ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vapnö socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 168 Naturnamn : 58 Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 17
Vacnø, Vanchø, se Vapnø hg o sn Beskenn åker Vapnö sn sn Brattor berg
Vanchø, Vacnø, se Vapnö hg o sn *Beskenn f. åker Vapnö gd o. sn Knävelstorpsbäcken bäck
Vapnö sn /Se Beskenn Saknas /Se Vapnö socken Mickedala ängar ängar?
Vapnö hg Broëmosse Saknas Vapnö sn Nyrebäcken bäck
Vapnö sn *Broëmosse mosse Vapnö sn Nyrebäcken bäck
Vapnö sn *Degnne iordtt Saknas Vapnö sn Nyrerna sankmarker
Vapnö sn sn Degnne iordtt Saknas Nyrenagubben inbyggarbeteckning Nyårsås ås
Vapnö sn Gaasse wingen Saknas Anneberg, se 16 Tiarp Saknas Nyårsåsen ås
Vapnö sn *Gaasse wingen f. äng Berget, se 12 Ågarp Saknas Skälm gravhög
Vapnö sn *Hasslekulle Saknas Bjällbo gårdar Skälmshögen, se Skälmskulle kulle
Vapnö sn *Hasle kulle kulle Bjällbo herrgård Skälmshögen ättehög
Vapnö sn Hemmings lÿcken åker Bjällbo gd Skälms kulle, se Skälm gravhög
Vapnö sn *Hemmings lycken f. åker Björkedal, se 13 Ågarp Saknas Skälmskulle hög
Vapnö sn Heste haffuen Saknas Blomstervången gård Trehögarne högar
Vapnö sn *Heste haffuen hage Blomstervången gård Trehögarna gravhögar
Vapnö sn *Hollen åker Bolet, se 1 Onsjö Saknas Trollstugberget höjd
Vapnö sn *Hollen åker Bygget t Ågarpaberg triangelpunkt
Vapnö sn sn *Hollen f. åker Bygget bebyggelse  
Vapnö sn *Kier agerenn f. åker Bygget gd  
Vapnö sn Kissebäcken bäck Ekelund, se 17-18 Tiarp Saknas  
Vapnö sn [Klöffta högas] höjd Frideborg, se 14 Ågarp Saknas  
Vapnö sn En kohaffne med Nÿrupp Saknas Gullbringsbolet gård  
Vapnö sn Kvarnabäcken bäck Gullbringsbolet, se 1 Gullringsbolet Saknas  
Vapnö sn Lang engenn äng Gyllingsbolet, se Gullbringsbolet Saknas  
Vapnö sn *Langengenn f. äng Gullringsbolet Saknas  
Vapnö sn Lie engen äng Hovgård gård  
Vapnö sn *Lie engen f. äng Hovgård gd  
Vapnö sn Lille engen äng Hule säteri  
Vapnö sn *Lille engen f. äng Hurrens gd  
Vapnö sn [Mickedalsberget] berg Hästhagen t  
Vapnö sn Nyrebäcken bäck Ilagård, se 12 Mickedal Saknas  
Vapnö sn Nyrebäcken bäck /Se Kjellsgård gård  
Vapnö sn Nyårsåsen berg Korsväga å  
Vapnö sn *Prästängen gd Korsvägen hmd  
Vapnö sn /Se Sions håla sjö Krokagård gård  
Vapnö sn /Se Skallin Saknas Krokagård gd  
Vapnö sn /Se *Skallin f. åker Kullestugan Saknas  
Vapnö sn /Se Skelm Saknas Källsans däga inbyggarbeteckning  
Vapnö fideik o. sn /Se *Skelm f. åker Källsgård gård i Mickedala  
Vapnö sn /Se *Skålms hög Saknas Källstugan, se 19 Tiarp Saknas  
Vapnö herrgård o. sn /Se Skälms kulle kulle Köpmans gd  
Bolet Saknas Stickebacken höjd Ledet gård  
*Brennebolet by Strelenn Saknas Leen gd  
*Brennebolet by *Strelenn f. åker Lyckeberg, se 15 Ågarp Saknas  
Bygget Saknas Tangs engenn äng Lämpegård gård  
Bygget lht /Se *Tangs engenn f. äng Lämpens gård i Mickedala  
Gullbringsbolet Saknas Tangs engenn Saknas /Se Matsagård, se 13 Mickedal Saknas  
Gullringsbolet lht uts. fr. /Se Tofftenn Saknas Mickedala by  
Gullringsbolet lht /Se *Tofftenn f. åker Mickedala Saknas  
Gyllingsbolet (numera Gullringsbolet) lht /Se *Veffhöys aggir f. åker Mickedala by  
Hule gd Vlffhöÿs aggir åker Mickedal Saknas  
?Hule Saknas Vuder kier agerenn Saknas Mickedal gård  
Hule säteri *Väderkvarnberget berg Mickedal hemman  
Hule fr. sät. /Se *Väremölle sandberg höjd Mickedal, se Krokagård Saknas  
?Hylte gd *Värmölleberget höjd Mickedal gård  
?Hylte gd *Värmölleberg höjd Mickedal gård  
?Hylte gd Ågarpaberg berg o triangelpunkt Mickedal gård  
?Hyldte gd Ågarpaberg berg o. triangelpunkt Mickedal gård  
?Hylte gd   Mickedal gård  
?Hyltegaard gd   Mickedal gård  
?Hollegaard gd   Mickedal gård  
?Hollegaard gd   Mickedal gård  
?Hule gd   Mickedal gård  
?Hule gd   Mickedal gård  
Krokagård gd /Se   Mickedal gård  
*Küll Saknas   Mickedal gård  
Kyrkan Saknas   Mickedal Saknas  
Köpmannagård gård   Mickedala by  
Mickedala förr sätesgård, nu by /Se   Norrgård, se 1 Mickedal Saknas  
Mickedala Saknas   Nybygget, se 20 Tiarp Saknas  
Mickedala by   Nytorpet, se 21 Tiarp Saknas  
Mickedala by   Onsjö Saknas  
Mickedala gårdar   Onsjö gård  
Mickedala by   Onsjö gård  
Mickedala by   Onsjö by  
Mickedala by   Pilagård gård  
Mickedala gårdar   Pilens gd  
Mickedala by   Pjunkebolet jordbruk  
Mickedala Saknas   Pjunkens gd  
Mickedala by   Ranagård gård  
Mickedal Saknas   Ranens gd  
Mickedala by   Sjömans = Köpmans gd  
Mickedala by   Skoglund, se 22 Tiarp Saknas  
Mickedala by /Se   Skoglund, se Ågarp Saknas  
Mickedal by /Se   Skomakaregården, se 2 Onsjö Saknas  
Mickedal by /Se   Staelsbo gård  
Mickedala gd /Se   Staelsbo gd  
Møggedale, se Mickedala by   Staelsbo Saknas  
Norregård gd /Se   Stivens hmd  
»Nyggedal», se Mickedala by   Styrdal, se Onsjö Saknas  
*Nyrupp Saknas   Svartalund gård  
Onsjö by   Svartalund Saknas  
Onsjö by   Svartalund gd  
Onsjö by   Sven-Nils gård, se 4 Mickedala Saknas  
Onsjö by   Tiarp Saknas  
Onsjö by   Tiarp by  
Onsjö hg   Tiarp herrgård och hemman  
Onsjö by   Tiarp by  
Onsjö by   Tiarp Saknas  
Onsjö by   Tiarp Saknas  
Onsjö by   Tiarp Saknas  
Onsjö Saknas   Tiarp Saknas  
Onsjö Saknas   Tiarp Saknas  
»Onsjö Täppet» (el. Täppet) gd /Se   Tiarp Saknas  
»prestegaargen» Saknas   Täppet Saknas  
Prästgården prästgård   Täppet gd  
Ranagård gd /Se   Vapnö hg o. sn  
Svartalund Saknas   Vapnö säteri  
Svartalund Saknas   Vapnö säteri  
Svartalund gd /Se   Ågarp Saknas  
Tiarp Saknas   Ågarp by  
Tiarp hg   Ågarp Saknas  
Tiarp hg   Ågarp by  
Tiarp hg   Ågarp Saknas  
Tiarp by   Ågarp Saknas  
Tiarp Saknas   Ågarp Saknas  
Tiarp hg   Ågarp Saknas  
Tiarp Saknas   Ågarp Saknas  
Tiarp hrgd      
Tiarp by      
Tiarp Saknas      
Tiarp gd o. samhälle /Se      
Tiarp gd /Se      
Tiarp gd /Se      
Tiarp gd /Se      
Tiarps Kärrsgård försvunnet bebyggelsenamn /Se      
»Tyrepe», se Tiarp by      
Täppet Saknas      
Täppet (el. »Onsjö Täppet») gd /Se      
Vapnö hrrgd      
Vapnö hrrgd      
Vapnö hg o sn      
Vapnö hrrgd      
Vapnö hg      
Vapnö hg      
Vapnö fideikommissegendom      
Vapnö hrrgd      
Vapnö fideikommiss      
Vapnö fideikommiss /Se      
Vapnö Saknas      
Vapnö herrgård      
Vapnö herrgård      
Vapnö herrgård      
Vapnö fideikommissegendom      
Vapnö fideikommiss      
Vapnö fideikommissegendom      
Vapnö fideikommiss      
Vapnö fideikommissegendom      
Vapnö hg      
Vapnö fideikommissegendom      
Vapnö fideikommissegendom      
Vapnö hg      
Vapnö hg      
Vapnö hg      
Vapnö hg      
Vapnö Saknas      
Vapnö hg      
Vapnö hrgd      
Vapnö gd/sn      
Vapnö hg      
Vapnö gods /Se      
Ågarp Saknas      
Ågarp by      
Ågarp gd      
Ågarp by      
Ågarp Saknas      
Ågarp gdr /Se      
Ågarp gd:ar /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.