ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Veinge socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 300 Naturnamn : 609 Bebyggelsenamn : 577 Naturnamn : 510
Veinge sn *Aamodtt äng Veinge sn socken Aborralyckan åkerlycka
Veinge sn *Aamodtt f. äng Veinge sn Aborralyckan åkerlycka
Veinge sn *Abilde dalen dal Veinge sn Allehöllestigen stig
Veinge sn *Abilde dallenn dal Veinge sn socken Alehåleliden lid
Veinge sn Agamosse mosse Veinge socken socken Allekärret kärr
Veinge sn *Ahneberg berg Veinge by o. sn Allekärret kärr
Veinge sn Allareds mölla terräng Veinge sn Allet albeväxt plats
Veinge sn sn *Almending, Store allmänning Veinge socken Allet plats
Veinge sn Alslövsån å Veinge sn Alslövsbäcken bäck
Veinge sn Alslövsån å Veinge sn Alslövsån, se Alslövsbäcken bäck
Veinge sn Alslövsån å Veinge sn Antorpasjön sjö
Veinge sn Antoppasjö sjö Alehåle gästgivaregård gård Antorpasjö sjö
Veinge sn Antorpasjön sjö Alehåle gästgivaregård gård Antorpssjön sjö
Veinge sn Antorpasjön sjö Alehålorna by Antorpasjö sjö
Veinge by o sn Antorpa sjö sjö Allehålorna by Antorpa vång inägoslätt
Veinge sn Antorpasjön sjö Alhulorna, se Alhult by Antorpa vang åkerskifte
Veinge sn Askeliden terräng Alhult by Aspebanken sida av bergsrygg
Veinge sn *Atlasten sten Alhult by Aspebaken backlid
Veinge sn *Atta sten råmärke Alhult by Backåkern åker
Veinge sn *Bastaberg berg Alhult by Barsebacken backe
Veinge sn *Södre Bastebergs måse Saknas Alhult by Barsebacken backe
Veinge sn *Bastabergsmossen mosse Alhult by Besmansbacken kulle
Veinge sn Bastahallen terräng Allared by Besmansbacken kulle
Veinge sn Bastamossen mosse Allared by Björbäcksbron Saknas
Veinge sn Björaltsbackarna backar Allared by Björkebärg bärg
Veinge sn Björbäcksbron bro Allared by Björkebärg bärg
Veinge sn Björkebackarna backar Allared by Björshult skog
Veinge sn Björkebjär, Lilla berg Allareds mölla kvarn Björshult backar
Veinge sn Björkebjärsmossen mosse Allareds mölla kvarn Björsjön sjö
Veinge sn Björnalt höjd Allehålorna, se Alhult by Björsjö sjö
Veinge sn Björshult berg? Alsingska skolen folkskola Blankan å?, sjö
Veinge sn Björshult backar Alsingska skolan folkskola Blankan å, sjö?
Veinge sn Björsjöbäcken bäck Andersfrid lägenhet Blankan å
Veinge sn Björsjön sjö Antorp bebyggelse Bliebacken bärg
Veinge sn Björsjön sjö Antorp gd Bliebackarna bärg
Veinge by o sn /Se Björsjö sjö Antorp bebyggelse Blåalt skog
Veinge sn /Se Björsmaderna sankmarkomr. Antorp bebyggelse Blåalt skog
Veinge sn /Se Blankan å Antorp gd Blåalt skogsmark
Veinge sn /Se Blankesån å Backen gård eller torpställe Borkastenen jättesten
Veinge sn /Se Blankesån å Bernstorp hmd Bollehögar gravhögar
Veinge sn /Se *Bliebacken Saknas Björabygget gård Bollehögar gravhögar
Veinge sn /Se Blåalt skogsmark Björabygget gård Brobackarna backar
Veinge sn /Se Blåalt skog- o mossmark Björabygget hmd Brostorpsån å
Veinge sn /Se Bläckarebackarna backar Björkelund, se 5 Mästocka bebyggelse Brostorpaån å
Veinge sn /Se Bläckarebäcken bäck Bläsinge gårdar Brostorpaån å
Veinge sn /Se *Bobergsmad kärr Bläsinge lht Brostorpaån å
Alehulorna Saknas Bockasten fornlämning? Bläsinge lhtr Bränningen ängsmark
Alhult by Borstabjäret berg Bockahuset gård Brännvinsdalen dal
Alhult by /Se Botelshögar två ättehögar Bockahuset lht Brännvinsdalen dalgång
Alhult (el. Allehulorna, Allehulered) by /Se Bredabjär berg Bonnabygget hmd Brännvinskällan källa
Allared by Bredarydsbackarna backar Bonabygget gårdar Brännvinskällan källa
Allared by Bredemosse mosse Bonnabygget gårdar Bukten hafsbukt
Allared by /Se Brostorpamossen mosse Bonnabygget gårdar Byamossen bränntorvsmosse
Allehulered (el. Allehulorna, Alhult) by /Se Brostorpaån å Bonnabygget hmd Byamossen bränntorvsmosse
Allehulorna (el. Allehulered, Alhult) by /Se Brostorpaån å Bostället pastorsbostället Bärabacka backe
Antorp gdr Brostorpsån å Bostället pastorsbostället Bästhultssjön, Stora sjö
Antorp gdr Brostorpsån å Brostorp gd Bästhultssjön sjö
Antorp gdr /Se Brostorpsån å Brostorp bebyggelse Bästhultssjön sjö
*Atzers gaardtt f. gd Brostorpsån å Brostorp bebyggelse Bästhultssjön, Stora, se Storsjö sjö
Brostorp gd Brostorpsån å Bros Torp herrgård Bögåsabacka backe
Brostorp gd Brostorpsån å Brostorp gd Bökeskogen bokskog
Brostorp gd Brostorpaån å Byadal, se 15 Vessinge bebyggelse Bökeskogen bokskog
Brostorp gd Brostorpaån å Bäckamot gd Bölarpa sandfall sandsluttning
Brostorp gd /Se Byrbäcks bro, se Björbäcksbron bro Bäckamot by Bölarpsån å
Brostorp gd /Se Bålabromossen mosse Bäckamot by Bölarpaån, äv. Vessingeån å
Bäckamot by *Bäckabron bro Bäckamot bebyggelse Börjabyggesjön sjö
Bäckamot by Bäckafly mosse Bäckamot gd Börjesjön sjö
Bäckamot by /Se *Bäckamödshöljen vatten Bärstorp ställe Börjesjön sjö
Bäckamot by /Se *Bästhültaberg Saknas Bärstorp ställe Börjesjön, se Börjabyggesjön sjö
Bästhult by /Se Bästhultasjön sjö Bästhult by Börjesjön sjö
Bökeberg Saknas Bästhultssjön sjö Bästhult by Den tuvige bredesplatsen ängsmark
Bökeberg by Bästhultssjön, St. sjö Bästhult Saknas Dimmamad Saknas
Bökeberg by Bästhultssjön, St. sjö Bästhult by Djupadal dalgång
Bökeberg by /Se Bästaltasjön Saknas Bästhult(?) by Djupadal dalgång
Bölarp by Bästhultasjön sjö Bästhult gd Djupadalsmossen bränntorvsmosse
Bölarp by Bästhultasjön sjö Bökeberg by Djupadalsmossen bränntorvsmosse
Bölarp by Bästhultssjön, Stora sjö Bökeberg by Dunkeberg berg
Bölarp by *Bökelidsmåssen mosse Bökebärg by Dunkebjär berg
Bölarp by Bölarpån å Bökebärg by by Dövnasten jättesten
Bölarp by Börjesjön sjö Bökeberg by Dövrasten jättesten
Bölarp by Börjesjön sjö Bökeberg by Dövrasten jättetsten
Bölarp by Börjesjön sjö Böket torp Dövrasten jättesten
Bölarp by Börjesjön sjö Böket lht Ekebacka höjd
Bölarp by Börjeån å Bölarp bebyggelse Ekehammaren ekbeväxt stenklämma
Bölarp by *Bötabro mossen Saknas Bölarp bebyggelse Ekehammaren stenklämma
Bölarp by Dammen terräng Bölarp by Ekehatten, se Ekebacka höjd, berg
Bölarp by Danskgraven gravhög Bölarp by Espelt Saknas
Bölarp by Djupdalsmossen mosse Bölarp bebyggelse Etterlyngen ljungmark
Bölarp by Dunahög gravhög Bölarp by Etterljungen ljungmark
Bölarp by Dunkeberg berg Bölarps mölla kvarn Ettersjön sjö
Bölarp by Dunkebjär berg Börjebygget gård? Ettersjön sjö
Bölarp by Dunkebäck bäck Börjebygget gård? Ettersjön sjö
Bölarp by Ebbarps hög gravhög Damgården gård Ettarsjön sjö
Bölarp by Ebbarpsjön, se Skogabysjön sjö Den yttra Kvarnen kvarn Ettersjön sjö
Bölarp by /Se Ekbackarna backar Djäknebol bebyggelse Fingavad vad
Bölarp by /Se *Ekeberget råm. Djäknebol gd Fingavad vad
Bölarp by /Se *Ekeberget berg Djäknebolet Saknas Fingavadsbäcken bäck
Börjebygget gd? /Se *Eldsberga kirke agev åker Dunagården gd Fingavadsbäcken bäck
Djäknebol klockarboställe *Enwalda fors fors /Se Dunagården gård Finnahög gravhög
Djäknebol (el. Klockaregården) klockarboställe /Se *Enwalda fors fors /Se Dunagården gård Finnahög gravhög
Ebbared by enwalda fors gränsmärke /Se Dyngan gård Finnavad vad
Ebbared gd *Eslareds gärde åker Dyngan gård Finnavad vad
Ebbared gd Espult höjd Ebbared by Finnavadsbäcken bäck
Ebbared gd Ettersjön sjö Ebbared by Finnavadsbäcken bäck
Ebbared by /Se Ettersjön sjö Ebbared by Finnavadsbäcken bäck
Ebbared by /Se Ettersjön sjö Ebbared by Finnavadsbäcken bäck
Erkeshult hd Ettersjön sjö Ebbared by Fjärhyltan skogsbacke
Erkeshult by Ettersjön sjö Ekebacken, se 14 Göstorp bebyggelse Fjärhyltan skogsbacke
Eslared by Ettersjön sjö Ekebacken hmn Fjärhyltan skogsbacke
Eslared by Ettersjön sjö /Se Ekebacken hmd Fladhallarna stenhällar
Erkeshult by /Se *Fallrydmossen mosse Ekebärg torpställe Fladhallarna stenhällar
Eslared by /Se *Filsbackarne berg Ekedal torpställe Flintens spår fotspår i sten, efter jätten Flint
Eslared gd /Se Filshult terräng Ekelid ett ödelagt torp Flintens spår fotspår i sten, efter jätten Flint
Fillesbotorp torp Finnahög gravhög Enskiftet hmd Friggansbacken backe
Fillesbotorp torp Finnavad vad Enskiftet gårdar Furusjön sjö
Fillesbotorp torp /Se *Flys Bäck vatt. Enskiftet gd Furusjön sjö
*Gunde haagenssens gaard f. gd Flybäcken bäck Erkeshult bebyggelse Furusjön sjö
Göstorp by Furusjön sjö Erkeshult hmd Furusjön sjö
Götstorp by Furusjön sjö Erkeshult hmd Furusjön sjö
Göstorp by Furusjön sjö Erlandsbygget hmd Furusjön sjö
?Göstorp by Fåranabben gränsmärke Erlandsbygget gårdar Furusjön, se Föresjön sjö
Göstorp by *Fårehall sten Erlandsbygget gårdar Föresjön sjö
Göstorp by *Fårekullen höjd? Erlandsbygget lht Gade sturten lid
Göstorp by *Fårekullen? gränshöjd Ekskilshult torpställe Gamlebysjö sjö
Göstorp by /Se Fästlandsbjäret berg Eskilstorp ödelagt torp Gamlegårdssjön sjö
Göstorp by Föresjön sjö Eslared gd Gamlegårdssjön sjö
Göstorp by Galtamossen mosse Eslared bebyggelse Gamlegårdssjön sjö
Göstorp by Gamblagårdsiöh sjö Ekslared by Gamlagårdssjö sjö
?Göstorp by Gamlegårdssjön sjö Fattiggården ålderdomshem Gamlegårdssjön sjö
Göstorp by Gamlegårdssjön sjö Favrabygget ödelagd gård Gatelet led
Göstorp by /Se Gamla Gårds sjö sjö Fillesbotorp torp Gatesjön sjö
Göstorp by /Se Gamlegårdssjön sjö Fillesbotorpet torpställe Gatesjön sjö
Göstorp by /Se Gamlegårdssjön sjö Filshult gård Gatesjö sjö
Götstorp by /Se *Gamle Mosse Saknas Filshult gård Gatusjön sjö
*Göstorp by /Se Gatebacken berg Fisarehuset f.d. stugubyggnad Getabäcken bäck
Homannebygget by /Se *Gatemossen mosse Forsahult gård Getabäcken bäck
Hultabygget gdr /Se Gatusjön sjö Fredriksbärg avs Getabäckslid lid
Hytten lht /Se Gatusjön sjö Fredriksberg stuga Getabäckslid lid
Karaskogen gd:ar /Se Getabäcken bäck Furet avsöndringar Getabäckslid liden emellan gårdarna
Klockaregården klockarboställe Getaryggen berg Getahuset hmd Gräshult berg
Klockaregården (el. Djäknebol) klockarboställe /Se *Griollenåsen gränsföreteelse Getahuset bondgård Grönafly samfält till vissa hemman
Knallen gd /Se *Gryollenåsen ås Getahuset lht Grönafly samfält till vissa hemman
Kullsgård gd *Gräfvinge bäckarne Saknas Glastorp hmd Gröne backe backe
Kullsgård by *Greflingabacken berg Glastorp gård Gubbahoppet brant stupande bärg
Kullsgård gd *Greflingamossen mosse Grisahultet lht Gubbahoppet brant stupande bärg
Kullsgård gd Gårsjön, se Kårarpasjön sjö Gustavsberg hmd Gudmunds backe backe
Kullsgård gd Gåsagölen sjö Gustavsberg bebyggelse Gudmunds flod(en) f.d. dymosse
Kullsgård by /Se Gåsagölen sjö Gustavsbärg herrgård Gudmunds stycke mark
Kyrkan kyrka *Göl, se Pålsasjön sjö Gustavsberg gd Gårdsjön sjö
Kyrkogården jordlht /Se Gölabäck vatten Göstorp bebyggelse Gårdsjön sjö
?Kårarp by Göstorpbäcken, se Brostorpsån å Göstorp bebyggelse Gårsjön sjö
Kårarp gd Hallaberget berg Göstorp bebyggelse Gåsagölen göl
Kårarp by *Harabackarne berg Göstorp by Gåsagölen sjö
Kårarp by *Harabackamåsen Saknas Göstorp by Gåsagölen, se Gårsjön sjö
Kårarp by Hattabacken backe Göstorp by Gåsagölen göl
Kårarp by Hatten höjd Göstorp by Gäckaslid lid
Kårarp by /Se Hatten berg Göstorp bebyggelse Gäckaslid lid
Kårarp by /Se Henningaryd skog Göstorp by Gäckarlyng ljungmark
Kårarp by /Se *Heste hauffuen hage Göstorps mölla kvarn Gäckaslyng ljungmark
*Kårarpebygget Saknas *Heste hauffuen hage Göstorpa mylla kvarn Gäckaslyng ljungmark
Källsilt by *Hiörningen åker Hallen torpställe Göringamossen bränntorvsmosse
Källsilt e. Källshult by *Hiör(n)ingenn äng Hattahuset rivet hus Göingamossen bränntorvsmosse
Källsilt by /Se Hiörningen åker Hättahuset rivet hus Göingeskogen skog
Lassabygget hd *Hiörningen f. åker Henningaryd gård Göingeskogen skog
Lingilt by *Hiöringenn f. äng Homannabygget Saknas Göstorp triangelpkt
Lingilt by Hjortaberget betesmark Hovmannabygget bebyggelse Göstorpaån å
Lingilt by /Se Hjortabjär berg Homannabygget by Göstorpaån å
Lingilt by /Se *Hjortedal dalgång Hamanebyged by Göstorpaån å
Lingilt by /Se *Lilla Hjortnamossen Saknas Hovmannabygget lht Göstorpsskogen skog
Lingilt by /Se *St Hjortnamossen Saknas Hultabygget bebyggelse Hallabärget bärg
*Ljunga Saknas Hjortronmossen mosse Hultabygget gård Hallabärget bärg
Lossbygget by Hjälmabjär berg Hultabygget by Hamphålan håla
Låssbygget gd Holckasjö sjö Hytten hus Hamphålan håla
Låssbygget gd Hollandsbjär, Lilla och Stora berg Hytten plats i Hultet Hatten bergsplatå
Låssbygget gd Hollandssjön sjö Håkanstorp lägenhet Hatten bergsplatå
Låssbygget by /Se Hollandssjön sjö Hålan gård Hatten bärgskulle
Magården bebyggelse Holmarna terräng Högen gård Henningaryd terräng
*Moens Duwes gaardtt f. gd Horsabjär berg Höjden, se Höjen hmd Henningaryd terräng
Mästocka by *Huids ager åker Höjden Saknas Hisbobacken backe
Mästocka by Huids ager åker Höjen hmd Hisbobacken backe
Mästocka by *Huids ager åker Johanneslätt, se 8 Skogaby bebyggelse Hisbobacken höjd
Mästocka by Hultet terräng Jonstorp, se 7 Skogsgård bebyggelse Hisbobacken backe
Mästocka by Husabjär höjd Jonstorp lht Hjortahultslidarna lidar
Mästocka by /Se Husaltabjär berg Jydagården gård Hjortahöljen hölj
Mästocka gd /Se Hyttebygget terräng Kalla i Myllan kvarn Hjortahöljen hölj
Mörkilt by Hyttemossen Saknas /Se Kapellet lhtr Hjortahöljen hölj
Mörkilt by *Håkansvad vad Kapellet gård Hjortahöljen hölj
Mörkilt by *Håkansvad vadställe Kapellet by Hollandsbärget bärg
Mörkilt by *Norra Hägnadsledet led Kapellet gårdar Hollandsbärget bärg
Mörkilt by /Se Härihåla terräng Kapellhögen, se 10 Bölarp bebyggelse Hollandsbärget bärg
*Peder hassens gaardtt f. gd Högakull höjd Karaskogen by Hollandssjön sjö
Plingshult by Högalt höjd Karaskogen by Hollandssjön sjö
Plingshult by *Höggaltekullar Saknas Karaskogen by Hollandssjön sjö
Plingshult by /Se *Högaltsbacken berg Karaskogen by Hollandssjön sjö
*Poffuell hanssens gaardt f. gd *Högeberg berg Karaskogen hmd Horreberg, se Orreberg berg
Porsabygget gd /Se Hölebacken höjd Karlslund torpställe Horsabjär berg
Porsabygget gård /Se Hönsemossen mosse Karrabärg avs Horsakärr kärr
*Powell Nielssens gaardtt f. gd *Hönsenasten råm. Karsabärg avsöndring Hyltabobacka? backe
Prästgården kyrkoherdeboställe Hönsesjön sjö Killeberg lht Hulta-lilla bergsrygg
Prästgården kyrkoherdeboställe *Hönsse riiss f. äng Killeberget hmd Lilla Hollta bärgsrygg
Prästgården kyrkoherdeboställe *Hönsse riiss f. äng Killebärg gårdar Hulta, lilla bärg
Prästgården kyrkoherdeboställe /Se Hönsesjön sjö Killebo tlht Hulta, lilla bärgsrygg
Pukabygget by /Se Hönsesjön sjö Killebo torpställe Hulta, stora bärg
Rankabygget hd *Höÿansmosse mosse Killebo torpställe Hultet skog
Rafnabolet torp Iilsbierge kircke agir åker Killebo torpställe Hundkull kulle
Ravnabolet torp /Se »Jilsbierge kircke agir f. åker Klockarebostället gård Husbohallar eller Hus-på-hallar hallabärg
Ravnabolet torp /Se *Johans mosse Saknas Klockaregården, se Djäknebol gård Hyttemossen torvmosse
Rävshult by Jordhålemossen mosse Klockaregården gård Hålakärr kärr
Rävshult by Jortedal, se Hjortedal dalgång Klockaregården gård Hålldammet damm
Rävshult by *Juktslÿar råmärke Knallen gd Hållebärg, lilla bärg
Rävshult by Jättatinget fornlämning Knallen hmd Hålebärg, lilla bärg
Rävshult by Jättefjätet fornlämning? Knallen hemman Hållebärg, lilla bärg
Rävshult by /Se *Kapellbron bro Knallen lht Håleberg,Stora berg
Skogaby gd Kapels-högen ättehög? Knutstorp avs. Hålebärg, stora bärg
Skogaby gd *Kappelshög Saknas Kranstorp boningshus Hålebärg, stora bärg
Skogaby by *Karaskogen skog Kranstorp boningshus Hästakärret gräsbevuxet kärr
Skogaby by Karaskogen skog Kuhult gård Högaltsbärget bärg
Skogaby by Karaskogen skog /Se Kuhult lht Hällebärg, lilla bärg
Skogaby by Karlshallsbackarna backar Kuhult, Höga- lht Hönsesjön sjö
Skogaby by Kastorsmadsmossen mosse Kuhult, Övre, se Kuhult, Höga- lht Hönsesjön sjö
Skogaby, Norra by /Se Kastorsmossen mosse Kullsgård bebyggelse Hörahålan dalsänka
Skogaby by /Se Kerstinsten sten Kullsgård gd Jordhålemossen mosse o ängsmark
Skogaby gd /Se Killebergzsiö sjö Kullsgård by Jordhålemossen mosse o ängsmark
Skogaby, N:a by /Se Killebergssjön sjö Kungsgården, Reholms kungsladugård Kapplahögen gravhög
Skogsgård by Sjöen vid Killeberg sjö Kurhult torpställe Kapplahögen gravhög
Skogsgård by Killebergssjö sjö Kuvhult gård Kapplahögen hög
Skogsgård by Killebergsån å Kvarabacke gård Kapellshögen gravhög
Skogsgård by Killebergsån å Kvistatorpet torp Kapellshögen gravhög
Skogsgård gdr /Se Killebergsån å Kårarp by Kapellskällan fd offerkälla
Skogshus by *Killestaberg Saknas Kårarp bebyggelse Kapellskällan offerkälla
Skogshus torp /Se *Kirke eng äng Kårarp gd Kapellskällan offerkälla
Smeabygget by /Se Kircke Engh äng Kårarp by Kapplakillan midsommarskälla
Sövdared by *Kisshall gränsmärke Kårarp by Kapplakillan källa
Sövdared by Klohalla gränsmärke /Se Källshult bebyggelse Kapplakullen, se Kapplahögen gravhög
Söfdered by *Kluvesten?, se Klyvehall gränsmärke Källshult by Kapplet stenar
Sövdared by /Se *Kluvhall, se Klohalla Saknas /Se Källshult by Kastorsmadsmossen mosse
Sövdared by /Se Klyvehall gränsmärke Källlshult by Killebergssjön, se Mästockasjön sjö
Sövdared gd /Se Klyvehall gränsmärke Källsilt, se 1 Källshult bebyggelse Killeberga sjö sjö
Sövdared gd /Se Klyvehall gränsmärke Källsilt gd Killebärgssjön sjö
Sövdared by Klyvehall gränsstenar Källsilt bebyggelse Killebärgssjön sjö
Sövdared by Klyvehall gränsstenar Källsilt gd Killebergssjö sjö
?Ulvered by Klåfhall, se Klyvehall gränsstenar Kärret gård Killebergsån å
Ulvered by *Klåfhall två stenar, gränsmärke Kärret gd Killebärgsån å
Ulvered by /Se *Klåfhall två stenar, gränsmärke /Se Labacken bebyggelse Killebergsån å
Ulvered by /Se Klåfhalla, se Klyvehall gränsmärke Labacken bebyggelse Killebergsån å
Ulvered gd /Se *Klövahalla gränsstenar Labacken hus eller gård Sjullebobacken bärg
Ulveredshus torp Klöuesten, se Klyvehall gränsmärke Lassabygget hmd Sjillebobacken bärg
Ulveredshus torp /Se *Klövestenen gränssten Lassabygget gård Sjillebobacken bärg
Veinge kyrkby *Klövestenen gränssten Larsabygget gård Kittebäck bäck
Wedinge kyrkby Klövhall, se Klyvehall gränsmärke Lassabygget gård Kitte kyrka sten
Veinge by Knallmossen mosse Lassabygget lht Klyvehall sten
Veinge by Kocke sjö sjö Lindstorp hemman Klyvehall sten
Veinge by Kockesjön sjö Lindstorp förr avsöndring, nu hemman Klämma, Lilla klippor
Veinge by Kockesjön sjö Linghult bebyggelse Klämma lilla klippor
Veinge by o sn Kolkamaden mosse /Se Lingilt, se 1-2 Linghult bebyggelse Klämma, stora stenblock
Veinge by *Kolkamåssen mosse Lingilt by Klämma, Stora stenblock
Veinge by Kolken sjö Lingilt bebyggelse Knuts håla Saknas
Veinge by Kolken sjö Lingilt by Knuts håla Saknas
Veinge by Kolken göl /Se Lingilt gd Kockesjön sjö
Veinge by o sn Koppellbron, se Kapellbron bro Lingilt by Kockesjön sjö
Veinge by Korsaberg berg Lindhult by Kockesjön sjö
Veinge by *Kors Egerenn äng Lingeltabärget gård Kockesjö sjö
Veinge by o. sn /Se *Kors Egerenn f. äng Ljunghem avs. Kolkamaden mosse
Veinge by /Se Korsjön, se Kråkesjön sjö Lundabärg gård Kolkamaden torvmosse
Vessinge by *Korsjön, se Kråkesjön sjö Lundabärg gård Kolkamaden mosse
Vessinge by Krigshögarna gravhögar Lyckebo, se 16 Vessinge bebyggelse Kolken sjö eller tjärn
Vessinge by *Krisbohalla höjd Lyckedal hmd Kolken sjö
Vessinge by Krokån å Lyckedal gård Kolken sjö
Vessinge by Krokån å Lyckedal gård Kolken göl
Vessinge by Krokån å Lyckedal gård Saknas Kolken sjö
Vessinge by Krokån å Lyckekull hmd Krokarna ängsmark
Vessinge by Krokån å Lyckekull gård Krokån å
Vessinge by Krådån å Lyngen gård Krommelårebacken backe
Vessinge by Kråkedamm damm Lossbygget by Krommelårebacken backe
Vessinge by /Se Kråkesjön sjö Lossbygget by Kråkesjön sjö
Vessinge by /Se Kråkesjön sjö Lossbygget by Kråkesjön sjö
Vessinge by /Se Kråkesjön sjö Lossbygget by Kråkesjön sjö
Vessinge by /Se Kråkesjön sjö Lossbygget by Kråkesjö sjö
Vessinge gd /Se Kråkesjön sjö Lossbygget by Kråkån utlopp
Vessinge by /Se Kråkesjön sjö Lossbygget by Kvarndammen damm
Widninge, se Veinge by o. sn Kråkesjön sjö Lossbygget by Kyrkostigen stig
Öringe by Kråkesjön sjö Låssbygget bebyggelse Kålhagen hage
?Öringe by Kråkesjön sjö Låssbygget gd Kårarpasjön sjö
Öringe by Kråkeån, se Krokån å Låssbygget gd Kårarpasjön sjö
?Öringe by Kråkkullen höjd Länsmansbostället gård Kårarpasjön sjö
Öringe by en ager tiill Kulgaardenn Saknas Löratorpet torpställe Kårarpasjön sjö
Öringe by *Kulken föremål, möjl. myr Löratorpet torpställe Kårarpasjön, se Gatesjö sjö
Öringe by *Kullpahålsmossen mosse Maden gård Kårarpasjöar sjöar
Öringe by Kvarnabäcken bäck Matildero avs Käringa sjö sjö
Öringe by Kvarnamossen mosse Milahultet gård Käringasjö sjö
?Öringe by Kvarnbäcken bäck Melahult hmd Käringasjö sjö
Öringe by Kvarndammen sjö Milahultet, se Melahult hmd Käringasjö sjö
Öringe by *Kvarsehall höjd Mällangården gård Käringasjö sjö
Öring(e) by /Se *Kvarsehall höjd Mästocka bebyggelse Labacken hult
Öringe gdr /Se Kyckebacken höjd Mästocka by Lagan å
Öringe by /Se Kyraflybäcken bäck Mästocka by Lertexten lergrav
Öringe by /Se Kyrkogården Saknas Mästocka bebyggelse Lillamad torvmosse
Öringe gd /Se Kårarpasjön sjö Mästocka by o kapell Lilla slott bärg
Öringe by /Se Kårarpasjön sjö Mästocka by med kapell Lilla-slott kulle
Öringe by /Se Kårarpasjön sjö Mästocka by Lillesjö sjö
  Kårarps ell Silfvastens-bäck Saknas Mästocka by Lommaberget bärg
  Kårarps bäck Saknas Mästocka kyrka kyrka Lommaberget berg
  *Kårarp giöl vatten Mörkagården gård Lommabärget bärg
  Kårarps sjö Saknas Mörkagården gård Lomsjön sjö
  *Kåropsten trol. milsten Mörkhult bebyggelse Lomsjön sjö
  *Kåropsten sten Mörkhult by Lomsjön, se Kolken sjö
  Källshultabäcken bäck Mörkhult by Lundahåle flack sänka
  *Kästensmadens mosse Saknas Mörkhult by by Lundehåle flack sänka
  Käringasjön sjö Mörkhult by Lundahåle flack sänka
  Köllbjär fornlämning Mörkilt, se 1-5 Mörkhult by Lyngabron bro
  Lamhulker, se Lomsjön sjö Mörkilt by Lyngastocken spång
  *Lamshuker?, se Lomsjön möjligen sjö Mörkilt by Lyngavad körvad
  *Larpasten gränssten Mörkilt by Lövsalabärg bärg
  Lassabacke höjd Nilstorp gård gård Milahultasjön sjö
  Lecktis giöll gränsmärke /Se Nilstorp gård Mistrelt Saknas
  Lenabacken backe Norget torp Mossafloen Saknas
  *Lille ager åker Norget torp Månsabacken backe
  Lille ager »ett skeppe landtt» Norregård Saknas Mästocka triangelpkt
  *Lille ager f. åker Norrom ån bebyggelse Mästockasjön sjö
  *Lillesjö sjö Nya mölla, se 11 Bölarp bebyggelse Mästocka åbro bro
  *Lillesjön sjö Nya möllan avs Mästocka åbro bro
  Lillesjö sjö Nya möllan kvarn Möllebärget bärg
  Linghultsberget berg Nydala gd Möllehöljen hölj
  *Ljungsjö, se Antorpasjön sjö Nyhem avs Mönnesjön sjö
  Ljungsjön, se Antorpasjön sjö Nytorp gård Mönnesjön sjö
  Lockegöl göl Nötaren f.d. torp Mönnesjön sjö
  *Lomhulker ev. f.d. sjöar Nödaren torp Norrskogen skog
  Lommakull höjd Nödaren f.d. torp Näsensbärget bärg
  Lommakull gravhög Nötaren f.d. torp Saknas bärgsplatå
  *Lomsbuker?, se Lomsjön möjligen sjö Nötaren f.d. torpställe Nötaresjön sjö
  *Lomshuker?, se Lomsjön möjligen sjö Olofsbacke, se 9 Skogaby bebyggelse Nödaresjön sjö
  Lomsjön sjö Orreberg hmd Nötaresjön sjö
  Lomsjön sjö Orrebärg gårdar Nötaresjön sjö
  Lomsjön sjö Orreberg gd Nödaresjön sjö
  *Lune wad vad Plingshult gd Nötaresjön sjö
  *Lune wadtt vad Plingshult gd Nötaresjön sjö
  Lyckekärr kärr Plingshult by Ormahallar stenhällar
  Lysbackarna backar Plingshult by Ormhallar stenhällar
  Lysbacken backe Plingshult, Lilla by Orreberg berg
  Långabjär berg Plingshult, Lilla gård Pär Erlands Lassa hage lycka
  Långberg berg Plingshult by Piltabärget bärg
  *Långemosse mosse Plingshult by Piltbärget bärg
  Långemosse mosse Plingshult by Piltabärget bärg
  Läcktesgöl göl, gränsmärke /Se Plingshult by Plingshultaån å
  Läcktesgöl göl, gränsmärke /Se Plingshult gd Saknas grop
  *Läcktesgöl göl Porsabygget gård Pulselid lid
  *Läcktergöl Saknas Porsabygget gård Pulselid lid
  Läckte göl gränsmärke /Se Porsabygget by Pålsasjön sjö
  *Lønnebierge Saknas Porsabygget gård Pållasjön sjö
  *Lönnebierge Saknas Porsabygget gård Pålsasjön sjö
  Malekärr kärr Porsabygget by Påls sjö sjö
  Mejeribacken höjd Porsabygget gård Raftahultslidarna lid
  Mistrelt berg Porsabygget by Ramen backe
  Mistrelt berg Porsabygget by Ramen backe
  *Mursten gränssten Porsabygget bebyggelse Ringlabacken bergsrygg
  *Mursten gränssten Parset gård Ringlabacken bergsrygg
  *Myrningsbro bro Prästgården bebyggelse Ryssjön sjö
  Målarebacken höjd Prästgården gd Russjön sjö
  *Märkes mosse Saknas Prästgården kyrkohärdeboställe Ryssjön sjö
  Mäsleån, se Krokån å Pukabygget gd Rålsberg berg
  Mästocka berg Pukabygget hmd Rålsberg berg
  Mästocka berg o. triangelpunkt Pukabygget gård Rålsberg berg
  *Mästockavägen väg Pukabygget hmd Rålsbärgsliden lid
  Mästocka åbro bro Pölan gård Rålsbärgsliden väg
  Möllebacken triangelpunkt Pölen hmd Rålsbergsmossen mosse
  Möllebjär berg Radda Kulla gård Rålsbärgsmossen mosse
  Mölledammen damm Rankabygget by Råssjön sjö
  Mönna sjö Saknas Rankabygget hmd Råssjön sjö
  Mönnesjön sjö Rankabygget gårdar Rävabacken backe
  Mönnesjön sjö Rankabygget lht Rävasjön sjö
  Nolshögen gravhög Ravnabolet torp Rävasjön sjö
  Noredalen terräng Rävshult by Rävasjön sjö
  Norrängsbäcken bäck Rävshult by Rävastenen flyttblock
  Nötarebacken backe Rävshult by by Rävastenen flyttblock
  *nötare mossen Saknas Rävshult by Rävastenen flyttblock
  Nötaresjön sjö Rävshult by Rävåkern åker
  Nötaresjön sjö Rävshult by Sandbergssjön sjö
  *Olle skielde waadtt vad Rävshult by Sandbäckssjö sjö
  *Olleskielde waadtt vad Rävshult by Sibbasjön sjö
  *Oltasten sten och gränsmärke Sibbalt gård (eller torp) Sigrids kulle gravhög
  *Ormelt Saknas Sinkhult gård eller torp Silvasten flyttblock
  Pannkakasjön sjö Sjögården bebyggelse Sjöalt berg
  *Pehr Bengts backar o. måsse Saknas Sjögården gård Sjöbacka backe
  Pernillabacke backe Sjögården gd Skadestenar triangelpkt
  *Pramperbackar Saknas Sjöhuset gård Skogabysjön sjö
  *Prestebacken äng Skaftabygget gård Skogaby sjö sjö
  *Prestebackenn f. äng Skaftabygget gårdar Skoön backe
  Prästabäcken bäck Skaftabygget gårdar Skogsbygden skogsbygden
  Pukabjäret berg Skaftabygget lht Skräddarestugan stuga
  Pukadammen mosse Skatebolet bebyggelse Skåningabacka backe
  Pukemad mosse Skatebolet bebyggelse Skåningamossen mosse
  Pålsasjön sjö eller göl Skatebolet gård Skäftet ängsremsa
  Pålsasjön sjö Skattagården gård Skäfted strandbrädden
  Pålsasjön sjö Skattens hmd Skävted strandbrädden
  *Rafwasten råm. Skogaby bebyggelse Slottet backe
  Rankahagen terräng Skogaby bebyggelse Slottet, lilla kulle
  Ringshult mosse Skogaby by Smealyckamossen torvmosse
  Risbjär berg Skogaby by Smedlyckemossen torvmosse
  *Rishall höjd Skogaby bebyggelse Smedlyckemossen torvmosse
  *Rishall gränsmärke Skogaby by Smedlyckan lycka
  *Rollanswa sjö Skogaby by Smedlyckan lycka
  *Rollansva sjö? Skogaby by Småbackarna backar
  *Rollen-sn--i [Rollenasn--i]? gränsmärke Skogaby by Solhög fornminneshög
  *Rollenäsvad sankt område Skogaby gästgivaregård gästgiveri Solidarna lidar
  *Ronasjö, se Råcknesjön sjö Skogaby gästgivaregård gästgiveri Solidarna lidar
  *Rorsjön?, se Kråkesjön sjö Skogen, se Karaskogen hmd Spännesbacken backe
  Rullemad terräng Skogsgård bebyggelse Steglabärget bärg
  Ryssjön sjö Skogsgård bebyggelse Steglabärget berg
  Ryssjön sjö Skogsgård by Stenabärg berg
  *Råsjöbackarne berg Skogsgård by Stengården mystisk anläggning
  *Råsjömossen mosse Skogsgård by Stenhålan stenig sänka
  Råssjön sjö Skogsgård by Stenkulla backe
  Råssjön sjö Skogsgårdstomten, se 8 Skogsgård bebyggelse Stenkulla kulle
  *Räfwaberg berg Skogshus torp Stenkulla kulle
  *Räfwasjö vattendr. Skäppehuset hus Stormad torvmosse
  Rävasjön sjö Skottet nedrivet torphus Stora slått bärg
  Rävasjön sjö Slätteväg bebyggelse Slott-stora bärg
  *Rävasten råmärke Slätteväg by Storemosse mosse
  Rävastenen flyttblock Slätteväg gårdar Storemosse torvmosse
  Rävesten sten och gränsmärke Slätteväg gårdar Storemosse torvmosse
  Rävsbäcken vatten Slätteväg gårdar Storsjö sjö
  Rävshult berg o. triangelpunkt Smeabygget gård Stråken naturlig kanal
  *Räfskulle berg Smeabygget gård Strögen kanal
  *Räfswad vatten Smeabygget by Strävelid lid
  Röavad vadställe Smeabygget bebyggelse Stutalid lid
  *Röda åra f.d. bro Smeabygget by Svalet? mosse
  *Rödhårshuvud gränsmärke /Se Smeabygget gård Svartasjön sjö
  Rödhårshufuudt gränsmärke /Se Smeabygget hmd Svartasjön sjö
  Rödlawåd vadställe /Se Smittahuset koja Svartasjön sjö
  *Rölewadh gränsmärke, vad Socknens slut, se Nydala gd Svartavad vad
  *Rölewadh gränsmärke, vad /Se Sofiefält ställe Svartavadsbron bro
  *Rörbäck bäck Spetsberg lht Svartavadsbäcken bäck
  *Rörbäck bäck Steglamossen avsöndring Svartavadsbäcken bäck
  *Röådre föremål, möjl. sjö Steglamossen avsöndring Svartavadssjön sjö
  *Salte dalenn äng Stenstorp torp Svartavadssjön sjö
  *Salte dalenn dal Stenstorp torp Svartavadssjön sjö
  Sandbergssjön sjö Storsjön Saknas Svartesjön sjö
  Sandbergssjö sjö Strömstorp gård Svedjemossen torvmosse
  Sandbergssjön sjö Strömstorp gård Sveemossen torvmosse
  Sandfallet terräng Stötahuset stuga Svejsbjär? berg
  Sankt Hans källa källa Sunnanån del av by Sven-Hanssjö sjö
  Sibbahult terräng Svartavad gård Svens-lyckebacke Saknas
  Sibbasjön sjö Svartavad hmd Svinabohall sten
  Sibbasjön sjö Svartavad gd Svinabäcken bäck
  Silversten sten Svean ödelagda torp Svinabäck bäck
  Silverstensmossen mosse Svean ödelagt torpställe Svinabäck bäck o gård
  Sjöhålorna mosse Svedjan torpställe Svinabäcken bäck
  Skabohult höjdparti Saknas gård Svinabäck bäck
  Skadestenar höjd Svensbygget by Sänkesjön sjö
  Skadestenar berg o. triangelpunkt Svensbygget bebyggelse Sänkesjön sjö
  *Skalleberg Saknas Svensbygget gård Sänkesjö sjö
  *Skatestenar, se Skadestenar trol. märkestenar Svänsbygget gård Södra ledet stengärdsgård
  Skatestenar triangelpunkt Svänsbygget gård Söndraled del av Halland
  *Skobohög höjd Svensbygget hmd Sölvasten sten
  *Skobohög höjd Svenstorp avs Sölvasten jättesten
  Skogabysjön sjö Svinabäck gård Sönnerskogen skog
  Skogabysjö sjö Svinabäck gård Sönsserskogen skog
  Skogbohög höjd Svinabäck gård Tofssjön sjö
  *Skrefhall berg Svinabäck gård Tofssjön sjö
  Skräddarestenen sten Svinabäck gd Tor(s) svale mosse
  Skåreberg berg Svingelen tlht Torör rör
  Skårebjär berg Svingelen fd torp Torör röse
  *Skäcktebackarne berg Svingelen torpställe Trollkonebäcken bäck
  Sköldstorpet terräng Svingelen torpställe Trollstugan stuga
  Slettis eng äng Söder om ån Saknas Tångasjön sjö
  *Slettis eng f. äng Sölvasten gård Tångasjön sjö
  Snuggabäcken Saknas Söndra-Lingilt gd Ulveredssjön sjö
  Sommargårdsmossen mosse Sövdared by Ulveredssjön sjö
  Spetsberg berg Sövdared gd Ulveredssjön sjö
  Spÿsebergh berg Sofdared, Söfdared by Ulveredssjön sjö
  *Spetsberg höjd Sövdared by Veingrlider lider
  *Spyseberg berg Sövdared by Vessingasjöarna sjöar
  Spyssen terräng Sövdared by Vessingesjön sjö
  Stampamossen mosse Sövdared bebyggelse Wissingeliden lid
  Stampemossen mosse Sövdared gd Wessinge sjöar sjöar
  Steglamossen mosse Tomsahuset hus Vessingeån, se Bölarpsån å
  *Steybomåse mosse Tvångsgård gd Wessinge ån å
  *Stegle måssen mosse Tvangsgård gård Vessingeån, äv. Bölarpaån å
  *Steglemossen mosse Tvangsgård gård Vibergshögen gravhög
  *Stenalsmåssen mosse Tyska gården gd Vibergskullen kulle o boställe
  *Stenengen äng Tyskagården gård Vibes hög gravhög
  *Stenengenn f. äng Tyskagården gård Vingshög fornminneshög
  *Stock engen äng Tyskagården gd Vingshög gravhög
  *Stock engenn f. äng Tyska-Hansens gd Wittlocks backe backe
  Storamad mosse Täppan, se 15 Göstorp bebyggelse Vångasjön sjö
  *Store allmänning Saknas Täppan, se 3 Antorp bebyggelse Vångasjön sjö
  Storekullsmossen mosse Uddekulla länsmansboställe Vångasjön sjö
  Storemosse mosse Ullslätt avs Vångasjön sjö
  Storemosse mosse Ulvered by Västerfly, stor torvmosse
  Stughultabjär berg Ulvered by Yabro bro
  Stughultabäcken bäck Ullvered by Yabro bro
  *Stutbackarne berg Ulvered by Yalt bärg
  *Stämpelhultet skogstr Ulvered bebyggelse Yalt bärg
  Stängesbackarna skogsparti Ulvered by Yalt berg
  *Sudere engen äng Ulvered by Yalkavägen väg
  *Sudere engenn f. äng Ulveredshus torp Åsjö sjö
  *Svaleberget Saknas Ulveredshus torp Saknas sjö
  Svartabjär berg Under livarna t eller avs Åsjö sjö
  Svartabjär berg Valahuset koja Åstorkabron bro
  Svarta sjön sjö Vavlen gård Åstorkaliden lid
  Svartavadsbäcken bäck Vavlen lht Öasjöarna sjöar
  Svartavadsbäcken bäck Vavlen lht Örarebäcken bäck
  Svartavadssjön f. d. sjö Veinge bebyggelse Öradebäcken bäck
  Svartesjön sjö Veinge by Öradebäcken bäck
  Svedjan mosse Veinge by Örarebäcken bäck
  Svejsbjär berg Veinge by Öringeån å
  *Sweksberg berg Veinge stationssamhälle bebyggelse Öringe ängar hemman
  *Svecksberg höjd Venge stations samhälle bebyggelse Örlid lid
  Svensbygget terräng Verlinge gården gård Örlid lid
  Svenskgraven gravhög Vessinge bebyggelse Örtahultet triangelpkt
  Svinabäck bäck Vessinge bebyggelse  
  Svinaflyet sank mark Vessinge by  
  Säjreds kulle höjd Vessinge by  
  Sänkesiö sjö Vessinge bebyggelse  
  Sänkesjön sjö Vessinge by  
  Sänkesjön sjö Vessinge by  
  Sänkesjö sjö Vessinge by  
  Sänkesjön sjö Vessinge by  
  Söndransö terräng Vessinge by  
  Söndredalen terräng Vessinge by  
  *Tagesjön, se Tofssjön sjö Wessinge mölla kvarn  
  Tagesjön, se Tofssjön sjö Viltabygget gd  
  Tage siön sjö Viltabygget gård  
  *Tjuresten gränssten Viltabygget gård  
  Tofssjön sjö Viltrabygget bebyggelse  
  Tofssjön sjö Viltrabygget gd  
  Tofssjön sjö Viltrabygget lht  
  Tofssjön sjö Vinan torpställe  
  Toransberg berg Vinan torp  
  *Thore källa Saknas /Se Vingslätt, se 16 Göstorp bebyggelse  
  Torehög Saknas /Se Vintrabygget bebyggelse  
  Tormeltabacken backe Vintrabygget gård  
  *(T)orpesten? gränsmärke Vintrabygget gård  
  Tranebacken höjd Vintrabygget lht  
  Tångasjön sjö Vången gård  
  Tångasjön sjö Vårköping n:r 1 bebyggelse  
  Tångasjön sjö Vårtinge f.d. marknadsställe  
  Tångasjön sjö Vårtinge Saknas  
  *Tönnersjö å, se Aslövsån å Vännet lht  
  Ullshög forngrav? Vännet ödelagt torpställe  
  *Ulvekärr myr Västergård gårdar  
  Ulveredssjön sjö Västergård gård  
  Ulfvereds sjö sjö Wästergård gård  
  Ulveredssjön sjö Yalt gård  
  Ulveredssjön sjö Yalt gård  
  *Ulvsjön, se Ulveredssjön sjö Ådala hmd  
  Valbjär, Lilla berg? Ådala gård  
  Valbjär, Stora berg Ådala gd  
  Vargabackarna höjdparti Åle kärr torpställen  
  *Varuflyn o Börkesåsen mosse o berg Åsjöma förr torp  
  *Weinge Engenn f. äng Öahuset rivet hus  
  *Veinge gärde åkrar? Saknas hus  
  *Veingeån Saknas Öahuset rivet hus  
  *Versholts bokskog skogsområde Öhuset stuga  
  *Vessingebro bro Ölahuset koja  
  Vessingehögen gravhög Ön gård  
  Vessingesjön sjö Ön hemman  
  Vessingesjön sjö Ön hmd  
  Vessingesjön sjö Öradehultet torp  
  Vessingesjön sjö Öradehultet torp eller hemman  
  Vessingesjön sjö Örarehultet lht  
  Vessingesjöarna (-sjön?) sjö /Se Öringe by  
  Vessingeån å Öringe by  
  Vessingeån å Öringe by  
  Vessingeån å Öringe by  
  Vessingeån å Öringe by  
  Videbäck bäck Öringe by  
  Villhög gravhög Öringe by  
  Windshög ättehög Öringe by  
  Vingshög gravhög Öringe bebyggelse  
  Vångasjön sjö Öringe by  
  *Vårtabäcksbro bro Öringebacka bebyggelse  
  Vännet terräng Örlid gård  
  *Vänningabro bro Örlid gård  
  Värmhallarna terräng Saknas gård  
  Västerfly mosse Östergård gård  
  Yxnaltabjär berg Öringe kvarnfall, se 21 Veinge bebyggelse  
  Ålabäcken bäck    
  Ållebäcken bäck    
  Ålledalen dal    
  *Ållekiäre mosse    
  Ållekärrs mossen mosse    
  Åmabacken höjd    
  Åsjön sjö    
  Åstockabron bro    
  Älvabjärsbacken backe    
  *Ängasiö sjö    
  Äspelt berg    
  Öasjöarna sjöar    
  Öasjöarna sjöar    
  Ökolken tjärn    
  Öradebäcken bäck    
  Öradebäcken bäck    
  Öradehultet terräng    
  Örarebäcken bäck    
  *Öresvad vad    
  *Öresvad vadställe    
  *Öringevägen väg    
  *Öringe å, se Brostorpsån å    
  Öringe åh å    
  Öringe å, se Brostorpsån å    
  Öringe ängar ängsmark    
  *Örsjö, se Bästhultssjön, St. sjö    
  Örsjön, se Bästhultssjön, St. sjö    
  Örtahultet skog o. triangelpunkt    
  Örtahultet triangelpunkt    
  Österängarna sankmarksområde    
  Österängarna sankmarksområde    
  *Östoltbäcken bäck    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.