ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Höks härad

Arkivkort med dubbelsidig information

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Båtstavik del av Laholmsbukten    
  Smedjeån å    
  Smedjeån å    
  Stensån vattendrag /Se    

  ^  

Hallands läns härader m.m.