ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Våxtorps socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 478 Naturnamn : 314 Bebyggelsenamn : 299 Naturnamn : 94
Voxtorp sn Allmänningen terräng Våxtorps sn sn Annes sjö sjö
Våxtorp sn *Barnesten terrängföremål Våxtorp sn Bastena triangelpunkt
Våxtorp sn *Barnasten terrängföremål Voxtorp sn Björsåkrasjön sjö
Våxtorp sn *Barnasten gränssten(?) Voxtorp sn Björsåkrasjön sjö
*Roxtorp Saknas *Barnesten gränssten Våxtorp sn Bockön holme
Våxtorp socken Barnasten sten Våxtorp sn Bockö ö
Voxtorp sn Bastena berg o triangelpunkt Våxtorp sn Bursö ö
Voxtorp sn Bastena höjd o. triangelpunkt Våxtorp sn Bymossen mosse
Våxtorp sn *Björkesten gränssten Våxtorp sn Bölingebäcken bäck
Våxtorp sn Björnshult skog Voxtorp sn och by Eglabjär väg
Våxtorp sn *Björnsten märkesten våxbo inbyggarbeteckning Eglabjär berg
Våxtorp sn Björsåkrasjön tjärn Våxbor inbyggarbeteckning Saknas Saknas
Voxtorp sn Björsåkrasjön sjö Axelvold bebyggelse Ekenäsa hage udde
Våxtorp sn Björsåkrasjön sjö Ballinge gd Ekenäsaudde del av Ekenäsahage
Våxtorp sn Blomstervången äng? Ballinge gd Eket ekskog
Våxtorp sn *Bockesten råmärke Ballinge by Fjortondarsängen åker
Våxtorp sn Bockesten gränssten Ballinge by Fladaltebäcken bäck
Voxtorp sn *Bockesten gränssten Bastena by Fladalteåsen del av Vallåsen
Voxtorp sn Bockesten gränssten Bastena by Fårahall klippa
Voxtorp sn *Bockesten sten Bastena gd Fårahallsmossen mosse
Voxtorp sn *Båckasten gränsmärke Bastena by Galgbänkarna landtungan
Voxtorp sn Bockö, Stora ö Bastena gd Hallandsås höjd
Voxtorp sn Bockön ö Bastena by Hellanteknall triangelpunkt
Våxtorp sn *Bokehult terräng Bastena by Hellede triangelpkt.
Voxtorp sn sn Bokenäs, Norra terräng Bastena bebyggelse Helledebäcken bäck
?Våxtorp sn *Brännemossen myr Berg gd Humlahagen hage
Våxtorp sn /Se *Brännemossen myr Berg bebyggelse Hålebrö lid
Våxtorp by o. sn /Se *Brötalid bergshöjd Berg gd Hålebrö lid
Våxtorp sn /Se *Brötalid höjd Björkholmen gd Hällalteknallen berg
Våxtorp sn /Se Bymossen myr Björkholmen gd Hässlehall triangelpunkt
Våxtorp sn /Se Bymossen del av Yllevadsmossen Björkeholmen bebyggelse Hässlehall berg
Axelvåld hgd /Se *Bäckabron bro Björsåkra by Högalid vägbacke
Ballinge Saknas *Bökeholssten gränssten Björsåkra bebyggelse Högalteknall triangelpunkt
Ballinge Saknas *Bökeholssten gränsmärke Björsåkra gd Högalteknall berg
Ballinge by /Se *Davön, St. trol. en höjd Blomstervången, se Menlösa traktnamn Högalteknall triangelpunkt
Ballinge by /Se *Davön, St. höjd Bracelet torp Högalte knall höjd
Ballinge by /Se *Djurmossa myr Brännehag by Högalteknall höjd
Bastena by (*)Djurmossen mosse Brännehaga bebyggelse Hörsjön sjö
Bastena Saknas Djur- Udamossa (el. Ydermåsa) myr Brännehaga gd Jonstorpa bäck bäck
Bastena by /Se Djur- Udamossa (el. Ydermåsa) myr Bölinge by Kalvahagen hage
Bastena gd /Se *Drakakull trol. höjd Bölinge gd Killeberg backe
Bastena, Lilla gd *Drakakulla höjd Bölinge bebyggelse Klabora hallar lösa block
Bastena, Lilla Saknas Drakakull höjd Dansbygget lht Klinta hallar berg
Bastena (Lilla) Saknas *Dynemossen myr Dönarehuset hus Klinta hallar berg
Lilla Bastena gd /Se *Dÿnemåse mosse Egla traktnamn Klippebäcken bäck
Bastena, Stora gd *Dyremossen myr Eglahus bebyggelse Knektasjön sjöpuss
Bastena (Stora) Saknas *Dyremossen gränsmosse Eglan gd Käringa bron bro
Stora Bastena gd /Se *Dyrmossen myr Eglan bebyggelse Mossasjön sjö
Berg by *Dåfva sten råm. Eglan bebyggelse Mossasjön sjö
*Biärgagårdin Saknas *Eglaberg höjd Eglan, se Egla traktnamn Nordanö sjö sjö
Berg gd Ekemossen mosse Ekebråna bebyggelse Ornebacke? åker
Berg Saknas *Fermossen myr Ekebråna gd Oxakärret kärr
Berg Saknas Fladaltebäcken bäck ?Ekebränna by Oxakärret mosse
Berg gd /Se Fladaltebäcken bäck Ekenäs gd Pukasjön sjö
Björkeholmen Saknas Floalta åker åker Ekenäs gd Rallate landsvägsbacke
Björkeholmen gd /Se *Furefalls- råm. Ekenäs Saknas Rävahallskärret? kärr
Björkeholmen gd /Se *Furefallssten gränsmärke Ekenäs gård Röda Stenar stenar
Björsåkra Saknas *Furefällesten höjd Ekenäs bebyggelse Sjöalte sjö sjö
Björsåkra gd:ar /Se *Fyne mosse mosse Ekesunna by Sjöaltssjön sjö
Björsåkra gdr /Se Fårahallemossen mosse Ekesunna bebyggelse Sjödalasjön sjö
Brändehag gd:ar /Se Getahall höjd Ekesunna gd Skingan åker
Brännehava Saknas *Glimminge slätt gränsmärke Eket gd Skråmeredsjön sjö
Brännehaga gd /Se Grindtorpsmossen myr Eket by Slottet plats
*Brännemossen lht Gränshuskvarn kvarn Eket bebyggelse Smedbacken åker
Bygget Saknas Gräshult skog Eket bebyggelse Smedjerydssjön sjö
Bölinge Saknas Grönhagahult skog Eket by Smedjerydssjön, se Sjödalasjön Saknas
Bölinge gdr /Se *Görbäcksbro bro Elnabygget gårdar Stavsbäck bäck
Böinge by /Se *Hallasten gränssten Espered, se Äspered Saknas Stavsjöarna sjöar
Bölinge by /Se *Hassleboholet råmärke Fladalt by Stavsjöarna sjöar
Bölinge by /Se Mellanteknall berg o triangelpunkt Fladalt bebyggelse Stavsjöarna sjöar
Damhuset Saknas Mellede berg o triangelpunkt Fladalt gd Stavsäng åkrar
*Donarbygget el. huset Saknas Henrikabacke backe Fladalt by Stegasjön sjö
Eglan Saknas Hesslesten gränsmärke Floalt by Stensån å
Egla(n) by /Se *Holabäcken bäck Floalt by Stensån, Lilla å
»Egla by» (el. Eglan) by /Se *Holabäcken bäck Floalt by Stensån, Stora å
Eglan (el. »Egla by») by /Se *Hornberg råmärke Floalt gårdar Storsjön sjö
Ekebråna (el. Elnabygget) gdr /Se *Hornberget höjd Fladalt by Strupesåkern åker
Ekebränna gd:ar /Se *Hornberget berg Floalt bebyggelse Svartsjön sjö
Ekenäs gd /Se *Hornberg höjd Fåglasång by Svartesjön sjö
Ekenäs gdr /Se *Hornberg bergf i råg Fåglasång by Svartesjö sjö
Ekesunna gd:ar /Se *Hornberget berg Fågelsång gård Svartsjön sjö
Ekesunna gdr /Se *Hornbäcksgär höjd Fåglasång bebyggelse Svartesjö sjö
Eket gd:ar /Se *Hornbäcksgiähl gränsmärke Fåglasång by Tranö ö
Eket gdr /Se *Hornbäcksgiöhl råm. Fågelsång gårdar Trindakärr kärr
Ellnabygget Saknas *Hornbäcksgär gränsmärke Fägrilt by Vallsjön, Västra o. Östra sjöar
Elnabygget (el. Ekebråna) gdr /Se Hulabäcken bäck Fägrilt gd Vallsjön, V. sjö
Ekebråna Saknas *Hulbäck bibäck? Fägrilt bebyggelse Vallsjön, Ö. sjö
Ekebråna Saknas Hyltamossen mosse Hallahuset t? Vallåsen ås
Ekenäs by *Hålta bron bro Hallahuset Saknas Vallåsen krp
Ekenäs by Hällalteknall höjd, triangelpunkt Hasslet, se Hässlet Saknas Vråkärresjön sjö
Ekenäs Saknas Hällaltestenen sten Hellede by Vråkärresjö sjö
Ekenäs Saknas *Hällasten höjd eller gränssten Hellede bebyggelse Yllevadsmossen mosse
?Ekesunna Saknas *Hällasten gränssten Hellede by Yllevadsmossen mosse
Ekesunna Saknas *Hällasten möjl. gränssten Hindberga bygget torp Åstarpe bro bro
Eket Saknas Hällede triangelpunkt Hindbärabygget gård  
Elnabygget, se Ekebråna Saknas Hällede triangelpunkt Hindsbergsbygget bebyggelse  
Fladalt Saknas *Hässlebergssten gränssten Hindsbergsbygget by  
Fladalt Saknas Hässlehall f.d. gränsmärke Hindbergsbygget, se Åstarp traktnamn  
Fladalt by /Se Hässlehall berg Horsabäck gd  
Fladalt gd /Se Hässlehall berg o triangelpunkt Horsabäck gd  
Floalt Saknas Hästemossen mosse Horsabäck bebyggelse  
Floalt by /Se Hästön ö Horsabäck by  
*Floalt kvarn kvarn Högalid höjd Hulebäck bebyggelse  
Floalt by /Se Högalteknall höjd o. triangelpunkt Hulebäck bebyggelse  
Fågelsång by Högalteknall berg o. triangelpunkt Hulebäck gd  
Fågelsång by Högalteknall hög punkt i Hallandsås /Se Hulebäck Saknas  
Fåglasång by Hökadamm sankmark Hulebäck gd  
Fåglasång Saknas *Hörkull höjd Hulabäck gård  
Foglasång (Lilla) Saknas Hörsjön sjö Hulebäck gård  
Foglasång Saknas Jakobstorpet terräng Hulebäck Saknas  
Fåglasång by /Se *Jokasten trol. en gränssten Hylte gd  
Fägrilt Saknas Kalvahagen skog Hylte bebyggelse  
Fägrilt by /Se Kalvavadsbro bro Hylte gd  
Fägrilt by /Se Karnestugan höjd Hårsabäck, se Horsabäck Saknas  
Fägrilt gd /Se Karrlingsvadsbro bro Hällede by  
Hallahuset tp? /Se Kampsån å Hällede gårdar  
*Hasslebygget gård el. lägenhet Kittehall bergsparti Hällede by  
*Hafranøltæ Saknas Klinta hallar berg Hässlet by  
Hellede Saknas Klinta hallar berg Hässlet bebyggelse  
Hellede by /Se *Klinten höjd Hässlet lht  
Hellede gd /Se Klippebäcken bäck Högalt t  
Hellede gd:ar /Se *Klämmans bro Höghallshus t  
Hindbergabol (numera Hindsbergsbygget) torp /Se Knektamossen sankmark Ingvarsbygget by  
Hindbärabygget, Hindsbergsbygget Saknas *Korberg berg Ingvarsbygget hmd  
Hindsbergsbygget torp /Se *Koarps bro bro Jaktvillan, se Våxtorp traktnamn  
Hindsbergsbygget gd /Se Koarpsmosse mosse Jonstorp by  
Hårsabäck by Kockabygget, Lilla terräng Jonstorp gd  
Horsabäck by *Korsmossen mosse Jonstorp bebyggelse  
Horsabäck Saknas *Korvmossen myr Jonstorpsbygget bebyggelse  
Horsabäck gdr /Se Korvmossen, se Bymossen mosse Jonstorpsbygget bebyggelse  
Hulebäck Saknas Krogshultamossarna mossar Jonstorpsbygget torp  
Hulebäck by /Se *Kroksio(r), nu Oxhultasjön sjö /Se Jonstorpa mylla kvarn  
Hulebäck by /Se *Kullemossen mosse, råmärke Kalentan Saknas  
Hulebäck gd /Se *Kullemossen mosse Killeberg lht  
?Hylte by *Kullemossen mosse Killhult by  
Hylte Saknas *Källemossen myr Killilt gd  
Hylte by /Se *Källemossen gränsmosse Killilt bebyggelse  
Hårsabäck by /Se *Kältringetavlan gränsmärke Killilt Saknas  
Hällede by /Se Käringabron bro Klippan t  
?Hasløe by Kärrabäcken bäck Klippan kronojägarbost.  
Hässlet Saknas Kärrlingsvadsbro bro Klämman gd  
Hässlet hemmansdel /Se *Kärsebergssten gränssten Klämman gd  
Jonstorp gd *Kiörssebergs- sten råm i råg Klämman bebygelse  
Jonstorp Saknas *Kärsebröhallar föremål Knopparp by  
Jonstorp Saknas Liarekärret kärr Knopparp bebyggelse  
Jonstorp by /Se Lillesjön sjö Knopparp gd  
Jonstorpsbygget Saknas Linnebergsmossen myr Knärbohuset t  
Jonstorpsbygget torp /Se Ljungarna åkrar? Koarp by  
»Kalentan», (Koarpsbygget) torp /Se Lorenshallar höjd Koarp bebyggelse  
Killhult by /Se *Långemossa myr Koarp gd  
Killilt gd Långhultet skog Koarpsbygget Saknas  
Killilt by *Långön gränsmärke Koarpsbygget t  
Killilt Saknas *Madbäcken bäck Kockabygget bebyggelse  
Killilt Saknas *Madmossen mosse Kockabygget t  
Killilt by /Se *Medbäcken vatten Kolbäckstorp gd  
Killilt gd /Se Mellanhultet terräng Kolbäckstorp Saknas  
Klämman Saknas Menlösabäcken bäck Kolbäckstorp gd  
Klämman by /Se Mickedala terräng Krogshult traktnamn  
Knopparp Saknas *Moamossen myr Krogsilt by  
Knopparp by /Se Mossasjön sjö Krogsilt bebyggelse  
Knopparp by /Se Musikedalen dal Krogsilt gd  
Knopparp by /Se Myggabacken backe Krogsilt, se Krogshult traktnamn  
Koarp Saknas *Måstabäcken vatten Kråkebol bebyggelse  
Koarp Saknas Möllebäcken vatten Kungsbygget by  
Koarp by /Se *Navsjö sjö Kungsbygget by  
Koarp by /Se *Nordanå bro bro Kungsbygget bebyggelse  
Koarp by /Se *Norj--Sten(?) gränssten Kållinge by  
Koarpsbygget Saknas *Nybro, Norra bro Kållinge gd  
Koarpsbygget, (»Kalentan») torp /Se *Nybro, Södra bro Kållinge bebyggelse  
Kockabygget Saknas *Nybro bro Kärr by  
Kockabygget torp /Se *Ållonmärkesberg höjd Kärr bebyggelse  
Kolbäckstorp gd /Se *Ollenmärketsberg höjd Kärr by  
Kongsbygget by *Ollenmärkesberg höjd Kärramölla arr.  
Krogsilt by *Orhult sjö sjö Kärramylla kvarn  
Krogshult by Osäng terräng Kärrbygget Saknas  
Krogsilt by *Oterkällan källa? Kärrbygget, se Jonstorpsbygget Saknas  
Krogsilt Saknas Oxakärret mosse Lycket by  
Krogsilt Saknas Oxakärret kärr Lycket bebyggelse  
Krogsilt by /Se Oxhultasjön sjö Lycket gd  
Krogsilt by /Se Oxhultasjön sjö Lycke gårdar  
Krogsilt by /Se Oxhultasjön sjö Mellangård gd  
*Kråkebolet Saknas Oxhultasjön sjö Menlösa by  
Kråkebol utjord /Se Oxhultasjön sjö /Se Menlösa by  
Kongsbygget Saknas Pengahögen fornlämning? Menlösa bebyggelse  
Kongsbygget Saknas Pukasjön sjö Menlösa by  
Kongsbygget Saknas Pukemossen terräng Menlösa traktnamn  
Kråkebol torp /Se Pålstorp terräng Målösa by  
Kungsbygget, (el. Nissabygget) by /Se ?Rallate brant backe /Se Mållösa by  
Kyrkan kyrka Råbackahallar höjder Måralt gd  
Kyrkan kyrka *Råbockahallen förmodl. höjd Måralt by  
Kållbextorp Saknas Rävshall höjd Måralt Saknas  
Kållinge Saknas *Rönackevad vad Mårhult bebyggelse  
Kållinge by *Rössjöholmsvägen väg Nissabygget by  
Kållinge by /Se Salshult, Mörka terräng Nissabygget lht  
Kållinge by /Se Salshult, Södra terräng Nissabygget, se Kungsbygget Saknas  
Kärr by *Simbergastall mosse? Noranå bebyggelse  
Kärr by Simpöga förr sjö /Se Nordanå by  
Kärr Saknas *Simpöje möjl. trol. f.d. sjö Nordanå gd  
Kärr gård *Sinberga stall(?) terrängformation Nordanå by  
Kärr Saknas *Sinbergestält terrängföremål Norregård gd  
Kärr by /Se *Sinbergestätt höjd? Pershult by  
Kärr by /Se Sjöaltesjön sjö Persilt bebyggelse  
*(Tjärby)(?), *Kärrby(?) by Sjöaltesjön sjö Persilt by  
Kärrbygget, se Jonstorpsbygget Saknas ?Sjöaltssjön sjö Persilt by  
*Ladugården Saknas *Sjöalts sjö sjö Persilt Saknas  
*Ljunghuset Saknas Sjöaltssjö sjöSaknas Persilt Saknas  
Lycket Saknas Sjöaltssjön sjö Pershult by  
Lycke by /Se Sjöaltesjön sjö Pjökull, se 5 Hulebäck Saknas  
Lycket gdr /Se Sjöhulten skogsparti Råryd gd  
?Menlösa by *Skacklana höjd Råryd gd  
Menlösa hg o by Skacklana höjder /Se Råryd bebyggelse  
Menlösa by *Skruma (äldre namn för Smedjeån) å /Se Sandhuset, Stora t  
Menlösa by Skåragångskärret kärr Sjöalt by  
Menlösa Saknas *Skönhultsvägen väg Sjöalt bebyggelse  
Menlösa by Smedjerydssjön sjö Sjöalt gd  
Menlösa by Smedjeån å Sjöalt gårdar  
Menlösa by Smedjeån å Sjöaltsbygget bebyggelse  
Menlösa by /Se Smedjeån å Sjöaltsbygget gd  
Menlösa by o. gd /Se Smedjeån å Sjöholmen bs  
Menlösa gd /Se Smedjeån (äldre namn *Skruma) å /Se Skogsborg, se 4 Hulebäck Saknas  
Menlösa by /Se Smörkullen kulle Skråmered by  
Menlösa by /Se Snibemosse sankmark Skråmered bebyggelse  
Menlösa by /Se *Snipeö synbarl. en ö Skråmered by  
Mälösa Saknas *Snibbö föremål Skråmered traktnamn  
Mårhult Saknas *Snibön föremål Skråmereds allmänning, se Skråmered traktnamn  
Mårhult by /Se *Snibbö föremål Skråmeredsbygget bebyggelse  
Nissabygget Saknas *Sniperömossen mosse Skråmeredsbygget torp  
Nissabygget Saknas Snipe-öen råmärke Smedjeryd by  
Nissabygget gd *Snipeö i mossen(?) råmärke Smedjeryd bebyggelse  
Nissabygget by /Se *Snipeörmåsen Saknas Smedjeryd gd  
Nissabygget (el. Kungsbygget) by /Se *Sommarbron bro Smedjeryd by  
Nordanå Saknas *Stackarps bro bro Smedjeryd Saknas  
Noranå Saknas Stafzhögsbäcken bäck Smedjeryd by  
Nordanå by /Se *Star sjö Smedjeryd gård  
Noranå by /Se *Starsjöarna sjöar Smörhålan Saknas  
*Mørranøltæ Saknas *Staversbäck bäck Snipestuga Saknas  
Ovaghstorp sn Stavsbäcken bäck Stackarp by  
Persilt Saknas Stavshögsbäcken bäck Stackarp bebyggelse  
Pershult Saknas Stavsjöarna sjöar Stackarp by  
Persilt by /Se Stavsjöarna sjöar Svenstorp ?gd  
Prästgården prästgård Stavsjöarna sjöar Svenstorp hmd  
Prästgården prästgård Stavsjöarna sjöar Sönnergård gd  
Råröd gd Stavsjöarna vattensaml. Tjärbygget torp  
Råryd Saknas Stegasjön sjö Tobo gd  
Råryd gd /Se Stensån å Toboda by  
Råryd gd /Se Stensån å Toboda bebyggelse  
Råryd gd /Se Stensån å Tormarp by  
Sjöalt Saknas Stensån å Tormarp by  
Sjöalt Saknas Stensån å Tormarp bebyggelse  
Sjöalt by /Se Stensån å Tormarp by  
Sjöalt by /Se Stensån å Tureby gd  
Sjöalt gd /Se Stensån å Tureby bebyggelse  
Sjöaltsbygget Saknas Stensån, Lilla å Tureby gd  
Sjöaltsbygget torp /Se Stensån, Stora å Ugglalt t  
Skråmered by Stora Kärr sankmark Vallen hg  
Skråmered by *Storedotsten trol. gränssten Vallen herr-gd.  
Skråmered by Store mosse sankmark Vallen gods  
Skråmered by Storemosse myr Vallen bebyggelse  
Skråmered Saknas Storsjön sjö Vallen gård  
Skråmered by /Se Stutahall berg Vindrarp by  
Skråmered by /Se Swarte sjö Vindrarp bebyggelse  
Skråmered by /Se Svartesjö sjö Vindrarp by  
Skråmeredsbygget gd /Se Svartesjön sjö Vråkärr by  
Smedjeryd Saknas Svartsjön sjö Vråkärr gd  
Smedjeryd by /Se Svartsjön sjö Vråkärr Saknas  
Stackarp Saknas Sänkemossen sankmark Vråkärr by  
Stackarp by /Se Tarnabjär, Lilla berg Vråkärr gårdar  
Stackarp by /Se Tarnabjär, Stora berg Vråkärr bebyggelse  
?Suensrødt gd *Tobos bro bro Våxtorp by  
Swensrødt gd *Tormarpsbron bro Våxtorp traktnamn  
Svensred bebyggelsenamn /Se *Turefallssten gränssten Våxtorp traktnamn  
Tagel gd /Se Turfarahultet terräng Våxtorps allmänning, se Våxtorp traktnamn  
Tagel gd /Se *Uddekilla föremål Vältevred bebyggelse  
Toboda by *Uddekälla källa Vältevred Saknas  
Toboda Saknas *Uddekiälla vattenupprinnelse i råg. Vältevred hmd  
Toboda by /Se Udde källa gränsmärke Vältevred gård  
Toboda gd /Se Ugglehult terräng Vältevred, se Skråmered traktnamn  
Toboda gd /Se *Ugglemåsse Saknas Udamossa by  
Tormarp Saknas Ullevadsmossen myr Ydermossa bebyggelse  
Tormarp Saknas /Se Utterbäcken bäck Ydermåsa, se Udamossa Saknas  
Tormarp by /Se Vallen höjd? Ydrilt by  
Tormarp by /Se Vallen område Ydrilt gd  
Tormarp by /Se Vallen kronopark /Se Ydrelt by  
Tormarp gd /Se *Vallerbäcksvad vad Ydrilt Saknas  
Tureby Saknas Vallsjön, Västra och Östra sjöar Ydrilt bebyggelse  
Tureby by /Se Vargasten sten Yllevad by  
Tureby by /Se *Viggasten höjd eller gränssten Yllevad bebyggelse  
*Tyrnøltæ Saknas *Viggasten möjl. gränssten Yllevad by  
Uddamossa, se Ydermossa Saknas *Vikorran gränssten Åhus t  
Vallen hg /Se *Wikorran gränssten /Se Året hmd  
Vallen hrst? *Vikälla råmärke Åstarp by  
Vallen herresäte *Vikälla källa Åstarp bebyggelse  
Vallen Saknas *Vikälla källa Åstarp by  
Vallen hg *Vikälla källa Åstarp traktnamn  
Vallen hg *Wikiälla vatten Äspered gd  
Vallen hg *Vikälla källa Äspered bebyggelse  
Vallen herresäte *Vikiälb föremål Äspered gd  
Vallen Saknas *Vindrarpsbron bro Ön bebyggelse  
Vallen hg Vindrarpsmosse terräng Ön gd  
Vallen hg *Vårbergshög höjd    
Vallen herresäte Yllevadsmossen mosse    
Vallen hg Yllevadsmossen mosse    
Vallen hrst *Ållonbergs-sten råsten    
Vallen hg *Ållonbergssten gränsmärke    
Vallen herresäte Åstarpemosse mossar    
Vallen herresäte Åstorpemosse mosse    
Vallen herresäte Älsehall höjd    
Vallen herresäte *Älvesten sten    
Vallen hg *Älvesten trol. gränssten    
Vallen hg *Älvastenen sten    
Vallen hg *Älvasten gränsmärke    
Vallen Saknas Öa ell Feremåsen mosse    
Vallen hg Ön ö    
Vallen herresäte *Ön gren av å    
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen hrgd      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen herresäte      
Vallen gd      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen hrst.      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen förr slott      
Vallen hg      
Vallen hrst.      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen hrst      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen hrgd      
Vallen hrgd      
Vallen hg      
Vallen herresäte      
Vallen hrst      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hrst.      
(?)Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hrst      
Vallen herresäte      
Vallen hrgd      
Vallen Saknas      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen hrst      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen hrst      
Vallen herresäte      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen herresäte      
Vallen hg      
Vallen hg      
Vallen hrgd      
Vallen hg      
Vallen hrgd      
Vallen hgd      
Vallen hg      
Vallen hrgd      
Vallen hg      
Vallen hrgd      
Vallen hrgd      
Vallen hg      
Vallen hrgd      
Vallen hrgd      
Vallen hrgd      
Vallen hg      
Vallen Saknas      
Vallen gd /Se      
Vallen gd /Se      
Vallen gd /Se      
Vallen gods /Se      
Vallen bebyggelsenamn /Se      
Vallö hg      
?Vindrarp by      
Vindrarp by      
?Hinderup by      
?Hunnerop by      
Vindrarp Saknas      
Vindrarp Saknas      
Vindrarp by /Se      
Vindrarp by /Se      
Vråkärr by      
Vråkärr Saknas      
Vråkärr Saknas      
Vråkärr by /Se      
Voxtorp by      
?Våxtorp by      
?Våxtorp by /Se      
Våxtorp by      
Våxtorp by      
Voxtorp Saknas      
Udamossa Saknas      
Ydermåsa Saknas      
Ydermossa by /Se      
Yderinossa gd /Se      
Ydrilt by      
Ydrilt by      
Ydrilt Saknas      
?Ydrilt by      
Ydrilt Saknas      
Ydrilt by /Se      
Yllevad by      
Yllevad Saknas      
Ylevad by      
?Yllevad by      
?Yllevad by /Se      
Yllevad Saknas      
Yllevad by      
Yllevad by      
Yllevad by      
Yllevad Saknas      
Yllevad by /Se      
Yllevad by /Se      
Yllevad gd /Se      
Yllevad by /Se      
Yllevad by /Se      
Åstorp by      
Åstorp by      
Åstarp Saknas      
Åstarp Saknas      
Åstarp by /Se      
Åstarp by /Se      
Äspered gd /Se      
Äspered gd /Se      
Äspered Saknas      
Äspered Saknas      
Öen by      
?Ön gd      
Öen Saknas      
Ön by /Se      
Ön gd /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.