ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trönninge socken : Tönnersjö härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 78 Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 79
Trönninge sn o by *Almends iordtt allmänning Trönninge sn socken Barmet skär, hög kulle
Trönninge g. Bryggebacken backe Trönninge by o. sn Barmet skär, hög kulle
Trönninge sn Bröns agger åker Trönninge sn Saknas tilläggsplats
Trönninge sn *Bröns agger f. åker Trönninge församl. Bengtssons dräkt gammalt notdrag
Trönninge sn Bu(d)en stenrev /Se Trönninge sn Berget, se Hammarsberget höjd
Trönninge sn Fylleån å Trönninge sn Bernts kulle? höjd
Trönninge sn Fylleån å Trönninge sn Bryggan lastplats
Trönninge sn Fylleån å Trönninge sn Bryggan, se Bryggebacken udde
Trönninge sn Fågelvik vik Andersgård gård Bryggebacken udde
Trönninge sn Grusvik vik Backagård gård Bryggehålet tilläggsplats
Trönninge sn Grijdis agger, Lille Grijdis agir åker Bergshem, se 27 Trönninge bebyggelse Buden rev
Trönninge sn *Grydis agger f. åker Bjärbygården, se 2 Trönninge gd Buen stenrev
Trönninge sn *Grydis agir, Lille f. åker Bjerbygård gård Bågen rev
Trönninge sn Gulskier åker Bjärbygården gd Bågen, Båden? rev o. vik
Trönninge sn /Se *Gulskier f. åker Bonnagården gd Djupadragg tilläggsplats
Trönninge gdr, by o. sn /Se Halebecks engh äng Bonnagård gård Djupadräkt djup
Trönninge sn /Se *Halebecks engh f. äng Bonnagård hmd Djupadräkt djupt ställe
Trönninge sn /Se Hammarsbjäret höjd Bussagården gd Djupadräkt djupt ställe
Trönninge sn /Se Hammarsbjäret höjd Bussagården (Bossagården) gd Fylleån å
Kyrkan kyrka Hammarsbjäret höjd Domen gård Fylleån å
Laxvik vik och fiskläge Hundebiergs Egre äng Domen hmd Fylleån å
Påarp by *Hundebiergs Egre f. äng Domens gd Fylleån å
Påarp by Julles udde udde Evigheten gård Fågelvik vik
Påarp by Kille bjärsudden udde Fågelvik gård Grusvik vik
Påarp by *Kistingebäcken bäck Fågelvik nu sommarvillor, förr gd Grusvik vik
Påarp by Knektaholmen ängsmark Gamlegård gård Grusvik vik o. strandområde
Påarp by Krogenn åker Gatan gård Grusvik vik
Påarp by, folkläger *Krogenn f. åker Gatan gd Gåsön ö
Påarp by Laxvik vik Gatan lhtr Gåsön ö
Påarp by Luser eng äng Hillasgård gård Hammarsberget stenberg
Påarp by *Luser eng f. äng Hillasgården gd Hammarsberget stenberg
Påarp by Påarp höjd Hillasgård hmd Hammarsberget berg
Påarp by Påarp höjd Hålan gd Hammarsberget höjd
Påarp by Påarp berg o. triangelpunkt Hålan gård Killebjärsudden udde
Påarp by /Se *Påarpahalla, se Påarp höjder Hålan förr gd Källbergsudden udde
Påarp gd /Se Påarps hallar grund Knutsgård gd Knektaholmen ö
Trönninge by Påarps hallar grund Knutsgård gård Knektaholmen ö
Trönninge by Påarps Ref Saknas Knutsgård hmd Knektaholmen holme
Trönninge by Regils agir åker Krongården gd Kostenarna stenar
Trönninge by *Regils agir f. åker Laxvik lht Kostenarna stenar
Trönninge by *Röllunge kulla (resp. *Rölling kulle) höjd Laxvik torp Laxvik vik
Trönninge by o. sn Rör ager åker Laxvik torp Laxviks håla djup
Trönninge by *Rör ager f. åker Normannagården gd Laxvikshåla djup
Trönninge by *Röslinge kulle höjd Nordmannagård gård Lillafula ö
Trönninge by o. sn /Se Röslingekulle berg Normannagård hmd Lilla fula ö
Trönninge kyrkby, sn /Se Skinde äng Nygård gd Lillå bäck
Trönninge by o. sn /Se Skinne åker Piggagård gård Lillå å
  *Skinde f. äng Piggagård gd Lillån å
  *Skinne f. åker Prästgården, se 5 Trönninge gd Ormadal dal
  Skäret skär Prästagården, se Stomgården gd Ormadal dalgång
  Skäret udde Påarp bebyggelse Ormadal plats i skogen
  Slyngesten sten Påarp by Ormadalskullen kulle
  Stagenn åker Påarp by Prästängen skogsmark
  *Stagenn f. åker Påarp gd Påarp, se Bernts kulle triangelpunkt
  Steglebacken höjd Påarp by Påarpshallar grund
  Stens ager åker Pålsgården gd Påarps hallar rev?
  *Stens ager f. åker Sjöbo, se 28 Trönninge bebyggelse Påarps hallar grund
  Stenewads eng äng Stomgården, se 5 Trönninge gd Påarpspricken sjömärke
  *Stenewads eng f. äng Stomgården gd Påarps rev rev
  Store Engh äng Strandhem, se 29 Trönninge bebyggelse Påarpsrevet rev
  *Store Engh f. äng Sunnergård gård Röverna klippspets
  Sänke hög fornlämning Svingen gd Själhundarevet stenrev
  Torffue ager åker Svingen hmd Skär skär
  *Torffue ager f. åker Svältås gd Skär stenrev
  Torn ager åker Sönnergården, se 1 Påarp gd Skäret skär
  *Torn ager f. åker Sönnergård bebyggelse Skäret skär
  Troningeån, se Trönningeån å Tegelladan gammal gd Slyngesten flyttblock
  *Trönningebron bro Trottagården, se 1 Trönninge bebyggelse Steglebacken ö
  Trönningeån å Trottagård gård Steglebacken ö
  Trönningeån å Trottagård gd Stjärnarpsån å
  Trönningeån å Trönninge bebyggelse Storån, se Fylleån å
  Wachthögen höjd Trönninge bebyggelse Storå å
  *Vakthögen höjd Trönninge bebyggelse Svalehallen berghäll
  Påarp, Vakthögen höjd Trönninge by Svinabäck bäck
  *Vakthögen höjd Trönninge gård Sälhundarevet rev
  Vakthögen höjd /Se Trönninge gd Sänkan strandinbuktning
  Vedingen äng Trönninge gård Trönningebäcken bäck
  *Vedingen f. äng Trönninge gd Trönningeån, se Lillå å
    Trönninge gd Trönningeån, se Stjärnarpsån å
    Trönninge gd  
    Trönninge by o. sn  
    Tutten avhyst torp  
    Tuvasgård gård  
    Tuvasgården gd  
    Tuten gd  
    Tuvasgården, se 11 Trönninge gd  
    Ängarna, se 10 Trönninge gd  
    Ängarna gd  
    Ängarna hmd  
    Östergård gård  
    Östergården gd  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.