sjö    
Fjäre hd Mellanbandet berg    
Fjäre hd Rolfsån å    
Fjäre hd Rolfsån å    
Fjäre hd hd Rolfsån å    
Fjäre hd Rolfså flod    
Fjäre hd Rolfsån å    
Fjäre härad Rolfsån å    
Fjäre hd hd Rolfsån avlopp    
Fjäre hd Rolfsån å    
Fjäre hd Rolfsån å    
Fjäre hd Rolfsån å    
Fjäre hd Rolfsån å    
Fjäre hd Rolfsån mindre flod    
Fjäre hd Rolfsån mindre flod    
Fjäre hd Rolfsån mindre flod    
Fjäre hd Rolfsån mindre flod    
Fjäre hd Rolfs Ån å    
Fjäre hd Rolfsån å    
Fjäre hd Rolfsån å    
Fjäre hd Rolfsån å    
Fjäre hd Rolfsån å /Se    
Fjäre hd *Råxån, se Rolfsån å    
Fjäre hd *Sanda ström    
Fjäre hd *Stagsjö, se Horredsjön, St. sjö    
Fjäre hd Töhle fiohl vatten    
Fjäre hd Tölefjord, se Kungsbackafjorden vik    
Fjäre härad Saknas *Tole fjord, se Kungsbackafjorden vik    
Fjäre hd *Tole fjord, se Kungsbackafjorden vik    
Fjäre hd *Tolefjord, se Kungsbackafjorden vik    
Fjäre hd *Tolefjord, se Kungsbackafjorden vik    
Fjäre hd Vändelsöfjorden vik, fjord    
Fjäre hd Vändelsöfjorden vik    
Fjäre hd Vändelsöfjorden vik    
Fjäre hd Vändelsöfjorden sund    
Fjäre hd Vändelsöfjorden bukt    
Fjäre hd Vändelsöfjorden fjord    
Fjäre hd Vändelsöfjorden fjord    
Fjäre hd Vändelsöfjorden fjord    
Fjäre hd Vändelsöfjorden vik    
Fjäre hd Vändelsöfjorden vik    
Fjäre hd Vändelsöfjorden vik    
Fjäre hd Vändelsöfjorden vik    
Fjäre hd Vändelsöfjorden fjord    
Fjäre hd Vändelsöfjorden fjord    
Fjäre hd Vändelsöfjorden fjord    
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd      
Fjäre hd /Se      
Fjäre härad hd /Se      
Fjäre härad hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre härad hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre härad hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
Fjäre hd /Se      
fervir inbyggarbeteckning /Se      
rocka inbyggarbeteckning /Se      
Saknas Saknas      
Aarros gd /Se      
*Åros gd      
*Aarros gd      
Saknas Saknas      
Aeerberrig Saknas      
Allegierde Saknas      
aldræmanna bræccu Saknas      
?Allefakris by /Se      
*Allefakris by      
Saknas Saknas      
*Aûdtorp gd?      
*Aûdtorp gd?      
Axtornn Saknas      
Axstrup Saknas      
Backa folkläger      
Backa folkläger      
Backegodtzitt Saknas      
*Backen gd?      
?Backenn Saknas      
Backenn Saknas      
?Backenn Saknas      
Saknas Saknas      
Bastessoldt Saknas      
Saknas Saknas      
Bechshede Saknas      
Biellinge Saknas      
?Birck(e) Saknas      
Bircke Saknas      
Bischopshaffuenn Saknas      
Bischopslöche Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Boelle Saknas      
?wed broenn Saknas      
Saknas Saknas      
brogaard Saknas      
Saknas Saknas      
*Bron gd?      
Bräcka gd      
bueff Saknas      
Bögenn Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Degnegaard Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
?Eskebeck Saknas      
Saknas Saknas      
Egerssboe Saknas      
Egetorps Saknas      
Elessleff Saknas      
Saknas Saknas      
Fauroltt Saknas      
fiellenn Saknas      
Saknas Saknas      
Fliisgierde Saknas      
Flisgierde Saknas      
*Gammelgård gd      
*Gammelgård gd      
Gislereedt Saknas      
Gislereedt Saknas      
*Greffwasæder Saknas      
Grundenn Saknas      
?grundenn Saknas      
Gundtorp Saknas      
Gunndtzaas Saknas      
Gaardenn Saknas      
?Gleshulle Saknas      
?Guttedtt Saknas      
Górdeger Saknas      
*Gøtulf ruth Saknas      
Hagelos Saknas      
?Hallandt by      
Saknas Saknas      
Hammoltt Saknas      
Saknas Saknas      
?Harssössell Saknas      
Harssóssell Saknas      
?Haslønge by /Se      
Haslönge Saknas      
Saknas Saknas      
Helbebyer Saknas      
Hesbeck Saknas      
Saknas Saknas      
Helmenees Saknas      
?Hinds Mølle Saknas /Se      
Hierresmölle Saknas      
Saknas Saknas      
Hiöglandtt Saknas      
Hiogland Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Holdt Saknas      
Holdt Saknas      
Holdt Saknas      
Holegaard Saknas      
?Holle(nn) Saknas      
Holme Saknas      
Saknas Saknas      
Holmen Saknas      
Holme Saknas      
Holmeródt Saknas      
Holttaas Saknas      
holtaas Saknas      
Holtager Saknas      
Horsberg Saknas      
Horshornn Saknas      
Hue Saknas      
Hulen Saknas      
*Hultre gd      
Hölle Saknas      
?Hölle Saknas      
?Höybye Saknas      
Hóybye Saknas      
hóye Saknas      
Hórell Saknas      
?Höylanndt Saknas      
Hóylanndt Saknas      
Saknas Saknas      
Jorssbache Saknas      
?Jerditze by      
?Jerditze gd      
kallenn Saknas      
Kaxoltt Saknas      
Karberóedt Saknas      
?Keldegaard gd      
»Keldegård» Saknas      
Saknas Saknas      
Klausboe Saknas      
Klumsboe Saknas      
?Kollemaa Saknas      
Kóllemaa Saknas      
Kollenn Saknas      
Kollaldt Saknas      
?Kulolt by      
Saknas Saknas      
Kollenn Saknas      
Koxeholt Saknas      
Koxeoltt Saknas      
?Krogaardenn Saknas      
Krogaardenn Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
*Kyrkbyn by      
Saknas Saknas      
Kierkegaardenn Saknas      
Kierredtt Saknas      
?daa Saknas      
Laa Saknas      
landekolle Saknas      
Laughaldzs Saknas      
Lille Lekerum Saknas      
Linnerup Saknas      
Saknas Saknas      
?Lwndegaard Saknas /Se      
Saknas Saknas      
Lockenn Saknas      
Loffterie Saknas      
lud Aas Saknas      
Luneke Saknas      
Lundegård Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Lundenn Saknas      
Saknas Saknas      
Maa Saknas      
Saknas Saknas      
marø by      
*Mellangården Saknas      
Mellungaard Saknas      
*Mo gd?      
Musereedtt Saknas      
?Myr(r)eholm Saknas      
Mönnkedall Saknas      
Nortorp Saknas      
Nortorp Saknas      
Nygård Saknas      
Neess Saknas      
Saknas Saknas      
olslöche Saknas      
Ortte Saknas      
Oxerødt Saknas      
Saknas Saknas      
*Porsris gdr      
Pottegrdenn Saknas      
Pottegaardenn Saknas      
Quegereedt Saknas      
?Quernumb Saknas      
Raffnees Saknas      
?Refsgaardtz Gærde »en Eng»      
Reerstrup Saknas      
Regeröe Saknas      
Saknas Saknas      
Rockeriket del av Halland /Se      
Saknas Saknas      
Rye Saknas      
Róchned Saknas      
?Saarregrdt Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
shóbye Saknas      
Sedue Saknas      
Siigenn Saknas      
?Sinkolle Saknas      
Sinkolle Saknas      
Saknas Saknas      
schiergoedtz Saknas      
Skiuge Saknas      
Skoergierde Saknas      
*Skogegården? gård      
*Skogen gd?      
Saknas Saknas      
skonne Saknas      
Saknas Saknas      
*Skölby Saknas      
Stacurann Saknas      
?Stamb Saknas      
Stamb Saknas      
Saknas Saknas      
*Stenen gd      
Steenegaard Saknas      
Saknas riksgränsmärke      
Saknas Saknas      
Stengierde Saknas      
Saknas Saknas      
stochen Saknas      
Stocken Saknas      
?Stoffuen Saknas      
Stoffuen Saknas      
Storegaardenn Saknas      
»Storøø» beb.      
Strandegodtzitt Saknas      
Stredegaardenn Saknas      
Stöxebeenn Saknas      
?Strandgrden Saknas      
Stuegaardt Saknas      
Stöxebeen Saknas      
Suendstrup Saknas      
Saknas Saknas      
Söeboell Saknas      
Sóetorp Saknas      
Sór Saknas      
Thoffte Saknas      
Thogestrup Saknas      
Thollegrdenn Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
?Thossekierd Saknas      
Saknas Saknas      
torp Saknas      
torre Saknas      
Torrebue Saknas      
Saknas Saknas      
?Twmiige (Twnnighe) gd      
Vtterödt Saknas      
Saknas Saknas      
Warsberg Saknas      
Varstedt Soghn Saknas      
Vedgaarde Saknas      
Wlletræ Saknas      
Saknas Saknas      
Ådala sn      
*Åsbo gd      
Øgisbye Saknas      
Øenn Saknas      
?Ørenes Saknas      
Ørenes Saknas      
Saknas Saknas      

  ^  

Hallands läns härader m.m.