ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Knäreds socken : Höks härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Barnahall sten    
  *Breastrefors fors    
  *Bästhults fors fors    
  *Floga Ljungberg höjd    
  *Fuglunnaberg höjd    
  *Gormossan myr    
  Grönasjön sjö    
  *Guldbergefors fors    
  *Gunneli höjd    
  Gölsjön sjö    
  Gölsjön sjö    
  *Hackebäck vattendrag eller sjö    
  *Hakesten gränssten    
  *Herakullen höjd    
  *Herakull höjd    
  *Hermanshultehögen höjd    
  *Hjortaberg höjd    
  *Hortefors fors    
  *Håkesten gränssten    
  *Högalteskog skogsparti    
  *Jonshultehögen höjd    
  *Kusten gränssten    
  *Laveredsberg höjd    
  *Ljungfors fors    
  *Ljungfors fors    
  Majenfors fors    
  Mariefors fors    
  Mariefors fors    
  *Restenen gränssten    
  *Ringfors fors    
  *Rishalla höjd    
  *Risehalla, resp. Risthalla höjd    
  *Runnehall gränsmärke    
  Råcknesjön sjö    
  *Röådre myr    
  *Sjunklo sten    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  *Stackare(puts eller -sints) sjö    
  *Stackarepöl (f.d.) sjö    
  Svale myr myr    
  *Uddaredsbäck bäck    
  Uddaredssjön sjö    
  *Unafors fors    
  Vänneån å    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.