ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Laholms socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 211 Naturnamn : 262 Bebyggelsenamn : 183 Naturnamn : 109
Laholm sn *Aamode beckenn äng Laholms landskommun landskommun Ala hed hedmark
Laholm sn *Aa mode beckenn bäck Laholm sn Alahed förr ljung, nu åker
Laholm sn *Alemarken Saknas Laholm sn Beteshögarna högar
Laholm sn *Alemarckenn ängsmark Laholm sn Brantelid, se Kråkelid vägbacke
Laholm sn Barnkistan fornlämning? Laholm sn Degeberg berg
Laholm sn /Se Basteberg berg strandhusare inbyggarbeteckning Dragarna fiske
Laholm sn *Bonnarpsån å Ala by Drottningvadet vad
Laholm sn Brönnehög fornlämning Ala by Ebbarpasjö sjö
Laholm lfs *Bybron bro Ala Saknas Ebbarpasjö sjö
Laholm landsförs. *Båsta wiken Saknas Ala Saknas Ekasjön sjö
Laholms landsförs. Daggan å Allmänningen by Ekasjö sjö
Laholm stad o sn. Degebjär berg Allmänningen by Fogdadalarna dalar
Laholms landsförsamling Saknas *Degne hullenn åker Allmänningen plats Fogdadalarna dalar
Laholm Saknas *Degnne hullen äng Björka Kvarn, se 33-34 Tjärby Lilla Saknas Forsberg berg
Laholm sn *Degnnehullenn f. åker Björkelund, se 35 Tjärby Lilla Saknas Fårön holme
Laholms landskommun sn Digeberg Saknas Bonnarp Saknas Fäladen, se Västmark betesmark
Laholm sn Digeberg berg Bonnarp Saknas Gatemadsmossen mosse
Laholm sn Digeberg berg Bonnarp gd Gatemossen mosse
Laholm sn *Donningeberg berg Bonnarpa mölla kvarn Gatesjön sjö
Laholm sn Drottningvadet vad Bonnarpskvarn kvarntomt Gatesjön sjö
Laholm landsk. Drottningvadet vad Davidshall, se 36 Tjärby Lilla Saknas Gäddekrok krök
Laholms län Saknas Ebbarpsjön sjö Drottningberg smedja Gäddekroksmossen mosse
Laholms landsförs. Saknas Ebbarpasjö sjö Ebbarp by Hallagarnen fiske
Laholm sn /Se Ebbarp, siö Saknas Ebbarp gd Hoarna fiske kistor
Saknas Saknas Ebbarpa sjö Saknas Ebbarp Saknas Hålabäck bäck
Ala by *Ebbarpsjö sjö Ebbarpshus t Hökafältens kronopark kronopark
Ala by Edenbergaån å Ebbarpshus Saknas Hökafälten kronopark
Ala Saknas Ekasiö sjö Ebbarps kvarn avs. Högasätten laxfiske
Ala Saknas Ekasjö sjö Ekesjö lht Hökasätten laxfiske
Ala by /Se Ekasjö sjö Evabygget avs. Ishög gravhög
Ala by /Se Ekasjö sjö Evabygget Saknas Kankesjön sjö
Ala Saknas /Se Ekasjön sjö Evabygget gård Kanke sjö sjö
Ala by /Se Ekasjö sjö Fiskartorpet Lilla, se 14 Mellby Västra Saknas Karsefors fors
Ala by /Se Ekasjö sjö Fridhem, se 37-38 Tjärby Lilla Saknas Karsefors fors
Ala by /Se Ekasjö sjö Fridhem hus Karsafors fors
Ala by /Se Ekasjö sjö Furulund, se 39 Tjärby Lilla Saknas Kastebjärs bjär berg
*Bondetorp Saknas Ekasjön sjö Fårahus små hus, regnskydd för fåren Kastebergssjö sjö
?Bonnarp f.d. kronofogdeboställe Ekasjö sjö Fåralängan se Fårahus Saknas Kattarpasjöarna sjöar
Bonnarp gd Ekesjön sjö Gersingabygget bebyggelse Kattarpasjö, Norra sjö
Bonnarp gd Elvasjön sjö Grusedal, se 40 Tjärby Lilla Saknas Kråkelid vägbacke
Bonnarp Saknas +Evabyggets krokar förr strandängar /Se Högagården bebyggelse Kungsdräjet laxfiske
Bonnarp Saknas Evabyggets mölla förr vattenkvarn /Se Höka kronoskog Kyplan fiske
Bonnarp gd /Se Forsabjär berg Höka flygsandsfält Saknas Kylpan djup
»Bonnarpa mylla» (el. Bonnarps kvarn) kvarntomt /Se Forsberget berg Höka flygsandsfält Saknas Kylpan laxfiske
Bonnarps kvarn Saknas Forssberg berg Hökhult kronojägarbost. Kylpön holme
Bonnarps kvarn (el. »Bonnarpa mylla») kvarntomt /Se Forsberg berg Hörnet t Kylpön ö
Ebbarp Saknas *Gadeleditt led Karsefors kraftstation o. fall Kärragårda ia fiske
Ebbarp Saknas Gatemossen mosse Karseforsfallet, se 7 Lejeby Saknas Lagaoset Lagans mynning
Ebbarp by /Se Gatemossen mosse Kasteberg by Lagaoset Lagans mynning
Ebbarp by /Se Gatesjön sjö Kasteberg Saknas Laholms vång Saknas
Ebbarpshus torp /Se Gatesjön sjö Kasteberg gd Landsvägshögarna högar
*Erlandtt Suends gaardtt f. gd *Griollenåsen gränsföreteelse Kasteberg Saknas Lejeby fors = Karsefors fors
Evabygget hemman /Se *Grisbron bro Kasteberg gd Lekarehögen Saknas
Evebygget gd /Se *Gräsfly måssen mosse Kattarp Saknas Lillaå å
*Fagerhult Saknas *Gröne Floe vatten Kattarp Saknas Lillaå, se Smedjeån å
*Fagerhult Saknas *Gröningarne vatten Kattarp gd Lilleå ån
*Gudmend Erlandssens gaardtt f. gd *Gula fly mosse Saknas Kattarp gd Lillå å
Görsingabygget gdr /Se Gäddekroksmossen åker? Kattarp by Lussehög hög
Högafälten lht /Se *Hacke høff åker Klämman hmd Lyckan åkerremsa
*Höka försvunnen by /Se *Hacke höff Saknas Kristineberg, se 41 Tjärby Lilla Saknas Lån sänka
Hökafälten lht /Se *Hallen berg Kungsladugården Saknas Lögnäsåker åker
Höka Saknas Berget Harekull Saknas Kungsladugården Saknas Medjet fisket
Höka flygsandfält /Se *Heljabäcks led led Kungsladugården bebyggelse Mellby ia fiske
Karatorp Saknas Hertons ö ö Kungsmöllan kvarn Mossarna utmark
Kasteberg Saknas *Hestehøffuen Saknas Kvarnen, se Slottsmöllan Saknas Nabbasjön = Kanke sjö sjö
Kasteberg Saknas *Hestehöffuen f. hästhage Kållingahus t Nabben udde
Kasteberg by /Se *Hestehöffuen f. hästhage Kärragård Saknas Nordre kroken del av sn
Kasteberg by /Se *Hestehøffues daell Saknas Kärragård gd Norremadsmossen mosse
Kattarp by *Heste höys ager åker Köpinge by Osen Lagans mynning
Kattarp, S Saknas *Hestehöys ager f. åker Köpinge Saknas Revlarna sandåsar
Kattarp Saknas *Hulta å å Köpinge by Skansen f.d. befästn.
Kattarp byar /Se Håla Bäck Saknas Köpinge by Skansen ö
Kattarp by /Se Hästhög berg Köpingebol Saknas Skogabysjön, se Ebbarpasjö sjö
Kattarp by /Se Högafällen flygsandfält Köpingebol t Skogabysjön, se Ebbarpasjön sjö
Norra Kattarp gd /Se Hökafältet kronopark Lejeby Saknas Smedjeån å
Södra Kattarp gd /Se »Högafältet (-n)» (el. Höka flygsandsfält) flygsandsfält /Se Lejeby Saknas Småsjöarna sjöar
Kungsgården (el. Kungsladugården) gd /Se Höka flygsandsfält (el. »Högafältet») flygsandsfält /Se Lejeby Saknas Snippen udde
Kungsladugården Saknas Hökafälten kronopark /Se Lejeby Saknas Sodarpemossen mosse
Kungsladugården (el. Kungsgården) gd /Se Hökafältens kronopark kronopark Lejeby by Svedsberg berg
Kyrkan kyrla *Høÿe stenen Saknas Lejby gård Svinabohall sten
Kärragård Saknas *Höyesteenen Saknas Lejebyhus Saknas Sävebuskarna grund
Kärragård Saknas *Ishög liten höjd Lejebyström, se 8 Lejeby Saknas Sävorna, se Sävebuskarna grund
Kärragård by /Se [Kalvefors] ström Lugnet, se 42-43 Tjärby Lilla Saknas Sömhögen hög
Köpinge by *Kalvefors fors Lundbo, se 27 Mellby Saknas Sörsjön sjö
Köpinge Saknas *Kankersjö sjö Lögnäs Saknas Tjuvalyckan åker
Köpinge Saknas Kankesjön sjö Lögnäshus torp Tjärbysjön, Lilla sjö
Köpinge by /Se Kankesjön sjö Lögnäshus Saknas Lilla Tjärby sjö sjö
Köpinge gd /Se Kankesjön sjö Lögnäshus, se Klämman hmd Tjärby sjö sjö
Köpinge by /Se Kankesjön sjö Mammarp by Tjärby sjö, Lilla sjö
Köpinge by /Se Kankesjön sjö Mammarp Saknas Tolkarna sanddyner
Köpinge Saknas [Karlsfors], se Karseforsen Saknas Mammarp gd Veka sjö Saknas
Köpingebol torp /Se *Karlsfors fors Marielund, se 44-45 Tjärby Lilla Saknas Vitamasmossen mosse
Legheby by Karseforsen fors Medjet Saknas Vitemadsmossen mosse
Lejeby by Karseforsen fors Medjet laxfiske Västramark betesmark
Lejeby Saknas Karseforsen (resp. Kassefors) fors Mellanbacken t Åmota fiske fiske
Lejeby by Karseforsen fors Mellangården bebyggelse Årnabergasjön sjö
Lejeby by Karseforsen fors Mellby Saknas Årnabergasjö sjö
Lejeby by Karseforsen »laxfiske» /Se Mellby Saknas Ånnakull mosse
Lejeby by Karsefors laxfiske Saknas Mellby Saknas Årnabärga klint stup
Lejeby by Karsefors vatten Mellby by Älvaberg stenhall
Lejeby by Karseforsen fors /Se Mellby by Älvasjön sjö
Lejeby Saknas Kassefors fors Mellby Västra Saknas Älvasjö sjö
?Lybye gd Kasseforsen fors /Se Mellby, Västra Saknas Ösarpa fiske fiske
?Lejeby by *Küllebeckenn äng Mellby, Västra by Ösarpa ia fiske
Lejeby Saknas *Küllebeckenn bäck Mellby Saknas Ösarpa ö holme
Lejeby by /Se *Killemåse Saknas Mellby by Ösarpa ö holme
Lejeby by /Se *Killemosse myr Mellbykrok sockendel Ösarpe ö ö
Lejeby gd /Se *Killemosse mosse Mellbystrand badort Ösarps hallar hallar
Lejebyhus torp /Se *Kinckelbron bro Mellbystrand bebyggelse Östramark betesmark
Lögnäshus Saknas *Kisshall gränsmärke Mellomgården bebyggelse  
Lögnäshus torp /Se *Korskulls fly mosse Mosseslätt, se 12 Årnaberga Saknas  
Mammarp Saknas *Kringelfly måssen mosse Neregården bebyggelse  
Mammarp Saknas Kumlehög fornlämning Norregård hmd  
Mammarp by /Se Kung Ises hög fornlämning Perslund, se 46 Tjärby Lilla Saknas  
Mammarp by /Se Kungsvallen terräng Restad by  
Medjet fiske *Kåropsten sten Restad Saknas  
Mellby, Västra by *Käringeberg Saknas Restad Saknas  
Mellby, Östra by *Käringen klippholme Restad by  
Mellby by Lagan å Sandbäckahus t  
?Mellby by Lagan flod Skogaby by o. jvgstn  
Mellby by Lagan flod /Se Skolbacken, se 28 Mellby Saknas  
Mellby by Lagan flod /Se Skummershus t  
Mellby by *Laga os Lagaåns mynning Skummershus lägenhet  
Mellby by Laga oset åmynning Skummershus Saknas  
Mellby by Lagaoset Lagans mynning Skummershus Saknas  
Mellby by Lagaoset Lagans mynning Slottsmöllan kvarn  
Mellby by Laga wijken vik Slottsmyllan förr såg, där nu kraftstn ligger  
Mellby by *Lagaviken vik Snapparp by  
Mellby by *Laga vik synbarl. i huvudsak f.d. vik Snapparp by  
Mellby by /Se Lagaviken vik Snapparp Saknas  
Mellby by *Lagaviken vik Solhäll, se 47 Tjärby Lilla Saknas  
?Mellby by Laholmsbukten Saknas Strandlyckæn, se 29 Mellby Saknas  
Mellby by Laholms fjorden Saknas Säbyholm gd  
Mellby by Lofofiordr Saknas Säbyholm gård gård  
Mellby by Laholmsfjorden Saknas Söndregård hmd  
Mellby Saknas Lagefiord förmodl. Laholmsbukten Tjärby Lilla Saknas  
Mellby Saknas Laholmsbukten bukt Tjärby Lilla Saknas  
Mellby, Västra by /Se Laholmsbukten Saknas Tjärby Lilla Saknas  
Mellby by /Se Laholmsbugten vik Tjärby Lilla Saknas  
Mellby gd /Se *Lagholm holme Tjärby Lilla Saknas  
Mellby, Västra by [Laholms fors] fall Tjärby Lilla Saknas  
Mellby, Västra gårdar *Laholmsforsen fors Tjärby Lilla Saknas  
Mellby, Västra Saknas *Lang ager åker Tjärby Lilla Saknas  
Mellby, Västra Saknas *Lang ager f. åker Tjärby Lilla Saknas  
Västra Mellby by /Se Lejbyström fors Tjärby Lilla Saknas  
Månstorp by Lejebymossen mosse Tjärby Lilla Saknas  
*Peder Jenssens gaardtt f. gd Lilla-Tjärbysjö sjö Tjärby Lilla Saknas  
Restad by »Lillemåse» mosse Tjärby Lilla Saknas  
Restad Saknas Lillån å Tjärby, Lilla by  
Restad Saknas Lillån å Tjärbyhus, Lilla Saknas  
Restad by /Se *Ljungön liten holme Trulstorp by  
Restad by /Se *Ljungön ö Trulstorp Saknas  
Restad by /Se Lofwe förmodl. Laholmsbukten Trulstorp Saknas  
Restad gd /Se *Logafjord bukt Trulstorp by  
*Siwithsthorp försv. gd? *Lÿckerupp Saknas Täppeshus lht  
?Siwithsthorp gård *Lyckerupp Saknas Uddens hmd  
*Sivisthorp Saknas *Långafly måsse mosse Villa Bonnarp, se 48 Tjärby Lilla Saknas  
*Siwithsthorp Saknas *Löckerne Saknas Västergård bebyggelse  
*Sividstorp försv. bebyggelse *Löckerne åkrar Västra kroken del av Laholms sn  
Siwithsthorp Saknas *Malareberg berg Åmot by  
*Sivitstorp Saknas Medjet »laxfiske kr.» /Se Åmot by  
*Sividstorp bebyggelsenamn /Se Mellby triangelpunkt Åmot Saknas  
*Sividstorp gd /Se Mellby berg o triangelpunkt Åmot Saknas  
Skansen Saknas *Mellby sand sandstrand Årnaberga by  
Skogaby Saknas Mellbystrand sandstrand och ort Årnaberga by  
Skummershus Saknas Mellby strand sandstrand Årnaberga Saknas  
Skummershus försv. torp /Se *Mosse agre åkrar till kyrkan Årnabärga by  
Snapparp Saknas *Mosse agre f. åkrar Årnaberga Saknas  
Snapparp Saknas *Mosse Brinck äng Årnaberga by  
Snapparp by /Se *Mossen Saknas Årnabarjagåren Saknas  
Snöstorp gård o. sn *Mossen mosse Årnabergakrok sockendel  
*Soderupp Saknas *Musse brink Saknas Ösarp by  
*Soderuppe huller Saknas *Musse (Mosse) Brinck Saknas Ösarp by  
*Såfhuset Saknas *Myrningsbro bro Ösarp by  
Tjärby, Lilla Saknas Mällbysandh Saknas Ösarp Saknas  
Tjärby, Lilla Saknas *Mälby sand kustremsa Ösarpskrok sockendel  
Lilla Tjärby by /Se Mälby Sand strandtrakt Ösarps ö avs.  
Lilla Tjärbyhus Saknas Mällby Sand trakt Östergård, se 9-10 Lejeby Saknas  
Trulstorp by Mälbyån å Östorp by  
Trulstorp by *Mölleflÿ måssen mosse Östorp by  
Trulstorp by *Mölsby sand kustremsa Östorp by  
Trulstorp by *Norenn aan Saknas Östorp Saknas  
Trulstorp by Norremadsmossen mosse Östre kroken del av sn  
Trulstorp Saknas *Nÿlyckemåssen mosse    
Trulstorp Saknas Ormamossen mosse    
Trulstorp by /Se *Preste hullenn åker    
Åmot by *Preste hullenn f. åker    
Åmot Saknas *Rørekierdtt Saknas    
Åmot by *Rörekieldtt äng    
Åmot Saknas *Rörekieldtt f. ängsmark    
Åmot gd:ar /Se *Rörekierdtt f. ängsmark    
Åmot gdr /Se Rörmossen mosse    
Åmot by /Se *Sand flygsandfält /Se    
Årnaberga by *Sellis ager åker    
Årnaberga Saknas *Sellis ager f. åker    
Årnaberga Saknas Semikulle gravhög    
Årnaberga by Skansen ö    
Årnaberga by /Se *Skiolden åker    
Årnaberga by /Se *Skiolden f. åker    
Årnaberga by /Se *Skiollenn åker    
*Årnaberga by /Se Skogabysjön sjö    
Årnaberga by /Se Skogabysjö sjö    
Ösarp Saknas Skogabysjön sjö    
Ösarp by /Se Smedjeån å    
Ösarp by /Se Smedjeån å    
?Östorp by Småsjöarna en grupp små sjöar    
Östorp Saknas Småsjöarna sjöar    
Östorp Saknas Småsjöarna sjöar    
Östorp by /Se *Soderup Saknas    
Östorp by /Se *Soderuppe hulle Saknas    
Östorp by /Se *Sorena Klint berg    
  *Speelett åker    
  *Spelett åker    
  *Spelett f. åker    
  *Stensebergen Saknas    
  Sÿnden aan Saknas    
  *Syndenn weÿnn, En ager åker    
  *Syndre leedtt Saknas    
  *Söndreleed led    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön sjö    
  *Tegeloffnen Saknas    
  *Tegelugnen Saknas    
  Lilla Tjärreby Sjö Saknas    
  Tjärbysjön, Lilla sjö    
  *Tomaforsen fors    
  *(T)orpesten? gränsmärke    
  *Torske höffuen Saknas    
  *Trane floe vatten    
  *Tufryggen utm.    
  *Tönnersjö sand område mellan två åar    
  *Tönnersjö sand kustremsa    
  *Tørshøffuen Saknas    
  *Törshöffuen Saknas    
  [Una fors] fall    
  *Vallberga å å    
  *Wallberga vatten    
  Vitemadsmossen mosse    
  *Ålagårdsön holme    
  Årnaberg Klint berg    
  *Årnabergs Klint berg?    
  Årnaberga Sjö Saknas    
  Årnabergasjön sjö    
  Årnabergasjö sjö    
  Älfaverg berg    
  Älwaberg berg    
  Älvahög gravhög    
  Älfwasiöh sjö    
  Älvasjön sjö    
  Älvasjön sjö    
  Älwasiö sjö    
  Älfvasiö sjö    
  Älwa sjö Saknas    
  Älvasjön sjö    
  Älvasjö sjö    
  Älvasjö sjö /Se    
  »Ännakulls fly mosse    
  Äsprahögen fornlämning    
  Ösarpa ö ö    
  Ösarpsö ö    
  Östra fly måsse mosse    
  *Östre muhle fly    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.