ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Himle härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 291 Naturnamn : 42 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn : 18
Himle hd *Atte bro? bro Himle hd Borgeberg Saknas
Himle hd Balkungen sjö /Se Himle härad hd Himleån å
Himle hd /Se Balkungen ö /Se Himle hd Himleån å
Himle hd *Boråsvägen väg Himle hd Himleån å
Himle härad *Bye rör gränsmärke Himle hd Himleån å
Himle hd Grimeån å /Se Himle hd Himleån å
Himle hd Gyreöö gränsmärke Himle hd Himleån å
Himle hd *Göteborgsvägen väg Himle hd Himleån å
Himle hd Himleån, Rolstorps å = Himle ån Saknas Himle hd Kanalen = Himleån Saknas
Himle hd Himleån Saknas   Kärrafjorden fjord
Himle härad Himleån å   Kärrafjorden fjord
Himle härad Himleån å /Se   Kärrafjorden fjord
Himle hd Himleån å /Se   Kärrafjorden fjärd
Himle hd hd Häradsbacken gräns   Ladugårdsån Saknas
Himle hd *Jönköpingsvägen väg   Nordfjorden = Kärrafjorden Saknas
Himle härad *Klöve rör gränsmärke   Strandbacke Saknas
Himle hd /Se *Kroneskogen skogsparti   Valaklint ättestupa
Himle hd Kärra Fjorden fjord   Ån = Himleån Saknas
Himle hd hd *Källeberg höjd    
Himle hd Kärrafjorden fjord    
Himle hd Kärrafjorden fjord    
Himle hd Långebrokanalen kanal    
Himle hd *Nior Saknas    
Himle hd *Nisse bäck gränsmärke    
Himle hd *Nisse damm gränsmärke    
Himle hd Nycklemossen myr    
Himle härad härad *Pigstämmet gränsmärke    
Himle hd *Sandgraven gränsmärke    
Himle hd skama Saknas    
Himle hd »skamå» riksgränsmärke    
Himle hd *Saknas å /Se    
Himle hd Skuttraå å /Se    
Himle hd Skyttran, se Skuttraå å    
Himle hd Svarten sjö    
Himle hd *Timmerkulla äng äng    
Himle hd *Trasle kärr f.d. myr    
Himle hd »thæchslæbæc» Saknas    
Himle hd hd *thæchslæ syo Saknas /Se    
Himle hd *Tullis huvud gränsmärke    
Himle hd *Ullsö kärr f.d. myr    
Himle hd hd Utterå å    
Himle härad *Utteråsån = Ytterå Saknas /Se    
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle härad härad      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himble Herredt Saknas      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle hd      
Himle härad hd /Se      
Himle härad hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle härad hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle härad hd /Se      
Himle hd /Se      
Himle härad hd /Se      
Himle hd      
»Acherholmb» Saknas      
»Askholdt» Saknas      
»Bacheboe» Saknas      
»backebo» Saknas      
»Backeboe» Saknas      
»Backeboe» Saknas      
»Backenn» Saknas      
»Birckholtt» Saknas      
»Birckholtt» Saknas      
»Biørns fierdingh» Saknas      
»Braderidt» Saknas      
»breheboe» Saknas      
»Brødessaass» Saknas      
»Brödessaass» Saknas      
»Brød» Saknas      
»Brødaas» Saknas      
»Bögaas» Saknas      
»Bögaas» Saknas      
»Bögaas» Saknas      
»Bøgaas» Saknas      
»Bøg Aas» Saknas      
»bøgisaas» Saknas      
»Bögeboell» Saknas      
Saknas Saknas      
»Frödtt» Saknas      
»Gammelbye» Saknas      
»Gammelbye» Saknas      
»Gammelbye» Saknas      
»Gammelbye» Saknas      
»goaaltt» Saknas      
»goalltt» Saknas      
»guboltt» Saknas      
*Gunderup by?      
*Giederö Saknas      
»Giödisaas» Saknas      
»Giödesaas» Saknas      
*Hall Saknas      
»Hallenn» Saknas      
»Hellerödt» Saknas      
*Holmagärde Saknas      
»Hullöde» Saknas      
»Husen Backestuff» Saknas      
»Hussenbackestuffue» Saknas      
»husenbachstue» Saknas      
»høfyen» Saknas      
»kirkebyn sokn» Saknas      
»Clemidzsholmb» Saknas      
»Ehlemendtzholmb» Saknas      
»Clemmitzholmb» Saknas      
»Knapaas» Saknas      
»Kierre» Saknas      
»Lille Kiöpstadt» Saknas      
»Lille Kiöpstatt» Saknas      
»Lille Kiøbstadtt» Saknas      
»Lille Kiøbstadt» Saknas      
»Lille Kiøbstadt» Saknas      
»Laegaardzsleedtt» Saknas      
»Laegaardzsleedtt» Saknas      
»Leedett» Saknas      
»Leedett» Saknas      
»linndaas» Saknas      
»Lindaas» Saknas      
*Lindås Saknas      
»Lindaas» Saknas      
Saknas Saknas      
»lindaas» Saknas      
»Liungh» Saknas      
»Liungaas» Saknas      
»Lundebye» Saknas      
»lundebierg» Saknas      
*Lunden Saknas      
»Lunden» Saknas      
»Lunden» Saknas      
»Lÿngaas» Saknas      
*Långås sn      
*Lögegård gd      
»Lögegård Saknas      
»miell fierdinngh» Saknas      
»miell fierdinngh» Saknas      
»Medel Fierdingh» Saknas      
»Miell fierdingh» Saknas      
Medel fjjärding del av Himle hd      
Mellersta fjärding del av Himle hd      
»Medell Fierdingh» Saknas      
»Middell fierdinngh» Saknas      
»Midel fierding» Saknas      
»Middel fierding» Saknas      
Nordersta fjärding del av hd      
Nordersta fjärdingen del av hd      
»Nordeste Fierdingh» Saknas      
»nordeste fierdingh» Saknas      
Nordersta fjärding del av Himle hd      
Nordersta fjärding del av Himle hd      
Nordersta fjärding del av Himle hd      
»Nordeste Fierdingh» Saknas      
»Nordeste fierdingh» Saknas      
»Nordeste fierding» Saknas      
»Nordeste fierringh» Saknas      
»Nybye» Saknas      
»Nybye» Saknas      
»Nybye» Saknas      
Saknas Saknas      
*Offtorp Saknas      
»Offuerste Fierdingh» Saknas      
»Oluffs Fierding» Saknas      
»Ossholtt» Saknas      
»Oxemoesse» Saknas      
»Raffuidtzbrade» Saknas      
»Raffuildtzbrade» Saknas      
»Raffmildzsbrade» Saknas      
»Raffnildztrade» Saknas      
»Reffuidtzbrodt» Saknas      
»Reffuisbord» Saknas      
»Rosboe» Saknas      
»Rosegord» Saknas      
»rössegaardt» Saknas      
»Serdtzgaard» Saknas      
»Serdsgaard» Saknas      
*Sjögården Saknas      
*Skog gd?      
»Suends fierdidng» Saknas      
»Suendtz fierding» Saknas      
Svenstrup Saknas      
»Sönnderste fierdinngh» Saknas      
»Sönnderste fierding» Saknas      
»Sönderste fierdingh» Saknas      
Sönderste fjärding del av Himle hd      
Söndersta fjärding del av Himle hd      
Sönderste fjärding del av Himle hd      
»Sønderbye» Saknas      
»Sønderste Fierdingh» Saknas      
»Sønderste fierdinngh» Saknas      
»Sønderste fierding» Saknas      
»Sønderste Fiering» Saknas      
»Thingberg» Saknas      
»Tofften» Saknas      
»thorbenes» Saknas      
?Wisleboë »boel»      
*Wisleboë Saknas      
»Woaalt» Saknas      
»Wdaaltt» Saknas      
»Woaltt» Saknas      
»Woaltt» Saknas      
Voaltt Saknas      
»Aasholt» Saknas      
»Aassholtt» Saknas      
»öffuerste fierdinngh» Saknas      
Översta fjärdingen del av Himle hd      
»Öffuerste Fierding» Saknas      
»öffuerste fierdingh» Saknas      
Överste fjärding del av Himle hd      
Överste fjärding del av Himle hd      
»Øffuerste fierdingh» Saknas      
»Øffuerste fierding» Saknas      
»Offuerste fierding» Saknas      
»Øffrebye» Saknas      

  ^  

Hallands läns härader m.m.