ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hasslövs socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 257 Naturnamn : 276 Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 73
Hasslöv socken *Alekärrsbackarne berg Hasslövs sn sn Annlid lid
Hasslöv sn *Askogekälla (f.d.) sjö Hasslöv sn Anlid lid
Hasslöf sn *Askomskälla källa Hasslöv sn Annlid lid
Hasslöv sn Askonskiälla vattenupprinnelse Hasslöv sn Bingsball hög pkt
Haderslöf Saknas Askons källa gränsmärke Hasslöv sn Bingsmossen mosse
Hasslöf sn Saknas *Askonskälla vatten o. råm. Hasslöv sn Bingsmossen mosse
Hasslöf by o. sn Asmabäcken vatten Hasslöv sn Brante killa källa
Hasslöv sn *Asmakjär kärr Hasslöv sn Brantekilla offerkälla
Hasslöv sn *Asvadtt äng Hasslöv sn Brantekilla källa
Hasslöv sn *Aswadtt Saknas Hasslöv sn Brantekille källa
Hasslöv sn /Se *Barnasten gränssten(?) Hasslöv sn Brantekilla källa
Hasslöv sn *Barnasten gränssten Hasslöv sn Brantekillelid backe
Hasslöv sn *Barnesten gränssten Hasslövs kyrka kyrka Brantelid landsvägsbacke
Hasslöv sn Barnasten sten haslebo inbyggarbeteckning Flintarpe hällar åssluttn.
Hasslöv sn *Becken Saknas Hasslöv-bo inbyggarbeteckning Hallandsås Saknas
Hasslöv sn *Becken bäck Allgustorp by Hallandsås Saknas
Hasslöv sn Bingsmossen mosse Allgustorp Saknas Hallandsås höjdsträckning
Hasslöv sn Bingsmossen sankmark Allgustorp Saknas Hallandsås ås
Hasslöv sn Bingsmossen mosse Allgustorp by Hallandsås Saknas
Hasslöv sn *Biskops ager åker Allgustorp by Hallandsås höjdsträckn.
Hasslöv sn *Biscops ager f. åker Baramossa by Hallandsås ås
Hasslöv sn *Biörkebacken råst. Baramossa Saknas Hallandsåsen ås
Hasslöv sn *Björkebergsgraf råm. Baramossa Saknas Hallandsåsen Saknas
Hasslöf s:n *Björkereds vång Saknas Baramossa by Hallandsås Saknas
Hasslöv Saknas *Björnbäck bäck Baramossa by Hallandsås ås
Hasslöv sn /Se *Bokehallsgrav? råmärke Baramossa by Hasslöv å å
Hasslöv sn /Se *Bockehalsgraaf Saknas Baramossa by Hultaliden vägbacke
Hasslöv by o. sn /Se *Bockehalsgrav gränsmärke Baramossa by Hälle fälad
Hasslöv sn /Se *Bogehöllier gränsföreteelse Bingsgärde gd Hällebäck bäck
Hasslöv sn /Se *Bokeholtsgrav föremål Bingsgärde Saknas Hällebäck bäck
Hasslöv sn /Se *Bokeholtsgrav gränsmärke Bingsgärde Saknas Hällebäck bäck
Hasslöv sn /Se Brantekilla källa, fornminne Bingsgärde by Hällebäck bäck
Hasslöv sn /Se Brattakilde eller Brantakällan midsommarskälla Bingsgärde by Hällebäck bäck
Hasslöv sn /Se Brantekilla källa /Se Bingsgärde by Hällefors fors
Aderesløff, se Hasslöv sn Brantekillelid backe /Se Björkered by Hällesbacke backe
Augustorp Saknas *Breingen åker Björkered by Stora Hällesbacke höjd
Algustorp by *Breingenn f. åker Bondåkra Saknas Högahult skog?
Algutstorp by *Bremmis ager åker Bondåkra Saknas Högakull, se Hällesbacke, Stora backe
Allgutstorp by *Bremmis ager f. åker Bondåkra by Höga kull höjd
Allgustorp Saknas *Brogenn åker Bondåkra by Högakull höjd
Algutstorp by *Brogenn f. åker Bondåkra traktnamn Högakull höjd
Allgustorp by *Brödansbacke berg Bondåkrahus avs. Högalteknall berg
Algustorp by /Se *Brötahall gränssten Bondåkrahus, se Bondåkra traktnamn Högalteknall berg
Allgustorp by /Se *Brötalthall gränsmärke Börkered Saknas Kajemossen mosse
Baramossa by *Bulebro bro Börkered Saknas Klackaberget, se Klacken berg
Baramåsa by *Bulebro gränsmärke Djäknebol Saknas Klacken berg
Baramossa by Bussahög ättehög Djäknebol Saknas Kullaskogen skog
Baramossa Saknas *Bålbron Saknas Djäknebol gd Kullaskogen kronoskog
Baramosse mosse *Bäckabron bro Dömestorp Saknas Kyrkestenarna stenar
Baramåsa by *Bökehatt kärr? Dömestorp Saknas Lugnarohögen gravhög
Baramåse by Dalabäcken bäck Dömestorp bebyggelse Musta lid
Baramåsa Saknas *Degne engen Saknas Dömestorp herrgd Mysta lid
Baramåsa Saknas *Degnne engenn f. äng Dömestorp Saknas Mysta lid
Baramossa gård Drakakull råst. Dömestorp gård Pennebobäcken bäck
Baramossa by /Se *Dögehöljer (f.d.) sjöar Dömestorp by Perbohult höjdsträckning
Baramossa by /Se *Dölje höljor tjärnar? Dömestorp gård Pisse vred vägskäl
Baramossa gd /Se *Egis ager åker Dömestorp gd Pukarpedalen dal
Bingsgärde Saknas *Egis agir f. åker Dömestorp traktnamn Rishultet skog
Bingsgärde Saknas *Ekerydsvek gränsmärke Dömestorp eller Stora Dömestorp traktnamn Rishultsskogen skog
Bingsgärde by /Se *Ekestenshall höjd Stora Dömestorp, se Dömestorp traktnamn Rishultsskogen, se Rishultet skog
Björkered by *Ekestens hall gränssten Dömestorp, Lilla gd Rävagärde ägor
Björkered by *Ellerøds ager åker Ekered Saknas Skillnadsbäcken bäck
Björkered by *Elleröds ager f. åker Ekered Saknas Stenkitteln offerkälla
Björkered by? *Ellerøds strengenn åker Ekered by Stenkitteln jättegryta med vatten
Björkered by *Elleröds strengenn f. åker Ekered by Stenkittelsmossen mosse
Björkered by *Fjälareds mosse mosse Ekeröd by Stenkällsmossen mosse
Björkered Saknas *Gaasse spiellitt åker Ekered by Stenkällsmossen, se Stenkittelsmossen mosse
Björkered Saknas *Gaassespiellitt f. åker Ekered by Stensån å
Björkered by /Se *Gaeleds strengen åker Ekered gård Storahällsbacke backe
Björkered by /Se *Gadeleds strengenn f. åker Flintarp Saknas Sönnermarken mark
Bondåkra Saknas Gamla landsvägen väg Flintarp Saknas Trollberget, se Klacken berg
Bondåkra Saknas *Gate-Kärret kärr Flintarp by Udängen sank äng
Bondåkra by /Se Gringsmåsse mosse Flintarp by Äskekilla källa
Börkered by /Se *Grönberg berg Flintarp by  
Börkered gd /Se *Gröneknall berg Gubbahult Saknas  
*Degnne gaardenn f. klockaregård Gubbahult ägomark Gubbahult Saknas  
Degnagårdh gd /Se *Hallahultsgrav terrängfördjupning Gubbahult gd  
Diegnebohlet (=Djäknagården) gd /Se *Hasslebo holet råmärke Hasslöv by o. sn  
Djäknebol gd *Hasleboholet höjd Hasslöv by  
Djäknebol Saknas *Hasslebolet höjd? Hasslöv by o. sn  
Djäknebol (Degnagårdh) gd /Se Hasleboholet Saknas Hasslöv traktnamn  
Dömestorp hg /Se Hasslövs Bro, se Stensåbron bro Hasslövs skog, se Hasslöv traktnamn  
Dömestorp, Stora o Lilla byar Hasslöv å å Hasslövås byar  
Dömmestorp hg Hesslesten gränsmärke Hovgården bebyggelse  
Dömmestorp hg *Hestebecken bäck Hovgården hmd  
Dömmestorp hg *Heste beckenn bäck Kerstinsbygget Saknas  
Dömmestorp hg *Hjortebacken höjd Kerstinsbygget Saknas  
?Dömestorp hgd *Hjortabacken berg Kerstinsbygget torp  
Dömestorp by *Hjortabacken råm. Klockaregården, se 1 Djäknebol Saknas  
Dömestorp hg *Hjortabackarne berg Krämarebygget Saknas  
Dömestorp hg *Hjortnamåssar mossar Krämarebygget torp  
Dömistorp, Lilla och Stora byar *Hiörninge åker Krämarebygget gd  
Dömestorp hrgd *Hiörninge f. åker Körsvedshult Saknas  
Dömestorp hrgd *Hos Prestegaarden åker Körsvedshult Saknas  
Dömestorp hrgd *Hullenn äng Körsvedshult gd  
Dömestorp hg *Hullenn f. äng Lars-Bengtsgård gd  
Dömestorp hg *Hälle höjder Lars-Bengtsgården hmd  
Dömestorp Lilla Saknas *Hälle berg Lassahuset lht?  
Dömestorp, (Stora) Saknas Hesslemåse mosse Lugnaro stuga  
Dömestorp gd /Se *Hesslesten råm. Saknas Saknas  
Dömestorp by /Se *Hästesten råsten Pennebo Saknas  
Dömestorp egendom /Se Högakull höjd Pennebo Saknas  
Dömestorp gd /Se Högalteknall höjd o. triangelpunkt Pennebo gd  
Lilla Dömestorp gd /Se Högalteknall högsta punkt i å o. m:ar /Se Pennebo by  
(Stora) Dömestorp gd /Se *Högkullen höjd Pennebo by  
Ekered by *Högakull berg Pennebo by  
Ekered by Högalteknall höjd Peregården hmd  
Ekered by Högalteknall berg o triangelpunkt Peregården gd  
Ekered by *Högs ager åker Prästgården gd  
Ekered by *Högs agir f. åker Prästgården Saknas  
Ekered Saknas *Imellum Egis ager och Becken äng Prästgården Saknas  
Ekered by Johanneshus terräng Rollstorp gd  
Ekered by Kajmossen myr Rollstorp Saknas  
?Ekered by *Kajmåsse mosse Rollstorp Saknas  
Ekered Saknas *Kajemåsse mosse Rostorp gd  
Ekered Saknas Kajmossen mosse Rostorp Saknas  
Ekered by /Se Kajemossen mosse Rostorp Saknas  
Ekered by /Se Karupsån, se Stenån å Tjuvhult by  
Ekered by /Se Kerstinsbygget terräng Tjuvhult Saknas  
?Flintarp by *Klyfta hall råm. Tjuvhult Saknas  
Flintarp by Kongshögen ättehög Tjuvhult by  
Flintarp by *Konungs(näs) föremål Tjuvhult by  
Flintarp by *Konungs[näs) gränsmärke(?) Tjuvhult by  
Flintarp by *Konungsvads-Bölebro bro o. gränsmärke Tjuvhult gård  
Flintarp by *Korsmossen mosse Tjuvhult by  
Flintarp Saknas *Korsmossen mosse Torp by  
Flintarp Saknas *Kringelkärret kärr Torp Saknas  
Flintorp Saknas /Se *Kråkebacken berg Torp Saknas  
Flintarp by /Se *Krämarbäcken bäck Torp traktnamn  
»Godahult» (Gubbahult) gd /Se Kullaskogen skog Torpshus torp  
?Grimmelundt by *Küllemåse Saknas Torpshus, se Torp traktnamn  
?Grimmelund Saknas *Kullemossen mosse Truedsfällan Saknas  
Grimmelunda mark förr by Kyrkehall berg Truedsfällan Saknas  
Gubbahult by Kyrkmossen mosse Truedsfällan by  
Gubbhult gd Kyrkogården plats Truedsfällan by  
Gubbahult Saknas Kyrkohåll plats Truedsfällan by  
Gubbahult (»Godahult») gd /Se Kyrkomessa plats Vråkärr Saknas  
Hadersløff, se Hasslöv by o sn Kållingemossen mosse Vråkärr Saknas  
?Hasslöv by *Lille Stiis ager f. åker Vråkärr gd  
Hasslöv by Lugnarohögen forngrav Vråkärr gd  
Hasslöv by o sn *Märkeshall gränsmärke Åredal Saknas  
Hasslöv by *Märkeshallen råm. Åredal Saknas  
Hasslöv Saknas *Märksten gränssten Åredal gd  
Hasslöv by *Märksten gränssten Årdala gård  
?Hasslöv by *Mölle engen äng    
Hasslöv Saknas *Mölle engen f. äng    
Hasslöv by o. sn *Nattstalla myr    
Hovgården Saknas *Nordenn Degnne gaardenn åker    
Kerstinbygget Saknas *Norden och sønden prestebroenn äng    
Kerstinsbygget torp /Se *Norden Prestegården äng    
*Killebo förr nybygge *Norden Rävevadet äng    
Klockaregården (=Djäknebol) gd /Se *Norr i en sten gränssten    
?Krämarebohlet, =Krämarebygget torp /Se *Offuen for den lille streng op imod skouffuen äng    
Krämarebygget Saknas *Offuen for Ellerøds ager äng    
Krämarebygget gd /Se *Offuenn for Piils ager äng    
Krämarebygget (Krämarebohlet) torp /Se Pennebobäcken bäck    
Kyrkan kyrka *Piils ager åker    
Körsvedshult Saknas *Piils ager åker    
Körsvedshult Saknas *Pils ager Saknas    
Körsvedshult gd /Se *Piils agger f. åker    
Körsvedshult gd /Se *Prestebroen Saknas    
Lugnaro bronsåldersgrav /Se *Prestebroen Saknas    
*Niels Reffs gaardt f. gd *Prestehögen Saknas    
*Norregård gd *Prestehöyenn Saknas    
*Norre gaardtt f. gd *Reffuewad äng    
*Norre gaardtt gd *Reffuewaditt f. vad    
Pennebo gd:ar /Se Rishultsskogen skog    
Pennebo by *Rollstorpa bäck bäck    
Pennebo Saknas *Rostorp vång Saknas    
Penebo Saknas *Runbeckis engenn äng    
Pennebo gdr /Se *Runbeckis engenn f. äng    
*Per Moenssens gaardtt f. gd *Rundbecks engene äng    
Pinnebo gård *Rundbecks engene f. ängar    
Prästgården Saknas *Råkullen höjd    
Prästgården Saknas *Råkullen berg    
Prästgården Saknas *Rävahall höjd    
Prästgården Saknas *Räwehall råmärke    
Prästgården kyrkoherdeboställe /Se *Räfwehall råm.    
Rollstorp gd *Rävahall gränsmärke    
Rollstorp gd *Räfvekärr kärr    
Rollstorp gd *Rävevadet Saknas    
Rollstorp gd Röhögsbäcken bäck    
Rostorp by *Rökällan källa?    
Rollstorp Saknas *Rönngraf råm.    
Rolvstorp, Rollstorp Saknas *Rönngrav gränsmärke    
Rollstorp by /Se *Rørspiellit äng    
Rollstorp gd /Se *Rörspiellitt f. äng    
Rostorp gd /Se *Sandbäck Saknas    
Rostorp gd *Sandbecks engene äng    
Rostorp gd /Se *Sandbecks Krogene f. ängar    
Rostorp gd /Se *Sandbecks lÿcken Saknas    
Rostorp gd *Sandbecks lÿckenn åker    
Rostorp gd *Sandbecks lyckenn f. åker    
Rostorp gd *Sandskuer, Nørre åker    
Rostorp gd *Sandskure, Sÿndre åker    
Rostorp by *Sandskure, Syndre och Nörre f. åkrar    
Rostorp by (gd) *Saxe spiellitt äng    
Rostorp Saknas *Saxe spiellitt f. äng    
Rostorp gd /Se Sennebo Ån å    
Rostorp gd /Se *Simbergastall mosse?    
Rostorp gd /Se *Simbergs kulle, se Högalteknall höjd    
Rostorp gd /Se *Själmlingsåran tillopp till Stensån    
*Skatte gaarden f. gd *Sjörbäck vatten    
*Staffenn Olssens gaardtt f. gd Skillnadsbäcken bäck    
Tjuvhult by Skillnadsbäcken bäck    
Tjufhult by Skogen skog    
Tjuvhult by *Skoningsnots(?)Bälebro råmärke    
Tjuvhult Saknas *Skoningsnots Bålebro Saknas    
Tjuvhult Saknas *Sleemen äng    
Tjuvhult by /Se *Sleemen f. äng    
Tjuvhult by /Se *Spundett äng    
Tjuvhult by /Se *Spundett f. äng    
Torp by *Stag ager åker    
Torp by *Stag ager f. åker    
Torp by *Stag agers eng äng    
Torp by Stenkittelen jättegryta    
Torp by Stenkälen stenblock    
Torp by Stenkällsmossen mosse    
Torp by Stenkälsmossen mosse    
Torp by *Stensåbron bro    
Torp by Stensån å    
Torp by Stensån å    
Torp Saknas Stensån å    
Torp by Stensån å    
Torp Saknas Stensån å    
Torp by /Se *Stiis ager, Lille åker    
Torpshus Saknas *Stiis ager, Store åker    
Torpshus torp /Se Storahällsbacke höjd    
Trueds fällan by *Stora sten råm.    
Truedsfällan by *Store eng äng    
Truedsfällan by /Se *Store Eng, Den f. äng    
*Twetis falla =?Truedsfällan Saknas *Store stiis agger f. åker    
Saknas Saknas *Storstensmåsse mosse    
Truedsfällan Saknas *Strengen sønden skattegaardt åker    
Truedsfälle by Svartebäck bäck    
Truedsfällan by Svinamadsbäcken bäck    
Truedsfällan by *Svinstigsbacken berg    
Truedsfällan by *Sø ager åker    
Truedsfällan by *Sö ager f. åker    
Truedsfällan Saknas *Sønden for Piils ager äng    
Truedsfällan, Truedsfälle Saknas *Sønden för Prestebroen äng    
Tywssholt, se Tjuvhult by *Tagmaen äng    
Vråkärr by *Tagmaën f. äng    
Vråkärr by Tagmaën Saknas /Se    
Vråkärr by Tegelhögen hög    
Vråkärr by *Tofta Stensvad vatten    
Vråkärr by *Toland åker    
Vråkärr Saknas Tomtehall höjd    
Vråkärr Saknas Torpalid skog    
Vråkärr by /Se Truedsfällsbäcken bäck    
Åredal gård *Tullakärr kärr    
Årdala gård *Tvärvägen landsväg    
Aredala Saknas *Ulffuerödtt f. äng    
Åredal Saknas *Vlffuerödt äng    
Åredal Saknas *Utterbäck bäck    
Åredal gd /Se *Vallerbäcksvad vadställe    
Åredal gd /Se *Vasakärret kärr    
  *Ved enden hoss Piils ager äng    
  *Ved then Nørre gaardtt ÿ Hasløff äng    
  Vekabäcken bäck    
  *Vesten Norre gaardtt åker    
  *Westen Prestehöyen åker    
  *Vesten Sandbecks løcken äng    
  Saknas åker    
  *Vindrarpsbron bro    
  *Vindrarpsvägen väg    
  *Vraablöde äng    
  *Wraablöde f. äng    
  *Vråkärr vång Saknas    
  *Vråköl höjd?    
  *Vållerbäcksvad vad    
  *Vållerbäcksvad vadställe    
  Årdala odling    
  Årdalahus terräng    
  *Ödes eller gamla landsvägen väg    
  *Østre gierre Saknas    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.